UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH - COMMEMORAZIONE DEI SOLDATI DEFUNTI
ROBOT A UMĚLÁ INTELIGENCE ANEB MDVV LIDICE 2021

Ať žije ROBOT! Nejen my lidé, zvířata nebo věci, ale také slova slaví narozeniny. A právě slovo ROBOT letos slaví rovných 100 let. 

 

ROBOT A UMĚLÁ INTELIGENCE jsou tématem 49. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice a my vás zveme k její účasti. Můžete kreslit, malovat, fotografovat nebo vytvořit vlastní krátký film na jedno vybrané téma: 

 

1. Co robot (ne)umí, 2. Uvnitř stroje, 3. R.U.R.: Roboti v literatuře a filmu, 4. Rok 2121, 5. Vývoj a druhy umělé inteligence, 6. Technologie a etika, 7. Data, 8. Nanoroboti.

 

Podrobnosti o rozměrech výtvarných pracích jsou uvedeny přímo na webových stránkách soutěže: https://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/vyzva/

 

obrázky, fotky nebo krátké filmy nám můžete předat do 12.února 2021, a to po předchozí domluvě na emailu ceskaskolamilan@gmail.com. My se poté postaráme o zaslání do ČR. 


SETKÁNÍ SE SPOLUAUTORKOU A VYDAVATELKOU KNIHY VELKÉ ŽENY Z MALÉ ZEMĚ PANÍ RENATOU MRÁZOVOUZPÍVÁME KOLEDY... SE ZPĚVAČKOU MONIKOU ABSOLONOVOU

Letošní zpívání koled - v Miláně stejně jako jinde ve světě - narušil zlý covid coviďák... Nemůžeme se sejít a z plna hrdla si zazpívat na malebném náměstíčku před naší školou jako vloni, ani při bruslení v centru Milána rok před tím.... 

 

My se ale nevzdáváme a letos si zazpíváme ze svých domovů. A jak se nám to bude krásně zpívat, když nám svůj milý vánoční pozdrav nahrála a poslala zpěvačka Monika Absolonová! 

 

My jí moc děkujeme a budeme se těšit na shledanou naživo u nás v Miláně, až to situace dovolí. 

 

Zatím si prozpěvujme doma! Kdo s námi bude chtít sdílet svou nazpívanou nebo nahranou koledu, posílejte (spolekmilan@gmail.com nebo ceskaskolamilan@gmail.com) a kdo si bude chtít poslechnout Moniku Absolonovou a další umělce, má možnost zítra 13. prosince 2020 sledovat vystoupení "online" na Facebooku Studio DVA – Příspěvky | Facebook


MIKULÁŠSKÁ 2020 - FESTA DI SAN NICOLA 2020VIDEOKONFERENCE KE KNIZE "DŮM S VYPŮJČENÝM VÝHLEDEM"


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ILUSTRACE PRO BOŽENU N.

 

 

Zvláštní cenu za zahraniční účast ve výtvarné soutěži

 

Ilustrace pro Boženu N. získává

 

Anna Moscardino z České školy Milán

 

GRATULUJEME !

 

Výtvarná soutěž „Ilustrace pro Boženu N.“

 

Ahoj děti!

Znáte paní spisovatelku Boženu Němcovou? Ano, je to ta, co žila v 19. století a její nejznámější kniha se jmenuje Babička. Letos si připomínáme 200 let od jejího narození. Paní Božena Němcová se narodila v roce 1820. Abychom toto výročí jak se patří oslavili, vymysleli si pro vás v Národním pedagogickém muzeu výtvarnou soutěž. Už před sto lety si děti mohly číst v Čítance Boženy Němcové. Byly v ní básně, pohádky a pověsti, úryvky z Babičky a jiných knih, které napsala. Čítanka se nám dochovala dodnes, ale stejně jako před sto lety má jeden velký nedostatek. V knize totiž chybí ilustrace.

 

Kdo má ilustrace v knihách rád, jistě to tak nenechá. Vaším úkolem bude vybrat si něco z Čítanky, přečíst si zvolený text  a nakreslit nebo namalovat ilustraci. Někdo říká, že neví, co je to ilustrace? Ilustrace je výtvarný doprovod příběhu, třeba pohádky. Ilustraci často říkáme obrázek. Kniha s obrázky je ilustrovaná kniha. Ilustrace mohou být také v časopisech. Ilustrace nám má napomoct vysvětlit text, který čteme. Díky ilustraci ho můžeme lépe pochopit. Obrázky také knihy oživují.

 

Pustíte se do oživení Čítanky Boženy Němcové?

 

Co je to ilustrace, jsme si už vysvětlili. Mám tu ale pro vás ještě jedno trochu záhadné slovíčko: Iniciála. Všichni říkají, že dobře vědí, co iniciála znamená? Tak schválně, jestli se shodneme: Iniciála je první písmeno slova. Iniciála se výrazně odlišuje od ostatních písmen v textu svou velikostí. Je nejenom větší, ale obvykle i pěkně vyzdobená a  barevná. V minulosti se iniciály hodně používaly v ručně psaných textech. Písař napsal text a malíř, kterému se tehdy říkalo iluminátor, vyzdobil iniciálu. Iniciála pak na začátku věty vypadala jako krásný malý obrázek. 

 

Co myslíte, bylo by hezké, kdyby byly v Čítance Boženy Němcové také zdobené iniciály? Já si myslím, že ano! Jen prosím pozor, iniciála není u nadpisu, ale až na začátku kapitoly. První písmenko prvního slova první věty.

 

Digitalizovanou původní podobu čítanky naleznete zde:

https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:a29cc280-79c8-11e4-93df-005056825209

 

Své výtvory, ilustrace a iniciály posílejte nebo doneste do 31. května 2020 na Generální konzulát ČR:

Associazione dei Connazionali e degli Amici della Rep. Ceca

c/o Consolato Generale della Repubblica Ceca

Via G.B. Morgagni 20

20129 Milano

Už teď se na ně moc těšíme :-) 

Download
VID-20200501-WA0009.mp4
File audio/video MP4 8.2 MB
Download
letak-bozena-final.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.7 MB
Download
Priloha 1_seznam_inicial.pdf
Documento Adobe Acrobat 547.5 KB
Download
Priloha 2_plny_text_citanky.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.5 MB

UPOZORNĚNÍ VŠEM NAŠIM PŘÍZNIVCŮM, ČLENŮM SPOLKU, ŽÁKŮM ŠKOLY: VLÁDNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘENÍM KORONAVIRU SE POCHOPITELNĚ DOTÝKAJÍ I AKTIVIT SPOLKU A ŠKOLY. PROŽÍVÁME NESNADNÉ CHVÍLE, DNY, TÝDNY... ROZHODNUTÍ VLÁDY, PŘÍPADNĚ REGIONU A MĚSTA, SE TÝKAJÍ ZDRAVÍ, KTERÉ JE VŽDY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ. ŘÍDÍME SE POKYNY, VEŠKERÉ AKCE NAPLÁNOVANÉ NA DANÉ OBDOBÍ JE NUTNO ZRUŠIT NEBO ODLOŽIT. VĚŘÍME, ŽE SE PODAŘÍ SITUACI BRZY STABILIZOVAT A I MY SE BUDEME MOCI VRÁTIT K ČINNOSTI A K POŘÁDÁNÍ AKCÍ PRO VÁS, KRAJANSKOU KOMUNITU :-) KALENDÁŘ AKCÍ JE AKTUALIZOVÁN, PROSÍME, SLEDUJTE JEJ.


UPOZORNĚNÍ VŠEM ČLENŮM SPOLKU OHLEDNĚ ROČNÍHO PŘÍSPĚVKU: PLATBA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU (15 EURO) MUSÍ BÝT PROVEDENA VŽDY DO KONCE ÚNORA PŘÍSLUŠNÉHO ROKU (DLE STATUTU SKPČR). LZE TAK UČINIT HOTOVĚ ČI BANKOVNÍM PŘEVODEM. DĚKUJEME.KONCERT PRO PŘÍČNOU FLÉTNU - CONCERTO PER FLAUTO TRAVERSO

DOSTANU TĚ DO STANU?

Sen mnohých se splnil. Starší žáci ČŠM vyrazili s Olou a Pirátem na tábor. Víkendový, ale opravdový tábor. Se vším, co k němu patří: stany, spacáky, ohněm, kotlíky, ešusy, špekáčky, rozcvičkou, výlety... 

 

S naší družinou nelze školní rok začít jinak než dobrodružně! 

 

Pirát s Olgou si pro starší školáky připravili víkendový tábor pod stanem. Kde? To je překvapení. :-)

 

Pro někoho to možná bude první stanový výlet, někdo už je třeba ostřílený táborník. Zaručeně si to ale užijí všichni!

 

Držíme palce a táboru zdar! 

 

 

FILM ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ


UPOZORNĚNÍ VŠEM ČLENŮM SPOLKU OHLEDNĚ ROČNÍHO PŘÍSPĚVKU: PLATBA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU (15 EURO) MUSÍ BÝT PROVEDENA VŽDY DO KONCE ÚNORA PŘÍSLUŠNÉHO ROKU (DLE STATUTU SKPČR). LZE TAK UČINIT HOTOVĚ ČI BANKOVNÍM PŘEVODEM. DĚKUJEME.


Návštěva sbírky umění 20. století v „Gallerie d’Italia” v Miláně  - Barevné tvary a znaky aneb co se skrývá v abstraktních obrazech

 

Zatímco venku bylo zataženo a poprchávalo, v galerie bylo útulno. Její sály prozařovalo nejen světlo, ale i barevné abstraktní obrazy, na které jsme se přišli podívat. Pojmy abstraktní a konkrétní nebyly dětem úplně neznámé a tak jsme hravě vstoupili „do tématu“ i do sálů galerie.

 

Jako ukázka „konkrétního“ nám výborně posloužilo granátové jablko a spolu s ním jsme se vypravili hledat jeho „konkrétního dvojníka“. Ten se ukrýval v objektu s názvem „Ať žije svoboda“. Jeho autor Alik Cavaliere vytvořil granátové jablko spolu s ostatními rostlinami z bronzu a vše uzavřel do železné konstrukce. S Faustem Melottim a jeho pozoruhodnou „Dvojicí“ z mosazného drátu, která vypadala spíš jako jízdní kolo, jsme se přenesli na pomezí konkrétního a abstraktního. A když jsme se zastavili před bílým plastickým obrazem od Piera Manzoniho, který jsme mohli vnímat nejen zrakem, ale i hmatem díky umístěné pomůcce pro nevidomé, bylo jasné, že teď už směřujeme do abstraktního světa a za chvíli jsme v něm byli „až po uši“.

 

Na pořadí bylo pět obrazů a jeden objekt. Mohli jsme dobře vidět, jak rozličné postupy malíři volili při své tvorbě. Zatímco Antonio Corpora namaloval svou vzpomínku na „Africký přístav“ pomocí pestrobarevných svislých a vodorovných čar, Tancredi použil geometrické obrazce, které namaloval přes sebe v několika vrstvách. Jeho obraz „Bez názvu“ nám nejvíce připomínal pohled na krajinu z ptačí perspektivy, světlé čtverce a obdélníky se dětem jevily jako střechy nebo pole.

 

Tak trochu záhadně vypadal obraz od Alberta Burriho, ve kterém dominovala červená barva a nalepená pytlovina. Záhadu nám objasnily události v malířově životě. Ten byl totiž původně lékařem a své zážitky vojenského lékaře po válce přetlumočil ve svých obrazech.

 

Dřevěný objekt od  Giulia Turcata, tyčící se v prostoru do výšky, zaujal děti svou rafinovanou barevností. Museli jsme si ho několikrát obejít, abychom barevnou proměnu dobře rozpoznali. Objekt dětem připomínal nejvíc strom, ale objevil se i postřeh, že by se mohlo jednat o rameno několikanásobně zvětšené sněhové vločky. 

 

Na závěr nás čekal obraz plný zvláštních znaků. Tajnou abecedu na zeleném podkladu vytvořila Carla Accardi a i z nás se na chvíli stali aktivní „umělci“. Děti na barevné papíry kreslily znaky, které viděly na obraze. Papíry však musely děti nechat několikrát kolovat a vytvořily tak podle předem určeného klíče vlastnoruční , tedy vlastně „několika ruční“ kresbu, kterou si odnesly domů.

 

 

 

Hana Crotti Křenková


ZVEME VÁS NA VÝSTAVU: BAREVNÉ TVARY A ZNAKY ANEB CO SE SKRÝVÁ V ABSTRAKTNÍCH OBRAZECH

Milánské „Gallerie d’Italia“, které se chystáme navštívit v neděli 10.února, spravuje Intesa Sanpaolo. Sbírka umění je tam velmi bohatá, nás ale bude zajímat jen její malá část.

 

Zaměříme se na umění Novecenta, tedy na20. století a necháme se „unášet“ na vlnách fantazie nejen umělců, ale i dětí. Vypravíme se totiž do světa abstraktního umění. To se stalo jednou zvýrazových forem 20. století. Pomocí linií, geometrických tvarů a barevných skvrn vyjadřují umělci například své pocity, zážitky nebo vztah ke světu.

 

Několik vybraných obrazů budeme společně pozorovat a zkusíme „vyzkoumat“ a říci, co umělci ukryli ve svých dílech a co my sami cítíme, když se na obraz zadíváme. Mohou nám k tomu pomoci i názvy obrazů, ale když je dílo„Bez názvu“, nezbývá, než mu vymyslet ten nejvhodnější. Abstraktní umění nás určitě nudit nebude!

 

Hanka
A JE TO TU! DLOUHO OČEKÁVANÝ ... ČESKOSLOVENSKÝ PLES!

Pokud byste si před ČESKOSLOVENSKÝM PLESEM, který se bude konat koncem února 2019, rádi zopakovali něco z tanečních nebo se přiučili novému tanci, můžete využít této speciální nabídky!

 

POZOR : PLES SE NEUSKUTEČNÍ V PLÁNOVANÉM TERMÍNU V ÚNORU, NICMÉNĚ DOUFÁME V JEHO KONÁNÍ NA PODZIM 2019. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

I PREPARATIVI SONO IN CORSO ... PER IL BALLO CECOSLOVACCO!

Se volete riprendere il rimto del ballo o imparare balli nuovi, ecco un´offerta speciale della quale potete usufruire prima di mettersi in pista da ballo alla fine di febbraio 2019

AL BALLO CECOSLOVACCO!

 

ATTENZIONE: IL BALLO PURTROPPO NON SI TERRA' A FEBBRAIO COME ANNUNCIATO. SPERIAMO COMUNQUE SI SVOLGA QUEST' ANNO, IN AUTUNNO. 

GRAZIE DELLA COMPRENSIONE. 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČŠM


KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA - CONCERTO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DALLA FONDAZIONE DELLA CECOSLOVACCHIA
Pojďte s námi objevit ztracené sny…

 

Pojďte s námi objevit ztracené sny…“ – Návštěva výstavy Evy Koťátkové „The Dream Machine is Asleep“ a workshop pro školní děti v Hangaru Bicocca

 

 

 

S Evou Koťátkovou jsem se seznámila na tiskové konferenci v Hangaru Bicocca, kde probíhala její výstava od letošního února do půlky července. Zaujalo mě, když popisovala svou instalaci „Stroj na sny usnul“ a líčila, že je určená především dětským návštěvníkům. Není proto divu, že Evu Koťátkovou upřímně zaujalo, když jsem jí pověděla o České škole Milán a bilingvních dětech. Bylo jasné, že si workshop s jejím tajuplným Strojem na sny nemůžeme nechat ujít.

 

 

Do Hangaru Bicocca jsme se vypravili na konci května, kde na nás kromě Stroje na sny čekal také Giuseppe, aby nám pomohl s realizací zvukového záznamu. Totiž, aby bylo jasno, Stroj na sny, který bez přestávky, dnem i nocí, vytváří sny, byl už z toho všeho tak unavený, že se rozhodl vyhledat šikovné spolupracovníky. A kdo jiný by mu s takovým úkolem dokázal lépe pomoci, než zvídaví školáci?

 

Než jsme se pustili do práce, věnovali jsme čas prohlídce výstavy. Nebyl tu však zavěšený žádný obraz ani kresba, ale v potemnělém snovém prostoru na nás čekaly neobvyklé objekty z kovu, rozměrné instalace a koláže, ve kterých se často objevovaly dětské postavy vystřižené z různých fotografií. Výstavu jsme sice neprošli celou, protože byla velmi obsáhlá, ale vysvětlili jsme si, jak vlastně může vypadat současné umění. Prozkoumali jsme velké vitríny s bohatou trojrozměrnou koláží, které jsou součástí obřích knih a leporela. Zastavili jsme se u kovových objektů – Hlav a přemýšleli, co mohou jednotlivé hlavy představovat. A se zájmem jsme se nakláněli přes mantinely, abychom zjistili, co se přihodilo ve snech samotnému Stroji na sny…

 

 

Stroj na sny je instalace, kterou tvoří gigantická patrová postel přístupná po schodech a pracovna umístěná ve spodní části, jenž slouží k vytváření snů. Plocha rozměrného lůžka, vybavená světle modrou peřinou, polštáři a sluchátky, je územím, na němž se setkává svět dospělých s bohatou dětskou představivostí. Tady si mohou návštěvníci pohodlně lehnout a zasnít se při poslechu dětmi namluvených snů. Stačí si nasadit sluchátka... Sny jsou určené především dospělým, kteří nedokáží snít už ani ve spánku.

 

 

Náplní workshopu pro děti, který jsme si převedli do českého jazyka, bylo napsat vlastní sen. Fantazii se meze nekladly a jedinou podmínku, kterou museli školáci dodržet, bylo napsat vše ve druhé osobě jednotného čísla. Své sny pak děti namluvily do velkého mikrofonu a ukázku záznamu si mohly hned poslechnout. Bylo na nich vidět překvapení z reprodukce vlastního hlasu i velká radost z toho, že to výborně zvládly. Jejich sny se stanou součástí Archivu Stroje na sny a až se Stroj objeví na jiné výstavě Evy Koťátkové, třeba v Londýně, v New Yorku nebo v Praze, kdo ví, kolik návštěvníků se zasní právě při jejich poslechu.

 

(Vyfotografoval nás Davide Vizzini, kterému velmi děkuji.)

 

 

Hana Crotti Křenková

 

 

Článek v českém jazyce o výstavě Evy Koťátkové v milánském Hangaru Bicocca přinesl webový portál o současném umění Atelier for Art:

http://www.atelierforart.cz/eva-kotatkova-the-dream-machine-is-asleep/
HLASUJTE PRO DĚTI Z ČESKÉ ŠKOLY MILÁN

 

!PODPOŘTE NÁS A HLASUJTE PRO ČESKOU ŠKOLU MILÁN, PROSÍM!

 

všechny tři práce našich dětí najdete zde:  http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2017?search=%C4%8Desk%C3%A1+%C5%A1kola+mil%C3%A1n

 

Hlasovat můžete od 5.2. do 15.3.2018!

 

-----------                                                      

 

Od 5.2.2018 do 15.3.2018 probíhá veřejné hlasování soutěže SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ, které určí TOP 10 z pohledu veřejnosti (nezávisle na porotě). Svůj hlas můžete dát i více účastníkům. Práce našich dětí najdete na výše uvedeném linku.

 

Výsledky budou vyhlášeny 31.3. a slavnostní setkání vítězů všech kategorií i hlasování se uskuteční na jaře 2018 v historických prostorách Poslanecké sněmovny PČR v Praze.

 

HLASUJTE, ALE TAKÉ SDÍLEJTE TUTO PROSBU MEZI VAŠE ZNÁMÉ, PROSÍM.

 

 

Detailní informace o přípravě účasti. motivacích pro darování srdce, fotografie a videa naleznete v sekci SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ: https://www.czassoc-milano.org/česká-škola-milán/srdce-s-láskou-darované/

 

SLET MILÁNSKÝCH ČARODĚJNIC

 

Pálení čarodějnic patří neodmyslitelně k jarním svátkům a k vítání jara.

Dnešní, čím dál tím více oblíbené oslavy čarodějnic mají dlouholetou tradici, jejíž počátky sahají až do dob dávno minulých – do pohanských období. V současné době se lidé scházejí u zapálených ohňů, staví  a hlídají májky, zpívají za doprovodu kytary, opékají vuřty nebo pálí hadrové čarodějnice.

Zvyky a tradice, spojené s nocí z 30. dubna na 1. května, byly původně především oslavováním plodnosti - říkalo se, že popel ze zapáleného ohně měl zlepšit úrodu. Lidé během oslav příchodu jara přes oheň skákali, což mělo - zejména ženám - zajistit plodnost a krásu.

 

Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltane)

 

Tradice pálení čarodějnic pochází především ze středověku (původně se lidé chránili před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů), kdy byly na ženy, často velmi nadané a obdařené výjimečnými schopnostmi, pořádány doslova hony, na jejichž konci stál krutý trest smrti. Lidé věřili, že právě v tuto noc se čarodějnice slétají na svůj svátek - sabat a proto na svou ochranu začali na vyvýšených místech zapalovat ohně. Postupem času se zapalování ohňů rozrostlo v současné pálení čarodějnic. Někteří na svou ochranu vhazovali do plamenů košťata, jiní hadrové postavy, které měly čarodějnice symbolizovat, což se zachovalo dodnes.

 


ČESKÉ - VELIKONOČNÍ I JINÉ - TRADICE V MILÁNĚ!

Chcete vědět, jak jsme si užili sobotní odpoledne?
Podívejte se na naše video!
To naše milánské bylo prozářené sluncem, naplněné pohodou a radostí, protkané smíchem ... a hlavně ve znamení českých tradic a kreativity!
Na půdě Českého domu se souběžně konaly dva speciální workshopy věnované dětem. Těch se nakonec sešlo více než šedesát a všichni, ony i jejich rodiče, stejně tak jako další dospělí návštěvníci, odcházeli navýsost spokojeni.
Kromě již tradiční velikonoční dílny, která měla za úkol přiblížit všem - zejména těm nejmenším - tradiční české Velikonoce, jejich historii, podstatu, obyčeje a zvyky, se ve spolupráci s Českým centrem současně konal i workshop "Vytvoř si svou hračku", který navazoval na velmi úspěšnou výstavu právě české dětské designové hračky, již České centrum připravilo v rámci Miláno Design Week, 2017 a kterou mohli návštěvníci při této příležitosti také navštívit a dokonce si i některé hračky k velké radosti dětí i zakoupit.
Kreativních aktivit bylo na půdě Českého domu opravdu nespočet! Své místo dostalo zejména tradiční barvení a zdobení velikonočních vajíček - ať už klasickou metodou malování voskem či novějšími kreativní technikami vybranými tak, aby si je mohly vyzkoušet všechny věkové kategorie. Děti si také mohly uplést košíček, vyzkoušet řehtačku či se naučit plést pomlázku, o což byl veliký zájem nejen z řad dětí, ale i dospělých, kteří mnohdy neodolali a pustili se sami do zdobení a vyrábění
V rámci workshopu pořádaného společně s Českým centrem a díky sponzorům Koh-I-Noor a Fatra, kteří poskytli materiál, se děti seznámily s tím, co to je a znamená "design" a dostaly za úkol navrhnout a poté vytvořit si svou vlastní hračku.
Nutno říci, že jejich nápady a kreativita byly obdivuhodné! Zrodila se opravdu zajímavá dílka a kdo ví, zda se v budoucnu s něým z nich nesetkáme třeba zrovna v rámci Milano Design Week.
Zatímco se děti činily, dospělí využili krásného slunného odpoledne hlavně k popovídání si a ochutnali i mnoho českých velikonočních specialit, které do soutěže O nejlepší velikonoční kulinářský výtvor připravily naše české ženy. Nechyběli jarní nádivka z medvědího česneku a dalších bylinek, velikonoční mazanec, beránek či výrobky z vajec hodné vysoké gastronomie.
V zahradě Českého domu byla tentokrát slyšet nejenom čeština, ale také italština, slovenština, ruština a dokonce i finština, protože nás přišly navštívit také děti z finské školy a jejich maminky.
Pohodové kreativní odpoledne rychle uteklo a všichni odcházeli domů spokojení a uvolnění, s novými poznatky a děti i s novou hračkou a obarvenými nazdobenými velikonočními vajíčky.
Poděkování patří kromě sponzorům zejména všem dobrovolníkům, ať už z řad české krajanské komunity či Českého centra, kteří Českou republiku a její tradice, ať už ty ryze velikonoční či kreativitu a úspěch českého řemesla a českého výrobku, dokázali ukázat a předat tak veliké spoustě zájemců, od nejmenších až po ty velké!
A příští rok třeba opět na shledanou!

10.dubna 2017

Soňa Alfieri


 

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás a Vaše děti pozvat na dvě akce určené právě jim.

V rámci spolupráce Spolku krajanů a přátel ČR a Českého centra a za podpory České školy Milán a Honorárního konzulátu ČR se v sobotu 8.dubna v prostorách Honorárního konzulátu (via G.B.Morgagni 20) budou konat souběžně dvě akce, na které vás srdečně zveme.

 

a) Velikonoční kreativní dílnička  (bližší informace ve zvláštní sekci: https://www.czassoc-milano.org/home/velikonoce-2017/ ) – přiblížíme dětem české velikonoční tradice, ukážeme jim, jak se plete pomlázka či jak řehtá řehtačka a budou si moci ozdobit donesená vajíčka, vyrobit z recyklovaného materiálu košíček a další. Pro dospělé je připravena soutěž „O nejlepší velikonoční kulinářský výtvor“, kdy veřejné hlasování rozhodne o tom, který vítěz(ka) si odnese domů věcnou cenu. Registrace nutná!

Registrační formulář najdete zde: https://goo.gl/forms/laNpn9ulkTTTunft2

 

b) Milánské České centrum v rámci Milan Design Week představuje letos velmi zajímavou novinku – Mini Wonders, současný český design určený dětem. Záměrem je ukázat, že design sluší i originálním hračkám a dětským doplňkům z dílen progresivních českých autorů. Výstava Mini Wonders pod vedením uznávané kurátorky Terezy Bruthansové bude v Českém centru k vidění od 4. do 9. dubna 2017 a rozhodně si ji nenechte ujít.

Na sobotu 8.dubna 2017 pak společně organizujeme kreativní  workshop určený dětem od 4 do 12 let. Ve 45minutových sekcích budou mít předem přihlášené děti možnost vplynout do světa designu hraček a z poskytnutého  materiálu (dřevo, papír, modelína) samy kreativně vytvořit vlastní hračku.

Nutnost přítomnosti jednoho z rodičů! Přihlášky emailem na ccmilano@czech.cz nebo telefonem na 02-29411242.

  

Vážení krajané a přátelé České republiky,

nejsme jen tak nějaká komunita. Jsme zde v Miláně a celé Lombardii (i přilehlých regionech) jedna velká česká rodina, jejíž tepající srdce tvoří zejména děti a rodiče České školy a která na sebe každým rokem nabaluje stále více a více členů.

Dovolte mi malé poohlédnutí za uplynulým rokem. Příliš krátké na to, aby se do něj vešlo vše, ale snad dostačující, aby přiblížilo ty nádherné emoce, které jsme si společně užívali. Ostatně posuďte sami (viz video).

Chtěla bych z celého srdce poděkovat všem těm, kteří se na akcích a fungování Spolku organizačně podíleli, odcházejícím i stávajícím členkám výkonného výboru, pedagogům České školy, dobrovolníkům  podílejícím se na zdárném průběhu četných akcí i všem těm, kteří přijdou a vytváří tu báječnou atmosféru.

Když každý přispěje svou troškou do mlýna, výsledek nemůže být než skvělý. Proto chci popřát nám všem, aby se nám i nadále dařilo a aby nám i v tom příštím bylo spolu fajn, jako dosud.

Veškeré informace o činnosti SKPČR  a kalendář akcí na letošní rok  najdete zde na našem webu: https://www.czassoc-milano.org/, věnujte pozornost jednotlivým rubrikám a v případě jakéholiv dotazu nás neváhejte kontaktovat na naší emailové adrese czassoc@tiscali.it nebo kontatním formulářem přímo z tohoto webu.

Dne 27. listopadu 2016 v  rámci akce Mikulášská besídka se konala valná hromada členů Spolku, na které  byl zvolen nový výkonný výbor a bylo možno zaplatit členský příspěvek 15 euro na rok 2017. Pokud jste neměli možnost  zúčastnit se, členský příspěvek můžete zaplatit na některé z příštích akcí, případně přímo bankovním převodem. Všem, kteří nás podpořili děkujeme, přispíváte tak vyrázně k pokračování a zlepšování  aktivity našeho spolku.

A už se těším na shledanou s vámi na jedné z mnoha příštích akcích.

Vám i  všem vašim blízkým ze srdce přeji šťastný a pohodový nový rok plný úspěchů na všech frontách !!

Soňa Alfieri, předsedkyně SKPČR

 

 

Česká škola Milán a Spolek krajanů a přátel ČR v Miláně

 

přejí všem lidem dobré vůle krásné, šťastné a spokojené Vánoce.

 

Na bilancování je ještě chvíli čas.

 

Nyní ať jsou vaše srdce plná lásky a v duši vládne klid a pohoda. Užívejte si přítomnosti těch, jež nejvíc milujete.

 

Přejeme vám, ať je tento kouzelný čas plný porozumění, překvapení a krásných setkání.

 

Šťastné a veselé!!

  

DEN DĚTÍ

 

28.května 2016

 

Honorární konzulát ČR v Miláně

 

 

U příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí milánský Spolek krajanů a přátel ČR spolu s Českou školou Milán a pod záštitou Honorárního konzulátu ČR v Miláně uspořádali pro děti krajanské komunity, jako již tradičně, Den dětí. V jeho rámci ČŠM také slavnostně zakončila letošní školní rok.

 

Ještě před oficiálním zahájením prezentace školy však všechny čekalo překvapení. Paní Soně Alfieri, ředitelce České školy, byla při této příležitosti slavnostně předána Pamětní stříbrná medaile Jana Masaryka, vyznamenání, které uděluje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a které převzala z rukou pana Honorárního konzula Dr. Giorgia Franca Alettiho a za přítomnosti paní Radky Neumannové, ředitelky Českého centra. Toto významné vyznamenání jí bylo uděleno za zásluhy o šíření dobrého jména České republiky a za přínos o rozvoj česko-italských vztahů.

 

Slavnostní okamžik pokračoval předáváním diplomů a hodnocení žákům České školy. Každá třída (školní i předškolní sekce) si připravila malé vystoupení na ukázku toho, co se ve školním roce naučila. A tak naše nejmenší děti zazpívaly a zatancovaly písníčku Kolo, kolo mlýnský, starší předškoláci zazpivali svou oblíbenou písničku Tři citronky, prvnáčci se bravurně zhostili zazpívání písničky Čížečku, čížečku a napodobení jednotlivých činností. Dva přítomní druháci pak pro změnu zarecitovali několik básniček Jiřího Žáčka.

Kromě diplomů a hodnocení své celoroční práce děti obdržely také několik dárečků. 

 

 

Organizátoři akce srdečně děkují především firmě Koh-I-Noor Italia se sídlem v nedalekém Binasco, jediným referentem pro veškerý italský trh (Koh-I-Noor je tradiční česká firma s již více než dvousetletou tradicí, jež má stále hlavní sídlo a svou produkci v Českých Budějovicích) a dále také mezinárodní poradenské a makléřské společnosti Engel & Völkers za krásné dárečky pro naše děti.

 

Rodiče dětí navštěvujících Českou školu si pro malé i velké také připravili překvapení. Zahráli všem divadelní představení – pohádku O koblížkovi. Jejich snaha byla dětmi i dospělými velice oceněna – divadlo se všem moc líbilo a nechyběly ani vyloženě komické momenty, kdy třeba zlému vlkovi vrčícímu hlady znemožňovala nástup na scénu vlastní mláďata, která se nechtěla pustit maminčiných nohou, či Koblížek, který si už pod horkým sluncem nepamatoval, komu všemu už to vlastně utekl.:)

Prostě: skvělá nálada a veselí provázely všechny bez přestání po celou dobu.

A to i když konzulární zahradou zavoněly čerstvě upečené buřty a klobásky, čerstvý český chléb, hořčice, křen a velké množství vynikajících specialit všech českých maminek a došlo na volnou zábavu, čas na popovídání si, na setkání starých známých i navázání nových přátelství.

 

Byl to krásný a pohodový den, kdy radost měli nejenom slavící děti.

 

Tak brzo opět na shledanou!

 


 

PROMLUVME SI!

 

 

 

Dne 30. dubna 2016 se v prostorách Českého domu konal velice zajímavý seminář na téma logopedie a logopedické prevence, který organizovala Česká škola Milán za spolupráce se Spolkem krajanů a přátel ČR a podpory Českého Centra.

 

Sobota byla pro ČŠM velice hektickým a intenzivním dnem. Hned ráno nás navštívila Mgr. Lucie Krejčová, klinická logopedka, která za námi přiletěla z Prahy. Během celého sobotního vyučování navštívila průběžně všechny 4 třídy, aby si poslechla naše žáčky a seznámila se s tím, jak naše škola funguje. V případě, že zaznamela nějaký evidentní logopedický problém, upozornila na něj rodiče a zodpověděla také některé dotazy.

 

 

Od 15hodin se v zasedacím sále Českého domu konal seminář nejen pro rodiče dětí frekventující ČŠM, ale i pro ostatní členy krajanské komunity se zájmem o tuto problematiku.

 

Po seznámení s důležitostí včasného poznání obtíží , podchycení logopedických poruch a vad a diferenciální diagnostikou, se Mgr. Lucie Krejčová věnovala vývoji řeči a posléze hlavně opožděnému vývoji řeči. Svůj výklad bohatě doprovázela konkrétními radami a ukázkami pomůcek, které mohou napomoci pomalu a postupně rozšiřovat slovní zásobu.

 

Stejně tak tomu bylo i u dalšího argumentu, který se týkal vývojové dysfázie (t.j. specificky narušeného  vývoje řeči dítěte, které se řečově nevyvíjí podle obvyklých představ a to i přesto, že má dobrý sluch, jeho  intelekt je v normě a bezprostřední okolí mu dopřává náležitou citovou i hmotnou péči a dostatek stimulů) a její terapii, která zasahuje mnohé oblasti  pro laika i zdánlivě nesouvisejících schopností a dovedností dítěte.

 

 

Účastníci semináře se aktivně zapojovali do debaty, pokládali Lucii Krejčové své dotazy a mnohokrát došlo také na zajímavou konfrontaci se specifikou italského a potažmo bilingvního prostředí, ve kterém zde žijeme.

 

Závěrečná část semináře patřila dyslálii, snad nejznámnější a nejčastější poruchou řeči u dětí (ale i u mnohých dospělých). Seznámili jsme se zásadami a průběhem terapie dyslálie a velmi oceněné byly též ukázky specifických možností nápravy a četných pomůcek. I zde zaznělo mnoho konkrétních dotazů.

 

Lucie Krejčová během celého semináře několikrát zdůraznila důležitost činit dětem podobná terapická cvičení zajímavými, pokud je to možno, aby terapie probíhala formou hry, aby nebylo zapomínáno na ocenění třeba i jen dílčích pokroků, chválení, povzbuzování  dítěte a motivování k dalšímu progresu.

 

Zajímavá a uvolněná  byla nakonec i debata o nutnosti správného řečového vzoru a to jak u rodičů a pedagogů, tak třeba i moderátorů v televizi apod.

 

O tom, že akce byla pro všechny účastníky nesmírně poutavá, zajímavá a přínosná svědčí i fakt, že předpokládané 3 hodiny nakonec nestačily, debata se protáhla o téměř další dvě hodiny a věřte, že kdyby to bývalo bylo možné, zajímavých témat a nezodpovězených otázek zůstalo ještě na mnoho dalších hodin.

 

Doufejme proto, že v budoucnu se najde příležitost podobnou akci zopakovat; zájem krajanské komunity, specificky hlavně rodin s dětmi, je opravdu veliký, stejně tak jako význam a důležitost, kterou tito tomuto tématu přikládají.

 

Česká škola Milán jménem svým i jménem rodičů a všech ostatních účastníků upřímně děkuje Mgr. Lucii Krejčové za její  vysokou profesionalitu, ale i nesmírnou vstřícnost, milé jednání i ochotu poradit!

 


NOC S ANDERSENEM 2016 ... V MILÁNĚ!

 

Chcete s námi, děti, prožít kouzelnou noc?

 

Ty, kteří se nebojí, čeká noc plná

 

pohádkových postav, písniček, her, úkolů

 

... a nových kamarádů!!!

Akce Noc s Andersenem poprvé proběhla v roce 2000 v jedné uherskohradišťské knihovně. Setkala se s velikým úspěchem u malých čtenářů i jejich rodičů a od té doby se její věhlas rozšířil nejen po celé České republice, ale i do zahraničí a z této akce tak stala akce v pr...avdě mezinárodní, jejímž cílem je především podpora dětského čtenářství.
V Miláně se 1.4.2016 sejdeme již podruhé, abychom společně prožili další kouzelnou noc. Loni jsme ji zasvětili Boženě Němcové, Letošní ročník jsme se rozhodli věnovat oslavě kulatých 80. narozenin Zdeňka Svěráka, jedné z nejvýraznějších osobností české kulturní scény - spisovatele, scénáristy, režiséra, herce a velkého učitele mnoha generací.

Zdeňka Svěrák: "Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši."

Ale nečekají nás jen pohádky. Dáme prostor fantazii. Naučíme se několik písniček z populární autorské dílny Svěrák/Uhlíř a společně si popovídáme o jejich textech a tématech, které tyto nabízí. Jedním z nich bude téma "prázdniny u babičky (dědečka)". Děti budou kamarádům vyprávět o prarodičích, o místě, kam za nimi jezdí na prázdniny a o tom, co všechno tam podnikají. Uvítáme tedy, pokud si přinesou nějaké fotografie či symbolické předměty dle vlastního uvážení. Psací a výtvarné potřeby ve školičce máme, ale děti si samozřejmě mohou přinést vlastní penál.
V průběhu večera si společně připravíme večeři, děti se naučí jednoduchý recept.
Domů děti dostanou kromě všech pracovních materiálů také audionahrávku pohádky Malá mořská víla namluvené českým hercem Ladislavem Frejem (letos si připomeneme 180. výročí napsání této pohádky H.Ch.Andersenem.

Milí rodiče, pokud vaše dítě splňuje požadavky a chcete jej na akci Noc s Andersenem přihlásit, vyplňte prosím online formulář závazné přihlášky (zde: http://goo.gl/forms/AwXepeslRf) a vyčkejte potvrzení o přijetí. Uzavírka přihlášek je 30. dubna, počet míst je omezen, v případě velikého zájmu rozhoduje datum podání přihlášky.

 !NOC S ANDERSENEM 2016 … V MILÁNĚ!


- Kde: v prostorách České školy Milán, via Sebastiano de Albertis 14, Milano


- Kdy: začínáme v 18.30. Děti, které nefrekventují ČŠM a tedy nezůstávají na sobotní lekci je třeba vyzvednout v 8.45 - 9.00 hodin


- Předpoklady: dítě musí být především schopné spát samo bez rodičů a být v dobrém zdravotním stavu

 

 

- Co s sebou: každé dítě si musí přinést vlastní karimatku, spací pytel nebo deku na přikrytí, případně polštářek. Dále přezůvky, pyžamo a hygienické potřeby ( kartáček na zuby a zubní pastu, ručník). Nezapomeňte dát dítěti do uzavřené obálky nadepsané jeho jménem kartičku zdravotního pojištění pro všechny případy


- Cena: 20€ za dítě. V ceně je večeře a sobotní snídaně

 


(Poznámka: pokud některá z maminek chce dobrovolně upéct nějakou vlastní specialitu, rádi ochutnáme! V tom případě nám dejte prosím vědět.)

 

Návštěva dětí v Pinakotéce Brera - 23. ledna 2015

 

Umění je všude okolo nás. Provází nás po celý život. Obohacuje nás a posouvá dál. Díky němu se můžeme dozvědět něco o životě v minulých dobách, o kultuře našich předků, ale také nás učí o věcech přemýšlet, hledat jejich skrytý význam, snažit se vcítit do myšlení a prožitků toho, kdo umělecké dílo stvořil.

 

A třeba i inspirovat k vlastní tvorbě.

 

Spolek krajanů a přátel České republiky se rozhodl realizovat zkušební projekt, kterýpřiblíží výtvarné umění dětem a  podpoří jejich schopnost dívat se na věci z různých, často i neotřelých perspektiv, vzbudí v nich emoce, které jim dodají chuť se do galerií či muzeí  vracet a  napomohou jim vybudovat si vztah k umění.

 

České děti členů  SKPČR ve věku 9-12 let dostaly v sobotu 23.ledna 2016 jedinečnou příležitost prohlédnout si slavnou milánskou Pinakotéku Brera, jež vznikla za vlády francouzského vojevůdce Napoleona Bonaparte jako „dvojče" pařížského Louvru a ve které jsou k vidění nejkrásnější umělecké sbírky v Miláně.  Děti ji navštívily v doprovodu osoby opravdu povolané – historičky umění Hany Křenkové, výklad probíhal v českém jazyce. Hanka nejdříve děti seznámila s tím, co to vlastně taková pinakotéka (obrazárna) je a k čemu slouží, na co a jak malíři v minulosti malovali.  U čím prohlížených exponátů si společně vysvětlili, proč jsou vystavená díla vyjímečná, čeho si na nich povšimnout a proč. Děti také dostaly jedinečnou příležitost navštívit restaurátorskou dílnu, kde se dozvěděly,  proč se obrazy restaurují a dokonce viděly na  vlastní oči, jak se to dělá.

 

V klasických galeriích vnímáme umělecká díla pouze prostřednictvím zraku, ale u dětí je přirozené, že nechtějí zůstat pouze u vizuálního vnímání, ale mají potřebu zapojit více smyslů, aby si zkušenost pravdu „zažily“. Je proto důležité dát jim příležitost, aby na tomto vlastním prožitku dále ještě mohly aktivně pracovat, zapojily ostatní smysly, osahaly si použitý materiál, zkusily si výtvarnou techniku, aby rozvíjely námět za pomoci vlastní fantazie. Proto se úplně na závěr všichni přesunuli do malé výtvarné dílničky, kterou Pinakotéka Brera dala k dispozici a kde dostali možnost zúročit právě nabité zkušenosti a dojmy a sami si něco vytvořit.

 

 VOLBY VÝBORU SKPČR MILÁNO

 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELLA ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA

 

 

 

Dle stanov SKPČR byla dne 28.11.2015 v prostorách Parrocchia Ss. Nereo e Achilleo, piazza S. Geronimo 15, Milano svolána valná hromada členů spolku. Při této příležitosti proběhly volby výboru SKPČR na rok 2016.

 

Všech deset navrhovaných kandidátů bylo zvoleno většinou hlasů a výbor SKPČR bude v roce 2016 pracovat v následujícím složení:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A norma di Statuto della Associazione dei connazionali e degli amici della Rep. Ceca  il giorno 28 novembre 2015, presso la Parrocchia Ss. Nereo e Achilleo, p.zza S. Geronimo 15, Milano., si è svolta  l’Assemblea ordinaria dei soci, durante le quale si sono svolte le elezioni del comitato.

 

Tutti i dieci candidati proposti sono stati eletti con la maggioranza dei voti.

Il comitato della Associazione sarà nell’anno 2015 composto da seguenti membri:

 

 

předseda presidente

Simona KUBÍKOVÁ

místopředseda vicepresidente

Soňa ALFIERI

styk s veřejností pubbliche relazioni

Pavla SUCHÁNKOVÁ

hospodářka segretaria

Alžběta VÖRÖŠOVÁ

sekce

Pavla KUČEROVÁ PAOLELLA

ekonomicko-právní economico-giuridica

vědecká scientifica

Gabriela BARTÁKOVÁ POLITI

jazyková linguistica

Ivana BILOŠOVÁ

kulturní culturale

Hana KŘENKOVÁ

sportovní a turistická sportiva e turistica

Ivana TŘOSKOVÁ

naboženská religiosa

Jana SCHULZOVÁ


 

ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA

___________________

 

201 29 Milano – Via G. B. Morgagni, 20 – Tel.: + 39 339 1289631 – e-mail: czassoc@tiscali.it

 

 

Milano 25.11.2015

 A tutti i membri

dell’Associazione

             Loro Sedi

 

 

A norma di Statuto e Regolamento è indetta, presso la Parrocchia Ss. Nereo e Achilleo, piazza S. Geronimo 15, Milano, l’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 28 novembre 2015, alle ore 12.00 in prima convocazione, e alle ore 15.30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

 

                                                             Ordine del giorno:

 

1)      Comunicazioni del Presidente

2)      Elezione del Presidente e del Consiglio

3)      Varie ed eventuali

 


Chystá se tradiční Mikulášská besídka!

Vážení přátele, dovolujeme si vás upozornit, že

v sobotu 28. listopadu 2015

se bude konat

Mikulášská besídka

již tradičně jedna z největších a nejdůležitějších akcí  našeho krajanského spolku.

Sejdeme se ve 14.30 hodin,

stejně jako loni na adrese

Parrocchia Ss. Nereo e Achilleo, p.zza S. Geronimo 15, Milano.


Pro děti je připravena tradiční návštěva Mikuláše, čertů a andělů a předávání vámi připravených dárečků. Nezapomeňte je dobře označit jménem a příjmením, budou diskrétně vybírány u vchodu. Letos také nastává malá změna: děti nebudou přednášet básničku či zpívat písničku , ale prosíme vás, aby si pro Mikuláše připravily malý „dárek“ a vyrobily mu obrázek s mikulášskou či vánoční tématikou (libovolný formát i technika). Rovněž tento označte prosím zezadu jménem. Práce, které Mikuláš vybere budou následně vystaveny v prostorách Honorárního konzulátu.

 

Součástí společně stráveného odpoledne bude také oblíbená vánoční loterie a výtvarná dílnička pro děti. Souběžně rovněž proběhnou nové volby do výboru krajanského spolku a bude možno zaplatit členský příspěvek SPKČR na příští rok.

Uvítáme také, pokud rozšíříte občerstvení o vlastní speciality, ať už slané či sladké.

Důležité!

Z organizačních důvodů vás prosíme o potvrzení vaší účasti vyplněním jednoduchého registračního lístku (klikněte zde: http://goo.gl/forms/l5aoq0ZXZH).

 

Jak se na místo dostanete? Přímo před kostelem je zastávka busu č. 54 (p.zza S.Gerolamo). Asi 200m odtud je také zastávka tramvaje č.5 (via Amadeo/ang. via S. Begnino). Pro mimomilánské: bus č. 54 jede přes p.zzale Dateo, do tramvaje č.5 můžete nastoupit před Stazione Centrale. Jedete-li autem, místo se nachází blizko sjezdu z tangenziale est – Rubatino.


La tradizionale Festa di San Nicola sta per arrivare!

Gentili amici,

l’Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca è lieta

di invitarvi alla

tradizionale festa

di San Nicola.

Ci incontreremo

sabato 28 novembre 2015 alle ore 14.30 all’indirizzo della Parrocchia di Ss. Nereo e Achilleo, p.zza S. Gerolamo 15, Milano.


Come ogni anno i bambini riceveranno il dono dalle mani di San Nicola (si raccomanda di contrassegnare il proprio pacchettino con il nome e cognome del bambino, sarà ritirato discretamente vicino all’entrata).

Attenzione! Quest’anno cambia la modalità: invece di recitare una filastrocca o cantare una canzoncina, i bambini sono pregati di portare “un pensierino” a San Nicola – un disegno (formato e tecnica a propria scelta) ispirato alla tradizione di San Nicola o a quella natalizi.

Con i lavoretti raccolti da San Nicola sarà poi allestita una piccola mostra presso il Consolato Onorario della Repubblica Ceca.

Apprezzeremo anche i vostri manicaretti, sia dolci che salati.

In concomitanza con questo evento avrà luogo la votazione dei membri del comitato dell’Associazione e sarà possibile pagare la quota associativa per l’anno 2016.

Nel ricco programma del pomeriggio festoso c'è anche la lotteria natalizia ed il laboratorio artistico per i bambini.


Per i bambini ed i soci dell’Associazione l’entrata è gratuita, per gli altri il costo è di 8€.


Per semplificare l’organizzazione dell’evento siete pregati di confermare la vostra partecipazione compilando un brevissimo form di registrazioneche potete trovare qua: http://goo.gl/forms/l5aoq0ZXZH.
Oslavy Mezinárodního dne dětí v Miláně!

Dětské odpoledne, pořádané u příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí se v sobotu 30. května opravdu povedlo!
Počasí nám přálo a tak se na zahradě Českého domu ozýval veselý hlahol a smích.
Překvapením letošního ročníku byla účast zastupitelky italského zastoupení společnosti KOH-I-NOOR (se sídlem v Binasco a jediným referentem pro italský trh), paní Paola Tavaroli. Věděli jste, že firma, která byla založena Josefem Hardtmuthem (Koh-i-noor je název slavného indického diamantu a znamená doslova "hora světla") má své sídlo a produkci stále v Českých Budějovicích a může se pochlubit již 225letou tradicí?
O vysoké kvalitě jejich výrobků nikdo nepochybuje, všichni ji určitě dobře znáte. Přesvědčit se mohly i přítomné děti, které ke svému svátku převzaly z rukou paní Tavaroli nádherný dárek. Firmě KOH-I-NOOR Italia ještě jednou srdečně děkujeme!
Děti také dostaly diplom a další dárky z rukou honorárního konzula pana Alettiho a Soni Alfieri, zodpovědné za chod české školičky.
Pak už zahradou zavoněly opékané pravé české špekáčky a také občerstvení a spousta dobrot od českých maminek, pod nimiž se stůl jen prohýbal. Děti si zatím měly možnost vyzkoušet připravené aktivity, které prověřili jejich schopnosti a dovednosti, ale pobavily větší i menší.
Domů se skoro nikomu nechtělo a už se všichni těšíme na příští ročník dne dětí.
Tak za rok opět nashledanou!Fenomén bilingvismu ve smíšených italsko-českých rodinách v Itálii (studie Jany Sovové a Veroniky Caruso)

Spolek krajanů a přátel České republiky v Miláně jakož i Česká škola Milán, již spolek zaštiťuje, považuje maximální podporu rozvoje řeči českého jazyka, zejména u přirozeně bilingvních dětí pocházejících z česko-italských rodin žijících v Miláně a okolí, za svou prioritu.

Mgr. Jana Sovová  z Centro Linguistico e Audiovisivi dell’Università degli Studi di Udine, se kterou  spolek  již několik let udržuje spolupráci při organizování přednášek orientovaných na osvětu a zvyšování informovanosti o bilingvismu a problematice bilingvní výchovy, se právě těmto tématům se zájmem dlouhodobě věnuje.

Spolu s Veronikou Caruso, jejíž specializací je logopedie a jež stála u zrodu projektu Ámosek, kurzů rozvoje řeči a českého jazyka v Miláně, a významnou měrou tak přispěla k zapojení České školy Milán do systému Českých škol bez hranic jako spolupracující školy, se rozhodly hlouběji prostudovat fenomén bilingvismu ve smíšených italsko-českých rodinách v Itálii a v období jarních měsíců minulého roku společně provedly průzkum formou anonymního dotazníku, jež mapuje stávající situaci.

Nashromážděný materiál měl sloužit čistě odborným účelům. Ale protože tento průřez jednotlivými subjektivními zkušenostmi zúčastněných rodin s bilingvismem a udržováním českého jazykového a kulturního zázemí ve smíšených rodinách dostal, jak sama Jana Sovová říká, nebývale lidský rozměr, bylo by velká škoda nevyužít tento potenciál.

Myslíme si, že tento materiál může přinést spoustu zajímavých a podnětných informací a možnost konfrontace s vlastními zkušenostmi i ev. osobními potížemi i těm, jichž se tato problematica přímo dotýká, protože se s fenoménem bilingvismu prostřednictvím svých dětí přirozeně setkávají a proto jsme se rozhodli jej publikovat i pro širší veřejnost.

Dejme však již slovo autorkám tohoto přínosného materiálu:

Předkládaný materiál je výsledkem dotazníkové ankety, která proběhla v časovém intervalu od 8. 3. do 24. 6. 2013; jejím cílem bylo zjistit, zda a jakým způsobem jsou děti ve smíšených italsko-českých rodinách žijících trvale na území Itálie vychovávány bilingvně a jaké výhody či specifické obtíže tato situace přináší.

Průzkum probíhal formou anonymního dotazníku, obsahujícího celkem 33 otázek a 5 podotázek, v němž se měly respondentky možnost vyslovit k celé řadě okolností vzniku a průběhu bilingvismu svých dětí. Z jejich odpovědí i ze samotného faktu, že se naší ankety zúčastnily, je patrné, jak hluboce se jich tato problematika dotýká a jak velkou měrou bilingvní výchova zasahuje do jejich vzájemných vztahů v rodině i mimo ni. 

Úhrnem lze říci, že všech 58 účastnic ankety převážně českého (a ve 4 případech slovenského) původu je přesvědčeno o prospěšnosti bilingvismu jako takového a cítí přirozenou potřebu předávat svým dětem své původní jazykové a kulturní zázemí. Na otázku č. 15, zda s dítětem komunikují česky, odpověděla tedy drtivá většina z nich kladně (celkem 47). Zbývajících 11 uvádí, že se na děti obrací česky pouze částečně. Avšak již odpovědi na podotázky bodu 15 a na otázky 16-20 a 33 přinášejí řadu významových odstínů českojazyčné komunikace v italském majoritním prostředí; zdánlivě bezproblémová, lineární výchozí situace se začíná komplikovat a rozrůzňovat ve vztahu k okolí - partnerem a nejbližší rodinou počínaje a nejširším okruhem náhodných známých či ne zcela odborně připravených a informovaných zástupcům školních či zdravotnických zařízení konče. Zdá se totiž, že úspěšnost bilingvní výchovy je nevyhnutelně svázaná nejen se silnou motivací obou rodičů a s jejich důsledností při jejím uplatňování, ale i s tím, jak se dokáží vyrovnat s případným nepříznivým tlakem okolí. (Často se však ukáže, že některé počáteční negativní reakce jsou spíše projevem neznalosti nežli otevřené xenofobie).

Naším původním záměrem bylo využít nashromážděný materiálk čistě odborným účelům. První výstupy průzkumu byly prezentovány na 2. setkání Českých škol v Itálii, které proběhlo 29. 3. 2014 (viz referát Jany Sovové s názvem Výsledky průzkumu bilingvismu ve smíšených rodinách, zveřejněný na http://www.czechevents.it/cs/2014/04/ceske-akce-v-italii/jana-sovova-vysledky-pruzkumu-bilingvismu-ve-smisenych-rodinach-v-italii.html a taktéž na stránkách internetového časopisu Domu zahraničních služeb Praha Krajiny češtinyč. 6/2014, s. 86). Dále je přiložena doposud nepublikovaná studie Veroniky Caruso.

Při pročítání odpovědí nás však natolik zasáhl lidský rozměr a potenciál většiny z nich, že jsme se pro tuto chvíli rozhodly ještě pro jinou možnost, jak s nimi naložit. Chtěly bychom proto především poděkovat všem účastnicím výzkumu za jejich ochotu sdílet zcela nezištně své zkušenosti, spojené často s přiznáním vlastních pochybností, obtíží a omylů při hledání optimální cesty, jejíž cíl všichni tušíme, ale jehož dosažení není ani automatické a snadné, ba pro mnohé ani reálné, a to ne vždy jejich vinou.

Máme za to, že nejlepším způsobem, jak všem vyjádřit své uznání, je souhrnné zveřejnění tohoto cenného materiálu coby dokumentu. Pro ty rodiče, kteří svou momentální situaci vnímají jako neuspokojivou, by mohl představovat možnost, jak se konfrontovat s ostatními a uvědomit si, že nejsou osamoceni;mohli by zde také najít návod na možná řešení či odpovědi na otázky, které si sami kladou. Náš zvláštní dík patří těm, kterým se podařilo vypěstovat a udržet bilingvní prostředí daleko od domova, aniž to považují za něco výjimečného či pozoruhodného, a i přesto si našli čas k vyplnění dotazníku. Neboť jsou to právě jejich odpovědi, které mohou ostatním poskytnout naději a inspiraci.

Obě autorky dotazníku a řešitelky průzkumu také děkují paní Soně Alfieri z České školy Ámosek v Miláně, která se zasadila o publikaci nashromážděného materiálu na webových stránkách školy.

Několik poznámek závěrem:

1. Průzkumu, zpracování odpovědí i referátů se autorky věnovaly výhradně ve svém volném čase; hlavní pohnutkou jim k tomu byl kromě jejich profesního zaměření fakt, že se samy nacházejí v situaci rodičů, vychovávajících své děti v jinojazyčném majoritním prostředí.

2. Odpovědi neprošly žádnou jazykovou úpravou. Případné překlepy, chybějící diakritika či gramatické chyby odrážejí jejich původní podobu.

3. Z prostorových důvodů neobsahují vyplněné dotazníky znění otázek, ale pouze odpovědi, jejichž číselné označení odpovídá pořadí otázek ve formuláři. Úplné znění formuláře je uvedeno na samostatném listu.

4. Dotazníky č. 5 a 37 byly při vyhodnocování odpovědí vyřazeny – neodpovídají totiž kritériu pobytu rodiny na území Itálie. Tři účastnice ankety odevzdaly po dvou a jedna po třech dotaznících, neboť vyplnily za každé dítě jeden. Tato skutečnost byla zohledněna při stanovení konečného počtu respondentek. Pro účely hodnocení studie z logopedického hlediska bylo počítáno se všemi relevantními odpověďmi, tj. v počtu 63 dotazníků.

5. Autorky budou případným čtenářům z řad odborné veřejnosti vděčné za jejich poznámky či upřesnění. Jsou též ochotny se s nimi podílet o zjištěné skutečnosti či jinak s nimi spolupracovat a předem děkují za jejich zájem a podporu.

 

Jana Sovová a Veronika Caruso

  • Vyplněné dotazníky ke stažení ZDE

 

  • Formulář dotazníku ke stažení ZDE


  • Hodnocení studie z logopedického hlediska, Veronika Caruso ke stažení ZDE

Poesie da Terezín. Giornata della Memoria 2015

Anche quest’anno commemoreremo la Giornata della Memoria 2015 narrando gli eventi del campo di concentramento di Theresienstadt. Lo spettacolo ricostruisce la storia di Ilse Weber, poetessa e scrittrice ceca di lingua tedesca, figura molto nota, recentemente riccordata in Italia da Suanna Barta e Manfredo Bertazzoni, autori del libro libro “Quando finirà la sofferenza? Lettere e poesie da Theresienstadt”

Lo spettacolo di quest’anno viene arricchito con la partecipazione di amici Artisti, che eseguiranno canzoni e musiche popolari e tradizionali yiddish, e altre in lingua tedesca composte nel campo di concentramento, e infine con brani a libera esecuzione come sottofondo musicale .
Intervento sui testi per rendere più ricco e avvincente uno spettacolo di così grande valenza storica.

Lo spettacolo curato da Susanna Barta verrà presentato da Giovanna Coggi, la meravigliosa cantante Paola Fernandez Dell’Erba interpreterà musiche popolari yiddissh accompagnata dalla chitarra di Carlo Alberto Boni e dal pianoforte di Grazia Galletta. Manfredo Bertazzoni e Susanna Barta eseguiranno il reading dello spettacolo, con la regia di Manfredo Bertazzoni

L’utilizzo della sala è concesso a titolo gratuito dalla Società Umanitaria, in funzione della valenza culturale e commemorativa dello spettacolo stesso.

Susanna Barta e Manfredo Bertazzoni