SOBOTA 6.KVĚTNA 2017

 

První pomoc je základní dovednost, která patří mezi běžné občanské povinnosti každého z nás — kurzy první pomoci by měl absolvovat opravdu každý.

 

Spousta  lidí ročně zemře jen proto, že dostanou buď špatnou nebo žádnou první pomoc. Průměrný čas potřebný k příjezdu posádky rychlé zdravotnické pomoci je 12-14minut. Přitom o životě a smrti, případně o kvalitě života při přežití, rozhodují opravdu minuty.

 

V případě zástavy krevního oběhu nelze nečinně čekat na příjezd záchranné služby, protože po třech až pěti minutách, během nichž srdce nepracuje, dochází k trvalému poškození mozku.  A s každou minutou neposkytnutí pomoci se naděje na přežití snižuje o další procenta.

 

 

 

Česká škola Milán společně se Salvamento Academy

 

(http://www.salvamentoacademy.it/)

 

a za podpory Honorárního konzulátu ČR a Českého centra  v Miláně

 

zorganizovali v sobotu  6.května 2017 pro zájemce z řad krajanů kurz prevence úrazů a první pomoci. Kurz byl vedený v češtině certifikovanou instruktorkou Salvamento Academy a prezidentkou ReteCuore no profit  Světlanou Mercuriali a byl určený především všem těm, kdo se starají o děti – rodičům, pedagogům, chůvám. Ale nejen jim.

 

 

 

V první, teoretické části, Světlana seznámila přítomné především s nástrahami, které mohou děti potkat a kterým se je možno z větší části vyvarovat. Bavili jsme se tak o 5 specifických kategoriích při kterých je u dětí důležité aplikovat prevenci:

 

- bezpečný spánek (risk SIDS – syndromu náhlého umrtí )

 

- bezpečnost na cestách (důležitost používání dětských autosedaček, pásů a nové zákony)

 

- bezpečnost při jídle (doporučujeme videokanál Salvamento Academy ohledně projektu SicurezzAtavola – il taglio del cibo per i bimbi)

 

- bezpečné letní koupání  (nebezpečí a mýty o utonutí)

 

- bezpečný domov (jednoduché pomůcky a opatření jak dětem vytvořit doma bezpečný domov)

 

Nicméně první pomoc je vždy šokující, nepříjemná, stresující situace. Tím spíš, pokud jde o děti. První pomoc u dětí má různá specifika a je proto dobré se s nimi seznámit dříve, než dojde k nejhoršímu. Ale také si je vyzkoušet a dobře nacvičit, aby v případě, kdy jste nuceni zasáhnout a resuscitovat, jste omezili na nejnižší možnou míru zmatek, stres a tím i chybu, která by mohla stát život nebo zdraví.

 

A praktickému nácviku byla věnována druhá část našeho kurzu. Každý účastník si na různých  figurínách vyzkoušel, jak pomoci - a to specificky u všech věkových kategorii : od kojence, přes dítě předškolního věku až po dospělého.

 

Ano, bylo to velice intenzivní odpoledne a kurz se nám dokonce protáhl o hodinu a půl, protože všichni účastníci, kteří si do jednoho pochvalovali jeho přínosnost, se snažili co nejvíce dokumentovat, ptali se na konkrétní otázky a situace a nácvik prováděli opravdu pečlivě, dokud jej zcela bezchybně nezvládli.

 

Velice nás těší, že jsme kurz mohli našim krajanům zprostředkovat a kdo ví – jejich prostřednictvím třeba zachránit o nějaký život navíc.

 

Touto cestou ze srdce děkujeme instruktorům Salvamento Academy: lektorce kurzu Světlaně a Francescovi, naší podpoře při praktickém nácviku. Díky za jejich nesmírnou profesionalitu i lidský přístup a trpělivost, jakož i nadšení, se kterým se věnují svému poslání – šířit informovanost a všeobecně kulturu laické první pomoci. Neboť „KDYŽ VÍŠ, ZACHRÁNÍŠ!“.

 

KURZ PREVENCE ÚRAZŮ A PRVNÍ POMOCI

VEDENÝ V ČEŠTINĚ SVĚTLANOU MERCURIALI, CERTIFIKOVANOU INSTRUKTORKOU SALVAMENTO ACADEMY A PREZIDENTKOU SPOLKU RETECUORE NO PROFIT!

Při tomto setkání se dozvíte nejprve o prevenci nejčastějších úrazů u dětí předškolního věku, ale část bude věnována i těhotenství a prvním měsícům života kojence  - jaké zásady je třeba  dodržovat již v průběhu těhotenství a v prvních měsících života kojence, abychom snížili riziko SIDS či pět jednoduchých zásad z kapitoly “Bezpečný spánek”, které zvládne každá maminka (ale i tatínek).

Pozornost bude věnována i předcházení úrazům v domácím prostřední, u vody i na cestách, ale třeba i nové evropské směrnici o autosedačkách i-size. Jak správně nakrájet potraviny, abychom se vyhnuli případnému dušení u dítěte? Které tvary potravin nejčastěji způsobují dušení? A co dělat, když prevence selže?

Na nácvikových figurínách kojence a dítěte předškolního věku si prakticky  nacvičíte, jak provést první pomoc. A abychom nezapomněli na dospělé, naučíte se, jak poskytnout první pomoc i v takovém případě.

Prostor bude i pro vaše vlastní dotazy, pokusíme se je zodpovědět a rozptýlit vaše ev. pochyby!


 

 

KDY? V sobotu 6.května 2017 od 14.30 do 18.00 hodin

 

KDE? V prostorách Honorárního konzulátu, via G.B.Morgagni 20, Milano

 

REGISTRACE NUTNÁ!! https://goo.gl/forms/GrcCfEo1WsmmboMn1 nebo přímo formulář zde pod textem