IO VIVONO QUI, SONO IO.

Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca, in collaborazione con Consolato della Repubblica Ceca a Milano, invita tutti i bambini a partecipare al Concorso Internazionele di Arte dell'infanzia organizzato del Memoriale di Lidice per commemorare i bambini del villaggio ceco di Lidice assassinati dai nazisti tedeschi nel 1942 e tutti gli altri bambini vittime di guerra:

MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARTE DELL'INFANZIA DI LIDICE

 

La Mostra Internazionale di arte dell'infanzia di Lidice è stata fondata nel 1967 per commemorare i bambini del villaggio ceco di Lidice che sono stati assassinati dai nazisti tedeschi nel 1942, e tutti gli altri bambini vittime di guerra. Questa mostra, originalmente solo nazionale, è diventata nel 1973 una mostra internazionale. Negli ultimi anni arrivano circa 20 000 opere dai bambini non solo dalla Repubblica Ceca e Slovacca, ma anche da altri 50-60 paesi.

Dal 2004 è organizzata del Memoriale di Lidice con patrocinio del Ministero della Cultura della Repubblica Ceca, Ministero dell'Istruzione della Gioventù e dello sport della Repubblica ceca, Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca e della Commissione della Repubblica Ceca per l'UNESCO.

 

Il Concorso è rivolto a tutti i tipi di scuole e organizzazioni che lavorano con i bambini - scuole materne, primarie, scuole d'arte, centri ricreativi e bambini, ludoteche e scuole secondarie. Possono partecipare i bambini di età tra 4 e 16 anni. La partecipazione è aperta anche ai singoli bambini.

Una giuria professionale sceglie per l'esposizione circa 1.200 opere e alle migliori assegna il premio Rosa di Lidice.

 

Il tema principale comprende tutto ciò che è più vicino ad ogni bambino, ciò che crea il suo mondo, quello che è lo disturba, o, al contrario, arricchisce - i suoi interessi, sogni, desideri, e l'ambiente in cui vive, la scuola, famiglia, amici, giochi.

Oltre a questo tema principale ogni anno viene scelto un “Tema dell’anno” consigliato dall'UNESCO (ad esempio nel 2004 - anno della musica ceca; 2005 - Felicità; 2006 – Pianetta Terra; 2007 – Sport; nel 2008 - "altre lingue", nel 2009 - Anno Internazionale dell'Astronomia; 2010 - Anno Internazionale della Biodiversità).

 

Tema 2011: IO VIVONO QUI, SONO IO.

 • ·         il mio paese e il suo patrimonio naturale e culturale
 • ·         Monumenti UNESCO del mio paese
 • ·         la mia città dove mi piace vivere
 • ·         la mia casa dove vive la mia famiglia
 • ·         la mia cameretta – il mio regno
 • ·         posto dove vorrei vivere

  Tecniche usate:

 • ·         disegno, pittura, gafica
 • ·         ceramica (sculture)
 • ·         fotografia
 • ·         tecniche combinate (opere di vari materiali – metallo, ceramiche, legno, vetro, tessutti, carta, materiali di natura)

 

La misura delle opere: max. 70 x 50 cm.

 

Scadenza: 15 Marzo 2011 (entro questa data le devono essere consegnati al Memoriale di Lidice). Le opere pervenute dopo la scadenza vengono classificate l'anno successivo.

Per altre informazioni: http://www.mdvv-lidice.cz/en/

 

I bambini che vogliono partecipare al Concorso possono consegnare le loro opere entro il 2 Marzo 2011 al Consolato della Repubblica Ceca, in Via G.B. Morgagni 20, a Milano, alla Signora Kucerova (tel.: +39 339 1289631).

L’Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca e Consolato della Repubblica Ceca provvederanno alla iscrizione e alla spedizione del materiale consegnato.

  ************************************************************* 

       

Vážení přátelé, milè děti,

Spolek krajanů a přátel České republiky, ve spolupráci s Konzulátem Česká republiky v Miláně, zve všechny děti k účasti na mezinárodní vytvarné soutěži organizované Památníkem Lidice k uctění památky dětských obětí z obce Lidice, zavražděných německými nacisty v roce 1942, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech:  

 

MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE

 

 

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty v roce 1942, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě. V posledních letech do výstavy přichází pravidelně přibližně 20000 výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 50 - 60 států. Od roku 2004 je hlavním pořadatelem Památník Lidice za podpory Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a České komise pro spolupráci s UNESCO.

 

MDVV Lidice je soutěž pro děti od 4 do 16 let pro všechny typy škol a organizací, které pracují s dětmi - mateřské školy, základní školy, umělecké školy, speciální školy, střediska volného času dětí a mládeže, domy dětí, víceletá gymnázia a ostatní střední školy. Zúčastnit se mohou i jednotlivci. Odborná porota, složená z učitelů výtvarné výchovy a výtvarníků, vybírá pro expozici přibližně 1 200 prací, oceněným pracím je uděleno Čestné uznání a nejlepším pracím medaile Lidická růže.

 

Do hlavních témat patří vše, co je dětem nejbližší, co tvoří jejich svět, co je trápí, či naopak těší - jejich zájmy, sny, přání a prostředí, v němž žijí, škola, rodina, přátelé, hry.

Vedle těchto témat je vždy vyhlašováno „téma roku“ doporučené organizací UNESCO (např. 2004 - Rok české hudby, 2005 - Štěstí, 2006 - Planeta Země, 2007 - Sport, 2008 -  Mezinárodní rok brambory - témata „Brambora“ a „Světové jazyky“, 2009 - Mezinárodní rok astronomie - 400 let od použití hvězdářského dalekohledu Galileo Galileem - téma Vesmír, 2010 - Mezinárodní rok Biodiverzity).

 

TÉMA ROKU 2011: TADY BYDLÍM, TO JSEM JÁ.

 • moje země, její přírodní, památkové a historické zajímavosti a odlišnosti
 • památky chráněné organizací UNESCO v mojí zemi
 • město, vesnice, kde žiji, kde to mám rád
 • můj dům - místo, kde bydlí moje rodina
 • můj pokoj - moje království
 • místo, kde bych chtěl bydlet

Výtvarné techniky

 • malba, kresba, grafika
 • keramika (sochařská díla)
 • fotografie
 • kombinovaná technika (výrobky z libovolných materiálů, např. z kovu, keramiky, dřeva, skla, textilu, papíru, proutí, loutky, řezby, hračky)

Formát plošných prací je omezen rozměrem - max. 70 x 50 cm.

Uzávěrka: 15. Březen 2011 (do tohoto data musí být práce již doručeny do Památníku Lidice). Práce doručené po uzávěrce se zařazují do ročníku následujícího.

Další informace najdete na: http://www.mdvv-lidice.cz/en/

 

Děti, které se chtějí soutěže zúčastnit, mohou dodat své práce do 2.3.2011

paní Kučerové (tel.: 339 1289631) na Konzulát z České republiky, Via GB Morgagni 20, Milano.

Spolek krajanů a přátel České republiky a Konzulát České republiky zajistí přihlášky a dopravu dodaných prací.