NAŠI UČITELÉ... ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

P r o s í m e   o   s t r p e n í :  s t r á n k a   j e  a k t u a l i z o v á n a  ..... 


ALŽBĚTA CATTANEO

třída: smíšená 4. a 6.

 

DANIELA UBOLDI

třída: nejmenší 

Moje motto: „Ukážu ti, co potřebuješ vědět. To ti pomůže, nebo taky ne, podle toho, jak s tím naložíš.“ (Sokrates svému žákovi)

 

HELENA BUCHÁČKOVÁ

třída: 1. a 5. 

 

 

MOTIVAČNÍ DOPIS DANIELY UBOLDI

KRISTÝNA PETRÁČKOVÁ

třída: 2. 


VERONIKA TRUHLÁŘOVÁ

třída: předškoláci a nultý ročník, flétna

Moje motto: „Největší chyba, kterou můžete v životě udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ (Albert Hubbart)

OLGA VOTVOVÁ

družina

VLADIMÍR HRUBÝ (PIRÁT)

družina

SARAH D'ADDUZIO

asistentka ve třídě předškoláků a v družině