Den dětí 2019, který připadl letos přesně na 1. červen, nebyl jen oslavou našich nejmenších a slavnostním ukončením školního roku 2018/2019. Přpomenuli jsme si i s několika přítomnými zakládajícími členy čtvrtstoletí našeho Spolku. Dospělí s dětmi si pak připravili neopakovatelný zážitek v podobě divedelního představení ze starých českých pověstí.

Za krásného letního počasí jsme se sešli na zahradě Generálního konzulátu v Miláně ve via G.B. Morgagni. Malí, velcí, mladší, starší, "staré" tváře i ty úplně nové. To bylo zdravení, objímání, povídání, neboť s někým jsme se i dlouho neviděli. Den dětí, jakožto stálice mezi našimi akcemi, nás ale zase svedl dohromady. 

 

Celý den se nesl ve všeobjímající skvělé náladě, smíchu, vyprávění a přátelských rozhovorech, povídání o minulosti, současnosti i o plánech do budoucna. Připravený program byl skutečně nabitý, nu, posuďte sami! 

 

*** 

 

Prvním bodem bylo slavnostní zakončení školního roku v České škole Milán. Děti dostaly diplom a malou pozornost (záložku do knížky, to aby si i při prázdninovém čtení svou Českou školu připomněly:-). Následovala básnička první třídy, flétničkování předškoláků a taneček našich nejmenších. 

 

Rodičům a dětem patří veliký dík za to, že co školní sobotu nastaví budíka a - skoro jako by se šlo do školy či do práce jako jiný všední den - se za námi vypraví (mnohdy i z daleka) do centra Milána, do Marcelline, kde se celý den učíme a hrajeme si. Obrovské díky učitelům - Daniele, Veronice a Kristýně, družinářům Ole a Pirátovi a asistentce Sáře za to, že a hlavně JAK se dětem nejen o školních sobotách, ale během akcí po celý rok věnují. 

 

Když jsme u školních díků: patří i všem dobrovolníkům i rodičům, kteří s organizací a s výukou samotnou pomáhají - ani bez vás by to nešlo :-) 

 

*** 

 

V budově GK Milán byla na tento den také instalována malá výstava k připomenutí vybraných akcí a projektů, které Spolek za čtvrtstoletí své existence připravil či spoluorganizoval. Přišli mezi nás někteří ze zakládajících a prvních členů. Jsme moc rádi, že mezi nás přišli a viděli, že v jejich úsilí o zachování a rozvoj české kultury a českého jazyka v zahraničí pokračujeme. A my jsme si - s nimi a u výstavy - znovu uvědomili, jaké velké nasazení a práci věnovali krajanům oni, jak se o vznik a fungování Spolku zasloužili.  Na připomínku tohoto společně stráveného dne dostali krajanští "pamětníci" od dětí ručně vyrobený náramek v barvách trikolóry. 

 

*** 

 

Zlatým hřebem dne pak bylo divadelní představení nazvané "Jak to tenkrát bylo... aneb střípky z českých pověstí". Pod vedením paní režisérky Hanky hráli (a improvizovali) dospělí a děti 3., 4. a 5. třídy. Zapojili se i mnozí italští tatínkové, což bylo oceněno dlouhotrvajícím potleskem! Slunce sice pálilo přímo nad hlavami, ale diváci vydrželi, horka nedbali a s napjetím sledovali, jak to bylo s příchodem Slovanů a Praotcem Čechem, s Krokem, jeho dcerami a silákem Bivojem či s dívčí válkou mezi Vlastinou a Ctiradovou družinou. No nevím, nevím, až se letos budou rozdávat divadelní ceny, asi bychom neměli chybět! Co říkáte? 

 

***

 

Celý den měly děti možnost si hrát, lovit rybky v bazénku, stříkat vodními pistolemi, házet na cíl a vůbec se dosyta vyřádit. Vždyť to přeci byla hlavně jejich oslava. A nebyla by pořádná, kdyby nebylo "do čeho zub strčit". Snad každý donesl něco dobrého k zakousnutí a k pití, a tak bylo po celý - horký - den čím se osvěžit a zasytit. Děkujeme také Generálnímu konzulátu, že jsme měli možnost zorganizovat tradičně Den dětí a celý program v jeho prostorách.

 

DĚKUJEME VŠEM ZA SPOLUORGANIZACI A ZA HOJNOU ÚČAST A PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO!  

 


PO ROCE PŘICHÁZÍ: DEN D, DEN DĚTÍ (ale nejen)!

 

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - MODULO DI REGISTRAZIONE 

 

REGISTRACE NUTNÁ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ, ČTĚTE POZORNĚ

E' NECESSARIO REGISTRARSI (GRANDI E PICCOLI), LEGGETE ATTENTAMENTE