V roce 1354 se Karel IV. vydal spolu se svou družinou, tvořenou asi třemi sty rytíři, na korunovační cestu do Říma a 6. ledna 1355, tedy před 660 lety, byl v Miláně, v bazilice sv. Ambrože, slavnostně korunován lombardským králem: na hlavu mu byla vložena lombardská železná koruna (železná proto, že její součastí je železný pásek považovaný za hřeb z Kristova kříže, samotná koruna je pak vyrobena ze zlata a bohatě zdobená emaily a drahokamy). Dne 5. dubna1355 pak proběhla slavnostní císařská korunovace v Římě.
A právě milánské výročí jsme si v sobotu 17. ledna 2015 přípomněli.
Spolek krajanů a přátel České republiky uspořádal v prostorách baziliky sv. Ambrože bohaté vzpomínkové odpoledne, při jehož příležitosti proběhla i speciální lekce české školičky. Nejdříve jsme si všichni společně prohlídli románskou baziliku. Poté, zatímco se dospělí účastnili zajímavé přednášky významných milánských historiků, my jsme se pustili do práce. Vyprávěli jsme si o životě Karla IV.: o jeho rodičích, dětství, formaci, charakteru, o jeho čtyřech manželkách i o tom jak zemřel a kde je pohřben. Vysvětlili jsme si, proč je Karel IV. nazýván "otcem vlasti" a jaké byly jeho bohaté zásluhy o rozkvět, politickou stabilizaci a zvelebování naší země. Společně jsme si pak vyrobili jakýsi takový tahák, který nám nejvýznamnější okamžiky jeho života a vlády, jakož i jeho nejznámnější díla, bude připomínat. Na závěr jsme se pustili do výroby lombardské železné koruny.
A právě tu jsme si nakonec měli možnost zblízka prohlédnout, jedinečný zážitek, na který většina z nás určitě nezapomene!