A jako již tradičně, na závěr roku jsme se opět sešli s Mikulášem, anděly a čerty.

Děkujeme všem maminkám, které se podílely na přípravě a těšíme se na viděnou opět za rok.

 

 

M I K U L Á Š S K Á             B E S Í D K A

 

P Ř E D V Á N O Č N Í 

S E T K Á N Í

 

V NED Ě LI    28. LISTOPADU 2010 

V 15,00 HOD.

 

V PROSTORÁCH ORATORIA FARNOSTI

S.S. SILVESTRO E MARTINO

 

SALA DEL PIANO INTERRATO

Via Maffei 29, angolo Viale Lazio, Milano

(MM 3, PORTA ROMANA)

(non zona eco pass)

 Program:

 

v Veselé hry pro děti

 v        Občerstvení   (oceníme vaše vánoční cukroví a jiné kulinářské výtvory)

v Přichází Mikuláš s dárky pro děti (nezapomeňte přinést dáreček pro Vaše dítě)

v Děti zazpívají společně vánoční  písničku

v Lotterie s cenami pro děti i dospělé

  

Během setkání proběhnou volby výboru Spolku.

CON PARTECIPAZIONE DI  

S.E. CONSOLE ONORARIO DELLA REPUBBLICA CECA A MILANO DOTT. G.F. ALETTI

 

*********************************************************