Činnost v roce 2009:

 

Kulturní činnost:

* Výstava fotografií KRONIKA PÁDU JEDNOHO KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

* Prezentace knihy La veritá vince – Pravda Vítězí autora C. V. Forti a diskusní večer věnovaný dvacátému výročí Sametové revoluce

* Účast na konferenci pořádané milánskou Státní universitou, věnované rozvoji ČR v letech 1989 – 2009

* Organizace společné návštěvy konference presidenta Václava Klause v Miláně 16.3.

* Spolupráce při organizaci výměnného pobytu českého dětského pěveckého souboru Skřivánek v Lombardii

 

Činnost věnovaná krajanským dětem:

* Mikulášská besídka

* Jarní piknik

* Podzimní drakiáda

* Spolupráce na společném projektu italsko-českých krajanských spolku: Letni dětsky tábor s výukou češtiny.

   

Ediční činnost:

* Vydání časopisu Česká linka věnovaného převážně 20. výročí Sametové revoluce a demokratizačnímu procesu v ČR.

* Spolupráce na společném projektu italsko-českých krajanských spolků při přípravě Knihy vzpomínek.