DEN DĚTÍ

 

28.května 2016

 

Honorární konzulát ČR v Miláně

 

 

U příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí milánský Spolek krajanů a přátel ČR spolu s Českou školou Milán a pod záštitou Honorárního konzulátu ČR v Miláně uspořádali pro děti krajanské komunity, jako již tradičně, Den dětí. V jeho rámci ČŠM také slavnostně zakončila letošní školní rok.

 

Ještě před oficiálním zahájením prezentace školy však všechny čekalo překvapení. Paní Soně Alfieri, ředitelce České školy, byla při této příležitosti slavnostně předána Pamětní stříbrná medaile Jana Masaryka, vyznamenání, které uděluje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a které převzala z rukou pana Honorárního konzula Dr. Giorgia Franca Alettiho a za přítomnosti paní Radky Neumannové, ředitelky Českého centra. Toto významné vyznamenání jí bylo uděleno za zásluhy o šíření dobrého jména České republiky a za přínos o rozvoj česko-italských vztahů.

 

Slavnostní okamžik pokračoval předáváním diplomů a hodnocení žákům České školy. Každá třída (školní i předškolní sekce) si připravila malé vystoupení na ukázku toho, co se ve školním roce naučila. A tak naše nejmenší děti zazpívaly a zatancovaly písníčku Kolo, kolo mlýnský, starší předškoláci zazpivali svou oblíbenou písničku Tři citronky, prvnáčci se bravurně zhostili zazpívání písničky Čížečku, čížečku a napodobení jednotlivých činností. Dva přítomní druháci pak pro změnu zarecitovali několik básniček Jiřího Žáčka.

Kromě diplomů a hodnocení své celoroční práce děti obdržely také několik dárečků. 

 

 

Organizátoři akce srdečně děkují především firmě Koh-I-Noor Italia se sídlem v nedalekém Binasco, jediným referentem pro veškerý italský trh (Koh-I-Noor je tradiční česká firma s již více než dvousetletou tradicí, jež má stále hlavní sídlo a svou produkci v Českých Budějovicích) a dále také mezinárodní poradenské a makléřské společnosti Engel & Völkers za krásné dárečky pro naše děti.

 

Rodiče dětí navštěvujících Českou školu si pro malé i velké také připravili překvapení. Zahráli všem divadelní představení – pohádku O koblížkovi. Jejich snaha byla dětmi i dospělými velice oceněna – divadlo se všem moc líbilo a nechyběly ani vyloženě komické momenty, kdy třeba zlému vlkovi vrčícímu hlady znemožňovala nástup na scénu vlastní mláďata, která se nechtěla pustit maminčiných nohou, či Koblížek, který si už pod horkým sluncem nepamatoval, komu všemu už to vlastně utekl.:)

Prostě: skvělá nálada a veselí provázely všechny bez přestání po celou dobu.

A to i když konzulární zahradou zavoněly čerstvě upečené buřty a klobásky, čerstvý český chléb, hořčice, křen a velké množství vynikajících specialit všech českých maminek a došlo na volnou zábavu, čas na popovídání si, na setkání starých známých i navázání nových přátelství.

 

Byl to krásný a pohodový den, kdy radost měli nejenom slavící děti.

 

Tak brzo opět na shledanou!

 


 

PROMLUVME SI!

 

 

 

Dne 30. dubna 2016 se v prostorách Českého domu konal velice zajímavý seminář na téma logopedie a logopedické prevence, který organizovala Česká škola Milán za spolupráce se Spolkem krajanů a přátel ČR a podpory Českého Centra.

 

Sobota byla pro ČŠM velice hektickým a intenzivním dnem. Hned ráno nás navštívila Mgr. Lucie Krejčová, klinická logopedka, která za námi přiletěla z Prahy. Během celého sobotního vyučování navštívila průběžně všechny 4 třídy, aby si poslechla naše žáčky a seznámila se s tím, jak naše škola funguje. V případě, že zaznamela nějaký evidentní logopedický problém, upozornila na něj rodiče a zodpověděla také některé dotazy.

 

 

Od 15hodin se v zasedacím sále Českého domu konal seminář nejen pro rodiče dětí frekventující ČŠM, ale i pro ostatní členy krajanské komunity se zájmem o tuto problematiku.

 

Po seznámení s důležitostí včasného poznání obtíží , podchycení logopedických poruch a vad a diferenciální diagnostikou, se Mgr. Lucie Krejčová věnovala vývoji řeči a posléze hlavně opožděnému vývoji řeči. Svůj výklad bohatě doprovázela konkrétními radami a ukázkami pomůcek, které mohou napomoci pomalu a postupně rozšiřovat slovní zásobu.

 

Stejně tak tomu bylo i u dalšího argumentu, který se týkal vývojové dysfázie (t.j. specificky narušeného  vývoje řeči dítěte, které se řečově nevyvíjí podle obvyklých představ a to i přesto, že má dobrý sluch, jeho  intelekt je v normě a bezprostřední okolí mu dopřává náležitou citovou i hmotnou péči a dostatek stimulů) a její terapii, která zasahuje mnohé oblasti  pro laika i zdánlivě nesouvisejících schopností a dovedností dítěte.

 

 

Účastníci semináře se aktivně zapojovali do debaty, pokládali Lucii Krejčové své dotazy a mnohokrát došlo také na zajímavou konfrontaci se specifikou italského a potažmo bilingvního prostředí, ve kterém zde žijeme.

 

Závěrečná část semináře patřila dyslálii, snad nejznámnější a nejčastější poruchou řeči u dětí (ale i u mnohých dospělých). Seznámili jsme se zásadami a průběhem terapie dyslálie a velmi oceněné byly též ukázky specifických možností nápravy a četných pomůcek. I zde zaznělo mnoho konkrétních dotazů.

 

Lucie Krejčová během celého semináře několikrát zdůraznila důležitost činit dětem podobná terapická cvičení zajímavými, pokud je to možno, aby terapie probíhala formou hry, aby nebylo zapomínáno na ocenění třeba i jen dílčích pokroků, chválení, povzbuzování  dítěte a motivování k dalšímu progresu.

 

Zajímavá a uvolněná  byla nakonec i debata o nutnosti správného řečového vzoru a to jak u rodičů a pedagogů, tak třeba i moderátorů v televizi apod.

 

O tom, že akce byla pro všechny účastníky nesmírně poutavá, zajímavá a přínosná svědčí i fakt, že předpokládané 3 hodiny nakonec nestačily, debata se protáhla o téměř další dvě hodiny a věřte, že kdyby to bývalo bylo možné, zajímavých témat a nezodpovězených otázek zůstalo ještě na mnoho dalších hodin.

 

Doufejme proto, že v budoucnu se najde příležitost podobnou akci zopakovat; zájem krajanské komunity, specificky hlavně rodin s dětmi, je opravdu veliký, stejně tak jako význam a důležitost, kterou tito tomuto tématu přikládají.

 

Česká škola Milán jménem svým i jménem rodičů a všech ostatních účastníků upřímně děkuje Mgr. Lucii Krejčové za její  vysokou profesionalitu, ale i nesmírnou vstřícnost, milé jednání i ochotu poradit!

 


NOC S ANDERSENEM 2016 ... V MILÁNĚ!

PRO PŘIHLÁŠENÍ VYPLŇTE PROSÍM FORMULÁŘ ZDE:

 

 

http://goo.gl/forms/AwXepeslRf

 

 

Chcete s námi, děti, prožít kouzelnou noc?

 

Ty, kteří se nebojí, čeká noc plná

 

pohádkových postav, písniček, her, úkolů

 

... a nových kamarádů!!!

Akce Noc s Andersenem poprvé proběhla v roce 2000 v jedné uherskohradišťské knihovně. Setkala se s velikým úspěchem u malých čtenářů i jejich rodičů a od té doby se její věhlas rozšířil nejen po celé České republice, ale i do zahraničí a z této akce tak stala akce v pr...avdě mezinárodní, jejímž cílem je především podpora dětského čtenářství.
V Miláně se 1.4.2016 sejdeme již podruhé, abychom společně prožili další kouzelnou noc. Loni jsme ji zasvětili Boženě Němcové, Letošní ročník jsme se rozhodli věnovat oslavě kulatých 80. narozenin Zdeňka Svěráka, jedné z nejvýraznějších osobností české kulturní scény - spisovatele, scénáristy, režiséra, herce a velkého učitele mnoha generací.

Zdeňka Svěrák: "Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši."

Ale nečekají nás jen pohádky. Dáme prostor fantazii. Naučíme se několik písniček z populární autorské dílny Svěrák/Uhlíř a společně si popovídáme o jejich textech a tématech, které tyto nabízí. Jedním z nich bude téma "prázdniny u babičky (dědečka)". Děti budou kamarádům vyprávět o prarodičích, o místě, kam za nimi jezdí na prázdniny a o tom, co všechno tam podnikají. Uvítáme tedy, pokud si přinesou nějaké fotografie či symbolické předměty dle vlastního uvážení. Psací a výtvarné potřeby ve školičce máme, ale děti si samozřejmě mohou přinést vlastní penál.
V průběhu večera si společně připravíme večeři, děti se naučí jednoduchý recept.
Domů děti dostanou kromě všech pracovních materiálů také audionahrávku pohádky Malá mořská víla namluvené českým hercem Ladislavem Frejem (letos si připomeneme 180. výročí napsání této pohádky H.Ch.Andersenem.

Milí rodiče, pokud vaše dítě splňuje požadavky a chcete jej na akci Noc s Andersenem přihlásit, vyplňte prosím online formulář závazné přihlášky (zde: http://goo.gl/forms/AwXepeslRf) a vyčkejte potvrzení o přijetí. Uzavírka přihlášek je 30. dubna, počet míst je omezen, v případě velikého zájmu rozhoduje datum podání přihlášky.

 !NOC S ANDERSENEM 2016 … V MILÁNĚ!


- Kde: v prostorách České školy Milán, via Sebastiano de Albertis 14, Milano


- Kdy: začínáme v 18.30. Děti, které nefrekventují ČŠM a tedy nezůstávají na sobotní lekci je třeba vyzvednout v 8.45 - 9.00 hodin


- Předpoklady: dítě musí být především schopné spát samo bez rodičů a být v dobrém zdravotním stavu

 

 

- Co s sebou: každé dítě si musí přinést vlastní karimatku, spací pytel nebo deku na přikrytí, případně polštářek. Dále přezůvky, pyžamo a hygienické potřeby ( kartáček na zuby a zubní pastu, ručník). Nezapomeňte dát dítěti do uzavřené obálky nadepsané jeho jménem kartičku zdravotního pojištění pro všechny případy


- Cena: 20€ za dítě. V ceně je večeře a sobotní snídaně

 


(Poznámka: pokud některá z maminek chce dobrovolně upéct nějakou vlastní specialitu, rádi ochutnáme! V tom případě nám dejte prosím vědět.)

 

Návštěva dětí v Pinakotéce Brera - 23. ledna 2015

 

Umění je všude okolo nás. Provází nás po celý život. Obohacuje nás a posouvá dál. Díky němu se můžeme dozvědět něco o životě v minulých dobách, o kultuře našich předků, ale také nás učí o věcech přemýšlet, hledat jejich skrytý význam, snažit se vcítit do myšlení a prožitků toho, kdo umělecké dílo stvořil.

 

A třeba i inspirovat k vlastní tvorbě.

 

Spolek krajanů a přátel České republiky se rozhodl realizovat zkušební projekt, kterýpřiblíží výtvarné umění dětem a  podpoří jejich schopnost dívat se na věci z různých, často i neotřelých perspektiv, vzbudí v nich emoce, které jim dodají chuť se do galerií či muzeí  vracet a  napomohou jim vybudovat si vztah k umění.

 

České děti členů  SKPČR ve věku 9-12 let dostaly v sobotu 23.ledna 2016 jedinečnou příležitost prohlédnout si slavnou milánskou Pinakotéku Brera, jež vznikla za vlády francouzského vojevůdce Napoleona Bonaparte jako „dvojče" pařížského Louvru a ve které jsou k vidění nejkrásnější umělecké sbírky v Miláně.  Děti ji navštívily v doprovodu osoby opravdu povolané – historičky umění Hany Křenkové, výklad probíhal v českém jazyce. Hanka nejdříve děti seznámila s tím, co to vlastně taková pinakotéka (obrazárna) je a k čemu slouží, na co a jak malíři v minulosti malovali.  U čím prohlížených exponátů si společně vysvětlili, proč jsou vystavená díla vyjímečná, čeho si na nich povšimnout a proč. Děti také dostaly jedinečnou příležitost navštívit restaurátorskou dílnu, kde se dozvěděly,  proč se obrazy restaurují a dokonce viděly na  vlastní oči, jak se to dělá.

 

V klasických galeriích vnímáme umělecká díla pouze prostřednictvím zraku, ale u dětí je přirozené, že nechtějí zůstat pouze u vizuálního vnímání, ale mají potřebu zapojit více smyslů, aby si zkušenost pravdu „zažily“. Je proto důležité dát jim příležitost, aby na tomto vlastním prožitku dále ještě mohly aktivně pracovat, zapojily ostatní smysly, osahaly si použitý materiál, zkusily si výtvarnou techniku, aby rozvíjely námět za pomoci vlastní fantazie. Proto se úplně na závěr všichni přesunuli do malé výtvarné dílničky, kterou Pinakotéka Brera dala k dispozici a kde dostali možnost zúročit právě nabité zkušenosti a dojmy a sami si něco vytvořit.

 

 VOLBY VÝBORU SKPČR MILÁNO

 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELLA ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA

 

 

 

Dle stanov SKPČR byla dne 28.11.2015 v prostorách Parrocchia Ss. Nereo e Achilleo, piazza S. Geronimo 15, Milano svolána valná hromada členů spolku. Při této příležitosti proběhly volby výboru SKPČR na rok 2016.

 

Všech deset navrhovaných kandidátů bylo zvoleno většinou hlasů a výbor SKPČR bude v roce 2016 pracovat v následujícím složení:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A norma di Statuto della Associazione dei connazionali e degli amici della Rep. Ceca  il giorno 28 novembre 2015, presso la Parrocchia Ss. Nereo e Achilleo, p.zza S. Geronimo 15, Milano., si è svolta  l’Assemblea ordinaria dei soci, durante le quale si sono svolte le elezioni del comitato.

 

Tutti i dieci candidati proposti sono stati eletti con la maggioranza dei voti.

Il comitato della Associazione sarà nell’anno 2015 composto da seguenti membri:

 

 

předseda presidente

Simona KUBÍKOVÁ

místopředseda vicepresidente

Soňa ALFIERI

styk s veřejností pubbliche relazioni

Pavla SUCHÁNKOVÁ

hospodářka segretaria

Alžběta VÖRÖŠOVÁ

sekce

Pavla KUČEROVÁ PAOLELLA

ekonomicko-právní economico-giuridica

vědecká scientifica

Gabriela BARTÁKOVÁ POLITI

jazyková linguistica

Ivana BILOŠOVÁ

kulturní culturale

Hana KŘENKOVÁ

sportovní a turistická sportiva e turistica

Ivana TŘOSKOVÁ

naboženská religiosa

Jana SCHULZOVÁ


 

ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA

___________________

 

201 29 Milano – Via G. B. Morgagni, 20 – Tel.: + 39 339 1289631 – e-mail: czassoc@tiscali.it

 

 

Milano 25.11.2015

 A tutti i membri

dell’Associazione

             Loro Sedi

 

 

A norma di Statuto e Regolamento è indetta, presso la Parrocchia Ss. Nereo e Achilleo, piazza S. Geronimo 15, Milano, l’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 28 novembre 2015, alle ore 12.00 in prima convocazione, e alle ore 15.30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

 

                                                             Ordine del giorno:

 

1)      Comunicazioni del Presidente

2)      Elezione del Presidente e del Consiglio

3)      Varie ed eventuali

 Chystá se tradiční Mikulášská besídka!

Vážení přátele, dovolujeme si vás upozornit, že

v sobotu 28. listopadu 2015

se bude konat

Mikulášská besídka

již tradičně jedna z největších a nejdůležitějších akcí  našeho krajanského spolku.

Sejdeme se ve 14.30 hodin,

stejně jako loni na adrese

Parrocchia Ss. Nereo e Achilleo, p.zza S. Geronimo 15, Milano.


Pro děti je připravena tradiční návštěva Mikuláše, čertů a andělů a předávání vámi připravených dárečků. Nezapomeňte je dobře označit jménem a příjmením, budou diskrétně vybírány u vchodu. Letos také nastává malá změna: děti nebudou přednášet básničku či zpívat písničku , ale prosíme vás, aby si pro Mikuláše připravily malý „dárek“ a vyrobily mu obrázek s mikulášskou či vánoční tématikou (libovolný formát i technika). Rovněž tento označte prosím zezadu jménem. Práce, které Mikuláš vybere budou následně vystaveny v prostorách Honorárního konzulátu.

 

Součástí společně stráveného odpoledne bude také oblíbená vánoční loterie a výtvarná dílnička pro děti. Souběžně rovněž proběhnou nové volby do výboru krajanského spolku a bude možno zaplatit členský příspěvek SPKČR na příští rok.

Uvítáme také, pokud rozšíříte občerstvení o vlastní speciality, ať už slané či sladké.

Důležité!

Z organizačních důvodů vás prosíme o potvrzení vaší účasti vyplněním jednoduchého registračního lístku (klikněte zde: http://goo.gl/forms/l5aoq0ZXZH).

 

Jak se na místo dostanete? Přímo před kostelem je zastávka busu č. 54 (p.zza S.Gerolamo). Asi 200m odtud je také zastávka tramvaje č.5 (via Amadeo/ang. via S. Begnino). Pro mimomilánské: bus č. 54 jede přes p.zzale Dateo, do tramvaje č.5 můžete nastoupit před Stazione Centrale. Jedete-li autem, místo se nachází blizko sjezdu z tangenziale est – Rubatino.


La tradizionale Festa di San Nicola sta per arrivare!

Gentili amici,

l’Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca è lieta

di invitarvi alla

tradizionale festa

di San Nicola.

Ci incontreremo

sabato 28 novembre 2015 alle ore 14.30 all’indirizzo della Parrocchia di Ss. Nereo e Achilleo, p.zza S. Gerolamo 15, Milano.


Come ogni anno i bambini riceveranno il dono dalle mani di San Nicola (si raccomanda di contrassegnare il proprio pacchettino con il nome e cognome del bambino, sarà ritirato discretamente vicino all’entrata).

Attenzione! Quest’anno cambia la modalità: invece di recitare una filastrocca o cantare una canzoncina, i bambini sono pregati di portare “un pensierino” a San Nicola – un disegno (formato e tecnica a propria scelta) ispirato alla tradizione di San Nicola o a quella natalizi.

Con i lavoretti raccolti da San Nicola sarà poi allestita una piccola mostra presso il Consolato Onorario della Repubblica Ceca.

Apprezzeremo anche i vostri manicaretti, sia dolci che salati.

In concomitanza con questo evento avrà luogo la votazione dei membri del comitato dell’Associazione e sarà possibile pagare la quota associativa per l’anno 2016.

Nel ricco programma del pomeriggio festoso c'è anche la lotteria natalizia ed il laboratorio artistico per i bambini.


Per i bambini ed i soci dell’Associazione l’entrata è gratuita, per gli altri il costo è di 8€.


Per semplificare l’organizzazione dell’evento siete pregati di confermare la vostra partecipazione compilando un brevissimo form di registrazioneche potete trovare qua: http://goo.gl/forms/l5aoq0ZXZH.
Oslavy Mezinárodního dne dětí v Miláně!

Dětské odpoledne, pořádané u příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí se v sobotu 30. května opravdu povedlo!
Počasí nám přálo a tak se na zahradě Českého domu ozýval veselý hlahol a smích.
Překvapením letošního ročníku byla účast zastupitelky italského zastoupení společnosti KOH-I-NOOR (se sídlem v Binasco a jediným referentem pro italský trh), paní Paola Tavaroli. Věděli jste, že firma, která byla založena Josefem Hardtmuthem (Koh-i-noor je název slavného indického diamantu a znamená doslova "hora světla") má své sídlo a produkci stále v Českých Budějovicích a může se pochlubit již 225letou tradicí?
O vysoké kvalitě jejich výrobků nikdo nepochybuje, všichni ji určitě dobře znáte. Přesvědčit se mohly i přítomné děti, které ke svému svátku převzaly z rukou paní Tavaroli nádherný dárek. Firmě KOH-I-NOOR Italia ještě jednou srdečně děkujeme!
Děti také dostaly diplom a další dárky z rukou honorárního konzula pana Alettiho a Soni Alfieri, zodpovědné za chod české školičky.
Pak už zahradou zavoněly opékané pravé české špekáčky a také občerstvení a spousta dobrot od českých maminek, pod nimiž se stůl jen prohýbal. Děti si zatím měly možnost vyzkoušet připravené aktivity, které prověřili jejich schopnosti a dovednosti, ale pobavily větší i menší.
Domů se skoro nikomu nechtělo a už se všichni těšíme na příští ročník dne dětí.
Tak za rok opět nashledanou!


KURZ ZDOBENI PERNICKU PRO DOSPELE


Fenomén bilingvismu ve smíšených italsko-českých rodinách v Itálii (studie Jany Sovové a Veroniky Caruso)

Spolek krajanů a přátel České republiky v Miláně jakož i Česká škola Milán, již spolek zaštiťuje, považuje maximální podporu rozvoje řeči českého jazyka, zejména u přirozeně bilingvních dětí pocházejících z česko-italských rodin žijících v Miláně a okolí, za svou prioritu.

Mgr. Jana Sovová  z Centro Linguistico e Audiovisivi dell’Università degli Studi di Udine, se kterou  spolek  již několik let udržuje spolupráci při organizování přednášek orientovaných na osvětu a zvyšování informovanosti o bilingvismu a problematice bilingvní výchovy, se právě těmto tématům se zájmem dlouhodobě věnuje.

Spolu s Veronikou Caruso, jejíž specializací je logopedie a jež stála u zrodu projektu Ámosek, kurzů rozvoje řeči a českého jazyka v Miláně, a významnou měrou tak přispěla k zapojení České školy Milán do systému Českých škol bez hranic jako spolupracující školy, se rozhodly hlouběji prostudovat fenomén bilingvismu ve smíšených italsko-českých rodinách v Itálii a v období jarních měsíců minulého roku společně provedly průzkum formou anonymního dotazníku, jež mapuje stávající situaci.

Nashromážděný materiál měl sloužit čistě odborným účelům. Ale protože tento průřez jednotlivými subjektivními zkušenostmi zúčastněných rodin s bilingvismem a udržováním českého jazykového a kulturního zázemí ve smíšených rodinách dostal, jak sama Jana Sovová říká, nebývale lidský rozměr, bylo by velká škoda nevyužít tento potenciál.

Myslíme si, že tento materiál může přinést spoustu zajímavých a podnětných informací a možnost konfrontace s vlastními zkušenostmi i ev. osobními potížemi i těm, jichž se tato problematica přímo dotýká, protože se s fenoménem bilingvismu prostřednictvím svých dětí přirozeně setkávají a proto jsme se rozhodli jej publikovat i pro širší veřejnost.

Dejme však již slovo autorkám tohoto přínosného materiálu:

Předkládaný materiál je výsledkem dotazníkové ankety, která proběhla v časovém intervalu od 8. 3. do 24. 6. 2013; jejím cílem bylo zjistit, zda a jakým způsobem jsou děti ve smíšených italsko-českých rodinách žijících trvale na území Itálie vychovávány bilingvně a jaké výhody či specifické obtíže tato situace přináší.

Průzkum probíhal formou anonymního dotazníku, obsahujícího celkem 33 otázek a 5 podotázek, v němž se měly respondentky možnost vyslovit k celé řadě okolností vzniku a průběhu bilingvismu svých dětí. Z jejich odpovědí i ze samotného faktu, že se naší ankety zúčastnily, je patrné, jak hluboce se jich tato problematika dotýká a jak velkou měrou bilingvní výchova zasahuje do jejich vzájemných vztahů v rodině i mimo ni. 

Úhrnem lze říci, že všech 58 účastnic ankety převážně českého (a ve 4 případech slovenského) původu je přesvědčeno o prospěšnosti bilingvismu jako takového a cítí přirozenou potřebu předávat svým dětem své původní jazykové a kulturní zázemí. Na otázku č. 15, zda s dítětem komunikují česky, odpověděla tedy drtivá většina z nich kladně (celkem 47). Zbývajících 11 uvádí, že se na děti obrací česky pouze částečně. Avšak již odpovědi na podotázky bodu 15 a na otázky 16-20 a 33 přinášejí řadu významových odstínů českojazyčné komunikace v italském majoritním prostředí; zdánlivě bezproblémová, lineární výchozí situace se začíná komplikovat a rozrůzňovat ve vztahu k okolí - partnerem a nejbližší rodinou počínaje a nejširším okruhem náhodných známých či ne zcela odborně připravených a informovaných zástupcům školních či zdravotnických zařízení konče. Zdá se totiž, že úspěšnost bilingvní výchovy je nevyhnutelně svázaná nejen se silnou motivací obou rodičů a s jejich důsledností při jejím uplatňování, ale i s tím, jak se dokáží vyrovnat s případným nepříznivým tlakem okolí. (Často se však ukáže, že některé počáteční negativní reakce jsou spíše projevem neznalosti nežli otevřené xenofobie).

Naším původním záměrem bylo využít nashromážděný materiálk čistě odborným účelům. První výstupy průzkumu byly prezentovány na 2. setkání Českých škol v Itálii, které proběhlo 29. 3. 2014 (viz referát Jany Sovové s názvem Výsledky průzkumu bilingvismu ve smíšených rodinách, zveřejněný na http://www.czechevents.it/cs/2014/04/ceske-akce-v-italii/jana-sovova-vysledky-pruzkumu-bilingvismu-ve-smisenych-rodinach-v-italii.html a taktéž na stránkách internetového časopisu Domu zahraničních služeb Praha Krajiny češtinyč. 6/2014, s. 86). Dále je přiložena doposud nepublikovaná studie Veroniky Caruso.

Při pročítání odpovědí nás však natolik zasáhl lidský rozměr a potenciál většiny z nich, že jsme se pro tuto chvíli rozhodly ještě pro jinou možnost, jak s nimi naložit. Chtěly bychom proto především poděkovat všem účastnicím výzkumu za jejich ochotu sdílet zcela nezištně své zkušenosti, spojené často s přiznáním vlastních pochybností, obtíží a omylů při hledání optimální cesty, jejíž cíl všichni tušíme, ale jehož dosažení není ani automatické a snadné, ba pro mnohé ani reálné, a to ne vždy jejich vinou.

Máme za to, že nejlepším způsobem, jak všem vyjádřit své uznání, je souhrnné zveřejnění tohoto cenného materiálu coby dokumentu. Pro ty rodiče, kteří svou momentální situaci vnímají jako neuspokojivou, by mohl představovat možnost, jak se konfrontovat s ostatními a uvědomit si, že nejsou osamoceni;mohli by zde také najít návod na možná řešení či odpovědi na otázky, které si sami kladou. Náš zvláštní dík patří těm, kterým se podařilo vypěstovat a udržet bilingvní prostředí daleko od domova, aniž to považují za něco výjimečného či pozoruhodného, a i přesto si našli čas k vyplnění dotazníku. Neboť jsou to právě jejich odpovědi, které mohou ostatním poskytnout naději a inspiraci.

Obě autorky dotazníku a řešitelky průzkumu také děkují paní Soně Alfieri z České školy Ámosek v Miláně, která se zasadila o publikaci nashromážděného materiálu na webových stránkách školy.

Několik poznámek závěrem:

1. Průzkumu, zpracování odpovědí i referátů se autorky věnovaly výhradně ve svém volném čase; hlavní pohnutkou jim k tomu byl kromě jejich profesního zaměření fakt, že se samy nacházejí v situaci rodičů, vychovávajících své děti v jinojazyčném majoritním prostředí.

2. Odpovědi neprošly žádnou jazykovou úpravou. Případné překlepy, chybějící diakritika či gramatické chyby odrážejí jejich původní podobu.

3. Z prostorových důvodů neobsahují vyplněné dotazníky znění otázek, ale pouze odpovědi, jejichž číselné označení odpovídá pořadí otázek ve formuláři. Úplné znění formuláře je uvedeno na samostatném listu.

4. Dotazníky č. 5 a 37 byly při vyhodnocování odpovědí vyřazeny – neodpovídají totiž kritériu pobytu rodiny na území Itálie. Tři účastnice ankety odevzdaly po dvou a jedna po třech dotaznících, neboť vyplnily za každé dítě jeden. Tato skutečnost byla zohledněna při stanovení konečného počtu respondentek. Pro účely hodnocení studie z logopedického hlediska bylo počítáno se všemi relevantními odpověďmi, tj. v počtu 63 dotazníků.

5. Autorky budou případným čtenářům z řad odborné veřejnosti vděčné za jejich poznámky či upřesnění. Jsou též ochotny se s nimi podílet o zjištěné skutečnosti či jinak s nimi spolupracovat a předem děkují za jejich zájem a podporu.

 

Jana Sovová a Veronika Caruso


  • Vyplněné dotazníky ke stažení ZDE

 

  • Formulář dotazníku ke stažení ZDE


  • Hodnocení studie z logopedického hlediska, Veronika Caruso ke stažení ZDE

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti

Poesie da Terezín. Giornata della Memoria 2015

Anche quest’anno commemoreremo la Giornata della Memoria 2015 narrando gli eventi del campo di concentramento di Theresienstadt. Lo spettacolo ricostruisce la storia di Ilse Weber, poetessa e scrittrice ceca di lingua tedesca, figura molto nota, recentemente riccordata in Italia da Suanna Barta e Manfredo Bertazzoni, autori del libro libro “Quando finirà la sofferenza? Lettere e poesie da Theresienstadt”

Lo spettacolo di quest’anno viene arricchito con la partecipazione di amici Artisti, che eseguiranno canzoni e musiche popolari e tradizionali yiddish, e altre in lingua tedesca composte nel campo di concentramento, e infine con brani a libera esecuzione come sottofondo musicale .
Intervento sui testi per rendere più ricco e avvincente uno spettacolo di così grande valenza storica.

Lo spettacolo curato da Susanna Barta verrà presentato da Giovanna Coggi, la meravigliosa cantante Paola Fernandez Dell’Erba interpreterà musiche popolari yiddissh accompagnata dalla chitarra di Carlo Alberto Boni e dal pianoforte di Grazia Galletta. Manfredo Bertazzoni e Susanna Barta eseguiranno il reading dello spettacolo, con la regia di Manfredo Bertazzoni

L’utilizzo della sala è concesso a titolo gratuito dalla Società Umanitaria, in funzione della valenza culturale e commemorativa dello spettacolo stesso.

Susanna Barta e Manfredo Bertazzoni