MDD 
Konec školního roku se blíží, 
s ním ale i Mezinárodní den dětí!

S radostí vám oznamujeme, že i v letošním roce se Česká škola Milán účastní 24. ročníku pohádkového nocování Noci s Andersenem.
Noc s Andersenem je akce, která vznikla v roce 2000 v jedné malé české knihovně v Uherském Hradišti u příležitosti výročí narození krále pohádek - Hanse Christiana Andersena (2. dubna 1805). Jak název napovídá, děti mohou strávit pohádkově-dobrodružnou noc v knihovně či ve škole. Popularita tohoto projektu rychle prosákla do všech koutů České republiky a stejně velké oblibě i vysoké účasti dětí se těší v českých školách po celém světě. Naše Škola se účastní již po desáté!


11. SETKÁNÍ ČESKÝCH ŠKOL V ITÁLII

Ve dnech 2. a 3. března 2024 Česká škola Milán při příležitosti 10. výročí svého vzniku uspořádala 11. setkání Českých škol působících na území Itálie. Kromě "italských" českých škol se setkání zúčastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva zahraničních věcí (MZV), Českého centra a Základní školy J. Gutha-Jarkovského. Dvoudenní program byl zahájen prohlídkou školy Istituto Marcelline, kde probíhá pravidelná výuka České školy Milán. Oficiální setkání, které slavnostně zahájila ředitelka České školy Milán Lucie Bubníková, se pak konalo na půdě Generálního konzulátu ČR v Miláně. 

Po pozdravech zástupců českých institucí následovala prezentace a  příspěvky jednotlivých škol, tedy České školy Milán, České školy Lucerna – Boloňa, České školy ve Florencii, České školy Řím a České školy Neapol. Oficiální část byla zakončena společným obědem a následující den byla pro všechny účastníky setkání zajištěna prohlídka Muzea La Scala.


MIKULÁŠSKÁ 2023 - FESTA DI SAN NICOLA 2023


OTEVŘENÍ KNIHOVNY A KŘEST KNIHY ITALSKÉ MENTOLKYPODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali

 

panu Jiřímu Kudělovi,

generálnímu konzulovi České republiky v Miláně

v letech 2019 až 2023,

 

za vstřícnost, za podporu a za výbornou spolupráci

s krajanským spolkem a s Českou školou Milán. 

Velké poděkování patří rovněž jeho manželce paní Mileně. 

 

S přáním hodně štěstí a úspěchů v dalším působišti

 

členové Spolku krajanů a přátel České republiky v Miláně


SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 23/24 - INIZIO SOLENNE DELL'ANNO SCOLASTICO 23/24


DEN DĚTÍ A SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - FESTA DEI BAMBINI E CHIUSURA SOLENNE DELL'ANNO SCOLASTICO


VELIKONOCE 2023 - PASQUA 2023

NOC S ANDERSENEM 2023 - KOUZELNÝ SVĚT DAISY MRÁZKOVÉ


PO STOPÁCH YETTIHO 2023