NEDĚLNÍ PIKNIK S DĚTMI –

 ALIAS

DĚTSKÉ ODPOLEDNE S PIKNIKEM

 

V NEDĚLI 22.05.2011 V 15.30

 

 PARCO NORD MILANO – CINISELLO BALSAMO

 

 

SRAZ: VSTUP DO PARKU POBLÍŽ KŘIŽOVATKY VIA GORKI / VIA RENATO FUCINI

 

(vstup do parku s prolézačkami a klouzačkami je nedadleko před odbočkou na parkoviště Ospedale Bassini, po přejetí tramvajovy’ch kolejí se objeví dětsky’ parčík)

viz přiložená mapka

 

PROGRAM: PIKNIK, HRY PRO DĚTI A S DĚTMI, APOD.

 

přineste prosím něco k jídlu a pití, ať je pestry’ piknik ...

fotbalovy’ míč a jiné hry budou k dispozici ...

 

TĚŠÍME SE NA VÀS !!!

 

POTVRĎTE PROSÍM PŘEDBĚŽNĚ SVOJI ÚČAST

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE ODKLÀDÀ

Informace: tel.:  339 1289631 nebo  – e-mail: czassoc@tiscali.it

 

Jako v písničce pro děti od známé autorské dvojice Svěrák a Uhlíř:

 

“povídám, jaro, je to v suchu,

vichry už nedujou,

nahlas, nebo v duchu,

lidi se radujou...

stromy se radujou...

keře se radujou... “

 

....tak i my jsme se společně radovali na dětském pikniku konaném již tradičně na Květnou neděli v Parku nord (Cinisello Balsamo) Počasí nám opět přálo, což se projevilo i na hojné účasti. Sešla se spousta českých maminek s malými dětmi, pár italských tatínků a i nějaké to odrostlejší miminko. Na rozlehlém prostoru si děti mohly hrát s míči, létajícími talíři, švihadly anebo i jen s kamínky a větvičkami. Procvičily si také český jazyk a ochutnaly výborné koláče, buchty a jine rozmanite ceske dobroty připravené prave maminkami, členkami našeho spolku. Ty si mimojine kromě receptů vyměnily i růžné zkušenosti a rady z běžného denního života. Při závěrečném loučení jsme si slíbili, že se opět při takových podobných příjemných nedělních odpolednech řádi setkáme!