Letošní oslavu Dne dětí si užili všichni, děti i dospělí. Počasí nám naštěstí přálo. Teplo bylo snad až moc, ale před přílišným žárem jsme se v zahradě Českého domu mohli snadno ukrýt do stínu či pod pergolu s občerstvením. 

Úvodní část dne patřila slavnostnímu zakončení školního roku České školy Milán. Veliké poděkování patřilo rodinám, dětem, učitelům, dobrovolníkům, jakož i organizacím a osobám spolupracujícím a podorujícím Spolek krajanů a Českou školu - Českému centru a Honorárnímu konzulátu ČR v Miáně. 

 

Po oficální části vedené dosplělými se dostaly ke slovu i děti. Jejich píle během celého školního roku byla završena získáním cenného diplomu a drobných dírečků. Pro potěšení všech přítomných předvedly děti krátké vystoupení. Předškoláci zazpívali a zinscenovali písničku Běží liška k Táboru, zatímco školní děti z druhého a třetího ročníku směle zatančily mazurku za hudebního doprovodu písně Měla babka čtyři jabka. Nejstarší školáci, naše tzv. smíšená třída, zarecitovala báseň To kalné ráno od Jaroslava Seiferta věnovanou T. G. Masarykovi. Báseň nebyla vybrána náhodně. V letošním roce si v souvislosti s výročím vzniku Českoslovesnka prvního prezidenta neustále připomínáme a připomínat ještě budeme. Předány byly rovněž ceny ze soutěže Srdce s láskou darované, jíž se Česká škola s velkým úspěchem zúčastnila. 

 

S přibývajícími hodinami stoupala i teplota a děti se nemohly dočkat, až jim bude povoleno převléknout se do plavek a hupsnout do čistoskvoucí vody bazénové nádrže. Pro nejměnší byl připraven nafukovací bazének. Nad obojím bděl plavčík na slovo vzatý - pirát Vládimír. 

 

Dárkem paní učitelky Veroniky pro všechny děti byl hudební workshop Zdeňka Hladíka. Děti si mohly vyzkoušet, na co všechno se dá vyloudit hudba, a každý účastník si hned několik netradičních nástrojů mohl vyrobit a posléze odnést domu k pilnému trénování. 

 

Dospělé následně čekala povinnost v podobě Valné hromady Spolku spojená s volbou do Rady Spolku. Ani dospělí však nepřišli zkrátka, pokud jde o dárky. Ve čtyři hodiny se zaplnila zasedací místnost Českého domu, aby zde dostala prostor autorka knihy Italské jednohubky paní Marta Kučíková. Uspěch prezentace byl veliký a většina posluchačů odcházela domů s knihou s vlastnoručním věnováním autorky. 

 

Atmosféra celého dne byla báječná. výskající děti ve vodě bylo slyšet dodaleka. Spokojení odcházeli malí i velcí. Dobrá nálada pohltila všechny. A vynikající jídlo a pití donesené samotnými přítomnými celý den ještě přikrášlily. 

 

VELIKÉ DÍKY PATŘÍ VŠEM ZÚČASTNĚNÝM! 


Workshop Zdeňka Hladíka

O zapomenutých píšťalkách


Den dětí 2018

Festa del Bambino 2018


Vážení přátelé a především milé děti!

 

Dovolujeme si vás pozvat na nejen dětmi netrpělivě očekávanou akci: na Den dětí.

 

Uskuteční se dne 2. června 2018 od 11 do 17 hodin v prostorách Českého domu ve via G.B. Morgagni 20, v sídle SKPČR.

 

Na programu bude slavnostní ukončení školního roku České školy Milán a oslava Mezinárodního dne dětí v podobě hudebního workshopu Z. Hladíka).

 

Pro dospělé je od 16 hodin připraveno setkání s autorkou knihy Italské jednohubky M. Kučíkovou.

 

Proběhne také Valná hromada členů SKPČR a volba Rady Spolku.

 

Pro lepší zajištění akce vás prosíme o registraci účasti na níže uvedeném formuláři, a to nejlépe do 26. května 2018.

 

Registrační formulář na Den dětí:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVrb-UAnp4PF99zwe1jzsUexmlOzww74qj_dI9JL3DXNbx8A/viewform?usp=sf_link

 

Těšíme se na viděnou 2. června!

 

PS Plavky a ručník pro děti, které by se chtěly vrhnout do bazénu, jsou povinné!!!
Cari amici e in particolare cari bambini!
Ci permettiamo di invitarvi alla Festa del Bambino, evento tanto amato e tanto atteso non solo dai bambini.
La Festa si svolge il 2 giugno 2018 dalle ore 11 alle ore 17 presso la sede dell´Associazione dei connazionali e amici della Repubblica Ceca in via G.B.Morgagni 20.

 

Festeggeremo insieme la fine dell´anno scolastico 2018/2019, la Giornata internazionale del Bambino (con il workshop musicale di Z. Hladik) mentre per gli adulti abbiamo preparato l´incontro con l´autore del libro Italské jednohubky M. Kučíková (dalle ore 16) e anche l´Assemblea Generale dell´Associazione e le elezioni del Consiglio dell´Associazione.

 

Per organizzare al meglio possibile l´evento vi chiediamo gentilmente di confermare la vostra partecipazione tramite il modulo sottostante entro il 26 maggio 2018.

 

Modulo di registrazione alla Festa del Bambino:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVrb-UAnp4PF99zwe1jzsUexmlOzww74qj_dI9JL3DXNbx8A/viewform?usp=sf_link

 

Arrivederci il 2 giugno!

 

PS Costume da bagno e asciugamano obbligatori per i bimbi vogliosi di tuffarsi nella piscinetta!!!