2010

ČINNOST V ROCE 2010:

 

Kulturní činnost:

Výstava českého výtvarníka Pavla Piekara “TVÁŘE POLÍBENÉ MŮZOU“ zorganizované ve spolupráci s Českým centrem Miláno.

 

Organizace návštěvy s průvodcem na archeologické výstavě “DAL 27000 A.C. ANTENATE DI VENERE” – výstava originálu Věstonické Venuše.

 

Patronát výstavy českého výtvarníka KAREL ZLÍN: ALLEGORIE METAFISICHE

 

Přijetí zástupců české komunity, reprezentované naším spolkem, u milánského kardinála Tettamanziho organizované při příležitosti oslav svátku sv. Ambrože, patrona Milána.

 

Promítání filmu České mechanické betlémy zorganizované ve spolupráci s Českým centrem Miláno.

 

Vydání časopisu Česka linka 2010

 

Realizace internetových stránek Solku krajanů a přátel ČR v Milánu:

www.czassoc-milano.jimdo.com

 

Český aperitiv - přátelské setkání

 

 

Činnost věnovaná krajanským dětem:

 

Malovaná vajíčka – tradice českých velikonočních vajíček v Milánu.

Mikulášská besídka

Jarní piknik

Podzimní drakiáda