NAŠI UČITELÉ... ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vítám vás všechny, děti i rodiče, ve školním roce 2019/2020 v České škole Milán! Vás, kteří s námi jste s námi již hodně zažili, i vás, kteří mezi nás přicházíte poprvé. 

 

Její učitelé Alžběta, Daniela, Helena, Kristýna a Veronika a vychovatelé Olga a Vláďa a asistentka Sarah i další dobrovolníci jsou připraveni strávit s dětmi (i dospělými) jedinečné chvíle během výukových sobot i dalších akcí, které budou plné zábavy i poučení.

  

Během tohoto školního roku se na výuce sejdeme celkem šestnáctkrát a dále na dalších akcích, které pro děti i dospělé  připravujeme. Těšit se můžete na osvědčené akce, jako je Mikuláš nebo Noc s Andersenem, ale i na novinky. 

 

Na výuku se budeme scházet jako v loňském roce v útulném prostředí Istituto Marcelline (na Piazza Tommaseo 1 v Miláně, v blízkosti metra Conciliazione), kde se díky pohostinnosti a vstřícnosti domácích paní cítíme jako doma.  

 

Přeji všem, aby se jim s námi v České škole Milán stále líbilo, aby se rádi vraceli a trávili tam příjemné chvíle ve společnosti kamarádů a přátel. 

 

Jana Schulzová

ředitelka České školy Milán 

předsedkyně Spolku krajanů a přátel ČR

P r o s í m e   o   s t r p e n í :  s t r á n k a   j e  a k t u a l i z o v á n a  ..... 


ALŽBĚTA CATTANEO

třída: smíšená 4. a 6.

 

DANIELA UBOLDI

třída: nejmenší 

Moje motto: „Ukážu ti, co potřebuješ vědět. To ti pomůže, nebo taky ne, podle toho, jak s tím naložíš.“ (Sokrates svému žákovi)

 

HELENA BUCHÁČKOVÁ

třída: 1. a 5. 

KRISTÝNA PETRÁČKOVÁ

třída: 2. 


VERONIKA TRUHLÁŘOVÁ

třída: předškoláci a nultý ročník, flétna

Moje motto: „Největší chyba, kterou můžete v životě udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ (Albert Hubbart)

OLGA VOTVOVÁ

družina

VLADIMÍR HRUBÝ (PIRÁT)

družina

SARAH D'ADDUZIO

asistentka ve třídě předškoláků a v družině