MIKULÁŠSKÁ 2023 - FESTA DI SAN NICOLA 2023


OTEVŘENÍ KNIHOVNY A KŘEST KNIHY ITALSKÉ MENTOLKYPODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali

 

panu Jiřímu Kudělovi,

generálnímu konzulovi České republiky v Miláně

v letech 2019 až 2023,

 

za vstřícnost, za podporu a za výbornou spolupráci

s krajanským spolkem a s Českou školou Milán. 

Velké poděkování patří rovněž jeho manželce paní Mileně. 

 

S přáním hodně štěstí a úspěchů v dalším působišti

 

členové Spolku krajanů a přátel České republiky v Miláně


SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 23/24 - INIZIO SOLENNE DELL'ANNO SCOLASTICO 23/24


DEN DĚTÍ A SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - FESTA DEI BAMBINI E CHIUSURA SOLENNE DELL'ANNO SCOLASTICO


VELIKONOCE 2023 - PASQUA 2023

NOC S ANDERSENEM 2023 - KOUZELNÝ SVĚT DAISY MRÁZKOVÉ


PO STOPÁCH YETTIHO 2023