ČINNOST V ROCE 2011:

 

Kulturní činnost:

 1. Výstava české architektury: Josef Gočár-  Memoria della tradizione e poetica d’avanguardia, připravená ve spolupráci s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Milánu, HKÚ Milán a Městským úřadem v Milánu.
 2. Doprovodná akce výstavy: Promítání filmu České mechanické betlémy

 

Spolupráce s radnicí města Milán – COMUNE DI MILANO

 1. Připojení k projektu CONSULTA PER EXPO  realizovanému milánskou radnicí COMUNE DI MILANO v rámci příprav světové výstavy EXPO 2015.
 2. Počátek realizace projektu zaměřeného na zapojení českých krajanů do života ve městě a zvýšení jejich informovanosti. Projekt připravovaný ve spolupráci s HKÚ Milán a s Městským úřadem Milán na základě zákona o integraci a migrační politice “PROGRAMMA PER LE POLITICHE D’INTEGRAZIONE CONCERNENTE L’IMMIGRAZIONE – FONDI 2006 - 2007” IN ATTUAZIONE Art. 45 D.lgs n. 286/98 e successive modifiche L. n. 189/02 - “FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE”

 

Ediční činnost:

 1. Vydání časopisu ČESKÁ LINKA 2011
 2. Překlad katalogu výstavy  - Josef Gočár. Memoria della tradizione e poetica d’avanguardia.
 3. Realizace internetových stránek Spolku krajanů a přátel ČR v Milánu:

               www.czassoc-milano.jimdo.com

 

Činnost věnovaná krajanským dětem  a rodinám:

 1. Účast na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice: zasláno 27 výtvarných děl dětí z Milána a okolí.
 2. Malovaná vajíčka – tradice českých velikonočních vajíček v Milánu.
 3. Mikulášská besídka
 4. Jarní piknik
 5. Podzimní drakiáda
 6. Přijetí zástupců krajanských rodin u milánského kardinála Scola, organizované při příležitosti oslav svátku sv. Ambrože, patrona Milána.

 

 

Spolupráce s Českým centrem Milán  a HKÚ Milán – akce zorganizované v Českém domě Milán

 1. Výstava sochařky Evy Hodinové “TRACCE DEL FUOCO – pittura e scrittura ”
 2. Prezentace překladu knihy Ivana Medka  Děkuji, mám se výborně: Tutto bene, grazie - Dalla Cecoslovacchia di Masaryk alla “rivoluzione di velluto” e la nuova Repubblica Ceca
 3. Výstava fotografií Un’altra Praga – Jiná Praha -  Francesco Jappelli
 4. Odpoledne věnované českým velikonočním tradicím, organizované ve spolupráci s Okrskem Comune di Milano Zona 3 v rámci týdne české kultury:   Settimana della cultura ceca: "Tradizioni e sapori della Pasqua"