UŽITEČNÉ ODKAZY - LINKS UTILI

 

 

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČR V MILÁNĚ / CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA CECA A MILANO

www.mzv.cz/milan

VELVYSLANECTVÍ ČR V ITÁLII / AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA CECA IN ITALIA:

www.mzv.cz/rome

  

MISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR / MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA CECA:

 

www.mzv.cz

 

MZV - Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti

 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/index.html

 

ČESKÉ CENTRUM V MILÁNĚ / CENTRO CECO DI MILANO

 

http://milano.czechcentres.cz/

 

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE, PRAHA:

http://www.dzs.cz/cz/

 

PORTÁL KRAJANÉ ČESKÉHO ROZHLASU

 

www.krajane.net

 

RADIO PRAHA:

 

www.radio.cz

 

 ÚJOP CUNI - CENTRUM DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (kurzy on line):

 

http://ujop.cuni.cz/strediska/centrum-distancniho-vzdelavani

 

PORTÁL APPROACH - COMUNE DI MILANO

 

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/relazioni-internazionali/progetti-ue/approach