MIKULÁŠSKÁ 2022 - FESTA DI SAN NICOLA 2022KONCERT - CONCERTOVÍTÁNÍ KRAJÁNKŮ - BENVENUTO AI PICCOLI CONNAZIONALI


DUŠIČKY 2022 - COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2022


VÍKEND S ODKAZEM EMILA ZÁTOPKA


SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23 - INIZIO SOLENNE DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/23UKONČENÍ ŠK.R. 21/22 A MDD - CHIUSURA SOLENNE DELL'A.S. 21/22 E FESTA DEI BAMBINIIVAN KOMÁREK - WORKSHOPKNEDLÍK A JEHO DOBRODRUŽSTVÍFILM ŽENY V BĚHU


VELIKONOCE 2022 - PASQUA 2022NOC S ANDERSENEM 2022 - NOTTE CON ANDERSEN 2022


UPOZORNĚNÍ VŠEM ČLENŮM SPOLKU OHLEDNĚ ROČNÍHO PŘÍSPĚVKU: PLATBA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU (15 EURO) MUSÍ BÝT PROVEDENA VŽDY DO KONCE ÚNORA PŘÍSLUŠNÉHO ROKU (DLE STATUTU SKPČR). LZE TAK UČINIT BANKOVNÍM PŘEVODEM (B.Ú. PŘI INTESA SANPAOLO IBAN IT35D0306909606100000153963) NEBO HOTOVĚ POKLADNÍKOVI. DĚKUJEME. SENIOŘI NAD 70 LET PŘÍSPĚVEK PLATIT NEMUSÍ - PROSÍME VŠAK O POTVRZENÍ ZÁJMU ZŮSTAT ČLENEM/ČLENKOU SPOLKU. / AVVISO A TUTTI I MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE RIGUARDANTE LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE: IL PAGAMENTO DELLA QUOTA (15 EURO) DEVE ESSERE EFFETTUATA ANNUALMENTE ENTRO LA FINE DI FEBBRAIO DI OGNI ANNO (SECONDO LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE). IL PAGAMENTO AVVIENE TRAMITE IL BONIFICO BANCARIO (C/C PRESSO INTESA SANPAOLO IBAN IT35D0306909606100000153963) O IN CONTANTI AL CASSIERE. GRAZIE. GLI OVER 70 NON SONO OBBLIGATI A PAGARE LA QUOTA MA CHIEDIAMO GENTILMENTE DI ESPRIMERSI DI VOLER CONTINUARE A ESSERE MEMBRI.


ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY I V MILÁNĚ 2021


MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT PŘIJDOU! SAN NICOLA, ANGELO E DIAVOLETTO VENGONO!


POHÁDKA V ADVENTNÍM ČASE ... A MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ... / UN FILM PER I BAMBINI ... E CHISSA´, MAGARI PASSA ANCHE SAN NICOLA...


SETKÁNÍ S PANÍ MARTOU KUČÍKOVOU A KŘEST ITALSKÝCH TROJHUBEK

 

 

Vážení přátelé, 

 

je nám velikým potěšením pozvat vás na setkání s paní Martou Kučíkovou a křest její nejnovější knížky Italské trojhubky, zatím poslední ze série laskavých postřehů ze života v Itálii. 

 

REGISTRACE NUTNÁ na spolekmilan@gmail.com nebo prostřednictvím formuláře ZDE nebo fcb do 22/11 - počet míst je omezen. VSTUP s green pass a rouškou ve vnitřních prostorách.

 

Těšíme se na vás!