Když se potkává UMĚNÍ a DĚTI...

 

 

Láska k umění je kořením života, jeho obohacením a je třeba ji upevňovat odmala.

 

Proto se v naší snaze o přiblížení zejména teritoriálního umění stále více zaměřujeme i na děti.

 

Ty ve věku 5-9let dostaly příležitost v neděli 12.února 2017 navštívit milánskou obrazárnu Brera v doprovodu osoby nejpovolanější - historičky umění Hanky Křenkové.

 

V našem pojetí však děti nejsou jen pasivními diváky. Děti mají přirozenou potřebu nezůstávat jen u vizuálního podnětu, ale chtějí vnímat nabízené vjemy všemi smysly.

 

Je prokázáno, že to, co si mohou „osahat“, co spolutváří, strukturovaný zážitek ... si zapamatují lépe, rychleji a hlouběji, než pouhý plochý a jednostranný vjem.

 

A  v tomto je spolupráce ČŠM s Hankou Křenkovou nedocenitelná, neboť dokáže najít způsob jak i dětem této věkové kategorie předat poměrně komplexní a hluboce strukturovaný zážitek. Nebudou si nejspíš pamatovat všechno, ale utkví v nich určité detaily, které v sobě budou nosit nadosmrti. A věřím tomu, že se naprostá většina z nich se bude chtít do Brery (galerie, muzea...) vrátit.

 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodly umožnit dětem také, aby na právě prožitém zážitku mohly dále aktivně pracovat, prožily si jej ještě intenzivněji, zkusily si novou výtvarnou techniku, rozvíjely námět svou fantazií, zkrátka intenzivně zapojily všechny smysly. Ve výtvarné dílničce, kterou jsme od Brery dostali k dispozici, jsme nechaly děti experimentovat, aby svobodně výtvarně vyjádřily své, u mnohých viditelně silné, prožitky.

 

Hanka si pro děti připravila vytisknuté fotokopie obrazů, které právě viděly. Nechala na každém dítěti, aby si vybralo dílo, které jej nejvíce oslovilo a z něj současně jeden či více detailů, které by pak chtělo dále rozvíjet podle vlastní fantazie. Vystřihnuté detaily pak děti svobodně rozmístily a nalepily na bílý papír a obrázek domalovaly podle svého.

 

Vznikla nová, zcela originální díla - nadchla mě úplně všechna, každé jinak. Bylo opravdu úžasné pozorovat, co je nejvíc oslovilo, jak to na ně zapůsobilo ... Z pouhopouhých konzumentů umění se tak rázem stali jeho tvůrci!

 

Na závěr jsme si ještě o jejich prožitcích a o tom, co se jim nejvíce líbilo, povídali. Vlastní díla si děti odnesly domů, protože je důležité, aby měly co ukázat rodičům a na čem stavět prvotní sdílení svého zážitku.

 

Se kterými díly a se kterými umělci ze stálé sbírky Pinakotéky Brera Hanka hravou formou děti seznámila, vám už poví sama ona sama.

 

Soňa Alfieri, 12.2.2017

 

 

S dětmi jsme si přiblížili několik příběhů, které nám obrazy vyprávějí. Nejstarší obraz, na který jsme se spolu podívali,  byl namalován před šesti sty padesáti lety! Byla na něm Madona s dítětem a s anděly, kteří hráli na hudební nástroje. I další obraz byl úctyhodně starý, vznikl před pěti sty osmdesáti lety. Děti poznaly, že je to „Klanění tří králů“. Jeho autor Stefano da Verona obohatil výjev o spousty zvířat, které jsme společně našli. Postupně jsme našli i další zvířata, například lva, který věrně doprovázel sv. Jeronýma hned na třech obrazech. Nechyběli koně, těch bylo na jednom z obrazů dokonce sedm! Zjistili jsme, že největší obraz měří 3,5 na výšku a skoro 8 metrů na šířku, proto se tam vešla i žirafa, velbloud a dromedár. Od zvířat jsme se dostali k nám lidem a vysvětlili si, co to znamená portrét a jak vlastně vzniká. Krásným příkladem nám byla renesanční dáma „Laura da Pola“, která navíc v ruce držela zajímavou věc: vějíř z ptačích peříček. Nahlédli jsme také do zámecké kuchyně, kterou malíř Vincenzo Campi namaloval s mnoha detaily, kuchařkami a pomocníky, kteří připravovali hostinu. Obdivovali jsme také rytíře, kterým nebyl nikdo jiný, než sám  Federico da Montefeltro klečící před Madonou s dítětem. Na závěr jsme se podívali, jak vypadá restaurátorská dílna a řekli si, proč se obrazy musí restaurovat. A úplně na závěr jsme se ocitli v prostoru, kde jsou nástěnné malby z kostela z vesnice Mocchirolo. Tam nás čekala ještě jedna Madona s Ježíškem a krásný erb rodiny Porro , která má ve znaku tři pórky. A na vše tak trochu dohlížel sám Napoleon, zakladatel obrazárny, jehož socha v podobě „Marta přinášejícího mír“, na nás čekala hned na začátku prohlídky.

 

Hana Křenková

 


Brera - dospělí zájemci - 29.1.2017

 

Včera, v neděli 29. ledna 2017 odpoledne, se zájemci z řad krajanské komunity sešli, aby si společně prohlédli milánskou obrazárnu Brera.

 

Spolek krajanů a přátel České republiky dlouhodobě podporuje projekt, který našim krajanům dovolí lépe poznat jejich druhý (ať už dočasný či stálý) domov a napomůže jim vytvořit si hlubší vztah jak k teritoriu, tak i k umění, v tomto případě výtvarnému.

 

Účastníky Brerou provedla historička umění Hana Křenková, která si pro tuto příležitost vybrala  díla mistrů benátské a lombardské renesance a svým fundovaným a nesmírně zajímavým výkladem nadchla zvídavé účastníky natolik, že se prohlídka z plánovaných 90 minut nakonec protáhla na téměř dvojnásobek!

 

Krajané natolik ocenili tuto příležitost a zejména pak opravdu úžasný výklad Hanky Křenkové, která dokázala přiblížit vybrané vystavené exponáty způsobem, který probudil emoce a určitě i zájem a chuť se dále o výtvarné umění zajímat, že se již na místě zajímali o příští podobnou akci.

 

A my pevně doufáme, že se nám brzy podaří tuto nabídku pro dospělé ještě rozšířit.

 

Zatím už 12.února 2017 dostanou podobnou příležitost i děti ve věku 5-9 let.

 

Děkujeme srdečně Hance Křenkové za velice příjemné a zajímavé odpoledne, které našim krajanům dopřála!

 

Soňa Alfieri

 

(30.ledna 2017)

 

POZOR!!!

Plánovaná společná prohlídka jedné z nejslavnějších obrazáren na světě (Pinacoteca Brera) pro dospělé zájemce, kterou doprovodí svým odborným výkladem v českém jazyce historička umění Hanka Křenková, se koná již tuto neděli 29.1.2017!!!  

 

Ještě do zítřejšího večera (t.j. středy 25.1.) máte šanci se zaregistrovat (POZOR, registrace skupin je nutná!!) vyplněním tohoto krátkého formuláře online:

 

https://goo.gl/forms/oafREodwJFLvrusI3

 

 

 

Cena pro dospělého nad 25 let je 10€, pro věkovou skupinu 18-25 let je to 7€ (upozorněte nás na to vzkazem ve finální části formuláře, prosím).

 

SRAZ ÚČASTNÍKŮ JE VE 14.45 NA NÁDVOŘÍ BRERY, U SOCHY NAPOLEONA.

 

Po skončení prohlídky, v případě vašeho zájmu, můžete sami ještě v prostorách obrazárny zůstat a prohloubit si tento zážitek.

 

Těšíme se na vás!

 


POJĎTE S NÁMI ZA UMĚNÍM!


 

Po loňském úspěchu nadále podporujeme projekt, který dovolí  našim krajanům lépe poznat Miláno, jejich druhý domov a v tomto případě jim přiblíží výtvarné umění jedné z nejslavnějších světových obrazáren – Pinacoteca di Brera. A třeba v nich i vzbudí emoce, které jim dodají chuť se do galerií či muzeí  vracet a  napomohou jim vybudovat si vztah k teritoriu i k umění.

 

Plánovaná jsou dvě setkání.

 

  1. V neděli 29.ledna 2017 historička umění Hanka Křenová doprovodí svým odborným výkladem společnou prohlídku dospělých zájemců.  Vstupné do obrazárny pro dospělé činí 10€, v případě věkové supiny 18-25let je to 7€. Předpokládaná délka společné prohlídky je asi 90 minut a bude zaměřena na díla mistrů benátské a lombardské renesance, poté zájemci mohou v případě zájmu ještě sami dál pokračovat v prohlídce.

  2. V neděli 12.února 2017 pak přirozeně adevátní formou pro tuto věkovou skupinu Hanka Křenková (za asistence Soni Alfieri) provede Brerou děti ve věku 5-9 let.

    !! V případě dětí je počet míst je omezen na 10 zájemců, v případě velkého zájmu proto rozhodne datum podání přihlášky!! Ze zřejmých důvodů nedoporučujeme dávat dětem s sebou svačinu, v případě nezbytnosti jen pití. Prohlídka se závěrečnou výtvarnou dílničkou potrvá asi 2 hodiny, rodiče si je budou moci vyzvednout v 17hodin opět u sochy Napoleona.

    Děti mají vstup zdarma, materiál pro dílničku bude k dispozici.

 

 

 

POZOR!!!

ZÁJEMCI O AKCI MUSÍ POVINNĚ VYPLNIT REGISTRAČNÍ LÍSTEK ZDE:

https://goo.gl/forms/OmecGKYrzN5WNEV03

!! V případě dospělých je kapacita 25 zájemců, u dětí je počet míst je omezen na 10 zájemců !!

V případě velkého zájmu proto rozhodne datum podání přihlášky!

 

DOSPĚLÍ - 29.1.2017


DĚTI 5-9LET - 12.2.2017