UŽITEČNÉ ODKAZY - LINKS UTILI

 

 

VELVYSLANECTVÍ ČR V ITÁLII / AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA CECA IN ITALIA:

 http://www.mzv.cz/rome

  

MISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR / MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA CECA:

www.mzv.cz

 

MZV - Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/index.html

 

ČESKÉ CENTRUM V MILÁNĚ / CENTRO CECO DI MILANO

http://milano.czechcentres.cz/

program akcí: http://milano.czechcentres.cz/program/page:1/

 

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE, PRAHA:

http://www.dzs.cz/cz/

 

PORTÁL KRAJANÉ ČESKÉHO ROZHLASU

www.krajane.net

 

RADIO PRAHA: www.radio.cz

 

 ÚJOP CUNI - CENTRUM DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (kurzy on line):

http://ujop.cuni.cz/strediska/centrum-distancniho-vzdelavani