Výstava fotografií - 20. výročí Sametové revoluce

Mostra fotografica: "CRONACA DELLA CADUTA DI UN REGIME COMUNISTA"


 

La verità e l'amore debbano trionfare sulle bugie e l'odio”

 

Vaclav Havel 

  

Le immagini presentate commemorano il ventennale della rivoluzione non violenta che, coinvolgendo prima i giovani e successivamente tutta la nazione, rovesciò, in tempi incredibilmente brevi, il quarantennale regime comunista e permise al paese nel cuore dell'Europa di riprendere la strada della libertà e della democrazia.

 

U příležitosti 20. výročí Sametové revoluce uspořádal Spolek krajanů a přátel České republiky v Miláně výstavu fotografií s názvem "Kronika pádu jednoho komunistického režimu". Cílem výstavy a doprovodného programu bylo připomenout českým krajanům a milánské veřejnosti události, které přispěly k pádu tehdejšího totalitního režimu a k návratu Československa k demokracii.

Výstava proběhla ve dnech 12. - 19. listopadu 2009 v prostorách CHIAMAMILANO - Negozio Civico, v centru Milána.

Vystavené fotografie zachycují hlavně události listopadu 1989, ale je mezi nimi i několik snímků ze srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a rovněž snímky zachycující běžný život v období normalizace. Pro doplnění celkové představy jsme zařadili i několik záběrů z pozůstatků totalitního režimu, které jsou v České republice dodnes.

Vybrané fotografie z listopadu 1989 zachycují především atmosféru a nadšení těch několika málo dní, během kterých se rychle zhroutil více než čtyřicetiletý komunistický režim; většina z těchto snímků je věnována studentům, kteří tehdy uvedli protestní dění do pohybu a strhli spolu celý český národ.

 

Materiály na tuto výstavu nám byly poskytnuty z různých archivů, institucí a portálů v České republice, ale i od soukromých osob. Za poskytnuté materiály bychom rádi poděkovali především : Archivu Masarykovy univerzity v Brně, Ústavu pro výzkum totalitních režimů v Praze, Sdružení Opona a portálu Nezapomente.cz, redaktorům portálu Moderní dějiny.cz a Archivu Studentských listů. Soudobé záběry z česko-rakouského pohraničí nám poskytl český fotograf Jiří Ernest a fotografie pořízené v srpnu 1968 v Brně věnovali manželé Vittorio a Barbara Trezzani, jejichž zajímavý příběh si můžete přečíst zde:

 

 

Za odbornou pomoc při výběru fotografií a přípravě výstavy děkujeme šéfredaktorce fotografického portálu Informatissimafotografia.it a docentce milánské Umělecké akademie - Accademia di Belle Arti di Brera paní Rosselle Bigi. Demokratizační proces v České republice a význam Sametové revoluce přiblížila ve svém projevu na inauguraci výstavy dne 12.11.2009 profesorka Isabella Leone z Univerzity v Bergamu.

 

V rámci výstavy byl 17.11. 2009, v den výročí počátku Sametové revoluce, uspořádán diskuzní večer spojený s prezentací knihy "La verità vince - Pravda vítězí". Diskuze věnované historickým, sociálním a společenským aspektům demokratizace České republiky se zúčastnil autor knihy Carlo Vivaldi Forti a více než 40 českých krajanů i zájemců z řad našich přátel.

Při přípravě výstavy jsme spolupracovali i s českým krajanským spolkem ve Florencii ARCA - Amici della Repubblica Ceca Associati, který připravil svůj vzpomínkový večer věnovaný událostem v listopadu 1989 na 28.11.2009 . Na závěr bychom rádi poděkovali mnoha našim přátelům v České republice, kteří navštívili některé archivy, zajistili grafickou úpravu, tisk a dopravu fotografií a bez jejichž pomoci by nebylo možno celou akci uskutečnit.

Jsme velice potěšeni, že se výstava i diskuzní večer setkali s pozitivním ohlasem a doufáme, že se nám podařilo připomenout i zde v Milánu důležité mezníky novodobé české historie a zdůraznit jejich význam pro rozvoj nejen Česke republiky, ale i celé Evropy.

 

 


 

"Oh gente che il governo delle cose tue torni nelle mani tue"

Dalla «Preghiera per Marta», canzone di Marta Kubisova, cantante ceca, che per più di vent'anni non ha potuto esibirsi in pubblico. Nel novembre 1989, tutte le manifestazioni terminavano proprio con questa sua canzone - simbolo musicale della lotta contro l'occupazione del 1968.