Zpíváme s Masarykem aneb Desatero T.G.M. dětem

Výročí založení Československa si ve Spolku krajanů a přátel ČR a v České škole v Miláně připomeneme opravdu výjimečným a jedinečným způsobem. V sobotu 5. května 2018 za námi totiž přijede hudební skladatel Daniel Dobiáš a spolu s ním i žáci a učitelé Základní umělecké školy v Lounech.

 

Na programu hudebního odpoledne bude Desatero prezidenta T. G. Masaryka dětem. Pokud byste se rádi dozvěděli něco více o odkazu prvního československého prezidenta pro děti a chtěli si zazpívat i zasoutěžit, přijďte určitě mezi nás! 


Cantiamo con Masaryk - Il Decalogo di T.G.M. ai bambini

L´Associazione dei connazionali e degli amici della Repubblica Ceca e la Scuola Ceca di Milano festeggeranno il centenario della fondazione della Cecoslovacchia in modo davvero speciale e unico. Sabato 5 maggio verranno a Milano il musicista e compositore Daniel Dobiáš insieme agli alunni e agli insegnanti della Scuola di Belle Arti di Louny. 

 

Il programma del pomeriggio musicale sarà dedicato al Decalogo del Presidente T. G. Masaryk ai bambini. Se siete curiosi di saperne di più e avete voglia di cantare e di divertirvi, venite e sarete i benvenuti!