VODA (NAD ZLATO)

Jak jsme malovali na 46. ročník MDVV Lidice ...

 

Jak se ukázalo, starozákonní příběh „O potopě světa a Noemově arše“, nebyl dětem neznámý. Věděly, že se blýskalo a pršelo 40 dní a 40 nocí a že muž jménem Noe dostal za úkol postavit velikánskou loď. A to proto, aby před povodní zachránil všechna zvířata. Tedy ne úplně všechna, ale od každého zvířecí druhu jeden pár.

 

 

Zachránit zvířata? K takovému úkolu se děti nemusí dvakrát pobízet. Můžete se přesvědčit sami, koho do svých velkých, bytelných arch nalodily. Od slonů a žiraf až po lvy, kočky, tučňáky a želvy. V rozbouřených vodách nechybí ryby, které, jak dobře víme, „zachrání se sami hladce“.

 

 

Nejedna dětská práce je shrnutím celého příběhu: stoupající vodu a déšť střídá barevná duha a slunce. Jiné dětské práce zase vystihly napjatou atmosféru všeničící potopy a koho převáží jejich dřevěné archy, můžeme jen tušit.

 

 

Všechny děti malovaly na velké čtvrtky vodovými barvami. K této technice téma „Voda“ přímo vybízí. A kdo chtěl, mohl navíc přimalovat vlny bílou temperou. Potopa, stejně jako spravedlivého Noema, děti nezaskočila!

 

Hana Crotti Křenková