UŽITEČNÉ ODKAZY - LINKS UTILI

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČR V MILÁNĚ / CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA CECA A MILANO

 

 

www.mzv.cz/milan

 

 

 

VELVYSLANECTVÍ ČR V ITÁLII / AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA CECA IN ITALIA:

 

www.mzv.cz/rome  

 

 

 

MISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR / MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA CECA:

 

www.mzv.cz

 

 

 

MZV - ODDĚLENÍ ZVLÁŠTNÍHO ZMOCNĚNCE PRO KRAJANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/index.html

 

 

 

ČESKÉ CENTRUM V MILÁNĚ / CENTRO CECO DI MILANO

 

http://milano.czechcentres.cz/

 

 

 

PORTÁL GLOBAL CZECH

 

www.czech.global 

 

 

 

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE, PRAHA:

 

http://www.dzs.cz/cz/

 

 

 

PORTÁL KRAJANÉ ČESKÉHO ROZHLASU

 

www.krajane.net

 

RADIO PRAHA

 

www.radio.cz

 

 

 

ÚJOP CUNI - CENTRUM DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (kurzy on line):

 

http://ujop.cuni.cz/strediska/centrum-distancniho-vzdelavani

 

 

 

PORTÁL APPROACH - COMUNE DI MILANO

 

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/relazioni-internazionali/progetti-ue/approach

 

 

CZECH EXPATS IN SCIENCE

 

czexpatinscience.cz

 

SPOLEK KRAJÁNEK VE SVĚTĚ

krajanekvesvete.cz