Veselé vánoce a šťastný nový rok 2014

Předání daru milánskému kardinálovi

Česká komunita v Miláně v čele s honorárním konzulem Giorgiem F. Alettim se již po čtvrté aktivně zúčastnila ambroziánských oslav a předala kardinálu Scolovi věcný dar v podobě skleněných vánočních ozdob z Jablonce nad Nisou.

 

 

La comunità ceca rappresentata da un gruppo di cinque persone accompagnate  dal Console Onorario della Repubblica Ceca a Milano, Giorgio F. Aletti era presente alle tradizionali celebrazioni ambrosiane. "Il dono offerto al Cardinale dalla nostra rappresentanza e’ stato un set di decorazione natalizia tradizionale prodotto in Boemia da artisti del vetro" racconta Ivana Třosková, la direttrice dell'Ufficcio di reppresentanza di Ministero del Commercio e dell'Industria della Repubblica Ceca.

Mikulášská besídka

Bratři Čapkové dětem

BuBuÁmosek

Zářící niť z Milána do Neapole

Kurzy rozvoje řeči a českého jazyka "Ámosek"

Projekt Ámosek je určen dětem ve věku od 6 měsíců do 15 let a je zaměřen na podporu rozvoje řeči a českého jazyka přirozeně bilingvních dětí, pocházejících převážně z česko-italských rodin z Milána a okolí.
Výuka předškolních dětí bude probíhat tradičně každé sobotní dopoledne, podle přiloženého rozpisu v kalendáři, v prostorách Českého domu. Hodiny jsou rozděleny do tématických okruhů, v rámci nichž se střídají aktivity hudební, motorické a výtvarné. 
 
Dále plánujeme jednou měsíčně prodlouženou hodinu pro děti od 4 do 6 let a širokou škálu doplňkových akcí: návštěva muzea, promítání pohádky, den s Karlem Čapkem, logo poradna pro rodiče apod. Nabízíme rovněž možnost otevření kurzu pro miminka - v případě zájmu nás tedy prosím neváhejte kontaktovat. 
 
První setkání rodičů a dětí s učitelkami české školy proběhne v sobotu 5. října 2013 v prostorách Českého domu  (G. B. Morgagni, 20 20129 Milano) v následujícím pořadí:
10:00 - 10:45 mladší předškolní děti  (1-3 roky)
11:00 - 11:45 starší předškolní děti (4-6 let)  
 
Do kurzů je možné se přihlásit OD 30. září 2013 prostřednictvím tohoto odkazu http://amosek.wordpress.com/prihlaska-do-kurzu/
 
 
Kontakt: Veronika Caruso, Simona Kubiková
info.amosek@gmail.com
 

Kroužek "Čarovná pastelka" pro děti od 4 - 6 let

Festa di San Venceslao, patrono della nazione ceca

Otto Wichterle - scienziato e inventore

Den dětí v Miláně

Teorie a fungování paměti

Corso di cesteria

La nostra Associazione organizza il primo “Corso di cesteria” che si svolgerà l’11 Maggio 2013 alle ore 15:00 presso il Consolato Onorario della Repubblica Ceca. Una delle opere di artigianato  più antiche del mondo verrà insegnata da Eva Heskova della quale creatività potete ammirare sulla sua pagina di facebook fioreLino handmade. In un’epoca dominata dal consumismo, imparare a fare un oggetto artigianalmente significa riprendere legami profondi tra l’uomo, la terra e le sue tradizioni. Con poche tecniche, trucchi ed accortezze ognuno si porterà a casa il suo cesto creato.

Portatevi forbici da potatura e un coltellino ben affilato.

Si prega di confermare la partecipazione entro il 3 Maggio 2013 via e-mail: czassoc@tiscali.it

 

 

Il concerto del coro dei bambini "Skrivanek"

Biblioteca con i libri in ceco per i membri dell’Associazione dei Connazionali a Milano

Con l’apertura dei corsi della lingua ceca del progetto ÁMOSEK e in seguito per la grande richiesta dei connazionali viventi a Milano e Lombardia, l’Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica ceca a Milano con sostegno  del Consolato Onorario della Repubblica ceca a Milano offre la possibilità ai connazionali di prestare i libri in lingua ceca ai bambini. Offriamo un servizio gratuito di supporto a sostenere nei bambini bilingui la motivazione e il piacere della cultura e lettura in lingua ceca.

La biblioteca offre tanti libri cechi per lo svago e il divertimento. Per gli  adulti invece offre la letteratura specializzata nel bilinguismo ed educazione.

 


Knihovna pro české krajany v Miláně

Krajanský spolek v Miláně za podpory honorárního konzulátu zřídil v rámci vzdělávacího projektu ÁMOSEK knihovnu určenou dětem českých krajanů v Miláně. Knihovna poskytuje služby svým čtenářům a uživatelům půjčováním literatury a dalších knihovnických materiálů zcela zdarma. Půjčovních služeb mohou využívat všichni krajané, kteří jsou registrováni v Krajanském spolku a mají zaplacen příspěvek na rok 2013.

 

Zároveň nabízíme možnost hromadné objednávky knih pro děti od speciální pedagožky- logopedky Ester Staré, se kterou jsme se setkali na nedávné konferenci v Miláně a která věnovala několik knížek do naší knihovny. Knížky zakoupíme v ČR a dovezeme do Milána. Více informací k objednávce a objednávkový formulář naleznete zde:

 

   http://amosek.wordpress.com/objednavkovy-formular-knih-ester-stare/ 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Pravidla pro půjčování

 • půjčování knížek je zdarma
 • výpůjční lhůta činí 7 dnů
 • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o materiál jiný čtenář, na dalších 7 dnů
 • materiály je možno předem zamluvit
 • čtenář je povinen zacházet z vypůjčenými knihami a časopisy šetrně
 • za ztracenou nebo poškozenou knihu  je požadována náhrada: kniha téhož vydání, nebo zaplacení pořizovací hodnoty materiálu
 • knihy je možné zapůjčit si v sobotu od 10.00 – 12.00 nebo po domluvě
Seznam knih: ZDE
 
Kontakt:
Simona Kubiková: info@czechevents.it
Veronika Caruso: info.amosek@gmail.com
 
Sponsors:
Celé Česko čte dětem
Ester Stará a Milan Starý
 

Všem sponzorům a dárcům knih děkujeme, vážíme si vaší podpory!
 

Gentili soci,

vogliamo segnalarVi che presso il Consolato della Repubblica Ceca a Milano è disponibile gratuitamente, fino ad esaurimento delle scorte,  la monografia di Vaclav Havel, scritta dal Proff. Stefano Bruno Galli, uscita come Supplemento di "Formiche", febbraio 2012, n. 67.

 

 

Per prenotare e ritirare una copia si prega di contattare la Sig.ra Pavla Kucerova Paolella

Consolato della Repubblica Ceca  

Via Giovanni Battista Morgagni, 20 - 20129 Milano

Telefono +39 02 871 582 81/73

 

 

Download
Monografia di V. Havel.pdf
Documento Adobe Acrobat 942.5 KB

************************************************************************

 

 

 

 


Rassegna cinematografica dei paesi del Gruppo Visegrad

Le quattro ambasciate dei paesi del Gruppo Visegrad (Rep. Ceca, Polonia, Ungeria e Slovacchia) si sono impegnati a creare un progetto unico della mostra cinematografica ed ofrirvila direttamente nel centro storico di Roma - Villa Borghese (Casa di Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1, Roma)
 
La scelta dei film e grande - in totale ci sarano 12 film della produzione dei quattro paesi.
 
La Repubblica Ceca presenta a questa Rassegna Cinematografica i tre film i quali sono stati nottati dalle giurie internazionali che li considerano i gioelli della cinematografia ceca contemporanea.
 
sabato 2 marzo alle ore 19 ci sara la proiezione del primo film dell´icona dell´animazione ceca Jan Švankmajer - Sopravvivere la propria vita, - tema Freudiano - tema dell´anima umana. Film e stato presentato a Venezia 2010.
 
domenica 3 marzo alle ore 21 ci sara l´altro successo della animazione ceca - film d´un giovane talento della animazione cecaTomas Lunak "Alois Nebel" che tratta in modo poetico un tema serio - pesante tema politico-storico della doppo-guerra. Ne sono sicuro che colpira anche voi! Film e stato presentato a Venezia 2011.
 
La terza pellicola e l´unico ed ultimo film dell´ex- presidente Vaclav Havel "Uscire di scena" la cui ironia propria alla persona di Vaclav Havel esprime perfetamente la sua delusione sulla rappresentanza politica odierna della nostra societa. Proiezione e prevista per martedi 5 marzo alle ore 17
 
Film sono in lingua ceca con sottotitoli in italiano -ideale esperienza per gli studenti della lingua ceca in Italia. 
 
Download
Filal V4 programma.pdf
Documento Adobe Acrobat 486.0 KB

**************************************************************************************************

MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARTE DELL'INFANZIA DI LIDICE

MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE

Spolek krajanů a přátel České republiky, ve spolupráci s Konzulátem Česká republiky v Miláně, zve všechny děti k účasti na mezinárodní vytvarné soutěži organizované Památníkem Lidice k uctění památky dětských obětí z obce Lidice, zavražděných německými nacisty v roce 1942, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. 

 

Obracíme se na Vás s prosbou o aktivní zapojení se do soutěže, abychom pomohli rozšířit v Itálii povědomí o této nejstarší výtvarné soutěži pro děti, která existuje nejen v Evropě, ale i na světě a která svým již 41. ročníkem dokazuje že Česká republika je zemí kulturní se zájmem předávat své tradice i svým dětem.

Stějně tak,  jako v minulých letech,  se můžete obrátit na školy a kroužky, které navštěvují vaše děti a upozornit je na tuto soutěž. Je velmi hezké, když učitelé v rámci výtvarné výchovy vytvoří s italskými spolužáky vašeho dítěte dílo, které je zasláno jménem jejich školy do Čech. Děti tak reprezentují svoji školu a svoji zemi.

 

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty v roce 1942, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě. V posledních letech do výstavy přichází pravidelně přibližně 20000 výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 50 - 60 států. Od roku 2004 je hlavním pořadatelem Památník Lidice za podpory Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a České komise pro spolupráci s UNESCO.

 

MDVV Lidice je  soutěž pro děti od 4 do 16 let pro všechny typy škol a organizací, které pracují s dětmi - mateřské školy, základní školy, umělecké školy, speciální školy, střediska volného času dětí a mládeže, domy dětí, víceletá gymnázia a ostatní střední školy. Zúčastnit se mohou i jednotlivci. Odborná porota, složená z učitelů výtvarné výchovy a výtvarníků, vybírá pro expozici přibližně 1 200 prací, oceněným pracím je uděleno Čestné uznání a nejlepším pracím medaile Lidická růže.

 

Do hlavních témat patří vše, co je dětem nejbližší, co tvoří jejich svět, co je trápí, či naopak těší - jejich zájmy, sny, přání a prostředí, v němž žijí, škola, rodina, přátelé, hry.

Vedle těchto témat je vždy vyhlašováno „téma roku“ doporučené organizací UNESCO (např. 2005 - Štěstí, 2006 - Planeta Země, 2007 - Sport,  2010 - Mezinárodní rok Biodiverzity, 2011 Tady bydlím, to jsem já; 2012 – „Divadlo - Loutka - Pohádka“.).

 

 TÉMA ROKU 2013:   TRADICE A DĚDICTVÍ LIDU MOJÍ ZEMĚ

 • tradiční oděv v mé zemi
 • jaké krásné věci vytvářejí řemeslníci v mé zemi
 • vesničané tančí
 • venkovská svatba
 • čem jsou lidové pověsti v mé zemi
 • lidové zvyky, obřady a tradice v průběhu roku

 

Výtvarné techniky

 • malba, kresba, grafika
 • keramika (sochařská díla)
 • fotografie
 • kombinovaná technika (výrobky z libovolných materiálů, např. z kovu, keramiky, dřeva, skla, textilu, papíru, proutí, loutky, řezby, hračky)

Každá práce musí mít přímo na zadní straně uvedeny tyto informace:

 • Jméno a příjmení dítěte (uvádějte v pořadí 1. jméno, 2. příjmení)
 •  Věk a pohlaví dítěte

Formát plošných prací je omezen rozměrem - max. 70 x 50 cm.

Uzávěrka: 15. Březen 2011. Práce doručené po uzávěrce se zařazují do ročníku následujícího.Další informace najdete na:  http://www.mdvv-lidice.cz

Děti, které se chtějí soutěže zúčastnit, mohou dodat své práce do 2.3.2013 paní Kučerové (tel.:0287158281) na Konzulát z České republiky, Via GB Morgagni 20, Milano. Spolek krajanů a přátel České republiky a Konzulát České republiky zajistí  přihlášky a dopravu.

 

******************************************************************************************

 

Gentili amici,

anche quest’anno ’l’Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca, in collaborazione con Consolato della Repubblica Ceca a Milano, invita tutti i bambini a  partecipare al Concorso Internazionele di Arte dell'infanzia organizzato del Memoriale di Lidice per commemorare i bambini del villaggio ceco di Lidice assassinati dai nazisti tedeschi nel 1942 e tutti gli altri bambini vittime di guerra

 

Vi invitiamo a partecipare a questo concorso e di aiutarci a diffondere la conoscenza di questo concorso, che con la sua ormai  41 sima edizione dimostra che la Repubblica Ceca è un paese di cultura, con grande interesse di diffonderla anche tra i bambini.

 

Potete rivolgervi alle scuole o ai corsi frequentati dai vostri figli, segnalare il concorso e far partecipare i compagni dei vostri bambini, come abbbiamo fatto gia negli anni scorsi.

 

Mostra Internazionale di arte dell'infanzia di Lidice è stata fondata nel 1967 per commemorare i bambini del villaggio ceco di Lidice che sono stati assassinati dai nazisti tedeschi nel 1942, e tutti gli altri bambini vittime di guerra. Questa mostra, originalmente solo nazionale,  è diventata nel 1973  una mostra internazionale. Negli ultimi anni arrivano circa 20 000 opere dai bambini non solo dalla  Repubblica Ceca e Slovacca, ma anche da altri  50-60 paesi.

Dal 2004 è organizzata  del Memoriale di Lidice con patrocinio del Ministero della Cultura della Repubblica Ceca, Ministero dell'Istruzione della Gioventù e dello sport della Rep. ceca, Ministero degli Affari Esteri  della Rep. Ceca  e della Commissione della Rep. Ceca per l'UNESCO.  

Concorso è rivolto  a tutti i tipi di scuole e organizzazioni che lavorano con i bambini -  scuole materne, primarie, scuole d'arte, centri ricreativi e bambini, ludoteche e scuole secondarie. Possono partecipare i bambini di età tra  4 e 16 anni. La partecipazione è aperta anche ai singoli bambini.

Una giuria professionale  sceglie per l'esposizione circa 1.200 opere  e alle migliori assegna il premio Rosa di Lidice.

 

Il tema principale comprende tutto ciò che è più vicino ad ogni bambino, ciò che crea il suo loro mondo, quello che è lo disturba, o, al contrario, arricchisce - i suoi interessi, sogni, desideri, e l'ambiente in cui vive, la scuola, famiglia, amici, giochi.  Oltre a questo tema principale ogni anno viene scelto un “Tema dell’anno”  consigliato dall'UNESCO (ad esempio  2005 - Felicità,  2006 – Pianetta Terra,  2007 – Sport,  2008 -  "altre lingue”, 2010 - Anno Internazionale della Biodiversità, 2011 Qui vivo io, qui sono io; 2012 – Teatro, Marionette, Fiabe).

 

Tema 2013: Le tradizioni e il patrimonio della gente del mio paese

•              le cose belle create dagli artigiani nel mio paese

•              i balli paesani

•              il matrimonio in campagna

•              le leggende popolari del mio paese

•              i costumi, le cerimonie e tradizioni durante l’anno

 

Tecniche usate: 

 • ·         disegno, pittura, gafica
 • ·         ceramica (sculture)
 • ·         fotografia
 • ·         tecniche combinate (opere di vari materiali – metallo, ceramiche, legno, vetro, tessutti, carta, materiali di natura)

La misura delle opere: max.  70 x 50 cm.

Ogni opera deve avere sul lato posteriore queste informazioni:

•              Nome e cognome  - mantenete la sequenza, lettere  maiuscoli

•              Età e sesso

 

Scadenza: 15 Marzo 2011 . Le opere pervenute dopo la scadenza vengono  classificate nelle dell'anno successivo.

 Per altre informazioni: http://www.mdvv-lidice.cz/en/

 

 


Gentili amici, 

vi segnaliamo il seguente evento:


Parrocchia di S.ta Francesca Romana       Decanato Venezia

 

 

  “Testimoni di fede del passato,

 

   segno di speranza per il futuro”

 

 

Preghiera ecumenica

 

 

 

   in ricordo dei ss. Cirillo e Metodio   e dei beati martiri francescani di Praga

 

 

Interverranno:

 

Monsignor Franco Buzzi, Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana

 

Pastore Ulrich Eckert, della Chiesa Evangelica Luterana

 

Arciprete Traian Valdman, della Chiesa Ortodossa Romena

 

Don Edoardo Canetta, assistente alla Segreteria della Veneranda Biblioteca Ambrosiana

 

 

Giovedì - 7 febbraio 2013

 

 ore 18,00

 O Z N Á M E N Í o době a místě konání volby prezidenta republiky

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Římě (Itálie) PhDr. Petr Buriánek

podle § 16 písmena d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých

zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky),

o z n a m u j e :

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční

dne 11. 1. 2013 od 14 do 22 hodin a

dne 12. 1. 2013 od 8 do 14 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční

dne 25. 1. 2013 od 14 do 22 hodin a

dne 26. 1. 2013 od 8 do 14 hodin.

2. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 20

je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Římě, Via dei Gracchi

322, Řím, Itálie,

pro voliče,

kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 20, tj. v územním obvodu zdejšího

zastupitelského úřadu: Itálie, Malta, San Marino.

3. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do

zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem .

4. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené

originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České

republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do

zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána

nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 2. prosince 2012.

5. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a

státní občanství České republiky (viz dále).

6. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České

republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz,

nebo platný občanský průkaz ( §41, odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky).

7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 


V Římě dne 4. 12. 2012 PhDr. Petr Buriánek

vedoucí zastupitelského úřadu

 

******************************************************************

******************************************************************

SPONSOR