Oslavy Mezinárodního dne dětí v Miláně!

Dětské odpoledne, pořádané u příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí se v sobotu 30. května opravdu povedlo!

Počasí nám přálo a tak se na zahradě Českého domu ozýval veselý hlahol a smích.

Překvapením letošního ročníku byla účast zastupitelky italského zastoupení společnosti KOH-I-NOOR (se sídlem v Binascu a jediným referentem pro italský trh), paní Paola Tavaroli. Věděli jste, že firma, která byla založena Josefem Hardtmuthem (Koh-i-noor je název slavného indického diamantu a znamená doslova "hora světla") má své sídlo a produkci stále v Českých Budějovicích a může se pochlubit již 225letou tradicí?

O vysoké kvalitě jejich výrobků nikdo nepochybuje, všichni ji určitě dobře znáte. Přesvědčit se mohly i přítomné děti, které ke svému svátku převzaly z rukou paní Tavaroli nádherný dárek. Firmě KOH-I-NOOR Italia ještě jednou srdečně děkujeme!

Děti také dostaly diplom a další dárky z rukou honorárního konzula pana Alettiho a Soni Alfieri, zodpovědné za chod české školičky.

Pak už zahradou zavoněly opékané pravé české špekáčky a také občerstvení a spousta dobrot od českých maminek, pod nimiž se stůl jen prohýbal. Děti si zatím měly možnost vyzkoušet připravené aktivity, které prověřili jejich schopnosti a dovednosti, ale pobavily větší i menší.

Domů se skoro nikomu nechtělo a už se všichni těšíme na příští ročník dne dětí.

Tak za rok opět nashledanou!

 

 

Il pomeriggio, interamente dedicato ai bambini in occasione dei festeggiamenti della Giornata Internazionale del Bambino, quest'anno ha avuto un grande successo. Anche il tempo ci è venuto incontro e il giardino della sede del Consolato Onorario Ceco in via G.B.Morgagni si è riempito di voci, vocine e risate felici. Una bella sorpresa quest'anno è stata la presenza della rappresentante dell'azienda di KOH-I-NOOR (con sede operativa a Binasco e unico distributore ufficiale per il mercato italiano e non solo) la signora Paola Tavaroli.  Sapevate che la storica ditta ceca Koh-I-Noor Hardtmuth, fondata da Josef Hardtmuth (Koh-i-Noor invece è il nome di un famoso diamante indiano e significa letteralmente "la montagna di luce") ha tutt'ora la sua sede centrale e la fabbrica di produzione a České Budějovice e può vantare una tradizione di ormai 225 anni? 

Dell'altissima qualità dei prodotti di marchio KOH-I-NOOR nessuno dubita - la conoscono bene tutti. Hano potuto accertarsi di essa anche tutti i bambini presenti che hanno ricevuto dalle mani della signora Tavaroli un bellissimo regalo. All'azienda KOH-I-NOOR va ancora una volta il nostro sentito ringraziamento! 

I bambini hanno anche ricevuto il diploma e altri bei regali dalle mani del Console Onorario dott. Giorgio Franco Aletti e di Soňa Alfieri, responsabile della Scuola Ceca a Milano. In seguito il giardino si è riempito del profumo di wurstel grigliati a fuoco vivo, del ricco rinfresco e dei vari squisiti manicaretti fatti dalle mamme dei bambini presenti. I bambini nel frattempo hanno avuto la possibilità di provare numerose attività, pensate per intrattenere grandi e piccoli ma anche per dare spazio alla dimostrazione della loro bravura, delle loro capacità e abilità.

 

Abbiamo trascorso proprio un piacevolissimo pomeriggio!

 

E tutti siamo già in attesa della prossima edizione.

 

Arrivederci all'anno prossimo!!!