DEN DĚTÍ

 

28.května 2016

 

Honorární konzulát ČR v Miláně

 

 

Den dětí

 

U příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí milánský Spolek krajanů a přátel ČR spolu s Českou školou Milán a pod záštitou Honorárního konzulátu ČR v Miláně uspořádali pro děti krajanské komunity, jako již tradičně, Den dětí. V jeho rámci ČŠM také slavnostně zakončila letošní školní rok.

 

Ještě před oficiálním zahájením prezentace školy však všechny čekalo překvapení. Paní Soně Alfieri, ředitelce České školy, byla při této příležitosti slavnostně předána Pamětní stříbrná medaile Jana Masaryka, vyznamenání, které uděluje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a které převzala z rukou pana Honorárního konzula Dr. Giorgia Franca Alettiho a za přítomnosti paní Radky Neumannové, ředitelky Českého centra.

 

Toto významné vyznamenání jí bylo uděleno za zásluhy o šíření dobrého jména České republiky a za přínos o rozvoj česko-italských vztahů.

 

Slavnostní okamžik pokračoval předáváním diplomů a hodnocení žákům České školy. Každá třída (školní i předškolní sekce) si připravila malé vystoupení na ukázku toho, co se ve školním roce naučila. A tak naše nejmenší děti zazpívaly a zatancovaly písníčku Kolo, kolo mlýnský, starší předškoláci zazpivali svou oblíbenou písničku Tři citronky, prvnáčci se bravurně zhostili zazpívání písničky Čížečku, čížečku a napodobení jednotlivých činností.

 

Dva přítomní druháci pak pro změnu zarecitovali několik básniček Jiřího Žáčka.

 

Kromě diplomů a hodnocení své celoroční práce děti obdržely také několik dárečků. 

 

 

 

Organizátoři akce srdečně děkují především firmě Koh-I-Noor Italia se sídlem v nedalekém Binasco, jediným referentem pro veškerý italský trh (Koh-I-Noor je tradiční česká firma s již více než dvousetletou tradicí, jež má stále hlavní sídlo a svou produkci v Českých Budějovicích) a dále také mezinárodní poradenské a makléřské společnosti Engel & Völkers za krásné dárečky pro naše děti.

 

 

 

Rodiče dětí navštěvujících Českou školu si pro malé i velké také připravili překvapení. Zahráli všem divadelní představení – pohádku O koblížkovi. Jejich snaha byla dětmi i dospělými velice oceněna – divadlo se všem moc líbilo a nechyběly ani vyloženě komické momenty, kdy třeba zlému vlkovi vrčícímu hlady znemožňovala nástup na scénu vlastní mláďata, která se nechtěla pustit maminčiných nohou, či Koblížek, který si už pod horkým sluncem nepamatoval, komu všemu už to vlastně utekl.:)

 

Prostě: skvělá nálada a veselí provázely všechny bez přestání po celou dobu.

 

A to i když konzulární zahradou zavoněly čerstvě upečené buřty a klobásky, čerstvý český chléb, hořčice, křen a velké množství vynikajících specialit všech českých maminek a došlo na volnou zábavu, čas na popovídání si, na setkání starých známých i navázání nových přátelství.

 

Byl to krásný a pohodový den, kdy radost měli nejenom slavící děti.

 

Tak brzo opět na shledanou!

 

 

La Giornata del Bambino

 

In concomitanza con la Giornata Internazionale del Bambino l'Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca insieme alla Scuola Ceca di Milano e con il sostegno del Consolato Onorario della Repubblica Ceca hanno organizzato, come da tradizione, per tutti i bambini della comunità la Giornata del Bambino.
In questa occasione la Scuola Ceca ha anche concluso ufficialmente il proprio anno scolastico.
A dare l'inizio ufficiale alla giornata è stato il Console Onorario Dr. Giorgio Franco Aletti che ha consegnato, in presenza della signora Radka Neumannová, direttrice del Centro Ceco, alla signora Sonia Alfieri, direttrice della Scuola Ceca, la Medaglia Commemorativa d'Argento di Jan Masaryk come riconoscimento del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca per la diffusione dell'immagine positiva della Repubblica Ceca in Italia e per il contributo dato agli sviluppo dei rapporti ceco-italiani.
Il momento festoso è poi continuato con la consegna dei diplomi e delle valutazioni agli alunni della Scuola Ceca. Ogni classe, sia della sezione prescolare che scolare, ha preparato una piccola dimostrazione di quanto ha appreso durante l'anno scolastico e dei progressi fatti. Così i bambini più piccoli si sono cimentati in una canzoncina tradizionale ballata, quelli più grandi hanno cantato e rappresentato una canzone, così come anche i bambini della prima classe. Infine i due alunni della seconda hanno recitato le poesie di Jiří Žáček, il poeta Ceco famoso per le sue bellissime poesie per l'infanzia. Oltre i diplomi i bambini in questa giornata speciale hanno ricevuto molti doni.

 

 

 

l'Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca, insieme alla Scuola Ceca e al Consolato Onorario della Repubblica Ceca ringrazia soprattutto l'azienda di Koh-I-Noor Italia di Binasco (la storica azienda Ceca con il marchio di prodotti di cancelleria di altissima qualità che vanta una tradizione di oltre 225 anni e ha tutt'ora la sua sede centrale e la fabbrica di produzione a České Budějovice), e la società immobiliare Engels & Völkers, per i regali apprezzatissimi dai nostri bambini.

 

 

 

I genitori dei bambini che frequentano la Scuola Ceca hanno preparato una sorpresa per i grandi e piccini: hanno preparato uno spettacolo teatrale con la rappresentazione di una fiaba ceca che ha come protagonista il tradizionale dolcetto fritto "koblížek", in Italia conosciuto con il nome di bombolone. La rappresentazione ha riscosso un grande successo e non sono mancati neppure momenti di comicità - come quando il lupo, spaventoso ed affamato, faticava ad entrare in scena perché i suoi piccoli cuccioli (umani) gli si attaccavano alle gambe impedendogli l'entrata. Alla fine della rappresentazione tutti hanno potuto gustare un mini-bombolone vero, fatto a casa da Olga, pasticcera e produttrice di biscotti tipicamente cechi.
L'allegria e una gioiosa spensieratezza hanno accompagnato tutta la giornata, anche quando è arrivato il momento di gustare tutti insieme le prelibatezze tipicamente ceche, dolci e salate, molte di queste fatte dalle mamme, insieme con il divertimento, il gioco libero dei bambini, le chiacchiere tra amici di vecchia data e le occasioni per stringere nuove amicizie strette.
Sí, è stata una giornata bella e assai piacevole, non solo per i bambini festeggiati.
Dunque: alla prossima!