KDO JSME  /  CHI SIAMO

 

Vážení žáci, rodiče, pedagogové, spolupracovníci a přátelé České školy Milán,

 

dovolte mi, abych se s vámi podělila o velikou radost i nemalé personální uspokojení:  dnes jsem oficiálně podepsala smlouvu o poskytnutí prostor naší škole s Istituto di Culture e Lingue Marcelline.

 

Ten se nachází v samém srdci Milána, pár kroků od bývalého kláštera Santa Maria delle Grazie, v jehož refektáři se nachází nejznámější milánská freska a výjimečné dílo Leonarda da Vinciho – Poslední večeře Páně a v obležení dalších významných památek a honosných paláců, svědků milánské historie.

 

Česká škola Milán bude mít k dispozici celé jedno patro této školy (sezione primaria dell‘istituto) včetně vnitřního nádvoří pro výchovu mimo vyučování (naši školní družinu), relaxační, zájmovou a sportovní činnost našich žáků.

 

Česká škola Milán od svého založení, každoročně a vytrvale, volí strategie pro zlepšování podmínek především v oblasti výchovy a vzdělávání svých žáků, vybavenosti učeben didaktickou a interaktivní technikou, usiluje o zlepšování aprobovanosti pedagogických pracovníků, pracovních podmínek a možností učitelů, jejich dalšího vzdělávání, zkvalitňuje zázemí a přímou podporu rodinám svých žáků, rozšiřuje nabídku o projektové vyučování, nadstavbové aktivity i mimoškolní činnost. Za relativně krátkou dobu své existence jsme udělali obrovské kroky a než – už tuto sobotu 30. září 2017 – vykročíme na další cestu, určitě není od věci malé zastavení a ohlédnutí se za trvale výbornými výsledky a skvěle odvedenou prací všech, kdo se na chodu ČŠM podílí, čemuž odpovídá i stále rostoucí zájem krajanských rodin (nárůst: po 1.šk.roce 433% - po 2.šk.roce 173% - letos 117%). ČŠM zajišťuje předškolní jazykovou výchovu v češtině, dále pak výuku oborů Český jazyk a literatura, vlastivědné části oboru Člověk a jeho svět a Dějepis a Zeměpis českých zemí v rozsahu prvního a druhého stupně základního vzdělávání dle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MŠMT ČR. Program činnosti je orientován směrem k žákovi. Cílem je respektovat jeho osobní maximum i individuální potřeby a stimulovat ho k práci na hranici osobních možností. Rozvíjet jeho talent, schopnosti a tvořivý přístup k práci. Proto je činnost ČŠM mnohočetně strukturovaná.

 

V pedagogickém sboru letos přivítáme tři další nové posily:  novou paní učitelku předškolního věku se středním pedagogickým vzděláním a z České republiky také absolventku Univerzity Hradec Králové – učitelství pro 1. stupeň ZŠ s rozšířeným modulem - speciální pedagogika a studentku magisterského studia učitelství českého jazyka a společenských věd pro II. stupeň ZŠ a SŠ, připravující se na lednové státnice na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. I letos budeme – dle zájmů rodin – rozšiřovat nabídku zájmových činností, kromě výtvarného či hudebního by se novinkou mohl stát logopedický, recitační či dramatický kroužek. Zájmové kroužky nejsou jen pouhou zábavou, jejich význam je mnohem hlubší. Kromě toho, že dávají možnost navštěvovat další „intenzivní české prostředí“, díky čemuž si děti rychle osvojují jazyk či si rozšiřují českou slovní zásobu, prostřednictvím kroužků také dostávají šanci, jak se plně realizovat v činnosti, která je baví, naplňuje a motivuje. jsou pro ně ideální příležitostí, díky které mohou poznat a rozvíjet svůj talent. Děti se také učí sociální interakci, učí se komunikovat a spolupracovat s ostatními v týmu a posilují přátelství s ostatními českými dětmi.

 

ČŠM také spolupracuje s českými subjekty v zahraničí, jako s Českým centrem a se zastupitelskými úřady, ústředními orgány státní správy ČR, ale rovněž i s místními a regionálními vládními i nevládními institucemi. Dále intenzivně spolupracuje s institucemi a organizacemi v České republice, zaměřenými na pedagogickou a výchovnou činnost, udržuje kontakty a úspěšně spolupracuje s dalšími českými školami a krajanskými komunitami v celém světě.

 

Jak je vidno, urazili jsme společně významný kus cesty, ale další nás ještě čeká. Po slavnostním zahájením nového školního roku za přítomnosti pana režiséra Jiřího Stracha, promítáním jeho rodinné pohádky Anděl Páně 2, nás již tuto sobotu čeká první vyučování právě v nových prostorách.

 

Držte nám pěsti, ať se nám i tento školní rok vydaří, zejména v zájmu těch, na nichž nám všem nejvíce záleží  - našich úžasných dětí.

 

Ať dál vzrůstá a kvete naše společné dílo, abychom i nadále – žáci, rodiče, pedagogové - chodili rádi do české školy, těšili se na sebe i ze zasloužených úspěchů naší náročné, zodpovědné, ale zároveň radostné práce.

 

27.září 2017

 

Soňa Alfieri

 

ředitelka České školy Milán a předsedkyně Spolku krajanů a přátel ČR

 

NAŠI UČITELÉ...

 

 

 

 

SOŇA ALFIERI

 

ředitelka ČŠM

 

 

moje motto:

Dítě není nádoba k naplnění, nýbrž oheň k zažehnutí.

(François Rabelais)

 

MOTIVAČNÍ DOPIS SONI ALFIERI (kliknout pro větší rozlišení):


 

 

 

 

 

 

 

JANA SCHULZOVÁ

 ředitelka ČŠM, předsedkyně SKPČR

 

MOTIVAČNÍ DOPIS JANY SCHULZOVÉ (kliknout pro větší rozlišení):


 

 

 VERONIKA TRUHLÁŘOVÁ

 

 předškolní věk

 

moje motto: 

Největší chyba, kterou můžete v životě udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. 

(Albert Hubbart)

 

MOTIVAČNÍ DOPIS VERONIKY TRUHÁŘOVÉ (kliknout pro větší rozlišení):


 

moje motto:

Život je jako bonboniéra. Nikdy nevíš co ochutnáš.

(Forrest Gump)

 


 

 

 

 

 

EVA HUMEŇANSKÁ

3., 4. a 5. třída

MOTIVAČNÍ DOPIS EVY HUMEŇANSKÉ (kliknout pro větší rozlišení):


 

moje motto:

Ukážu ti, co potřebuješ vědět. To ti pomůže, nebo taky ne, podle toho, jak s tím naložíš.

(Socrates svému žákovi)

 

MOTIVAČNÍ DOPIS DANIELY UBOLDI (kliknout pro větší rozlišení):