Nová rubrika: ZAJÍMAVOSTI Z ČECH!

 

Dne 14. července 2017 jsme odstartovali nový letní speciál, který by vás chtěl seznamovat  s rozličnými zajímavostmi a méně známými informacemi z naší současnosti i historie.

 

Jsme malý národ, ale rozhodně máme právo být hrdí na to, co jsme v minulosti dokázali, kam jsme posunuli hranice kultury a umění, vědy a techniky, ve sportu …

 

Je také dobré znát a připomínat si naše národní tradice, jakož i ctít odkazy našich předků, případně se poučit z jejich chyb.

 

A v neposlední řadě dál vše předávat budoucím generacím.

 

Můžete komentovat, případně nám napsat vaše tipy na další kuriozity, třeba ty méně známé z vašeho okolí, odkud pocházíte.

Najdete jej zde: NOVÁ RUBRIKA

 


A JE TO OPĚT TADY!!!

 

!!!PRO LEPŠÍ ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE A DOSTATEČNÉHO POČTU DÁREČKŮ PRO DĚTI, VYPLŇTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ REGISTRACI!!

 

 

 

https://goo.gl/forms/rKhR694xX4ftbLY43

 

Vše o akci najdete ve speciální samostatné sekci: https://www.czassoc-milano.org/home/den-dětí-2017/


SLET MILÁNSKÝCH ČARODĚJNIC

 

Pálení čarodějnic patří neodmyslitelně k jarním svátkům a k vítání jara.

Dnešní, čím dál tím více oblíbené oslavy čarodějnic mají dlouholetou tradici, jejíž počátky sahají až do dob dávno minulých – do pohanských období. V současné době se lidé scházejí u zapálených ohňů, staví  a hlídají májky, zpívají za doprovodu kytary, opékají vuřty nebo pálí hadrové čarodějnice.

Zvyky a tradice, spojené s nocí z 30. dubna na 1. května, byly původně především oslavováním plodnosti - říkalo se, že popel ze zapáleného ohně měl zlepšit úrodu. Lidé během oslav příchodu jara přes oheň skákali, což mělo - zejména ženám - zajistit plodnost a krásu.

 

Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltane)

 

Tradice pálení čarodějnic pochází především ze středověku (původně se lidé chránili před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů), kdy byly na ženy, často velmi nadané a obdařené výjimečnými schopnostmi, pořádány doslova hony, na jejichž konci stál krutý trest smrti. Lidé věřili, že právě v tuto noc se čarodějnice slétají na svůj svátek - sabat a proto na svou ochranu začali na vyvýšených místech zapalovat ohně. Postupem času se zapalování ohňů rozrostlo v současné pálení čarodějnic. Někteří na svou ochranu vhazovali do plamenů košťata, jiní hadrové postavy, které měly čarodějnice symbolizovat, což se zachovalo dodnes.

 

REGISTRACE ZDE:

 

Svátek svaté Valburgy (710-779), anglické misionářky a abatyše benediktinského kláštera připadá na 1. květen, v katolické kalendáři se vždy slaví vigilie, tj. předvečer a noční bdění každého svátku. Valburga platí za selskou patronku dobré úrody, proti hromu a blesku, ale také plodnosti a šestinedělek. A ochranitelkou před čarodějnicemi. Pálení ohně je v tomto smyslu pozitivním očistným rituálem. Lidové pověry s ním od středověku spojovaly také rej čarodejnic, který pod označením Valpuržina noc literárně zaznamenal například Johann Wolfgang Goethe v dramatu Faust.Období inkvizičního temna pak režisér Otakar Vávra ve velmi působivém filmu Kladivo na čarodějnice.

Svátek svatých apoštolů Filipa a Jakuba, připadal po dlouhou dobu rovněž na 1. Května (dnes 3.května) a byl tudíž pro křesťany krycím datem dávného pohanského kultu.

 

 

Santa Valpurga di Heidenheim, badessa

Questa scelta, quella di parlare di Santa Valpurga, l’abbiamo fatta per entrare ancor di più dentro la festa odierna, quella del 1° Maggio e vi rimandiamo l’articolo relativo, nella rubrica “Accadde oggi”.

Ma anche per sottolineare come tutte le religioni, ed in particolare il Cristianesimo, tendono ad incamerare e a sovrapporre le proprie credenze a quelle precedenti.

Per i Celti, i primi abitatori di tante parti d’Europa dei quali si conosca la vita e la verità storica, la notte fra il 30 aprile e il 1° maggio, segnava il passaggio rituale alla bella stagione. Era quindi per loro, una notte di veglia, una specie di capodanno primaverile, durante la quale si susseguivano danze e banchetti, in un’atmosfera orgiastica, aspettando il nuovo giorno che segnava l’inizio del trionfo della luce sulle tenebre. Era la festa di Beltane, da cui sarebbe derivato il Calendimaggio medievale. Sulla notte, si diceva, vegliava la Grande Madre della fertilità, che governava il destino dei viventi e dei morti.

Con la cristianizzazione dell’Europa centrale la notte del 30 aprile subì una metamorfosi profondissima. Da notte di trionfo della vita e della luce, passò ad una notte piena di paure e di negatività, perché si raccontava che vi si dessero convegno spiriti inferi, streghe e stregoni che si dovevano espellere grazie all’intercessione di santa….Valpurga, che, guarda caso!, portava lo stesso nome germanico con cui s’indica quella notte di feste sfrenate!

Lei era una monaca inglese (710-778), mandata proprio nel cuore della Germania a convertire quelle popolazioni pagane e radicate in quei culti antichi. Qui divenne badessa del monastero di Heidenheim, presso Eichstatt, dove fu sepolta, si dice, ma forse fa parte di tutta una sovrapposizione ai riti antichi, proprio il 1° maggio. In qualche modo cercando di ereditare e di far le funzioni della Grande Madre, che aveva dato il nome alla notte, chiamata d’ora in poi popolarmente «la notte di Valpurga».

Quindi, quella notte che per i Celti era la principale dell’anno, si trasformò nel culto di una santa che protegge dalle streghe! Dalle pietre dove le sue ossa furono sepolte, si raccontava fosse sgorgato un miracoloso «olio di santa Valpurga» che fra le tante virtù avrebbe avuto anche quella di proteggere dalle stregonerie. Il 1° maggio, cacciate le streghe, ovvero ricacciati i morti negli inferi, si portava e si porta ancora, dove la tradizione è sopravvissuta, ma ha perso del tutto il suo significato sessuale e di fertilità, un albero dal bosco collocandolo in mezzo al paese: è l’Albero di Maggio o semplicemente il Maggio.

(dal web VERDE AZZURRO notizie: http://www.verdeazzurronotizie.it/il-santo-del-giorno-1-maggio-santa-valpurga/)

 


ČESKÉ - VELIKONOČNÍ I JINÉ - TRADICE V MILÁNĚ!

Chcete vědět, jak jsme si užili sobotní odpoledne?
Podívejte se na naše video!
To naše milánské bylo prozářené sluncem, naplněné pohodou a radostí, protkané smíchem ... a hlavně ve znamení českých tradic a kreativity!
Na půdě Českého domu se souběžně konaly dva speciální workshopy věnované dětem. Těch se nakonec sešlo více než šedesát a všichni, ony i jejich rodiče, stejně tak jako další dospělí návštěvníci, odcházeli navýsost spokojeni.
Kromě již tradiční velikonoční dílny, která měla za úkol přiblížit všem - zejména těm nejmenším - tradiční české Velikonoce, jejich historii, podstatu, obyčeje a zvyky, se ve spolupráci s Českým centrem současně konal i workshop "Vytvoř si svou hračku", který navazoval na velmi úspěšnou výstavu právě české dětské designové hračky, již České centrum připravilo v rámci Miláno Design Week, 2017 a kterou mohli návštěvníci při této příležitosti také navštívit a dokonce si i některé hračky k velké radosti dětí i zakoupit.
Kreativních aktivit bylo na půdě Českého domu opravdu nespočet! Své místo dostalo zejména tradiční barvení a zdobení velikonočních vajíček - ať už klasickou metodou malování voskem či novějšími kreativní technikami vybranými tak, aby si je mohly vyzkoušet všechny věkové kategorie. Děti si také mohly uplést košíček, vyzkoušet řehtačku či se naučit plést pomlázku, o což byl veliký zájem nejen z řad dětí, ale i dospělých, kteří mnohdy neodolali a pustili se sami do zdobení a vyrábění
V rámci workshopu pořádaného společně s Českým centrem a díky sponzorům Koh-I-Noor a Fatra, kteří poskytli materiál, se děti seznámily s tím, co to je a znamená "design" a dostaly za úkol navrhnout a poté vytvořit si svou vlastní hračku.
Nutno říci, že jejich nápady a kreativita byly obdivuhodné! Zrodila se opravdu zajímavá dílka a kdo ví, zda se v budoucnu s něým z nich nesetkáme třeba zrovna v rámci Milano Design Week.
Zatímco se děti činily, dospělí využili krásného slunného odpoledne hlavně k popovídání si a ochutnali i mnoho českých velikonočních specialit, které do soutěže O nejlepší velikonoční kulinářský výtvor připravily naše české ženy. Nechyběli jarní nádivka z medvědího česneku a dalších bylinek, velikonoční mazanec, beránek či výrobky z vajec hodné vysoké gastronomie.
V zahradě Českého domu byla tentokrát slyšet nejenom čeština, ale také italština, slovenština, ruština a dokonce i finština, protože nás přišly navštívit také děti z finské školy a jejich maminky.
Pohodové kreativní odpoledne rychle uteklo a všichni odcházeli domů spokojení a uvolnění, s novými poznatky a děti i s novou hračkou a obarvenými nazdobenými velikonočními vajíčky.
Poděkování patří kromě sponzorům zejména všem dobrovolníkům, ať už z řad české krajanské komunity či Českého centra, kteří Českou republiku a její tradice, ať už ty ryze velikonoční či kreativitu a úspěch českého řemesla a českého výrobku, dokázali ukázat a předat tak veliké spoustě zájemců, od nejmenších až po ty velké!
A příští rok třeba opět na shledanou!

10.dubna 2017

Soňa Alfieri


 

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás a Vaše děti pozvat na dvě akce určené právě jim.

V rámci spolupráce Spolku krajanů a přátel ČR a Českého centra a za podpory České školy Milán a Honorárního konzulátu ČR se v sobotu 8.dubna v prostorách Honorárního konzulátu (via G.B.Morgagni 20) budou konat souběžně dvě akce, na které vás srdečně zveme.

 

a) Velikonoční kreativní dílnička  (bližší informace ve zvláštní sekci: https://www.czassoc-milano.org/home/velikonoce-2017/ ) – přiblížíme dětem české velikonoční tradice, ukážeme jim, jak se plete pomlázka či jak řehtá řehtačka a budou si moci ozdobit donesená vajíčka, vyrobit z recyklovaného materiálu košíček a další. Pro dospělé je připravena soutěž „O nejlepší velikonoční kulinářský výtvor“, kdy veřejné hlasování rozhodne o tom, který vítěz(ka) si odnese domů věcnou cenu. Registrace nutná!

Registrační formulář najdete zde: https://goo.gl/forms/laNpn9ulkTTTunft2

 

b) Milánské České centrum v rámci Milan Design Week představuje letos velmi zajímavou novinku – Mini Wonders, současný český design určený dětem. Záměrem je ukázat, že design sluší i originálním hračkám a dětským doplňkům z dílen progresivních českých autorů. Výstava Mini Wonders pod vedením uznávané kurátorky Terezy Bruthansové bude v Českém centru k vidění od 4. do 9. dubna 2017 a rozhodně si ji nenechte ujít.

Na sobotu 8.dubna 2017 pak společně organizujeme kreativní  workshop určený dětem od 4 do 12 let. Ve 45minutových sekcích budou mít předem přihlášené děti možnost vplynout do světa designu hraček a z poskytnutého  materiálu (dřevo, papír, modelína) samy kreativně vytvořit vlastní hračku.

Nutnost přítomnosti jednoho z rodičů! Přihlášky emailem na ccmilano@czech.cz nebo telefonem na 02-29411242.

 

 

·       KDY? V SOBOTU 8. DUBNA 2017 OD 14.30 DO 18.00 HODIN

·       KDE?  VIA G.B.MORGAGNI 20, MILANO (MM1 – LIMA)

  

Vážení krajané a přátelé České republiky,

nejsme jen tak nějaká komunita. Jsme zde v Miláně a celé Lombardii (i přilehlých regionech) jedna velká česká rodina, jejíž tepající srdce tvoří zejména děti a rodiče České školy a která na sebe každým rokem nabaluje stále více a více členů.

Dovolte mi malé poohlédnutí za uplynulým rokem. Příliš krátké na to, aby se do něj vešlo vše, ale snad dostačující, aby přiblížilo ty nádherné emoce, které jsme si společně užívali. Ostatně posuďte sami (viz video).

Chtěla bych z celého srdce poděkovat všem těm, kteří se na akcích a fungování Spolku organizačně podíleli, odcházejícím i stávajícím členkám výkonného výboru, pedagogům České školy, dobrovolníkům  podílejícím se na zdárném průběhu četných akcí i všem těm, kteří přijdou a vytváří tu báječnou atmosféru.

Když každý přispěje svou troškou do mlýna, výsledek nemůže být než skvělý. Proto chci popřát nám všem, aby se nám i nadále dařilo a aby nám i v tom příštím bylo spolu fajn, jako dosud.

Veškeré informace o činnosti SKPČR  a kalendář akcí na letošní rok  najdete zde na našem webu: https://www.czassoc-milano.org/, věnujte pozornost jednotlivým rubrikám a v případě jakéholiv dotazu nás neváhejte kontaktovat na naší emailové adrese czassoc@tiscali.it nebo kontatním formulářem přímo z tohoto webu.

Dne 27. listopadu 2016 v  rámci akce Mikulášská besídka se konala valná hromada členů Spolku, na které  byl zvolen nový výkonný výbor a bylo možno zaplatit členský příspěvek 15 euro na rok 2017. Pokud jste neměli možnost  zúčastnit se, členský příspěvek můžete zaplatit na některé z příštích akcí, případně přímo bankovním převodem. Všem, kteří nás podpořili děkujeme, přispíváte tak vyrázně k pokračování a zlepšování  aktivity našeho spolku.

A už se těším na shledanou s vámi na jedné z mnoha příštích akcích.

Vám i  všem vašim blízkým ze srdce přeji šťastný a pohodový nový rok plný úspěchů na všech frontách !!

Soňa Alfieri, předsedkyně SKPČR

 

 

Česká škola Milán a Spolek krajanů a přátel ČR v Miláně

 

přejí všem lidem dobré vůle krásné, šťastné a spokojené Vánoce.

 

Na bilancování je ještě chvíli čas.

 

Nyní ať jsou vaše srdce plná lásky a v duši vládne klid a pohoda. Užívejte si přítomnosti těch, jež nejvíc milujete.

 

Přejeme vám, ať je tento kouzelný čas plný porozumění, překvapení a krásných setkání.

 

Šťastné a veselé!!

 


 

KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

 

ZÁŘÍ

 

 • 25.9.2016   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU ČŠM

  Setkání dětí, rodičů a přátel školy v Parco Nord. Pro děti je připraven POHÁDKOVÝ LES, trasa značená barevnými fáborky, kterou  zvládnou i  bez rodičů a na které na stanovištích potkají různé pohádkové osoby. U těchto budou plnit různé úkoly. Za splnění úkolu dostanou vždy razítko a na konci hry, po doběhnutí posledního účastníka, se ti, jež odevzdají plnou kartičku, budou moci zúčastnit hromadného hledání pokladu (odměny).

  Během setkání budou podány praktické informace o novém školním roce a škole. Rodiče též budou mít možnost vyplnit závaznou přihlášku.

 

 

 

ŘÍJEN

 

 • 8.10.2016    školní sobota, zahájení výuky ČŠM

 • 15.10.2016  UČÍME SE PSÁT aneb psaní jako hraní

  Seminář o grafomotorice a její důležitosti v připravenosti na školní docházku. Mgr. Olga Široká se v praxi dlouhodobě zabývá problematikou grafomotorické přípravy a speciální pedagogikou. Vzhledem k tomu, že v Itálii je tato problematika hrubě nedoceněna a často opomíjena, chceme vám nabídnout přednášku, která vám napomůže v domácím prostředí tyto mezery vyplnit. Obsah přednášky bude tedy co nejvíce prakticky zaměřen, s různými náměty, ukázkami apod. Dozvíte se co všechno by mělo dítě umět, než začne psát, jak na nácvik psaní a jaké jsou praktické zásady  a návyky při psaní (správný sed, úchop psacího náčiní ...). Povíme si něco o metodice  rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní, v rámci praktických ukázek si ukážeme různé uvolňovací a grafické cviky. Pozornost budeme také věnovat vhodným pomůckám na psaní - jak, na co a čím píšeme.

 • 22.10.2016   školní sobota

 

 

 

LISTOPAD

 

 • 5.11.2016  školní sobota

 • 19.11.2016 školní sobota

 • 20.11.2016 PÁNOVÉ, NA SLOVÍČKO!

  Akce určená italským partnerům našich krajanek o které vám nemůžeme nic konkrétního prozradit, protože bude velikým překvapením a všichni, kdo se na její přípravě podílí, museli složit bobříka mlčení! Věřte ale, že si při této pánské jízdě užijeme spoustu zábavy, hravou formou rozšíříme italským manželům a tatínkům českou slovní zásobu a jejich znalosti českých národních tradic a s prázdnou rozhodně neodejdou! ;)

 • 27.11.2016 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

  Jako již tradičně i do Milána zavítá Mikuláš v doprovodu svých věrných společníků -  čertů a andělů. Začněte připravovat dárečky pro děti a ty zase zpytovat svědomí! Čeká na ně kniha hříchů! ;)

  Maminky  se budou moci zúčastnit soutěže o nejlepší adventní pochoutku domácí výroby (slanou, sladkou, klidně i tekutou ... ) a přítomní budou hlasovat o vítězce, která za svůj um či kreativní fantazii vyhraje pěkný dárek. Jako každý rok bude bohatá tombola (předměty do tomboly můžete odevzdávat na honorárním konzulátě ČR v úředních hodinách). V rámci této akce také proběhnou nové volby do výboru Spolku krajanů a přátel ČR a budete mít možnost zaplatit členský příspěvek na nový rok.

 

 

 

PROSINEC

 

 • 3.12.2016 školní sobota

 • 14.12.2016 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

  Malí i velcí, všichni společně si v podvečerních hodinách za hudebního doprovodu zazpíváme – ve stejný moment s mnoha dalšími Čechy doma v Čechách i v zahraničních komunitách – ty nejznámnější české koledy. Přiťukneme si horkým svařákem či čajem, vyměníme si pozdravy a přání, než se rozutečeme k našim rodinám a za příbuznými na vánoční prázdniny.

 

 

 

LEDEN

 

 • 21.1.2017 LOGOPEDICKÝ SEMINÁŘ

  Po loňské velice pozitivní zkušenosti, kdy jsme zaznamenali veliký zájem o tuto problematiku a vyhrazený časový prostor se ukázal jako zcela nedostatečný, i v tomto školním roce  vám chceme nabídnout seminář věnovaný logopedii, logopedické prevenci i specifickým problematikám spojených s bilingvismem.

  Klinická logopedka Mgr. Lucie Krejčová se logopedií, ale také arteterapií zabývá již dlouho a ze své bohaté profesionální praxe a za pomoci videoukázek nám přiblíží některé nejčastější poruchy a nastíní možné terapie (opožděný vývin řeči, vývojová dysfázie, dyslálie) či nové metody na rozvoj a monitorování slovní zásoby (Terapie hrou).

  Protože ale chceme, aby tato ojedinělá přednáška měla pro vás co největší praktický přínos, dostanete možnost její program spoluutvářet. Pokud nám do 20.11.2016 napíšete téma, které  byste chtěli, aby během přednášky bylo Lucií probráno, případně ještě lépe - napíšete váš konkrétní problém/dotaz, toto bude zařazeno do programu. Dotazy se mohou týkat nejen logopedie, ale i arteterapie, případně vlivu vad a poruch řeči na specifické poruchy učení. Je také možno zařadit další praktické ukázky a cvičení: motorika jazyka a posilování jazyka, vyvozování hlásek s pohybem nebo téma slovní zásoby a větné stavby.

 

Pro zájemce, kteří se objednají do 20. prosince 2016, je zde také možnost placené individuální konzultace a vyšetření dítěte (délka závisí na problému, obvykle asi hodinová)

 

Své dotazy či žádosti o objednání pište v uvedených termínech na  ceskaskolamilan@gmail.com!

 

 • 29.1.2017 NÁVŠTĚVA PINAKOTÉKY BRERA s doprovodem a výkladem v českém jazyce PRO DOSPĚLÉ

  Po loňském úspěchu u starších dětí (9-12let) dále podporujeme projekt, který dovolí  našim krajanům lépe poznat Miláno, jejich druhý domov a v tomto případě jim přiblíží výtvarné umění jedné z nejslavnějších světových obrazáren. A třeba v nich i vzbudí emoce, které jim dodají chuť se do galerií či muzeí  vracet a  napomohou jim vybudovat si vztah k teritoriu i k umění.

  Zájemci si budou moci prohlédnout sbírku renesančního umění především z Benátek a Lombardie a vyslechnout odborný výklad historičky umění Hany Křenkové.

 

 

 

ÚNOR

 

 • 4.2.2017 školní sobota, počátek 2. pololetí

 • 12.2.2017 NÁVŠTĚVA PINAKOTÉKY BRERA s doprovodem a výkladem v českém jazyce PRO DĚTI ve věku 5-9let proběhne stejně jako pro dospělé v lednu, přirozeně adekvátní formou pro tento nízký věk. Zatímco my dospělí  vnímáme umělecká díla pouze prostřednictvím zraku, u dětí je přirozené, že nechtějí zůstat pouze u vizuálního vnímání, ale mají potřebu zapojit více smyslů, aby si zkušenost pravdu „zažily“. Je proto důležité dát jim příležitost, aby na tomto vlastním prožitku dále ještě mohly aktivně pracovat, zapojily ostatní smysly, osahaly si použitý materiál, zkusily si výtvarnou techniku,čí  rozvíjely námět za pomoci vlastní fantazie. Proto  úplně na závěr akce proběhne malá výtvarná dílnička v prostorách, které nám obrazárna dá k dispozici.

 • 18.2.2017 školní sobota

 • 18.2.2017 VÝTVARNÝ WORKSHOP v jehož rámci se připravíme na účast  na Mezinárodní  dětské výtvarné výstavě LIDICE 2017

 • 21.2.2017 V rámci snahy o větší zapojení do teritoriálních aktivit milánského magistrátu se zúčastníme oslav MEZINÁRODNÍHO DNE MATEŘSKÉHO JAZYKA. Byli jsme osloveni pořadateli, abychom s dětmi z ČŠM připravili malé kulturní vystoupení v českém jazyce.
 • 26.2.2017 DIDAKTICKÁ VYCHÁZKA PO STOPÁCH MARIE TEREZIE V MILÁNĚ

 • 26.2.2017 VÝTVARNÉ ODPOLEDNE  - v rámci projektu STOPY  MARIE TEREZIE V MILÁNĚ se zúčastníme výtvarné soutěže „Za časů české královny Marie Terezie“vyhlášené Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A.Komenského pod záštitou ministryně školství,  mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové k 300. výročí narození Marie Terezie.

 

BŘEZEN

 

 • 4.3.2017 školní dopoledne

 • 4.3.2017 ČESKÝ MASOPUST V MILÁNĚ!

  Název karneval je synonymem masopustu (z italského „carnevale“ vlastně „maso pryč“). Na pozvání za námi dorazí jihočeská folklórní masopustní skupina, která malým i velkým přiblíží staročeský masopustní ceremoniál, původní staré zvyky a obyčeje a přiveze nám i ukázat tradiční masopustní masky a nakonec zatančí a zazpívá tzv. „kolečko“.

  Následovat bude masopustní pohoštění pro velké a karnevalový rej pro děti.

 

Z důvodu nepředvídatelných zdravotních problémů vedoucí  folklórní masopustní skupiny z Jižních Čech se bohužel akce „Český Masopust v Miláně“ konat nebude. Proto na 4.března 2017 organizujeme náhradní akci pro děti i jejich rodiče:

 

KARNEVALOVÉ DOVÁDĚNÍ!

 

info v sekci ČŠM-šk.rok 2016/17-2.pololetí

 • 18.3.2017 V rámci školní soboty proběhne WORKSHOP SPISOVATELKY VERONIKY VÁLKOVÉ.

  Veronika Válková vystudovala latinu a historii na Filosofické fakultě University Karlovy a už během studií začala učit oba tyto předměty na šestiletém Gymnáziu Na Pražačce, kde působí dodnes. Na spisovatelskou dráhu vstoupila dnes už kultovním fantasy románem Wetemaa, který sama ilustrovala. Je autorkou řady populárně-naučných článků, šesti učebnic dějepisu a čtyř metodických příruček k nim, které vydala v SPN. Zábavným  a velice přijatelným způsobem umí dětem předávat znalosti  i zájem o (nejen českou) historii. Za zmínku stojí  především Edice Dobrodružné výpravy do minulosti a na ni volně navazující Kouzelný atlas putování časem, které budou předmětem worshopu.

 • 24.-26.3.2017 Pedagogové České školy Milán se zúčastní tradičního, letos již 5. SETKÁNÍ ČESKÝCH ŠKOL V ITÁLII, pořádaného tentokrát školou v Bologni.

 • 31.3.2016 NOC S ANDERSENEM

  Tato akce se zrodila v r. 2000, když se jedna uherskohradišťská knihovna rozhodla přípravit pro děti noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení a to na podporu dětského čtenářství. Od té doby se úspěšně rozšířila po mnoha knihovnách - školách- družinách v celé naší vlasti a překročila i její hranice. V Miláně se tato akce bude konat již potřetí.

  Společné aktivity - od večerního programu, přípravy večeře i  společné nocování  - děti stmelují, rodí se nová přátelství a tím se posiluje i  vazba na českou komunitu a motivace dětí český jazyk používat.

 

 

 

DUBEN

 

 • 1.4.2017 školní sobota

 • 8.4.2017 MALOVÁNÍ A ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK  v Miláně má už svou tradici. Naučíme vás zdobení voskem, ale společně vyzkoušíme i další, tradiční, přírodní i moderní kreativní techniky.  Prostor najde i pletení velikonoční pomlázky a soutěž o nejpovedenějšího beránka či velikonoční mazanec!

 • 8.4.2017 Ve spolupráci s Českým centrem se spolupodílíme na přípravě a konání kreativního workshopu"VYTVOŘ SI SVOU HRAČKU", který navazuje na velmi úspěšnou výstavu právě české dětské designové hračky, již České centrum připravilo v rámci Miláno Design Week, 2017 a kterou mohou návštěvníci při této příležitosti také navštívit a dokonce si i některé hračky k velké radosti dětí i zakoupit.

 • 29.4.2017 školní sobota
 • 29.4.2017 SLET MILÁNSKÝCH ČARODĚJNIC, ryze ženská záležitost, ryze dámská jízda! Sletíme se, abychom se očistily od negativismů, předaly si naše ženská know-how, popijeme zdraví navracejících lektvarů, naučíme se třeba vykouzlit něco v kuchyni, připravit kouzelnou domácí kosmetiku, abychom byly stále mladé a žádoucí. Každá bosorka může předat něco svým “sestrám”, něco pro ně udělat, připravit … fantazii se meze nekladou! No a při tom ryze ženském sdílení budeme klábosit, veselit se, třeba i zpívat a tancovat … cokoliv nás napadne.
 •  

  KVĚTEN

 • 6.5.2017 KURZ PREVENZE ÚRAZŮ A PRVNÍ POMOC (NEJEN) U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

  (vedený Světlanou Mercuriali, certifikovanou instruktorkou Salvamento Academy, v českém jazyce)

  Při tomto setkání se dozvíte nejprve o prevenci nejčastějších úrazů u dětí předškolního věku, ale část bude věnována i těhotenství a prvním měsícům života kojence  - jaké zásady je třeba  dodržovat již v průběhu těhotenství a v prvních měsících života kojence, abychom snížili riziko SIDS či pět jednoduchých zásad z kapitoly “Bezpečný spánek”, které zvládne každá maminka (ale i tatínek).

  Pozornost bude věnována i předcházení úrazům v domácím prostřední, u vody i na cestách, ale třeba i nové evropské směrnici o autosedačkách i-size. Jak správně nakrájet potraviny, abychom se vyhnuli případnému dušení u dítěte? Které tvary potravin nejčastěji způsobují dušení? A co dělat, když prevence selže?

  Na nácvikových figurínách kojence a dítěte předškolního věku si prakticky  nacvičíte, jak provést první pomoc.

  A abychom nezapomněli na dospělé, naučíte se, jak poskytnout první pomoc i v takovém případě.

 

 

 • 13.5.2017 školní sobota

 • 28.5.2017 DEN DĚTÍ A SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  Slavnostní předávání diplomů a ocenění za celoroční snahu a píli našich žáčků, dárečky k svátku všech malých oslavenců, vůně pečených buřtů, soutěže a hry, degustace pochoutek ze zlatého fondu vašich rodinných receptů, přátelé, smích a pohoda ... kdo s námi jednou strávil  tento sváteční den, kterým uzavíráme náš rok, ví, o čem je řeč!

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

O všech akcích budete v dostatečném časovém předstihu podrobněji  informováni i ostatními informačními kanály (web, facebook, mailing list). U naprosté většiny nadstavbových akcí je třeba registrace vaší účasti. Věnujte tomu prosím pozornost a registrujte se včas;  je to důležité pro co nejlepší zajištění  akce!!!

 

 


 

Calendario degli eventi e delle iniziative nell’anno scolastico 2016/17

 

 

 

SETTEMBRE

 

 • 25.9.2016 INAUGURAZIONE DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA CECA

  L’incontro dei bambini, genitori e amici della Scuola avrà luogo nel Parco Nord di Milano. I bambini potranno addentrarsi nel BOSCO MAGICO, percorrendo un sentiero dove incontreranno alcuni dei personaggi più amati delle fiabe. Potranno partecipare alla caccia al tesoro, solo quando avranno terminato di attraversare tutto il sentiero superando vari compiti e delle “difficoltà”

  Durante il pomeriggio sarà presentato il programma dell’anno scolastico esarà possibile iscrivere i bambini alla Scuola Ceca.

 

 

 

OTTOBRE

 

 • 8.10.2016 inizio delle lezioni della Scuola Ceca

 • 15.10.2016 IMPARIAMO A SCRIVERE ovveroun divertenteapproccio naturale alla scrittura

  Il seminario sulla grafomotricità, presentato dalla Dott.ssa Olga Široká, propone un percorso di stimolazione e di sviluppo sia delle competenze prassico-motorie e grafo-motorie, sia delle abilità pregrafiche e grafiche dei bambini in funzione dell’acquisizione della scrittura. La Dott.ssa Olga Široká si occupa da tanto tempo della problematica della prescrittura e della pedagogia speciale, non ché dell’importanza che la grafomotricità riveste nella fase preparatoria alla scuola. Purtroppo in Italia, e in molti altri paesi, questa metodologia didattica viene spesso trascurata e in alcuni casisottovalutata. Il nostro obiettivo, quindi, è quello di farvi conoscere questa disciplina che intreccia metodologia didattica e strumenti riabilitativi attraverso un insieme di esercizi, giochi, canzoncine e filastrocche, propedeutici per la scrittura. Il seminario sarà dedicato agli esempi pratici comeper esempio aiutare il bambino ad assumere una postura corretta nello stare sedutomentre scrive, nell’impugnatura di una matita e nella direzione naturale del gesto grafico. Il fine è quello di prevenire e/o correggere quelle abitudini posturali scorrette che potrebbero portare ad una rigidità fisica, stanchezza e influenzare la concentrazione del bambino. Saranno presentati diversi tipi di esercizi.

 • 22.10.2016 lezioni della Scuola Ceca

 

 

 

NOVEMBRE

 

 • 5.11.2016 lezioni della Scuola Ceca

 • 19.11.2016 lezioni della Scuola Ceca

 • 20.11.2016 UNA GRANDE SFIDA PER TUTTI I PAPÀ!

  Un’iniziativa rivolta ai mariti e ai compagni italiani, con un programma segreto però, credetemi, molto divertente ed interessate: attraverso diversi giochi potrete ampliareil vostro lessico ceco e conoscere più a fondo le tradizioni della cultura ceca. Una cosa è certa però: sicuramente non tornerete a casa a mani vuote! ;)

 • 27.11.2016 FESTA DI SAN NICOLA

  Come da tradizione anche a Milano arriva il tanto atteso San Nicola, accompagnato da angeli e diavoletti. Tenetevi pronti a preparare i regali per i vostri bimbi, i quali dovranno dire se secondo loro si sono comportati da bravi bambini. Attenzione però: ci sarà anche il libro dei peccati! ;)

  Le mamme potranno partecipare al concorso della torta casalinga più buona (salata, dolce ma perché no anche liquida...). Saranno tutti gli partecipanti ad eleggerela vincitrice. Come da tradizione, sarà organizzata anche una ricca tombola, dove potrete vincere interessanti premi (le persone che lo desiderano possono recarsi presso il Consolato Onorario della Repubblica Ceca durante gli orari d‘ufficio e fare donazioni che verranno utilizzate come premio). Durante il pomeriggio si svolgeranno le elezioni del nuovo comitato dell’Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca e si potrà versare la quota associativa annuale.

 

 

 

DICEMBRE

 

 • 3.12.2016 lezioni della Scuola Ceca

 • 14.12.2016 CANTIAMO I CANTI DI NATALE

  Grandi e piccoli, tutti insieme, canteremo i più famosi canti tradizionali di Natale. Tutti sono inviati a partecipare. Così faranno alla stessa ora tante altre persone di nazionalità ceca e non, sia nella Repubblica Ceca che all‘estero. Al termine dei canti, per chi vorrà, potrà brindare insieme a noi con un buon bicchiere di vinbrûlé oppure una tazza dithè. Questa sarà una bella occasione per scambiarsi gli auguri natalizi prima di raggiungere i propri familiari e festeggiare le vacanze natalizie.

 

 

 

GENNAIO

 

 • 21.1.2017 SEMINARIO DI LOGOPEDIA

  Visto il forte interesse riscontrato l’anno scorso, anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre un seminario dedicato alla logopedia, in relazione alle problematiche specifichedel bilinguismo.

  La Dott.ssa Lucie Krejčová si dedica alla logopedia clinica e all’arteterapia da tanti anni e ci presenterà attraverso esempi pratici e diversi video i problemi più frequenti e le possibili ed eventuali soluzioni (ritardi di linguaggio, dislalie) e nuovi metodi per la stimolazione e il monitoraggio del lessico (Terapia del gioco).

  Vi chiediamo gentilmente di inviarci eventuali domande o problemi che avete riscontrato entro il 20.11.2016.Sarà nostra premura fare il possibile di inserirleall’interno del programma del seminario.

  Le domande possono essere inerenti sia al campo della logopedia che all’arteterapia, oppure riguardare i vari difetti di pronuncia, disturbi specifici di apprendimento, etc. Saranno presentati alcuni esempi pratici di esercizi per migliorare la mobilità della lingua, pronuncia,lessico e la sitassi.

 

È possibile richiedere entro il 20 dicembre 2016un consulto individuale e diagnostico del bambino a pagamento. La durata dipende dal tipo di problema. (in genere dura un’ora circa)

 

Potete inviare le vostre richieste o domande al seguente indirizzo email:ceskaskolamilan@gmail.com

 

 • 29.1.2017 VISITA ALLA PINACOTECA DI BRERA con la guida in lingua ceca PER ADULTI

  Ancora una volta, grazie al grande interesse riscontrato l’anno scorso, proseguiamo nel nostrointento di avvicinare ai nostri connazionali la città di Milano e soprattutto i suoi tesori di arte grafica che è conservata in una delle gallerie più famose al mondo.

  I partecipanti visiteranno la sezione dedicata all’arte rinascimentale veneta e lombarda che sarà presentata dalla Dott.ssa Hana Křenková.

 

 

 

FEBBRAIO

 

 • 4.2.2017 lezioni della Scuola Ceca, inizio del secondo semestre

 • 12.2.2017 VISITA ALLA PINACOTECA DI BRERA con la guida in lingua ceca PER BAMBINI 5 - 9 anniCome per gli adulti nel mese di gennaio, sarà organizzata, in forma rivista e adatta alla loro età, una visita per i bambini di età scolare. Gli adulti percepiscono l’arte soprattutto attraverso la vista, i bambini di solito cercano di coinvolgere più sensi contemporaneamente. Quindi è molto importante dare a loro la possibilità di partecipare attivamente, coinvolgendo i diversi sensifacendogli provare varie tecniche e dandogli la possibilità di sviluppare il tema con la loro fantasia. Alla fine del pomeriggio i bambini potranno sbizzarrirsi nel piccolo laboratorio messo a disposizione dalla Galleria Brera.

 • 18.2.2017 lezioni della Scuola Ceca

 • 21.2.2017 Parteciperemo alla GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA MADRE con un corto programma culturale in lingua ceca preparato durante le lezioni della Scuola Ceca.

 

 

 

MARZO

 

 • 4.3.2017 lezioni della Scuola Ceca

 • 4.3.2017 CARNEVALE CECO A MILANO!

  Il nome carnevale deriva dalle parole italiane carnevia. I festeggiamenti si svolgono spesso in pubbliche parate. L’elemento principale è l’uso delle maschere. Per questa occasione sarà presente un gruppo folcloristico della Boemia Meridionale che ci presenterà un antico cerimoniale ceco e i tradizionali balli, maschere e canzoni tipici del carnevale.

  Seguirà un rinfresco a tema per grandi e festa del carnevale per i bambini.

 • 18.3.2017 Nell’ambito delle lezioni della Scuola Ceca si svolgerà IL WORKSHOP DELLA SCRITTRICE VERONIKA VÁLKOVÁ.

  Veronika Válková ha studiato la lingua latina e la storia presso la Facoltà di Filosofia della Università di Carlo e già durante gli studi ha cominciato ad insegnare presso il Liceo Na Pražačce, dove lavora finora. La sua prima opera è il romanzo fantasy di culto,Wetemaa, da lei anche illustrato. Ha scritto numerosi articoli, sei libri di storia e quattro manuali metodologici per l‘insegnamento. Grazie il suo approccio molto divertente ed coinvolgente, riesce a trasmetteai bambini un forte interesse l’interesse per la storia (non solo ceca). Durante il workshop presenterà i suoi libri (purtroppo finora non tradotti in italiano).

 • 24.-26.3.2017 Gli insegnati della Scuola Ceca di Milano parteciperanno al tradizionale INCONTRO DELLE SCUOLE CECHE IN ITALIA, che quest’anno avrà luogo a Bologna.

 • 31.3.2016 LA NOTTE CON H. CH. ANDERSEN                    Questa bellissima iniziativa è nata nell'anno 2000, in una piccola città di circa 25000 abitanti nel sud della Repubblica Ceca, a Uherské Hradiště. La biblioteca comunale ha deciso di organizzare un avventura notturna per i bambini. Ovvero lettura delle fiabe, giochi, competizioni, sorprese, tutto questo per invogliare i bambini a leggere i libri. Da lì ci è voluto poco e questa bella iniziativa si è estesa non solo nelle altre biblioteche ma anche nelle scuole su tutto il territorio della Repubblica Ceca e oltre la frontiera. Quest'anno a Milano si svolgerà la terza edizioneAi bambini piace molto questa avventura, ci sono molte cose da fare, rigorosamente senza genitori. Si inizia con il programma serale, si prepara la cena tutti insieme, si dorme insieme. Nascono tante amicizie nuove, si rafforza il legame e la consapevolezza di far parte della comunità ceca ed i bambini sono molto più stimolati ad utilizzare la lingua ceca e a leggere i libri.

 

 

 

APRILE

 

 • 1.4.2017 lezioni della Scuola Ceca

 • 8.4.2017 PREPARAZIONE DELLE UOVA COLORATE PER PASQUA a Milano ha già la sua lunga tradizione. In preparazione all’arrivo della Pasqua verrà insegnata la tecnica di decorazione delle uova con la cera d’api e altre tecniche sia tradizionali che innovative e creative. Cercheremo di fare la treccia e saranno esposti i dolci pasquali tipici!

 • 8.4.2017 In collaborazione con il Centro Ceco partecipiamo alla preparazione ed alla realizzazione del workshop "CREA IL TUO GIOCATTOLO". Questo workshop si ricollega alla Fiera del design del giocattolo ceco, la quale ha avuto un grande successo ed è stata organizzata dal Centro Ceco in occasione della Milan Design Week 2017. Per la grande gioia dei più piccoli, i visitatori della fiera hanno avuto la possibilità di acquistare direttamente alcuni dei giocattoli.

   

 • 29.4.2017 lezioni della Scuola Ceca

 

MAGGIO

 • 6.5.2017 CORSO DI PREVENZIONE E DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO(organizzato da Světlana Mercuriali, istruttore certificato del Salvamento Academy, nella lingua ceca)Durante questo incontro imparerete come prevenire gli incidenti più frequenti nell'età pediatrica, ma una parte sarà dedicata alla gravidanza e ai primi mesi di vita del bambino - quali regole dobbiamo seguire già durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del neonato per abbassare il rischio della SIDS, oppure le cinque regole semplici dal capitolo "Sonno sicuro" le quali riuscirà ad attuare ogni mamma (ma anche il papà) Scopriremo come evitare la maggior parte degli incidenti domestici ma anche gli incidenti in vacanza, al mare o durante il viaggio. Parleremo inoltre della nuova normativa europea sui seggiolini auto i-size.Come tagliare alcuni cibi per prevenire il possibile soffocamento del bambino? Quali alimenti sono la maggiore causa di un possibile soffocamento? E cosa fare se la prevenzione fallisce? Faremo esercizi di primo soccorso pratici sugli manichini dei neonati e dei bambini dell'età prescolare. Per non dimenticare gli adulti, imparerete come effettuare il primo soccorso anche a loro. 

 • 13.5.2017 lezioni della Scuola Ceca

   

 • 28.5.2017 GIORNATA DELL’INFANZIA E TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO

  Verranno consegnati ai nostri studentii diplomi e dei premi per l’impegno da loro dimostrato nell’anno scolastico. Il programma comprende giochi e trattenimento per i bambini, un piccolo rinfresco per tutti e una giornata gioiosa e simpatica trascorsa con gli amici e conoscenti. Chi ha provato questa esperienza, non mancherà anche questa volta!

 

AVVISO:

Tutti gli eventi verranno pubblicati con debito anticipo anche attraverso altri canali informativi (web, Facebook, mailing list). Per tutti gli eventi programmati viene richiesta una conferma di partecipazione in anticipo. Vi chiediamo di prestarci debita attenzione e di iscrivervi in tempo; ci è necessario per assicurare un adeguata preparazione dell‘evento!!!

  

DEN DĚTÍ

 

28.května 2016

 

Honorární konzulát ČR v Miláně

 

 

U příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí milánský Spolek krajanů a přátel ČR spolu s Českou školou Milán a pod záštitou Honorárního konzulátu ČR v Miláně uspořádali pro děti krajanské komunity, jako již tradičně, Den dětí. V jeho rámci ČŠM také slavnostně zakončila letošní školní rok.

 

Ještě před oficiálním zahájením prezentace školy však všechny čekalo překvapení. Paní Soně Alfieri, ředitelce České školy, byla při této příležitosti slavnostně předána Pamětní stříbrná medaile Jana Masaryka, vyznamenání, které uděluje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a které převzala z rukou pana Honorárního konzula Dr. Giorgia Franca Alettiho a za přítomnosti paní Radky Neumannové, ředitelky Českého centra. Toto významné vyznamenání jí bylo uděleno za zásluhy o šíření dobrého jména České republiky a za přínos o rozvoj česko-italských vztahů.

 

Slavnostní okamžik pokračoval předáváním diplomů a hodnocení žákům České školy. Každá třída (školní i předškolní sekce) si připravila malé vystoupení na ukázku toho, co se ve školním roce naučila. A tak naše nejmenší děti zazpívaly a zatancovaly písníčku Kolo, kolo mlýnský, starší předškoláci zazpivali svou oblíbenou písničku Tři citronky, prvnáčci se bravurně zhostili zazpívání písničky Čížečku, čížečku a napodobení jednotlivých činností. Dva přítomní druháci pak pro změnu zarecitovali několik básniček Jiřího Žáčka.

Kromě diplomů a hodnocení své celoroční práce děti obdržely také několik dárečků. 

 

 

Organizátoři akce srdečně děkují především firmě Koh-I-Noor Italia se sídlem v nedalekém Binasco, jediným referentem pro veškerý italský trh (Koh-I-Noor je tradiční česká firma s již více než dvousetletou tradicí, jež má stále hlavní sídlo a svou produkci v Českých Budějovicích) a dále také mezinárodní poradenské a makléřské společnosti Engel & Völkers za krásné dárečky pro naše děti.

 

Rodiče dětí navštěvujících Českou školu si pro malé i velké také připravili překvapení. Zahráli všem divadelní představení – pohádku O koblížkovi. Jejich snaha byla dětmi i dospělými velice oceněna – divadlo se všem moc líbilo a nechyběly ani vyloženě komické momenty, kdy třeba zlému vlkovi vrčícímu hlady znemožňovala nástup na scénu vlastní mláďata, která se nechtěla pustit maminčiných nohou, či Koblížek, který si už pod horkým sluncem nepamatoval, komu všemu už to vlastně utekl.:)

Prostě: skvělá nálada a veselí provázely všechny bez přestání po celou dobu.

A to i když konzulární zahradou zavoněly čerstvě upečené buřty a klobásky, čerstvý český chléb, hořčice, křen a velké množství vynikajících specialit všech českých maminek a došlo na volnou zábavu, čas na popovídání si, na setkání starých známých i navázání nových přátelství.

 

Byl to krásný a pohodový den, kdy radost měli nejenom slavící děti.

 

Tak brzo opět na shledanou!

 


 

PROMLUVME SI!

 

 

 

Dne 30. dubna 2016 se v prostorách Českého domu konal velice zajímavý seminář na téma logopedie a logopedické prevence, který organizovala Česká škola Milán za spolupráce se Spolkem krajanů a přátel ČR a podpory Českého Centra.

 

Sobota byla pro ČŠM velice hektickým a intenzivním dnem. Hned ráno nás navštívila Mgr. Lucie Krejčová, klinická logopedka, která za námi přiletěla z Prahy. Během celého sobotního vyučování navštívila průběžně všechny 4 třídy, aby si poslechla naše žáčky a seznámila se s tím, jak naše škola funguje. V případě, že zaznamela nějaký evidentní logopedický problém, upozornila na něj rodiče a zodpověděla také některé dotazy.

 

 

Od 15hodin se v zasedacím sále Českého domu konal seminář nejen pro rodiče dětí frekventující ČŠM, ale i pro ostatní členy krajanské komunity se zájmem o tuto problematiku.

 

Po seznámení s důležitostí včasného poznání obtíží , podchycení logopedických poruch a vad a diferenciální diagnostikou, se Mgr. Lucie Krejčová věnovala vývoji řeči a posléze hlavně opožděnému vývoji řeči. Svůj výklad bohatě doprovázela konkrétními radami a ukázkami pomůcek, které mohou napomoci pomalu a postupně rozšiřovat slovní zásobu.

 

Stejně tak tomu bylo i u dalšího argumentu, který se týkal vývojové dysfázie (t.j. specificky narušeného  vývoje řeči dítěte, které se řečově nevyvíjí podle obvyklých představ a to i přesto, že má dobrý sluch, jeho  intelekt je v normě a bezprostřední okolí mu dopřává náležitou citovou i hmotnou péči a dostatek stimulů) a její terapii, která zasahuje mnohé oblasti  pro laika i zdánlivě nesouvisejících schopností a dovedností dítěte.

 

 

Účastníci semináře se aktivně zapojovali do debaty, pokládali Lucii Krejčové své dotazy a mnohokrát došlo také na zajímavou konfrontaci se specifikou italského a potažmo bilingvního prostředí, ve kterém zde žijeme.

 

Závěrečná část semináře patřila dyslálii, snad nejznámnější a nejčastější poruchou řeči u dětí (ale i u mnohých dospělých). Seznámili jsme se zásadami a průběhem terapie dyslálie a velmi oceněné byly též ukázky specifických možností nápravy a četných pomůcek. I zde zaznělo mnoho konkrétních dotazů.

 

Lucie Krejčová během celého semináře několikrát zdůraznila důležitost činit dětem podobná terapická cvičení zajímavými, pokud je to možno, aby terapie probíhala formou hry, aby nebylo zapomínáno na ocenění třeba i jen dílčích pokroků, chválení, povzbuzování  dítěte a motivování k dalšímu progresu.

 

Zajímavá a uvolněná  byla nakonec i debata o nutnosti správného řečového vzoru a to jak u rodičů a pedagogů, tak třeba i moderátorů v televizi apod.

 

O tom, že akce byla pro všechny účastníky nesmírně poutavá, zajímavá a přínosná svědčí i fakt, že předpokládané 3 hodiny nakonec nestačily, debata se protáhla o téměř další dvě hodiny a věřte, že kdyby to bývalo bylo možné, zajímavých témat a nezodpovězených otázek zůstalo ještě na mnoho dalších hodin.

 

Doufejme proto, že v budoucnu se najde příležitost podobnou akci zopakovat; zájem krajanské komunity, specificky hlavně rodin s dětmi, je opravdu veliký, stejně tak jako význam a důležitost, kterou tito tomuto tématu přikládají.

 

Česká škola Milán jménem svým i jménem rodičů a všech ostatních účastníků upřímně děkuje Mgr. Lucii Krejčové za její  vysokou profesionalitu, ale i nesmírnou vstřícnost, milé jednání i ochotu poradit!

 


NOC S ANDERSENEM 2016 ... V MILÁNĚ!

PRO PŘIHLÁŠENÍ VYPLŇTE PROSÍM FORMULÁŘ ZDE:

 

 

http://goo.gl/forms/AwXepeslRf

 

 

Chcete s námi, děti, prožít kouzelnou noc?

 

Ty, kteří se nebojí, čeká noc plná

 

pohádkových postav, písniček, her, úkolů

 

... a nových kamarádů!!!

Akce Noc s Andersenem poprvé proběhla v roce 2000 v jedné uherskohradišťské knihovně. Setkala se s velikým úspěchem u malých čtenářů i jejich rodičů a od té doby se její věhlas rozšířil nejen po celé České republice, ale i do zahraničí a z této akce tak stala akce v pr...avdě mezinárodní, jejímž cílem je především podpora dětského čtenářství.
V Miláně se 1.4.2016 sejdeme již podruhé, abychom společně prožili další kouzelnou noc. Loni jsme ji zasvětili Boženě Němcové, Letošní ročník jsme se rozhodli věnovat oslavě kulatých 80. narozenin Zdeňka Svěráka, jedné z nejvýraznějších osobností české kulturní scény - spisovatele, scénáristy, režiséra, herce a velkého učitele mnoha generací.

Zdeňka Svěrák: "Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši."

Ale nečekají nás jen pohádky. Dáme prostor fantazii. Naučíme se několik písniček z populární autorské dílny Svěrák/Uhlíř a společně si popovídáme o jejich textech a tématech, které tyto nabízí. Jedním z nich bude téma "prázdniny u babičky (dědečka)". Děti budou kamarádům vyprávět o prarodičích, o místě, kam za nimi jezdí na prázdniny a o tom, co všechno tam podnikají. Uvítáme tedy, pokud si přinesou nějaké fotografie či symbolické předměty dle vlastního uvážení. Psací a výtvarné potřeby ve školičce máme, ale děti si samozřejmě mohou přinést vlastní penál.
V průběhu večera si společně připravíme večeři, děti se naučí jednoduchý recept.
Domů děti dostanou kromě všech pracovních materiálů také audionahrávku pohádky Malá mořská víla namluvené českým hercem Ladislavem Frejem (letos si připomeneme 180. výročí napsání této pohádky H.Ch.Andersenem.

Milí rodiče, pokud vaše dítě splňuje požadavky a chcete jej na akci Noc s Andersenem přihlásit, vyplňte prosím online formulář závazné přihlášky (zde: http://goo.gl/forms/AwXepeslRf) a vyčkejte potvrzení o přijetí. Uzavírka přihlášek je 30. dubna, počet míst je omezen, v případě velikého zájmu rozhoduje datum podání přihlášky.

 !NOC S ANDERSENEM 2016 … V MILÁNĚ!


- Kde: v prostorách České školy Milán, via Sebastiano de Albertis 14, Milano


- Kdy: začínáme v 18.30. Děti, které nefrekventují ČŠM a tedy nezůstávají na sobotní lekci je třeba vyzvednout v 8.45 - 9.00 hodin


- Předpoklady: dítě musí být především schopné spát samo bez rodičů a být v dobrém zdravotním stavu

 

 

- Co s sebou: každé dítě si musí přinést vlastní karimatku, spací pytel nebo deku na přikrytí, případně polštářek. Dále přezůvky, pyžamo a hygienické potřeby ( kartáček na zuby a zubní pastu, ručník). Nezapomeňte dát dítěti do uzavřené obálky nadepsané jeho jménem kartičku zdravotního pojištění pro všechny případy


- Cena: 20€ za dítě. V ceně je večeře a sobotní snídaně

 


(Poznámka: pokud některá z maminek chce dobrovolně upéct nějakou vlastní specialitu, rádi ochutnáme! V tom případě nám dejte prosím vědět.)

 

Návštěva dětí v Pinakotéce Brera - 23. ledna 2015

 

Umění je všude okolo nás. Provází nás po celý život. Obohacuje nás a posouvá dál. Díky němu se můžeme dozvědět něco o životě v minulých dobách, o kultuře našich předků, ale také nás učí o věcech přemýšlet, hledat jejich skrytý význam, snažit se vcítit do myšlení a prožitků toho, kdo umělecké dílo stvořil.

 

A třeba i inspirovat k vlastní tvorbě.

 

Spolek krajanů a přátel České republiky se rozhodl realizovat zkušební projekt, kterýpřiblíží výtvarné umění dětem a  podpoří jejich schopnost dívat se na věci z různých, často i neotřelých perspektiv, vzbudí v nich emoce, které jim dodají chuť se do galerií či muzeí  vracet a  napomohou jim vybudovat si vztah k umění.

 

České děti členů  SKPČR ve věku 9-12 let dostaly v sobotu 23.ledna 2016 jedinečnou příležitost prohlédnout si slavnou milánskou Pinakotéku Brera, jež vznikla za vlády francouzského vojevůdce Napoleona Bonaparte jako „dvojče" pařížského Louvru a ve které jsou k vidění nejkrásnější umělecké sbírky v Miláně.  Děti ji navštívily v doprovodu osoby opravdu povolané – historičky umění Hany Křenkové, výklad probíhal v českém jazyce. Hanka nejdříve děti seznámila s tím, co to vlastně taková pinakotéka (obrazárna) je a k čemu slouží, na co a jak malíři v minulosti malovali.  U čím prohlížených exponátů si společně vysvětlili, proč jsou vystavená díla vyjímečná, čeho si na nich povšimnout a proč. Děti také dostaly jedinečnou příležitost navštívit restaurátorskou dílnu, kde se dozvěděly,  proč se obrazy restaurují a dokonce viděly na  vlastní oči, jak se to dělá.

 

V klasických galeriích vnímáme umělecká díla pouze prostřednictvím zraku, ale u dětí je přirozené, že nechtějí zůstat pouze u vizuálního vnímání, ale mají potřebu zapojit více smyslů, aby si zkušenost pravdu „zažily“. Je proto důležité dát jim příležitost, aby na tomto vlastním prožitku dále ještě mohly aktivně pracovat, zapojily ostatní smysly, osahaly si použitý materiál, zkusily si výtvarnou techniku, aby rozvíjely námět za pomoci vlastní fantazie. Proto se úplně na závěr všichni přesunuli do malé výtvarné dílničky, kterou Pinakotéka Brera dala k dispozici a kde dostali možnost zúročit právě nabité zkušenosti a dojmy a sami si něco vytvořit.

 

 VOLBY VÝBORU SKPČR MILÁNO

 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELLA ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA

 

 

 

Dle stanov SKPČR byla dne 28.11.2015 v prostorách Parrocchia Ss. Nereo e Achilleo, piazza S. Geronimo 15, Milano svolána valná hromada členů spolku. Při této příležitosti proběhly volby výboru SKPČR na rok 2016.

 

Všech deset navrhovaných kandidátů bylo zvoleno většinou hlasů a výbor SKPČR bude v roce 2016 pracovat v následujícím složení:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A norma di Statuto della Associazione dei connazionali e degli amici della Rep. Ceca  il giorno 28 novembre 2015, presso la Parrocchia Ss. Nereo e Achilleo, p.zza S. Geronimo 15, Milano., si è svolta  l’Assemblea ordinaria dei soci, durante le quale si sono svolte le elezioni del comitato.

 

Tutti i dieci candidati proposti sono stati eletti con la maggioranza dei voti.

Il comitato della Associazione sarà nell’anno 2015 composto da seguenti membri:

 

 

předseda presidente

Simona KUBÍKOVÁ

místopředseda vicepresidente

Soňa ALFIERI

styk s veřejností pubbliche relazioni

Pavla SUCHÁNKOVÁ

hospodářka segretaria

Alžběta VÖRÖŠOVÁ

sekce

Pavla KUČEROVÁ PAOLELLA

ekonomicko-právní economico-giuridica

vědecká scientifica

Gabriela BARTÁKOVÁ POLITI

jazyková linguistica

Ivana BILOŠOVÁ

kulturní culturale

Hana KŘENKOVÁ

sportovní a turistická sportiva e turistica

Ivana TŘOSKOVÁ

naboženská religiosa

Jana SCHULZOVÁ


 

ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA

___________________

 

201 29 Milano – Via G. B. Morgagni, 20 – Tel.: + 39 339 1289631 – e-mail: czassoc@tiscali.it

 

 

Milano 25.11.2015

 A tutti i membri

dell’Associazione

             Loro Sedi

 

 

A norma di Statuto e Regolamento è indetta, presso la Parrocchia Ss. Nereo e Achilleo, piazza S. Geronimo 15, Milano, l’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 28 novembre 2015, alle ore 12.00 in prima convocazione, e alle ore 15.30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

 

                                                             Ordine del giorno:

 

1)      Comunicazioni del Presidente

2)      Elezione del Presidente e del Consiglio

3)      Varie ed eventuali

 Chystá se tradiční Mikulášská besídka!

Vážení přátele, dovolujeme si vás upozornit, že

v sobotu 28. listopadu 2015

se bude konat

Mikulášská besídka

již tradičně jedna z největších a nejdůležitějších akcí  našeho krajanského spolku.

Sejdeme se ve 14.30 hodin,

stejně jako loni na adrese

Parrocchia Ss. Nereo e Achilleo, p.zza S. Geronimo 15, Milano.


Pro děti je připravena tradiční návštěva Mikuláše, čertů a andělů a předávání vámi připravených dárečků. Nezapomeňte je dobře označit jménem a příjmením, budou diskrétně vybírány u vchodu. Letos také nastává malá změna: děti nebudou přednášet básničku či zpívat písničku , ale prosíme vás, aby si pro Mikuláše připravily malý „dárek“ a vyrobily mu obrázek s mikulášskou či vánoční tématikou (libovolný formát i technika). Rovněž tento označte prosím zezadu jménem. Práce, které Mikuláš vybere budou následně vystaveny v prostorách Honorárního konzulátu.

 

Součástí společně stráveného odpoledne bude také oblíbená vánoční loterie a výtvarná dílnička pro děti. Souběžně rovněž proběhnou nové volby do výboru krajanského spolku a bude možno zaplatit členský příspěvek SPKČR na příští rok.

Uvítáme také, pokud rozšíříte občerstvení o vlastní speciality, ať už slané či sladké.

Důležité!

Z organizačních důvodů vás prosíme o potvrzení vaší účasti vyplněním jednoduchého registračního lístku (klikněte zde: http://goo.gl/forms/l5aoq0ZXZH).

 

Jak se na místo dostanete? Přímo před kostelem je zastávka busu č. 54 (p.zza S.Gerolamo). Asi 200m odtud je také zastávka tramvaje č.5 (via Amadeo/ang. via S. Begnino). Pro mimomilánské: bus č. 54 jede přes p.zzale Dateo, do tramvaje č.5 můžete nastoupit před Stazione Centrale. Jedete-li autem, místo se nachází blizko sjezdu z tangenziale est – Rubatino.


La tradizionale Festa di San Nicola sta per arrivare!

Gentili amici,

l’Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca è lieta

di invitarvi alla

tradizionale festa

di San Nicola.

Ci incontreremo

sabato 28 novembre 2015 alle ore 14.30 all’indirizzo della Parrocchia di Ss. Nereo e Achilleo, p.zza S. Gerolamo 15, Milano.


Come ogni anno i bambini riceveranno il dono dalle mani di San Nicola (si raccomanda di contrassegnare il proprio pacchettino con il nome e cognome del bambino, sarà ritirato discretamente vicino all’entrata).

Attenzione! Quest’anno cambia la modalità: invece di recitare una filastrocca o cantare una canzoncina, i bambini sono pregati di portare “un pensierino” a San Nicola – un disegno (formato e tecnica a propria scelta) ispirato alla tradizione di San Nicola o a quella natalizi.

Con i lavoretti raccolti da San Nicola sarà poi allestita una piccola mostra presso il Consolato Onorario della Repubblica Ceca.

Apprezzeremo anche i vostri manicaretti, sia dolci che salati.

In concomitanza con questo evento avrà luogo la votazione dei membri del comitato dell’Associazione e sarà possibile pagare la quota associativa per l’anno 2016.

Nel ricco programma del pomeriggio festoso c'è anche la lotteria natalizia ed il laboratorio artistico per i bambini.


Per i bambini ed i soci dell’Associazione l’entrata è gratuita, per gli altri il costo è di 8€.


Per semplificare l’organizzazione dell’evento siete pregati di confermare la vostra partecipazione compilando un brevissimo form di registrazioneche potete trovare qua: http://goo.gl/forms/l5aoq0ZXZH.
Oslavy Mezinárodního dne dětí v Miláně!

Dětské odpoledne, pořádané u příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí se v sobotu 30. května opravdu povedlo!
Počasí nám přálo a tak se na zahradě Českého domu ozýval veselý hlahol a smích.
Překvapením letošního ročníku byla účast zastupitelky italského zastoupení společnosti KOH-I-NOOR (se sídlem v Binasco a jediným referentem pro italský trh), paní Paola Tavaroli. Věděli jste, že firma, která byla založena Josefem Hardtmuthem (Koh-i-noor je název slavného indického diamantu a znamená doslova "hora světla") má své sídlo a produkci stále v Českých Budějovicích a může se pochlubit již 225letou tradicí?
O vysoké kvalitě jejich výrobků nikdo nepochybuje, všichni ji určitě dobře znáte. Přesvědčit se mohly i přítomné děti, které ke svému svátku převzaly z rukou paní Tavaroli nádherný dárek. Firmě KOH-I-NOOR Italia ještě jednou srdečně děkujeme!
Děti také dostaly diplom a další dárky z rukou honorárního konzula pana Alettiho a Soni Alfieri, zodpovědné za chod české školičky.
Pak už zahradou zavoněly opékané pravé české špekáčky a také občerstvení a spousta dobrot od českých maminek, pod nimiž se stůl jen prohýbal. Děti si zatím měly možnost vyzkoušet připravené aktivity, které prověřili jejich schopnosti a dovednosti, ale pobavily větší i menší.
Domů se skoro nikomu nechtělo a už se všichni těšíme na příští ročník dne dětí.
Tak za rok opět nashledanou!


KURZ ZDOBENI PERNICKU PRO DOSPELE


Fenomén bilingvismu ve smíšených italsko-českých rodinách v Itálii (studie Jany Sovové a Veroniky Caruso)

Spolek krajanů a přátel České republiky v Miláně jakož i Česká škola Milán, již spolek zaštiťuje, považuje maximální podporu rozvoje řeči českého jazyka, zejména u přirozeně bilingvních dětí pocházejících z česko-italských rodin žijících v Miláně a okolí, za svou prioritu.

Mgr. Jana Sovová  z Centro Linguistico e Audiovisivi dell’Università degli Studi di Udine, se kterou  spolek  již několik let udržuje spolupráci při organizování přednášek orientovaných na osvětu a zvyšování informovanosti o bilingvismu a problematice bilingvní výchovy, se právě těmto tématům se zájmem dlouhodobě věnuje.

Spolu s Veronikou Caruso, jejíž specializací je logopedie a jež stála u zrodu projektu Ámosek, kurzů rozvoje řeči a českého jazyka v Miláně, a významnou měrou tak přispěla k zapojení České školy Milán do systému Českých škol bez hranic jako spolupracující školy, se rozhodly hlouběji prostudovat fenomén bilingvismu ve smíšených italsko-českých rodinách v Itálii a v období jarních měsíců minulého roku společně provedly průzkum formou anonymního dotazníku, jež mapuje stávající situaci.

Nashromážděný materiál měl sloužit čistě odborným účelům. Ale protože tento průřez jednotlivými subjektivními zkušenostmi zúčastněných rodin s bilingvismem a udržováním českého jazykového a kulturního zázemí ve smíšených rodinách dostal, jak sama Jana Sovová říká, nebývale lidský rozměr, bylo by velká škoda nevyužít tento potenciál.

Myslíme si, že tento materiál může přinést spoustu zajímavých a podnětných informací a možnost konfrontace s vlastními zkušenostmi i ev. osobními potížemi i těm, jichž se tato problematica přímo dotýká, protože se s fenoménem bilingvismu prostřednictvím svých dětí přirozeně setkávají a proto jsme se rozhodli jej publikovat i pro širší veřejnost.

Dejme však již slovo autorkám tohoto přínosného materiálu:

Předkládaný materiál je výsledkem dotazníkové ankety, která proběhla v časovém intervalu od 8. 3. do 24. 6. 2013; jejím cílem bylo zjistit, zda a jakým způsobem jsou děti ve smíšených italsko-českých rodinách žijících trvale na území Itálie vychovávány bilingvně a jaké výhody či specifické obtíže tato situace přináší.

Průzkum probíhal formou anonymního dotazníku, obsahujícího celkem 33 otázek a 5 podotázek, v němž se měly respondentky možnost vyslovit k celé řadě okolností vzniku a průběhu bilingvismu svých dětí. Z jejich odpovědí i ze samotného faktu, že se naší ankety zúčastnily, je patrné, jak hluboce se jich tato problematika dotýká a jak velkou měrou bilingvní výchova zasahuje do jejich vzájemných vztahů v rodině i mimo ni. 

Úhrnem lze říci, že všech 58 účastnic ankety převážně českého (a ve 4 případech slovenského) původu je přesvědčeno o prospěšnosti bilingvismu jako takového a cítí přirozenou potřebu předávat svým dětem své původní jazykové a kulturní zázemí. Na otázku č. 15, zda s dítětem komunikují česky, odpověděla tedy drtivá většina z nich kladně (celkem 47). Zbývajících 11 uvádí, že se na děti obrací česky pouze částečně. Avšak již odpovědi na podotázky bodu 15 a na otázky 16-20 a 33 přinášejí řadu významových odstínů českojazyčné komunikace v italském majoritním prostředí; zdánlivě bezproblémová, lineární výchozí situace se začíná komplikovat a rozrůzňovat ve vztahu k okolí - partnerem a nejbližší rodinou počínaje a nejširším okruhem náhodných známých či ne zcela odborně připravených a informovaných zástupcům školních či zdravotnických zařízení konče. Zdá se totiž, že úspěšnost bilingvní výchovy je nevyhnutelně svázaná nejen se silnou motivací obou rodičů a s jejich důsledností při jejím uplatňování, ale i s tím, jak se dokáží vyrovnat s případným nepříznivým tlakem okolí. (Často se však ukáže, že některé počáteční negativní reakce jsou spíše projevem neznalosti nežli otevřené xenofobie).

Naším původním záměrem bylo využít nashromážděný materiálk čistě odborným účelům. První výstupy průzkumu byly prezentovány na 2. setkání Českých škol v Itálii, které proběhlo 29. 3. 2014 (viz referát Jany Sovové s názvem Výsledky průzkumu bilingvismu ve smíšených rodinách, zveřejněný na http://www.czechevents.it/cs/2014/04/ceske-akce-v-italii/jana-sovova-vysledky-pruzkumu-bilingvismu-ve-smisenych-rodinach-v-italii.html a taktéž na stránkách internetového časopisu Domu zahraničních služeb Praha Krajiny češtinyč. 6/2014, s. 86). Dále je přiložena doposud nepublikovaná studie Veroniky Caruso.

Při pročítání odpovědí nás však natolik zasáhl lidský rozměr a potenciál většiny z nich, že jsme se pro tuto chvíli rozhodly ještě pro jinou možnost, jak s nimi naložit. Chtěly bychom proto především poděkovat všem účastnicím výzkumu za jejich ochotu sdílet zcela nezištně své zkušenosti, spojené často s přiznáním vlastních pochybností, obtíží a omylů při hledání optimální cesty, jejíž cíl všichni tušíme, ale jehož dosažení není ani automatické a snadné, ba pro mnohé ani reálné, a to ne vždy jejich vinou.

Máme za to, že nejlepším způsobem, jak všem vyjádřit své uznání, je souhrnné zveřejnění tohoto cenného materiálu coby dokumentu. Pro ty rodiče, kteří svou momentální situaci vnímají jako neuspokojivou, by mohl představovat možnost, jak se konfrontovat s ostatními a uvědomit si, že nejsou osamoceni;mohli by zde také najít návod na možná řešení či odpovědi na otázky, které si sami kladou. Náš zvláštní dík patří těm, kterým se podařilo vypěstovat a udržet bilingvní prostředí daleko od domova, aniž to považují za něco výjimečného či pozoruhodného, a i přesto si našli čas k vyplnění dotazníku. Neboť jsou to právě jejich odpovědi, které mohou ostatním poskytnout naději a inspiraci.

Obě autorky dotazníku a řešitelky průzkumu také děkují paní Soně Alfieri z České školy Ámosek v Miláně, která se zasadila o publikaci nashromážděného materiálu na webových stránkách školy.

Několik poznámek závěrem:

1. Průzkumu, zpracování odpovědí i referátů se autorky věnovaly výhradně ve svém volném čase; hlavní pohnutkou jim k tomu byl kromě jejich profesního zaměření fakt, že se samy nacházejí v situaci rodičů, vychovávajících své děti v jinojazyčném majoritním prostředí.

2. Odpovědi neprošly žádnou jazykovou úpravou. Případné překlepy, chybějící diakritika či gramatické chyby odrážejí jejich původní podobu.

3. Z prostorových důvodů neobsahují vyplněné dotazníky znění otázek, ale pouze odpovědi, jejichž číselné označení odpovídá pořadí otázek ve formuláři. Úplné znění formuláře je uvedeno na samostatném listu.

4. Dotazníky č. 5 a 37 byly při vyhodnocování odpovědí vyřazeny – neodpovídají totiž kritériu pobytu rodiny na území Itálie. Tři účastnice ankety odevzdaly po dvou a jedna po třech dotaznících, neboť vyplnily za každé dítě jeden. Tato skutečnost byla zohledněna při stanovení konečného počtu respondentek. Pro účely hodnocení studie z logopedického hlediska bylo počítáno se všemi relevantními odpověďmi, tj. v počtu 63 dotazníků.

5. Autorky budou případným čtenářům z řad odborné veřejnosti vděčné za jejich poznámky či upřesnění. Jsou též ochotny se s nimi podílet o zjištěné skutečnosti či jinak s nimi spolupracovat a předem děkují za jejich zájem a podporu.

 

Jana Sovová a Veronika Caruso


 • Vyplněné dotazníky ke stažení ZDE

 

 • Formulář dotazníku ke stažení ZDE


 • Hodnocení studie z logopedického hlediska, Veronika Caruso ke stažení ZDE

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti

Poesie da Terezín. Giornata della Memoria 2015

Anche quest’anno commemoreremo la Giornata della Memoria 2015 narrando gli eventi del campo di concentramento di Theresienstadt. Lo spettacolo ricostruisce la storia di Ilse Weber, poetessa e scrittrice ceca di lingua tedesca, figura molto nota, recentemente riccordata in Italia da Suanna Barta e Manfredo Bertazzoni, autori del libro libro “Quando finirà la sofferenza? Lettere e poesie da Theresienstadt”

Lo spettacolo di quest’anno viene arricchito con la partecipazione di amici Artisti, che eseguiranno canzoni e musiche popolari e tradizionali yiddish, e altre in lingua tedesca composte nel campo di concentramento, e infine con brani a libera esecuzione come sottofondo musicale .
Intervento sui testi per rendere più ricco e avvincente uno spettacolo di così grande valenza storica.

Lo spettacolo curato da Susanna Barta verrà presentato da Giovanna Coggi, la meravigliosa cantante Paola Fernandez Dell’Erba interpreterà musiche popolari yiddissh accompagnata dalla chitarra di Carlo Alberto Boni e dal pianoforte di Grazia Galletta. Manfredo Bertazzoni e Susanna Barta eseguiranno il reading dello spettacolo, con la regia di Manfredo Bertazzoni

L’utilizzo della sala è concesso a titolo gratuito dalla Società Umanitaria, in funzione della valenza culturale e commemorativa dello spettacolo stesso.

Susanna Barta e Manfredo Bertazzoni