2023-2024

AKCE SPOLKU A ČESKÉ ŠKOLY - EVENTI DELL'ASSOCIAZIONE E DELLA SCUOLA CECA

informace jsou během roku aktualizovány / le informazioni vengono aggiornate durante l'anno

ŠKOLNÍ ROK 2023/24

 

ZÁŘÍ

 

16 slavnostní zahájení školního roku  

 

23 školní sobota 

 

30 školní sobota

 

ŘÍJEN 

 

21 školní sobota

   

LISTOPAD

 

11 slavnostní otevření české knihovny s váženým hostem paní Martou Kučíkovou

 

18 školní sobota  

 

25 školní sobota 

    

PROSINEC

 

2 mikulášská besídka

 

16 školní sobota 

 

16 Česko zpívá koledy v České škole Milán

 

LEDEN

 

20 školní sobota (pozor, změna oproti původnímu datu 13.1.)

 

21 vycházka za uměním Brera

 

27 školní sobota

 

ÚNOR

  

10 školní sobota

 

24 školní sobota 

 

BŘEZEN

 

9 školní sobota 

 

23 školní sobota 

 

24 oslava Velikonoc

 

DUBEN

 

6 školní sobota 

  

20 školní sobota

 

KVĚTEN

 

11 školní sobota

  

25 školní sobota 

 

ČERVEN

 

1 oslava MDD - zakončení školního roku 

 

Aktualizováno 06. 12. 2023

ANNO SCOLASTICO 2023/24

 

SETTEMBRE

 

16 inizio solenne dell'anno scolastico 

  

23 sabato scolastico

 

30 sabato scolastico

 

OTTOBRE

 

21 sabato scolastico 

 

NOVEMBRE

 

11 apertura solenne della biblioteca ceca con l'ospite d'onore Marta Kučíková

 

18 sabato scolastico 

 

25 sabato scolastico 

 

DICEMBRE

 

2 festa di San Nicola

 

16 sabato scolastico

 

16 canti natalizi presso la Scuola Ceca di Milano

  

GENNAIO

 

20 sabato scolastico (attenzione, la data è cambiata, era 13/01)

 

21 alla scoperta dell'arte - Brera

 

27 sabato scolastico

 

FEBBRAIO

 

10 sabato scolastico

 

24 sabato scolastico

 

MARZO

 

9 sabato scolastico 

 

23 sabato scolastico 

 

24 Pasqua

 

APRILE

  

6 sabato scolastico

6-7 Notte con Andersen

 

20 sabato scolastico 

   

MAGGIO

 

11 sabato scolastico

 

25 sabato scolastico

 

GIUGNO

 

1 Festa dei Bambini - chiusura solenne dell'anno scolastico

  

Aggiornato il 06/12/20232022 - 2023

AKCE SPOLKU A AKCE ČESKÉ ŠKOLY - EVENTI DELL'ASSOCIAZIONE E DELLA SCUOLA CECA

informace jsou během roku aktualizovány / le informazioni vengono aggiornate durante l'anno

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

 

ZÁŘÍ

 

17 slavnostní zahájení školního roku  

 

24 školní sobota 

 

25 Eco Day - workshop přeloženo 

 

ŘÍJEN 

 

8 školní sobota

  

22 školní sobota 

 

22 promítání filmu  

 

23 česko-slovenské sportovní klání

  

LISTOPAD

 

2 uctění památky padlých - Dušičky

 

školní sobota  

 

10 vítání krajánků

 

18 promítání filmu a aperitiv - přeloženo

 

24 koncert příčné flétny Hany Budišové Colombo

 

26 školní sobota

   

PROSINEC

 

3 školní sobota 

 

3 Mikulášská besídka

 

17 školní sobota 

 

17 vánoční promítání - přeloženo

 

LEDEN

 

21 školní sobota

 

21 MDVV Lidice 2023

 

ÚNOR

  

4 školní sobota

 

18 školní sobota

 

18 - 19 Po stopách Yettiho (mladší)

 

22 - 24 Po stopách Yettiho (starší)

  

BŘEZEN

 

4 školní sobota 

 

18 školní sobota 

 

18 - 19 Noc s Andersenem

 

DUBEN

 

1 školní sobota 

 

2 Velikonoce 

 

15 školní sobota

 

KVĚTEN

 

6 školní sobota

  

20 školní sobota 

 

27 oslava MDD - zakončení školního roku 

 

Aktualizováno 17. 5. 2023

ANNO SCOLASTICO 2022/23

 

SETTEMBRE

 

17 inizio solenne dell'anno scolastico 

  

24 sabato scolastico

 

25 Eco Day - workshop - rinviato

 

OTTOBRE

 

8 sabato scolastico

 

22 sabato scolastico 

 

22 proiezione film

 

23 gara sportiva ceco-slovacca

 

NOVEMBRE

 

2 commemorazione dei soldati defunti - Dušičky

 

5 sabato scolastico 

 

10 benvenuto ai piccoli connazionali

 

18 proiezione film e aperitivo - rinviato 

 

24 concerto - flauto traverso di Hana Budišová Colombo

 

26 sabato scolastico

 

DICEMBRE

 

sabato scolastico

 

3 Festa di San Nicola

 

17 sabato scolastico

 

17 proiezione film - rinviato

 

GENNAIO

 

21 sabato scolastico

 

21 MDVV Lidice 2023

 

FEBBRAIO

 

4 sabato scolastico

 

18 sabato scolastico

 

18 - 19 Sulle orme dello Yeti (piccoli)

 

22 - 24 Sulle orme dello Yeti (grandi)

 

MARZO

 

4 sabato scolastico 

 

18 sabato scolastico 

 

18 - 19 Notte con Andersen

 

APRILE

  

1 sabato scolastico

 

2 Pasqua

 

15 sabato scolastico 

   

MAGGIO

 

6 sabato scolastico

 

20 sabato scolastico

 

27 Festa dei Bambini - chiusura solenne dell'anno scolastico

  

Aggiornato il 17/5/20232021 - 2022

AKCE SPOLKU A AKCE ČESKÉ ŠKOLY - EVENTI DELL'ASSOCIAZIONE E DELLA SCUOLA CECA

informace jsou během roku aktualizovány / le informazioni vengono aggiornate durante l'anno

ŠKOLNÍ ROK 2021/22

 

ZÁŘÍ

 

18 slavnostní zahájení školního roku  

 

25 školní sobota  - úvodní hodina 

 

ŘÍJEN

 

2 Polární Noc s Andersenem 

 

9 školní sobota

  

23 školní sobota 

 

23 Odpoledne o koních, s koňmi a na koních

 

LISTOPAD

 

2 uctění památky padlých - Dušičky

 

školní sobota  

 

27 školní sobota ONLINE

 

27 setkání s Martou Kučíkovou a křest knihy Italské trojhubky

 

PROSINEC

 

11 školní sobota ONLINE

 

11 promítání pohádky Čertí brko a návštěva Mikuláše 

 

LEDEN

 

15 školní sobota ONLINE

 

29 školní sobota – konec prvního pololetí

 

ÚNOR

  

12 školní sobota - začátek druhého pololetí

 

26 školní sobota

  

BŘEZEN

 

12 školní sobota 

 

26 školní sobota 

 

26 Ladova odpolední Noc s Andersenem 

 

DUBEN

 

9 školní sobota 

 

9 velikonoční odpoledne

 

23 školní sobota

 

29 promítání filmu Ženy v běhu

 

KVĚTEN

 

7 školní sobota

 

7 odpoledne křest Knedlíka a workshop

 

15 workshop s výtvarníkem Ivanem Komárkem

 

21 školní sobota DOPOLEDNE I ODPOLEDNE – závěrečná hodina

 

29 oslava MDD - zakončení školního roku 

 

Aktualizováno 20.05.2022

ANNO SCOLASTICO 2021/22

 

SETTEMBRE

 

18 inizio solenne dell'anno scolastico 

  

25 sabato scolastico - lezione iniziale 

 

OTTOBRE

 

2 Notte Polare con Andersen

 

9 sabato scolastico

 

23 sabato scolastico 

 

23 Pomeriggio con i cavalli e a cavallo

 

NOVEMBRE

 

commemorazione dei soldati defunti - Dušičky

 

6 sabato scolastico 

 

27 sabato scolastico ONLINE

 

27 incontro con Marta Kučíková e presentazione del libro Italské trojhubky

 

DICEMBRE

 

11 sabato scolastico ONLINE

 

11 proiezione del film Čertí brko e la visita di San Nicola 

 

GENNAIO

 

15 sabato scolastico ONLINE

 

29 sabato scolastico - fine primo quadrimestre 

 

FEBBRAIO

 

12 sabato scolastico - inizio secondo quadrimestre

 

26 sabato scolastico

 

MARZO

 

12 sabato scolastico 

 

26 sabato scolastico 

 

26 Notte con Andersen - pomeriggio con Lada 

 

APRILE

  

9 sabato scolastico

 

9 pomeriggio pasquale 

 

23 sabato scolastico 

 

29 proiezione del film Ženy v běhu

  

MAGGIO

 

7 sabato scolastico

 

7 presentazione di Knedlík e workshop (pomeriggio)

 

15 workshop con l'artista Ivan Komárek 

 

21 sabato scolastico MATTINA E POMERIGGIO - fine del 2° quadrimestre

 

29 Festa del Bambino - chiusura solenne dell'anno scolastico

  

Aggiornato 21/05/20222020 - 2021

informace jsou během roku aktualizovány / le informazioni vengono aggiornate durante l'anno

ŠKOLNÍ ROK 2020/21

 

ZÁŘÍ

  

27 slavnostní zahájení školního roku (klikněte na odkaz)

 

ŘÍJEN

 

3 školní sobota – úvodní hodina

  

24 školní sobota 

 

31 školní sobota

  

LISTOPAD

 

21 školní sobota  ONLINE

 

28 školní sobota ONLINE

 

PROSINEC

 

5 mikulášská besídka ONLINE

 

12 školní sobota

 

Zpíváme koledy... s pozdravem Moniky Absolonové! 

 

LEDEN

 

školní sobota 

 

30 školní sobota – konec prvního pololetí

 

31 Setkání se spoluautorkou a vydavatelkou knihy Velké ženy z malé země paní Renatou Mrázovou

 

 

ÚNOR

 

do 12 MDVV LIDICE 

 

13 školní sobota - začátek druhého pololetí

 

27 školní sobota

  

BŘEZEN

 

13 školní sobota 

 

27 školní sobota 

 

 DUBEN

 

VELIKONOČNÍ DOPOLEDNE

 

10 školní sobota 

 

24 školní sobota

 

28 Posezení... 

  

KVĚTEN

 

8 školní sobota

   ACQUARIO CIVICO DI MILANO 

 

22 školní sobota – závěrečná hodina

     záchranná stanice CAPRE E CAVOLI 

 

26 Posezení... 

 

ČERVEN

 

15 termín vyplnění formuláře el. zápisu na rok 2021/22

 

Aktualizováno 16.5.2021 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

 

SETTEMBRE

 

27 inizio solenne del nuovo anno scolastico (seguite il link)

  

OTTOBRE

 

3 sabato scolastico - lezione iniziale

 

24 sabato scolastico 

 

31 sabato scolastico

  

NOVEMBRE

 

21 sabato scolastico ONLINE

 

28 sabato scolastico ONLINE

 

DICEMBRE

 

5 Festa di San Nicola ONLINE 

 

12 sabato scolastico

 

Cantiamo i canti di Natale... con il saluto di Monika Absolonová!  

   

GENNAIO

 

9 sabato scolastico 

 

30 sabato scolastico - fine primo quadrimestre 

 

31 Incontro con la coautrice e l'editrice del libro Velké ženy z malé země sig.ra Renata Mrázová 

 

FEBBRAIO

 

entro 12 MDVV LIDICE

 

13 sabato scolastico - inizio secondo quadrimestre

 

27 sabato scolastico

 

MARZO

 

13 sabato scolastico 

 

27 sabato scolastico 

 

APRILE

 

MATTINATA DI PASQUA

 

10 sabato scolastico  

 

24 sabato scolastico 

 

28 Incontro... 

 

MAGGIO

 

8 sabato scolastico

   ACQUARIO CIVICO DI MILANO 

 

22 sabato scolastico - fine del secondo quadrimestre

      rifugio animali CAPRE E CAVOLI

 

26 Incontro... 

 

GIUGNO

 

15 termine per l'invio del modulo per l'a.s. 2021/22

 

Aggiornato il 16/5/20212019 - 2020

informace budou během roku aktualizovány / le informazioni saranno aggiornate durante l'anno

ŠKOLNÍ ROK 2019/20

 

ZÁŘÍ

 

13 - 15 "Dostanu tě do stanu?" (dobrodružná výprava pro starší žáky)

 

21 slavnostní zahájení školního roku 

 

28 školní sobota – úvodní hodina

     vyhlášení výsledků prázdninové soutěže

 

ŘÍJEN

 

12  školní sobota

 

26 školní sobota

  

LISTOPAD

 

školní sobota

 

23 školní sobota 

 

23 prezentace projektu Příběhy našich sousedů a projekce filmu k připomenutí listopadu 1989 (15.30 Sala Teatro škola Marcelline)

 

28 koncert pro příčnou flétnu k připomenutí listopadu 1989 (18.30 Generální konzulát)

 

30 školní sobota

     Mikulášská besídka (15.30 Sala Teatro škola Marcelline)

  

PROSINEC

 

14 školní sobota

Česko zpívá koledy

 

LEDEN

 

18 školní sobota – konec prvního pololetí

 

25 školní sobota – začíná druhé pololetí

  

ÚNOR

 

8 školní sobota 

 

9 vycházka za uměním Museo Poldi Pezzoli

 

22 školní sobota

 

22. - 23. Po stopách Yettiho (2. ročník)

  

BŘEZEN

 

7 školní sobota ZRUŠENO /DĚTI DOSTÁVAJÍ DOMÁCÍ PRÁCE/

Acquario Civico Milano ODLOŽENO

 

14 školní sobota ZRUŠENO /DĚTI DOSTÁVAJÍ DOMÁCÍ PRÁCI/

 

28 Noc s Andersenem - 6. ročník ONLINE!!!

 

DUBEN

 

4 školní sobota ZRUŠENO /DĚTI DOSTÁVAJÍ DOMÁCÍ PRÁCI/

Velikonoce - malovaná vajíčka a mnoho dalšího ZRUŠENO

 

25 školní sobota ZRUŠENO /DĚTI DOSTÁVAJÍ DOMÁCÍ PRÁCI/

 

KVĚTEN

 

9 školní sobota – závěrečná hodina ZRUŠENO /DĚTI DOSTÁVAJÍ DOMÁCÍ PRÁCI/

 

23 oslava Mezinárodního dne dětí, slavnostní ukončení školního roku ZRUŠENO

 

Aktualizováno 01.05.2020

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

 

SETTEMBRE

 

13 - 15 "Sotto la tenda, tu ci vieni?" (spedizione d´avventura per gli alunni più grandi)

 

21 inizio solenne del nuovo anno scolastico 

 

28 sabato scolastico

     premiazione della competizione estiva

 

OTTOBRE

 

12 sabato scolastico

 

26 sabato scolastico

  

NOVEMBRE

 

9 sabato scolastico 

 

23 sabato scolastico 

 

23 presentazione del progetto Příběhy našich sousedů e proiezione di film Kolja, vincitore Oscar in occasione della commemorazione di novembre 1989 (15.30 Sala Teatro Scuola Marcelline)

 

28 concerto per flauto traverso per commemorare Novembre 1989 (18.30 Consolato Generale)

 

30 sabato scolastico

     Festa di San Nicola (15.30 Sala Teatro Scuola Marcelline)

 

DICEMBRE

 

14 sabato scolastico

Canti di Natale 

   

GENNAIO

 

18 sabato scolastico - fine primo quadrimestre

 

25 sabato scolastico - inizio secondo quadrimestre

 

FEBBRAIO

 

8 sabato scolastico

 

9 andiamo al Museo Poldi Pezzoli 

 

22 sabato scolastico

 

22-23 Sulle orme dello Yetti (2a edizione)

 

MARZO

 

7 sabato scolastico CANCELLATO /COMPITI A CASA PER ALUNNI/

Acquario Civico Milano RINVIATO

 

14 sabato scolastico CANCELLATO /COMPITI A CASA PER ALUNNI/

 

28 Notte con Andersen - 6a edizione ONLINE!!!

 

APRILE

 

4 sabato scolastico CANCELLATO /COMPITI A CASA PER ALUNNI/

Pasqua - uova colorate e tanto altro CANCELLATO 

 

25 sabato scolastico CANCELLATO /COMPITI A CASA PER ALUNNI/

 

MAGGIO

 

9 sabato scolastico - fine del secondo quadrimestre CANCELLATO /COMPITI A CASA PER ALUNNI/

 

23 Festa del bambino, chiusura ufficiale dell’anno scolastico CANCELLATO 

 

Aggiornato il 01/05/20202018 - 2019

informace budou během roku aktualizovány / le informazioni saranno aggiornate durante l´anno

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/19

 

ZÁŘÍ

 

16 slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

"Sportovní den na Idroscalo" - začátek v 10.00 hodin

 

24 schůze Rady SKPČR

 

29 školní sobota – úvodní hodina

 

ŘÍJEN

 

13  školní sobota

 

27 školní sobota

 

27 koncert u příležitosti oslav 100. výročí založení Československa

  

LISTOPAD

 

9 - 10 - 11 Setkání českých škol z celé Itálie

 

24 školní sobota 

Den otevřených dveří ČŠM

  

PROSINEC

 

1 školní sobota

 

1 Mikulášská besídka

 

12 Česko zpívá koledy

 

15 školní sobota

 

LEDEN

 

12 školní sobota

 

26 školní sobota – konec prvního pololetí

  

ÚNOR

 

9 školní sobota – začíná druhé pololetí

 

10 Barevné tvary a znaky - výstava pro děti 8 - 11 let

 

23 školní sobota

 

Československý ples - datum bude oznámeno, až bude potvrzeno (pravděpodobně podzim 2019)

  

BŘEZEN

 

2 školní sobota

 

2-3 Výprava za Yettim 

 

16 školní sobota

 

30 Noc s Andersenem - 5. ročník

 

31 Velikonoce - malovaná vajíčka a mnoho dalšího

Volby do Výboru SKPČR

 

DUBEN

 

6 školní sobota

 

13 školní sobota

 

KVĚTEN

 

4 školní sobota

 

11 promítání filmu Alenka v zemi zázraků

 

18 školní sobota – závěrečná hodina

 

ČERVEN

 

1 oslava Mezinárodního dne dětí, slavnostní ukončení školního roku

 

Aktualizováno 25.4.2019

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

 

SETTEMBRE

 

16 inizio solenne del nuovo anno scolastico - "Giornata sportiva all´Idroscalo" - inizio ore 10.00 

 

24 riunione Consiglio dell´Associazione

 

29 sabato scolastico

 

OTTOBRE

 

13 sabato scolastico

 

27 sabato scolastico

  

27 concerto in occasione del centenario della fondazione della Cecoslovacchia

 

NOVEMBRE

 

9 -10 - 11 Incontro delle scuole ceche di tutta l´Italia 

 

24 sabato scolastico 

Open Day Scuola Ceca di Milano

  

DICEMBRE

 

1 sabato scolastico

 

1 Festa San Nicola

 

12 cantiamo i canti di Natale boemo (da confermare)

 

15 sabato scolastico

  

GENNAIO

 

12 sabato scolastico

 

26 sabato scolastico - fine primo quadrimestre 

 

FEBBRAIO

 

9 sabato scolastico

 

10 Forme e segni colorati - mostra per bambini da 8 a 11 anni

 

23 sabato scolastico

 

Ballo cecoslovacco - comunicheremo la data appena sarà confermata (probabilmente in autunno del 2019) 

  

MARZO

 

2 sabato scolastico

 

2-3 Spedizione Yeti

 

16 sabato scolastico

 

30 Notte con H.CH.Andersen - 5a edizione

 

31 Pasqua - uova colorate e tanto altro

Elezioni Consiglio dell’Associazione

 

APRILE

 

6 sabato scolastico

 

13 sabato scolastico

 

MAGGIO

 

4 sabato scolastico

 

11 proiezione del film Alenka v zemi zázraků

 

18 sabato scolastico - fine del secondo quadrimestre

  

GIUGNO

 

1 Festa del bambino, chiusura ufficiale dell’anno scolastico

 

Aggiornato il 25/4/20192017-18

(kalendář bude v průběhu roku aktualizován / l'agenda sarà aggiornata durante l'anno)


ŠKOLNÍ ROK 2017/18

 

ZÁŘÍ

 

11 schůzka Výboru Spolku krajanů a přátel České republiky

 

16 slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 promítání filmu Anděl Páně 2 za přítomnosti režiséra pana Jiřího Stracha

 

30 školní sobota – úvodní hodina

 

 

 

ŘÍJEN

 

8-20 Podzim v České škole Milán (velká soutěž kreativity s podzimní tematikou)

 

15 podzimní rodinný piknik(táborák, opékání buřtů, hry pro děti)

 

21  školní sobota

 

28 školní sobota

 

 

 

LISTOPAD

 

11 školní sobota

 

25 školní sobota – Den otevřených dveří

 

26 Srdce s láskou darované – příprava účasti ve výtvarné soutěži

 

 

 

PROSINEC

 

2 tradiční Mikulášská besídka

 

13 Česko zpívá koledy aneb zpěv českých vánočních písní a koled se ponese celým světem...

 

16 školní sobota

 

 

 

LEDEN

 

13 školní sobota

 

27 školní sobota – konec prvního pololetí

 

 

 

ÚNOR

 

10 školní sobota – začíná druhé pololetí

 

24 školní sobota

 

 

 

BŘEZEN

 

3 školní sobota

 

(setkání českých škol v Miláně bylo v původním březnovém termínu ZRUŠENO, bude stanoveno nové datum) 

 

17 školní sobota

 

23 Noc s Andersenem

 

24 kreativní dílna malování velikonočních vajíček

 

 

 

DUBEN

 

7 školní sobota

 

21 školní sobota

 

 

 

KVĚTEN

 

5 školní sobota

 

5 Zpíváme s Masarykem - po skončení školní soboty

 

19 školní sobota – závěrečná hodina

 

20 "Pojďte s námi objevit ztracené sny do Hangáru Bicocca" (bude upřesněno) 

 

 

ČERVEN

 

2 oslava Mezinárodního dne dětí, 

 

slavnostní ukončení školního roku

 

Valná hromada členů Spolku a volby Rady/Výboru

 

 

 

aktualizováno 12.5.2018

ANNO SCOLASTICO 2017/18

 

SETTEMBRE

 

11 Assemblea del Consiglio dell’Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca

 

16 celebrazione dell’apertura ufficiale del nuovo anno scolastico

 

proiezione del film Angelo del Signore 2 con la presenza del regista Jiří Strach

 

30 sabato scolastico

 

 

 

OTTOBRE

 

8-20 Autunno a Scuola Ceca di Milano (grande concorso di creatività autunnale)

 

15 picknik autunnale delle famiglie

 

21 sabato scolastico

 

28 sabato scolastico

 

 

 

NOVEMBRE

 

11 sabato scolastico

 

25 sabato scolastico - Open Day

 

26 Un cuore regalato con l’amore - partecipazione alla gara

 

 

 

DICEMBRE

 

2 Festa di San Nicola

 

13 cantiamo i canti di Natale boemo

 

16 sabato scolastico

 

 

 

GENNAIO

 

13 sabato scolastico

 

27 sabato scolastico

 

 

 

FEBBRAIO

 

10 sabato scolastico

 

24 sabato scolastico

 

 

 

MARZO

 

3 sabato scolastico

 

(incontro delle scuole ceche a Milano a marzo è stato rinviato , la data sarà da definire)

 

17 sabato scolastico

 

23 Notte con H.CH.Andersen

 

24 laboratorio creativo di colorazione di uova pasquali

 

 

 

APRILE

 

7 sabato scolastico

 

21 sabato scolastico

 

 

 

MAGGIO

 

5 sabato scolastico

 

5 Cantiamo con Masaryk (dopo il sabato scolastico)

 

19 sabato scolastico

 

20 "Venite con noi a svegliare i sogni perduti all’Hangar Bicocca" (dettagli dell’evento seguiranno)

 

 

 

GIUGNO

 

2 Festa del bambino,

 

chiusura ufficiale dell’anno scolastico

 

Assemblea Generale dell’Associazione e elezioni del Consiglio

 

 

 

aggiornato al 12/5/2018


2016-17

 

KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

 

ZÁŘÍ

 

 • 25.9.2016   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU ČŠM

  Setkání dětí, rodičů a přátel školy v Parco Nord. Pro děti je připraven POHÁDKOVÝ LES, trasa značená barevnými fáborky, kterou  zvládnou i  bez rodičů a na které na stanovištích potkají různé pohádkové osoby. U těchto budou plnit různé úkoly. Za splnění úkolu dostanou vždy razítko a na konci hry, po doběhnutí posledního účastníka, se ti, jež odevzdají plnou kartičku, budou moci zúčastnit hromadného hledání pokladu (odměny).

  Během setkání budou podány praktické informace o novém školním roce a škole. Rodiče též budou mít možnost vyplnit závaznou přihlášku.

 

 

 

ŘÍJEN

 

 • 8.10.2016    školní sobota, zahájení výuky ČŠM

 • 15.10.2016  UČÍME SE PSÁT aneb psaní jako hraní

  Seminář o grafomotorice a její důležitosti v připravenosti na školní docházku. Mgr. Olga Široká se v praxi dlouhodobě zabývá problematikou grafomotorické přípravy a speciální pedagogikou. Vzhledem k tomu, že v Itálii je tato problematika hrubě nedoceněna a často opomíjena, chceme vám nabídnout přednášku, která vám napomůže v domácím prostředí tyto mezery vyplnit. Obsah přednášky bude tedy co nejvíce prakticky zaměřen, s různými náměty, ukázkami apod. Dozvíte se co všechno by mělo dítě umět, než začne psát, jak na nácvik psaní a jaké jsou praktické zásady  a návyky při psaní (správný sed, úchop psacího náčiní ...). Povíme si něco o metodice  rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní, v rámci praktických ukázek si ukážeme různé uvolňovací a grafické cviky. Pozornost budeme také věnovat vhodným pomůckám na psaní - jak, na co a čím píšeme.

 • 22.10.2016   školní sobota

 

 

 

LISTOPAD

 

 • 5.11.2016  školní sobota

 • 19.11.2016 školní sobota

 • 20.11.2016 PÁNOVÉ, NA SLOVÍČKO!

  Akce určená italským partnerům našich krajanek o které vám nemůžeme nic konkrétního prozradit, protože bude velikým překvapením a všichni, kdo se na její přípravě podílí, museli složit bobříka mlčení! Věřte ale, že si při této pánské jízdě užijeme spoustu zábavy, hravou formou rozšíříme italským manželům a tatínkům českou slovní zásobu a jejich znalosti českých národních tradic a s prázdnou rozhodně neodejdou! ;)

 • 27.11.2016 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

  Jako již tradičně i do Milána zavítá Mikuláš v doprovodu svých věrných společníků -  čertů a andělů. Začněte připravovat dárečky pro děti a ty zase zpytovat svědomí! Čeká na ně kniha hříchů! ;)

  Maminky  se budou moci zúčastnit soutěže o nejlepší adventní pochoutku domácí výroby (slanou, sladkou, klidně i tekutou ... ) a přítomní budou hlasovat o vítězce, která za svůj um či kreativní fantazii vyhraje pěkný dárek. Jako každý rok bude bohatá tombola (předměty do tomboly můžete odevzdávat na honorárním konzulátě ČR v úředních hodinách). V rámci této akce také proběhnou nové volby do výboru Spolku krajanů a přátel ČR a budete mít možnost zaplatit členský příspěvek na nový rok.

 

 

 

PROSINEC

 

 • 3.12.2016 školní sobota

 • 14.12.2016 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

  Malí i velcí, všichni společně si v podvečerních hodinách za hudebního doprovodu zazpíváme – ve stejný moment s mnoha dalšími Čechy doma v Čechách i v zahraničních komunitách – ty nejznámnější české koledy. Přiťukneme si horkým svařákem či čajem, vyměníme si pozdravy a přání, než se rozutečeme k našim rodinám a za příbuznými na vánoční prázdniny.

 

 

 

LEDEN

 

 • 21.1.2017 LOGOPEDICKÝ SEMINÁŘ

  Po loňské velice pozitivní zkušenosti, kdy jsme zaznamenali veliký zájem o tuto problematiku a vyhrazený časový prostor se ukázal jako zcela nedostatečný, i v tomto školním roce  vám chceme nabídnout seminář věnovaný logopedii, logopedické prevenci i specifickým problematikám spojených s bilingvismem.

  Klinická logopedka Mgr. Lucie Krejčová se logopedií, ale také arteterapií zabývá již dlouho a ze své bohaté profesionální praxe a za pomoci videoukázek nám přiblíží některé nejčastější poruchy a nastíní možné terapie (opožděný vývin řeči, vývojová dysfázie, dyslálie) či nové metody na rozvoj a monitorování slovní zásoby (Terapie hrou).

  Protože ale chceme, aby tato ojedinělá přednáška měla pro vás co největší praktický přínos, dostanete možnost její program spoluutvářet. Pokud nám do 20.11.2016 napíšete téma, které  byste chtěli, aby během přednášky bylo Lucií probráno, případně ještě lépe - napíšete váš konkrétní problém/dotaz, toto bude zařazeno do programu. Dotazy se mohou týkat nejen logopedie, ale i arteterapie, případně vlivu vad a poruch řeči na specifické poruchy učení. Je také možno zařadit další praktické ukázky a cvičení: motorika jazyka a posilování jazyka, vyvozování hlásek s pohybem nebo téma slovní zásoby a větné stavby.

 

Pro zájemce, kteří se objednají do 20. prosince 2016, je zde také možnost placené individuální konzultace a vyšetření dítěte (délka závisí na problému, obvykle asi hodinová)

 

Své dotazy či žádosti o objednání pište v uvedených termínech na  ceskaskolamilan@gmail.com!

 

 • 29.1.2017 NÁVŠTĚVA PINAKOTÉKY BRERA s doprovodem a výkladem v českém jazyce PRO DOSPĚLÉ

  Po loňském úspěchu u starších dětí (9-12let) dále podporujeme projekt, který dovolí  našim krajanům lépe poznat Miláno, jejich druhý domov a v tomto případě jim přiblíží výtvarné umění jedné z nejslavnějších světových obrazáren. A třeba v nich i vzbudí emoce, které jim dodají chuť se do galerií či muzeí  vracet a  napomohou jim vybudovat si vztah k teritoriu i k umění.

  Zájemci si budou moci prohlédnout sbírku renesančního umění především z Benátek a Lombardie a vyslechnout odborný výklad historičky umění Hany Křenkové.

 

 

 

ÚNOR

 

 • 4.2.2017 školní sobota, počátek 2. pololetí

 • 12.2.2017 NÁVŠTĚVA PINAKOTÉKY BRERA s doprovodem a výkladem v českém jazyce PRO DĚTI ve věku 5-9let proběhne stejně jako pro dospělé v lednu, přirozeně adekvátní formou pro tento nízký věk. Zatímco my dospělí  vnímáme umělecká díla pouze prostřednictvím zraku, u dětí je přirozené, že nechtějí zůstat pouze u vizuálního vnímání, ale mají potřebu zapojit více smyslů, aby si zkušenost pravdu „zažily“. Je proto důležité dát jim příležitost, aby na tomto vlastním prožitku dále ještě mohly aktivně pracovat, zapojily ostatní smysly, osahaly si použitý materiál, zkusily si výtvarnou techniku,čí  rozvíjely námět za pomoci vlastní fantazie. Proto  úplně na závěr akce proběhne malá výtvarná dílnička v prostorách, které nám obrazárna dá k dispozici.

 • 18.2.2017 školní sobota

 • 18.2.2017 VÝTVARNÝ WORKSHOP v jehož rámci se připravíme na účast  na Mezinárodní  dětské výtvarné výstavě LIDICE 2017

 • 21.2.2017 V rámci snahy o větší zapojení do teritoriálních aktivit milánského magistrátu se zúčastníme oslav MEZINÁRODNÍHO DNE MATEŘSKÉHO JAZYKA. Byli jsme osloveni pořadateli, abychom s dětmi z ČŠM připravili malé kulturní vystoupení v českém jazyce.
 • 26.2.2017 DIDAKTICKÁ VYCHÁZKA PO STOPÁCH MARIE TEREZIE V MILÁNĚ

 • 26.2.2017 VÝTVARNÉ ODPOLEDNE  - v rámci projektu STOPY  MARIE TEREZIE V MILÁNĚ se zúčastníme výtvarné soutěže „Za časů české královny Marie Terezie“vyhlášené Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A.Komenského pod záštitou ministryně školství,  mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové k 300. výročí narození Marie Terezie.

 

BŘEZEN

 

 • 4.3.2017 školní dopoledne

 • 4.3.2017 ČESKÝ MASOPUST V MILÁNĚ!

  Název karneval je synonymem masopustu (z italského „carnevale“ vlastně „maso pryč“). Na pozvání za námi dorazí jihočeská folklórní masopustní skupina, která malým i velkým přiblíží staročeský masopustní ceremoniál, původní staré zvyky a obyčeje a přiveze nám i ukázat tradiční masopustní masky a nakonec zatančí a zazpívá tzv. „kolečko“.

  Následovat bude masopustní pohoštění pro velké a karnevalový rej pro děti.

 

Z důvodu nepředvídatelných zdravotních problémů vedoucí  folklórní masopustní skupiny z Jižních Čech se bohužel akce „Český Masopust v Miláně“ konat nebude. Proto na 4.března 2017 organizujeme náhradní akci pro děti i jejich rodiče:

 

KARNEVALOVÉ DOVÁDĚNÍ!

 

info v sekci ČŠM-šk.rok 2016/17-2.pololetí

 • 18.3.2017 V rámci školní soboty proběhne WORKSHOP SPISOVATELKY VERONIKY VÁLKOVÉ.

  Veronika Válková vystudovala latinu a historii na Filosofické fakultě University Karlovy a už během studií začala učit oba tyto předměty na šestiletém Gymnáziu Na Pražačce, kde působí dodnes. Na spisovatelskou dráhu vstoupila dnes už kultovním fantasy románem Wetemaa, který sama ilustrovala. Je autorkou řady populárně-naučných článků, šesti učebnic dějepisu a čtyř metodických příruček k nim, které vydala v SPN. Zábavným  a velice přijatelným způsobem umí dětem předávat znalosti  i zájem o (nejen českou) historii. Za zmínku stojí  především Edice Dobrodružné výpravy do minulosti a na ni volně navazující Kouzelný atlas putování časem, které budou předmětem worshopu.

 • 24.-26.3.2017 Pedagogové České školy Milán se zúčastní tradičního, letos již 5. SETKÁNÍ ČESKÝCH ŠKOL V ITÁLII, pořádaného tentokrát školou v Bologni.

 • 31.3.2016 NOC S ANDERSENEM

  Tato akce se zrodila v r. 2000, když se jedna uherskohradišťská knihovna rozhodla přípravit pro děti noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení a to na podporu dětského čtenářství. Od té doby se úspěšně rozšířila po mnoha knihovnách - školách- družinách v celé naší vlasti a překročila i její hranice. V Miláně se tato akce bude konat již potřetí.

  Společné aktivity - od večerního programu, přípravy večeře i  společné nocování  - děti stmelují, rodí se nová přátelství a tím se posiluje i  vazba na českou komunitu a motivace dětí český jazyk používat.

 

 

 

DUBEN

 

 • 1.4.2017 školní sobota

 • 8.4.2017 MALOVÁNÍ A ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK  v Miláně má už svou tradici. Naučíme vás zdobení voskem, ale společně vyzkoušíme i další, tradiční, přírodní i moderní kreativní techniky.  Prostor najde i pletení velikonoční pomlázky a soutěž o nejpovedenějšího beránka či velikonoční mazanec!

 • 8.4.2017 Ve spolupráci s Českým centrem se spolupodílíme na přípravě a konání kreativního workshopu"VYTVOŘ SI SVOU HRAČKU", který navazuje na velmi úspěšnou výstavu právě české dětské designové hračky, již České centrum připravilo v rámci Miláno Design Week, 2017 a kterou mohou návštěvníci při této příležitosti také navštívit a dokonce si i některé hračky k velké radosti dětí i zakoupit.

 • 29.4.2017 školní sobota
 • 29.4.2017 SLET MILÁNSKÝCH ČARODĚJNIC, ryze ženská záležitost, ryze dámská jízda! Sletíme se, abychom se očistily od negativismů, předaly si naše ženská know-how, popijeme zdraví navracejících lektvarů, naučíme se třeba vykouzlit něco v kuchyni, připravit kouzelnou domácí kosmetiku, abychom byly stále mladé a žádoucí. Každá bosorka může předat něco svým “sestrám”, něco pro ně udělat, připravit … fantazii se meze nekladou! No a při tom ryze ženském sdílení budeme klábosit, veselit se, třeba i zpívat a tancovat … cokoliv nás napadne.
 •  

  KVĚTEN

 • 6.5.2017 KURZ PREVENZE ÚRAZŮ A PRVNÍ POMOC (NEJEN) U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

  (vedený Světlanou Mercuriali, certifikovanou instruktorkou Salvamento Academy, v českém jazyce)

  Při tomto setkání se dozvíte nejprve o prevenci nejčastějších úrazů u dětí předškolního věku, ale část bude věnována i těhotenství a prvním měsícům života kojence  - jaké zásady je třeba  dodržovat již v průběhu těhotenství a v prvních měsících života kojence, abychom snížili riziko SIDS či pět jednoduchých zásad z kapitoly “Bezpečný spánek”, které zvládne každá maminka (ale i tatínek).

  Pozornost bude věnována i předcházení úrazům v domácím prostřední, u vody i na cestách, ale třeba i nové evropské směrnici o autosedačkách i-size. Jak správně nakrájet potraviny, abychom se vyhnuli případnému dušení u dítěte? Které tvary potravin nejčastěji způsobují dušení? A co dělat, když prevence selže?

  Na nácvikových figurínách kojence a dítěte předškolního věku si prakticky  nacvičíte, jak provést první pomoc.

  A abychom nezapomněli na dospělé, naučíte se, jak poskytnout první pomoc i v takovém případě.

 

 

 • 13.5.2017 školní sobota

 • 28.5.2017 DEN DĚTÍ A SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  Slavnostní předávání diplomů a ocenění za celoroční snahu a píli našich žáčků, dárečky k svátku všech malých oslavenců, vůně pečených buřtů, soutěže a hry, degustace pochoutek ze zlatého fondu vašich rodinných receptů, přátelé, smích a pohoda ... kdo s námi jednou strávil  tento sváteční den, kterým uzavíráme náš rok, ví, o čem je řeč!

 

Calendario degli eventi e delle iniziative nell’anno scolastico 2016/17

 

 

 

SETTEMBRE

 

 • 25.9.2016 INAUGURAZIONE DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA CECA

  L’incontro dei bambini, genitori e amici della Scuola avrà luogo nel Parco Nord di Milano. I bambini potranno addentrarsi nel BOSCO MAGICO, percorrendo un sentiero dove incontreranno alcuni dei personaggi più amati delle fiabe. Potranno partecipare alla caccia al tesoro, solo quando avranno terminato di attraversare tutto il sentiero superando vari compiti e delle “difficoltà”

  Durante il pomeriggio sarà presentato il programma dell’anno scolastico esarà possibile iscrivere i bambini alla Scuola Ceca.

 

 

 

OTTOBRE

 

 • 8.10.2016 inizio delle lezioni della Scuola Ceca

 • 15.10.2016 IMPARIAMO A SCRIVERE ovveroun divertenteapproccio naturale alla scrittura

  Il seminario sulla grafomotricità, presentato dalla Dott.ssa Olga Široká, propone un percorso di stimolazione e di sviluppo sia delle competenze prassico-motorie e grafo-motorie, sia delle abilità pregrafiche e grafiche dei bambini in funzione dell’acquisizione della scrittura. La Dott.ssa Olga Široká si occupa da tanto tempo della problematica della prescrittura e della pedagogia speciale, non ché dell’importanza che la grafomotricità riveste nella fase preparatoria alla scuola. Purtroppo in Italia, e in molti altri paesi, questa metodologia didattica viene spesso trascurata e in alcuni casisottovalutata. Il nostro obiettivo, quindi, è quello di farvi conoscere questa disciplina che intreccia metodologia didattica e strumenti riabilitativi attraverso un insieme di esercizi, giochi, canzoncine e filastrocche, propedeutici per la scrittura. Il seminario sarà dedicato agli esempi pratici comeper esempio aiutare il bambino ad assumere una postura corretta nello stare sedutomentre scrive, nell’impugnatura di una matita e nella direzione naturale del gesto grafico. Il fine è quello di prevenire e/o correggere quelle abitudini posturali scorrette che potrebbero portare ad una rigidità fisica, stanchezza e influenzare la concentrazione del bambino. Saranno presentati diversi tipi di esercizi.

 • 22.10.2016 lezioni della Scuola Ceca

 

 

 

NOVEMBRE

 

 • 5.11.2016 lezioni della Scuola Ceca

 • 19.11.2016 lezioni della Scuola Ceca

 • 20.11.2016 UNA GRANDE SFIDA PER TUTTI I PAPÀ!

  Un’iniziativa rivolta ai mariti e ai compagni italiani, con un programma segreto però, credetemi, molto divertente ed interessate: attraverso diversi giochi potrete ampliareil vostro lessico ceco e conoscere più a fondo le tradizioni della cultura ceca. Una cosa è certa però: sicuramente non tornerete a casa a mani vuote! ;)

 • 27.11.2016 FESTA DI SAN NICOLA

  Come da tradizione anche a Milano arriva il tanto atteso San Nicola, accompagnato da angeli e diavoletti. Tenetevi pronti a preparare i regali per i vostri bimbi, i quali dovranno dire se secondo loro si sono comportati da bravi bambini. Attenzione però: ci sarà anche il libro dei peccati! ;)

  Le mamme potranno partecipare al concorso della torta casalinga più buona (salata, dolce ma perché no anche liquida...). Saranno tutti gli partecipanti ad eleggerela vincitrice. Come da tradizione, sarà organizzata anche una ricca tombola, dove potrete vincere interessanti premi (le persone che lo desiderano possono recarsi presso il Consolato Onorario della Repubblica Ceca durante gli orari d‘ufficio e fare donazioni che verranno utilizzate come premio). Durante il pomeriggio si svolgeranno le elezioni del nuovo comitato dell’Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca e si potrà versare la quota associativa annuale.

 

 

 

DICEMBRE

 

 • 3.12.2016 lezioni della Scuola Ceca

 • 14.12.2016 CANTIAMO I CANTI DI NATALE

  Grandi e piccoli, tutti insieme, canteremo i più famosi canti tradizionali di Natale. Tutti sono inviati a partecipare. Così faranno alla stessa ora tante altre persone di nazionalità ceca e non, sia nella Repubblica Ceca che all‘estero. Al termine dei canti, per chi vorrà, potrà brindare insieme a noi con un buon bicchiere di vinbrûlé oppure una tazza dithè. Questa sarà una bella occasione per scambiarsi gli auguri natalizi prima di raggiungere i propri familiari e festeggiare le vacanze natalizie.

 

 

 

GENNAIO

 

 • 21.1.2017 SEMINARIO DI LOGOPEDIA

  Visto il forte interesse riscontrato l’anno scorso, anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre un seminario dedicato alla logopedia, in relazione alle problematiche specifichedel bilinguismo.

  La Dott.ssa Lucie Krejčová si dedica alla logopedia clinica e all’arteterapia da tanti anni e ci presenterà attraverso esempi pratici e diversi video i problemi più frequenti e le possibili ed eventuali soluzioni (ritardi di linguaggio, dislalie) e nuovi metodi per la stimolazione e il monitoraggio del lessico (Terapia del gioco).

  Vi chiediamo gentilmente di inviarci eventuali domande o problemi che avete riscontrato entro il 20.11.2016.Sarà nostra premura fare il possibile di inserirleall’interno del programma del seminario.

  Le domande possono essere inerenti sia al campo della logopedia che all’arteterapia, oppure riguardare i vari difetti di pronuncia, disturbi specifici di apprendimento, etc. Saranno presentati alcuni esempi pratici di esercizi per migliorare la mobilità della lingua, pronuncia,lessico e la sitassi.

 

È possibile richiedere entro il 20 dicembre 2016un consulto individuale e diagnostico del bambino a pagamento. La durata dipende dal tipo di problema. (in genere dura un’ora circa)

 

Potete inviare le vostre richieste o domande al seguente indirizzo email:ceskaskolamilan@gmail.com

 

 • 29.1.2017 VISITA ALLA PINACOTECA DI BRERA con la guida in lingua ceca PER ADULTI

  Ancora una volta, grazie al grande interesse riscontrato l’anno scorso, proseguiamo nel nostrointento di avvicinare ai nostri connazionali la città di Milano e soprattutto i suoi tesori di arte grafica che è conservata in una delle gallerie più famose al mondo.

  I partecipanti visiteranno la sezione dedicata all’arte rinascimentale veneta e lombarda che sarà presentata dalla Dott.ssa Hana Křenková.

 

 

 

FEBBRAIO

 

 • 4.2.2017 lezioni della Scuola Ceca, inizio del secondo semestre

 • 12.2.2017 VISITA ALLA PINACOTECA DI BRERA con la guida in lingua ceca PER BAMBINI 5 - 9 anniCome per gli adulti nel mese di gennaio, sarà organizzata, in forma rivista e adatta alla loro età, una visita per i bambini di età scolare. Gli adulti percepiscono l’arte soprattutto attraverso la vista, i bambini di solito cercano di coinvolgere più sensi contemporaneamente. Quindi è molto importante dare a loro la possibilità di partecipare attivamente, coinvolgendo i diversi sensifacendogli provare varie tecniche e dandogli la possibilità di sviluppare il tema con la loro fantasia. Alla fine del pomeriggio i bambini potranno sbizzarrirsi nel piccolo laboratorio messo a disposizione dalla Galleria Brera.

 • 18.2.2017 lezioni della Scuola Ceca

 • 21.2.2017 Parteciperemo alla GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA MADRE con un corto programma culturale in lingua ceca preparato durante le lezioni della Scuola Ceca.

 

 

 

MARZO

 

 • 4.3.2017 lezioni della Scuola Ceca

 • 4.3.2017 CARNEVALE CECO A MILANO!

  Il nome carnevale deriva dalle parole italiane carnevia. I festeggiamenti si svolgono spesso in pubbliche parate. L’elemento principale è l’uso delle maschere. Per questa occasione sarà presente un gruppo folcloristico della Boemia Meridionale che ci presenterà un antico cerimoniale ceco e i tradizionali balli, maschere e canzoni tipici del carnevale.

  Seguirà un rinfresco a tema per grandi e festa del carnevale per i bambini.

 • 18.3.2017 Nell’ambito delle lezioni della Scuola Ceca si svolgerà IL WORKSHOP DELLA SCRITTRICE VERONIKA VÁLKOVÁ.

  Veronika Válková ha studiato la lingua latina e la storia presso la Facoltà di Filosofia della Università di Carlo e già durante gli studi ha cominciato ad insegnare presso il Liceo Na Pražačce, dove lavora finora. La sua prima opera è il romanzo fantasy di culto,Wetemaa, da lei anche illustrato. Ha scritto numerosi articoli, sei libri di storia e quattro manuali metodologici per l‘insegnamento. Grazie il suo approccio molto divertente ed coinvolgente, riesce a trasmetteai bambini un forte interesse l’interesse per la storia (non solo ceca). Durante il workshop presenterà i suoi libri (purtroppo finora non tradotti in italiano).

 • 24.-26.3.2017 Gli insegnati della Scuola Ceca di Milano parteciperanno al tradizionale INCONTRO DELLE SCUOLE CECHE IN ITALIA, che quest’anno avrà luogo a Bologna.

 • 31.3.2016 LA NOTTE CON H. CH. ANDERSEN                    Questa bellissima iniziativa è nata nell'anno 2000, in una piccola città di circa 25000 abitanti nel sud della Repubblica Ceca, a Uherské Hradiště. La biblioteca comunale ha deciso di organizzare un avventura notturna per i bambini. Ovvero lettura delle fiabe, giochi, competizioni, sorprese, tutto questo per invogliare i bambini a leggere i libri. Da lì ci è voluto poco e questa bella iniziativa si è estesa non solo nelle altre biblioteche ma anche nelle scuole su tutto il territorio della Repubblica Ceca e oltre la frontiera. Quest'anno a Milano si svolgerà la terza edizioneAi bambini piace molto questa avventura, ci sono molte cose da fare, rigorosamente senza genitori. Si inizia con il programma serale, si prepara la cena tutti insieme, si dorme insieme. Nascono tante amicizie nuove, si rafforza il legame e la consapevolezza di far parte della comunità ceca ed i bambini sono molto più stimolati ad utilizzare la lingua ceca e a leggere i libri.

 

 

 

APRILE

 

 • 1.4.2017 lezioni della Scuola Ceca

 • 8.4.2017 PREPARAZIONE DELLE UOVA COLORATE PER PASQUA a Milano ha già la sua lunga tradizione. In preparazione all’arrivo della Pasqua verrà insegnata la tecnica di decorazione delle uova con la cera d’api e altre tecniche sia tradizionali che innovative e creative. Cercheremo di fare la treccia e saranno esposti i dolci pasquali tipici!

 • 8.4.2017 In collaborazione con il Centro Ceco partecipiamo alla preparazione ed alla realizzazione del workshop "CREA IL TUO GIOCATTOLO". Questo workshop si ricollega alla Fiera del design del giocattolo ceco, la quale ha avuto un grande successo ed è stata organizzata dal Centro Ceco in occasione della Milan Design Week 2017. Per la grande gioia dei più piccoli, i visitatori della fiera hanno avuto la possibilità di acquistare direttamente alcuni dei giocattoli.

   

 • 29.4.2017 lezioni della Scuola Ceca

 

MAGGIO

 • 6.5.2017 CORSO DI PREVENZIONE E DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO(organizzato da Světlana Mercuriali, istruttore certificato del Salvamento Academy, nella lingua ceca)Durante questo incontro imparerete come prevenire gli incidenti più frequenti nell'età pediatrica, ma una parte sarà dedicata alla gravidanza e ai primi mesi di vita del bambino - quali regole dobbiamo seguire già durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del neonato per abbassare il rischio della SIDS, oppure le cinque regole semplici dal capitolo "Sonno sicuro" le quali riuscirà ad attuare ogni mamma (ma anche il papà) Scopriremo come evitare la maggior parte degli incidenti domestici ma anche gli incidenti in vacanza, al mare o durante il viaggio. Parleremo inoltre della nuova normativa europea sui seggiolini auto i-size.Come tagliare alcuni cibi per prevenire il possibile soffocamento del bambino? Quali alimenti sono la maggiore causa di un possibile soffocamento? E cosa fare se la prevenzione fallisce? Faremo esercizi di primo soccorso pratici sugli manichini dei neonati e dei bambini dell'età prescolare. Per non dimenticare gli adulti, imparerete come effettuare il primo soccorso anche a loro. 

 • 13.5.2017 lezioni della Scuola Ceca

   

 • 28.5.2017 GIORNATA DELL’INFANZIA E TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO

  Verranno consegnati ai nostri studentii diplomi e dei premi per l’impegno da loro dimostrato nell’anno scolastico. Il programma comprende giochi e trattenimento per i bambini, un piccolo rinfresco per tutti e una giornata gioiosa e simpatica trascorsa con gli amici e conoscenti. Chi ha provato questa esperienza, non mancherà anche questa volta!

 

AVVISO:

Tutti gli eventi verranno pubblicati con debito anticipo anche attraverso altri canali informativi (web, Facebook, mailing list). Per tutti gli eventi programmati viene richiesta una conferma di partecipazione in anticipo. Vi chiediamo di prestarci debita attenzione e di iscrivervi in tempo; ci è necessario per assicurare un adeguata preparazione dell‘evento!!!