16. ledna 2015

 

poslední školička prvního pololetí

Opakování, matka moudrosti!

 

Dny volna utekly jako voda a dnes jsme se znovu setkali ve školičce. V první i druhé třídě jsme se sešli v plném počtu a bylo znát, že většině z nás se po školičce už stýskalo. Po vánočních prázdninách jsme toho dost zapomněli, a tak jsme dnešní lekci využili v obou třídách k opakování látky prvního pololetí.

 

V první třídě jsme se rozdělili na dvě družstva a soutěžili. Hráli jsme si s písmeny, se slovy i se slabikářem a plnili úkoly. Po celou hodinu podávaly obě skupiny vyrovnaný výkon a o výhře rozhodla až poslední otázka.

 

Ve druhé třídě jsme začali povídáním o tom, jak jsme prožili letošní Vánoce, a pak jsne si zopakovali slovní zásobu vybraných tématických okruhů prvouky. Musím všechny opravdu pochválit za to, jak dobře se doma připravili! Zbytek hodiny jsme věnovali psanì měkkého a tvrdého i/y. To nás ostatně bude provázet až do konce školní docházky...

 

Tak za tři týdny ve školičce nashledanou!

 

Mimochodem: myslíte, že by čeští jazykovědci měli zjednodušit český jazyk a navrhnout užívání jediného i (...nebo y)?

 

 

Jan Burkhardt

 

My bychom umrzli, jim není zima … neboť jsou doma a mezi svýma!

 

S menšími dětmi jsme si povídali o zimě a o tom, jak ji některá zvířata prožívají. Vybrali jsme si k tomu zvířata, která žijí v lese (medvěd, jelen, srnka, divoké prase, zajíc, rys, liška, ježek, veverka)  a ta, která žijí na severu, v místech, kde je zima, sníh a mráz po většinu roku (lední medvěd, tuleň, tučňák).

 

Některá zvířata totiž nemají zimu moc ráda a celou ji prospí zimním spánkem, některá jsou často odkázána na pomoc člověka (krmelec, myslivec, krmítko), jiná jsou na život v extrémních podmínkách zvyklá a přizpůsobená.

 

Se staršími předškoláky jsme se také podívali na stopy, které tato zvířata mohou zanechat ve sněhu a dokonce jsme si zkusili takový malý experiment, který nám pomohl odpovědět si na otázku, jak to ta zvířata tedy dělají, že jim není zima?!

 

Do mísy se studenou vodou jsme dali led a rukou jsme si ověřili, že je opravdu ledová! Poté, co jsme si ruku osušili a nasadili jsme si rukavici (takové ty tenké mikroténové na jedno použití, co používáme v obchodě při nákupu ovoce a zeleniny), jsme rukavici silně pomazali tukem (sádlem). Zajímalo nás, zda tentokrát budeme chlad cítit méně. Přišli jsme tedy na to, že zviřata potřebují mít na zimu co největší zásobu podkožního tuku a své samozřejmě udělá i srst.

 

V obou skupinách jsme si pustili písničku J. Nohavici Grónská písnička (https://youtu.be/qwIeibV5lYw) . Na severu totiž nežijí jen zvířata, ale i lidé – Eskymáci! A zdá se, že ani jim zima nijak zvlášť nevadí, ba co naopak: někdy to může být pořádná zábava.

 

Děti ochutnaly i tučňáky vyrobené z půlky banánu, čokolády a bonbónů a jednoho tučňáka si pak i samy vyrobily z prázdné plastikové láhve. Moc se jim všem povedl!

 

Staší předškoláci si také poslechli pohádku o Mášence a třech medvědech (domácí úkol: pohádku děti za pomoci vystříhaných a vybarvených obrázků mohou rodičům znovu zahrát a je možno ji i využít k upevnění matematické představivosti dítěte – velký, menší, nejmenší).

 

Maminky menších dětí zase měly možnost si prohlédnout některé knížky s básničkami a říkankami (obzvlášť doporučujeme básničky s malováním - Říkáme si s dětmi, František Synek – a čtveřici nakladatelství Portál: Dovádivé básničky pro kluky a holčičky, Šikovné básničky pro kluky a holčičky, Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky, Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky) a zmínily jsme se, proč jsou dětská říkadla tak důležitá (rozvíjí tím nejpřirozenějším způsobem kromě řeči a slovní zásoby i fantazii a představivost, správnou artikulaci a rytmus, procvičují paměť a vůbec – upevňují pouto mezi rodičem a dítětem a z každého „učení“ dělají zábavnou činnost!).

 

Děti obou skupin pak dostaly domů zapůjčený každé jeden časopis (Sluníčko, Dráček), který je může inspirovat k další domácí práci s maminkou.

 

Soňa Alfieri

 

Didaktické materiály předškoláků


 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

D  Ů  L  E  Ž  I  T  É     U  P  O  Z  O  R  N  Ě  N  Í

 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 

Věnujte prosím pozornost tomuto tématu:  jak to mají české děti, žijící trvale nebo přechodně v zahraničí, se školní docházkou?

 

Každé dítě, je-li občanem České republiky, má právo a současně i povinnost být žákem české základní školy. Takže pokud vaše dítě má české občanství (a je jedno, zda má dvojí – tedy italské i české - občanství), týká se to i jeho. Není ani důležité, že má trvalé bydliště v Itálii, namísto Čech  a dokonce ani to, že v Itálii už chodí do školy.

 

Přečtěte si tedy pozorně následující informace, které jsou právě velmi aktuální, protože brzo budou probíhat zápisy do českých škol:

 

 

 

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk. V Čechách povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2016, tzn. děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010, případně děti, kterým byl povolen odklad. Zápis do 1. tříd se koná v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanoví ředitel školy.

 

Pokud se v této době nebudete nacházet na území ČR, stačí žádost o zápis zaslat písemně v tomto termínu na ZŠ, kterou si vyberete. Potřebné dokumenty k vyplnění (v nějaké formě to bude pravděpodobně dotazník k zápisu, zápisový arch a oznámení o plnění povinné školní docházky v zahraničí) by vám měla poskytnout vybraná ZŠ.

 

Jak si takovou školu vybrat?

 

V ČR, stejně jako v itálii, funguje pro ZŠ systém spádových škol podle bydliště. Každá ZŠ má danou spádovou oblast a všechny děti, které v této oblasti bydlí, musí k základnímu vzdělávání (pokud o to požádají) přijmout. Rodiče si ale mohou vybrat jakoukoli ZŠ a na ni dítě zapsat. Většinou to nebývá problém. Ovšem v případě velkého zájmu mají při zápisu vždy přednost děti ze spádové oblasti. Jelikož většina dětí žijících v zahraničí nemá trvalé bydliště v ČR a tudíž žádnou spádovou školu, mohou rodiče vybrat jakoukoli ZŠ (v kterémkoliv městě), na všech má stejnou šanci na přijetí. Záleží na domluvě s ředitelem školy. Takovéto škole se potom říká "kmenová škola".

 

Protože je jasné, že dvě školy zároveň dítě žijící v zahraničí navštěvovat nemůže, plnit povinnou školní docházku může také ve škole mimo území ČR.

 

Výuky v české kmenové škole se žák samozřejmě neúčastní. Můžete však využít toho, že v Itálii školní rok končí dříve a začíná později než je tomu v ČR a dítě v tomto termínu do české kmenové školy posílat, škola je povinna vám to umožnit. Když je žáček do ZŠ přijat, má také nárok na pomůcky a učebnice stejně jako jeho "normální" spolužáci. Škola na něj totiž také dostává (i když snížené) finanční prostředky od státu. Radím vám využít obojí možnosti, vaše dítě tím jen získá. Vaše dítě také může (ale nemusí, rozhodnutí je v tomto případě na vás) konat vyrovnávací zkoušky (obvykle za pololetí, na konci školního roku či jednou za 2 roky). Zkouška se vždy skládá z Českého jazyka a literatury, ve 4. a 5. ročníku také ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k ČR ze vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a v 6. až 9. ročníku také z obsahu vztahujícího se k ČR z oboru Zeměpis a Dějepis, jak stanovuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

 

Před zkouškou je nutné předložit vysvědčení z italské školy za příslušné období, za které je konána zkouška, přeložené do češtiny (soudní překlad není nutný, pouze vyžádá-li si to kvůli nějakým pochybnostem ředitel školy). Po složení zkoušky obdrží žák české vysvědčení za příslušné období.

 

Pokud se rozhodnete, že dítě žádné zkoušky konat nebude, je třeba minimálně každé 2 roky (v termínech stanovených ředitelem) předat řediteli kmenové školy italské vysvědčení i s překladem do českého jazyka, případně potvrzení italské školy, že dítě v ní povinnou školní docházku opravdu plní. České vysvědčení v takovém případě ale žák nedostane a při případném návratu do ČR, nebo bude-li později v ČR chtít studovat (třeba střední či vysokou školu) bude muset absolvovat "zjišťování úrovně dosavadního vzdělání a vyučovacího jazyka".

 

Pokud jste zápis propásli, nic není ztraceno, je možné zažádat i o dodatečný zápis. Poradit se můžete na vybrané škole, doporučuji navázat co nejdříve s vybranou  školou emailový kontakt.

 

Veškeré podrobné informace najdete na webových stránkách ministerstva http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-v-zahranici 

(články dole: Plnění povinné školní docházky v zahraničí)

 

Při hledání vhodné školy vám také může napomoci rejstřík škol http://rejskol.msmt.cz/.

 

Pro případné další informace se také můžete obrátit na ceskaskolamilan@gmail.com

                                                                                                                                                                          2.1.2016

 

                                                                                                                                    Soňa Alfieri, Česká škola Milán

 

21. listopadu 2015


poslední předvánoční školička

K letošním svátkům mohou rozeslat svým blízkým vánoční pozdravy i naši školáci!

Výuku školáků v poslední sobotní školičce jsem se snažil uzpůsobit tomu, že byla letošní opravdu poslední. I když do Vánoc zbývá ještě celý Advent, byla školička tak jako tradičně "předvánoční". Z vánočních zvyků jsme si vybrali ten, který je nejbližší aktuální výuce, výrobu a psaní vánočního a novoročního přání rodině a blízkým. Nejprve jsme se uvedli do předvánoční atmosféry povídáním o smyslu a významu Vánoc a pak jsme se pustili do práce. Prvňáčci si vybrali z  předkreslených přání svou oblìbenou barvu přebalu a poté, co jsme se sjednotili na znění blahopřání a napsali si ho společně na tabuli, začali s psaním textu. Všem se to nakonec podařilo a pustili jsme se do vybarvování a procvičování jemné grafomotoriky. Jen tak se nám podaří "vypilovat" ten správný úchop tužky.

Druháci měli stejné téma hodiny, jen úkol měli o něco obtížnější. Přáníčka měli nejen napsat, ale nejprve si je také sami vyrobit. A tak jsme postupovali krok po kroku s nůžkami, lepidlem a barevnými papíry, až byla přání hotová. Blahopřání už psali samozřejmě krasopisným psacím písmem a nedělal jim to prakticky žádné problémy.

A tak jsme se v obou třídách dostali na konec poslední hodiny v tomto školním roce, popřáli si dopředu krásné svátky a rozdali si malé dárky.

(Jan Burkhardt)


Vánoce všemi pěti smysly!

S předškolními dětmi jsme se pokusily vytvořit tu správnou předvánoční atmosféru.

S těmi mladšími jsme se nejdříve podívali na animovanou pohádku Krtek a Vánoce, která nám přiblížila jeden ze symbolů těchto svátků – stromeček. Jeden takový jsme si hned vyrobili – postačila nám k tomu zelená modelína, vykrajovací formičky a barevné korálky. Po svačince jsme si ještě společně zazpívali, zatancovali a zahráli pár her.

A pak už nastal čas pro další symbol, který dělá Vánoce Vánocemi – samozřejmě dáreček!

Na všechny se dostalo a radost dětí byla veliká.

 

Se staršími přeškoláky jsme začaly pohádkou o tom, jak Pat a Mat pekli vánočku. Dva známí kutilové na to šli trochu komplikovaně, ale výsledek nakonec stál za to. A o vánočku jsme se rozhodli pokusit i my!

Těsto už od rána kynulo pěkně v teple a tak, když jsme si umyli ruce, každý dostal jeden kousek a mohl se pustit do díla. Maminky nám pomohly jej rozdělit na 3stejné kousky a výroba “hadů” už byla hračkou. Plést copánek jsme se museli teprve naučit, ale za pomoci maminek se to nakonec podařilo všem. Stačilo už jen mini-vánočky přendat na plech, potřít rozšlehaným vajíčkem, posypat kousky mandlí a mohly jít do trouby.

Zatímco pár maminek hlídalo, aby se dobře upekly do zlatova, my jsme si pustili další pohádku! O tom, jak krtek a jeho kamarádka myška prožili Štědrý den. Zlá vrána jim odnesla první stromeček, ozdobený lahodnými dobrotami, nakonec však všchno dobře dopadlo. A jeden takový stromeček jsme si vyrobili i my. Bylo k tomu třeba i trochu matematiky, ale seřazování od nejdelšího k nejkratšímu proužku se nakonec podařilo úplně všem a všichni se mohli pustit do zdobení. Pod stromečkem děti spontánně namalovaly také nějaké dárky a každé hned vyprávělo o tom svém vysněném a toužebně očekávaném.

Mezitím se upekly i naše vánočky a kuchyňku provoněl také speciální čaj s kousky ovoce a vůně hřebíčku, skořice a badyánu.

Byl čas ochutnat naše dílo! Vánočky byly správně vláčné, měkkoučké a chuťově vynikající, takže recept najdete mezi materiály a určitě si ji upečte ještě jednou doma.

Konec hodiny se přiblížil a s ním další rozdávání dárečků. Každé z dětí dostalo podle svých zálib a schopností dárek, který pobaví i procvičí některou ze schopností.

Sobotní dopoledne uteklo velice rychle a zvesela.

Spolu s dárečkem děti obdržely i několik domácích úkolů, protože (nepočítajíc Mikulášskou besídku) se uvidíme až v lednu.


(Soňa Alfieri)


Didaktické materiály předškoláků7. listopad 2015


5. lekce v české školičce

Jedeme dál!

Sobotní školička byla poznamenaná nepřítomností několika žáčků, ale ostatní děti, které dorazily, se pustily s chutí do práce.

S prvňáčky jsme si zopakovali písmena, která už známe, a pomocí pexesa, které vytvořila Klára, Pepova maminka, jsme si udělali představu o celé české abecedě. Četli jsme si a domýšleli nová ukončení pohádky, kterou známe, a připravovali se tak na obtížnější a ještě neznámé příběhy, které nás čekají příště. Ve třídě druháků jsme měli návštěvu Isinky se svojí maminkou, takže jsme se tam s Pepou necítili tak sami, ostatní druháci byli bohužel nemocní. Zopakovali jsme si látku z minulých dvou hodin a věnovali se českému pravopisu.

Přejeme všem marodům brzké uzdravení a těšíme se, až se zas sejdeme v plném počtu.

Jan Burkhardt


Rybaruba ču ču! ;)

I v našich řadách bylo bohužel několik marodů. Přišli hlavně o písničku, která se okamžitě stala velikým hitem mezi předškolními dětmi (mladšími i staršími) a tou byly Tři citrónky. Přestože i písnička Bude zima, bude mráz se dětem také líbila, během celého dopoledne znělo ve třídě hlavně ono virální “rybaruba ču ču”!

Obě písničky jsme si nejdříve rozebrali, seznámili jsme se s příběhem a hlavně s novými, ještě neznámými slovy. A tak pojmy jako mez, javor, hrouda, sýkorka, skřivánek či parník … už nám dnes nezní tak cize. Jako pomůcku jsme použili obrázky přilepené na brčkách, aby se s nim dalo dobře manipulovat a celý příběh “zahrát”. Pak jsme si písničku poprvé zazpívali a nakonec jsme si ji i pustili na videu – ani výběr “zpívajícího dítěte” nebyl náhodný a hlavně v případě pirátské holčičky byl úspěch znásoben.

S menšími dětmi jsme si těch písniček dopřáli ještě několik navíc – Kočka leze dírou, Kolo kolo mlýnské je také velice oblíbené, hráli jsme si na vláček, ale i na mořskou příšeru, která sežrala tři citronky. V dílničce jsme vyráběli podzimní obrázek veselého letadélka létajícího si mezi měkkoučkým vatovými mráčky.

Při tè příležitosti bylo maminkám ukázán praktický příklad, jak rozvíjet jemnou motoriku dítěte formou hry, vhodné při čekání, nudě za dlouhého cestování nebo třeba jenom malé klidné chvilky doma: stačí dětem namalovat 2 barevné body a vyzvat je, aby je pokusily spojit rovnou čárou. S rostoucím věkem a schopnostmi dítěte přidáváme na “těžkosti” – obloučky, zig zag apod.

Body můžeme nahradit symbolickými kresbičkami a vymýšlet si mini-příběhy – dáme míč do domečku, chlapeček je unavený, půjde do postýlky/sednout si … atd.

Mluvit a mluvit … za každé příležitosti!, je stejně důležité.

Totéž platí pro práci s nůžkami. Dítěti namalujeme vždy jen jeden/dva obrázky a trajektorii, které se má držet při stříhání.

Nečekáme výsledky okamžitě ani v krátké době, ale každé takovéto procvičování kontroly ruky/tahu/úchopu … je velikým vkladem, který se nám v budoucnosti vrátí s vysokými úroky.

S těmi většími můžete hrát tak, že jim na puntíkaté síti na levou polovinu namalujete vzor, ktery budou muset dodržet (těžší varianta je jedním tahem, bez zvednutí tužky, v tom případě vyzvěte dítě, ať vás pozorně sleduje při zadávání).

Znovu jsme si s maminkami vysvětlili správné držení psacího náčiní a takzvanou špetku, ke které i s těmi nejmenšími budeme pomalu směřovat.

Starší předškoláci si – inspirováni písničkou – s velkým zájmem vyráběli ptáčka s provlečenými křidélky ve tvaru tzv. harmoniky. Někteří si ji vyzkoušeli poskládat poprvé.

Na úplný závěr jsme pak zavolali maminky, abychom jim předvedli, jak dobře už zpíváme Tři citrónky a ty nám na oplátku pomohly s výrobou krmítka pro ptáčky – brzo nastane chladnější období a podobný mls se jim bude hodit. Je velice jednoduchý na výrobu a můžeme jej pověsit v parku na větev stromu či třeba i doma na balkoně.

Soňa Alfieri


Didaktické materiály předškoláků

31. října 2015


speciální halloweenská školička!

V sobotu 31. října 2015 jsme si nemohli nechat ujít příležitost a rozhodli jsme se spojit příjemné s užitečným. Vyměnili jsme naši běžnou školičku za speciální halloweenskou! Netradičně jsme spojili všechny čtyři třídy dohromady a o zábavu tedy bylo opravdu postaráno! Všichni – malí i velcí - přišli do školičky už v strašidelných kostýmech a nalíčení. O zbytek se postarala maminka Lenka, která si v rohu otevřela svůj halloweenský kosmetický koutek.

Protože však ve škole platí trochu jiné zákony, děti si musely svojí sladkou odměnu nejdříve zasloužit.

Hned na samém počátku dostaly speciální halloweenský pas, do kterého sbíraly razítka – jedno za každou disciplínu. Ty byly různé a adekvátně přizpůsobené všem věkovým skupinám. Tak druháci třeba doplňovali křížovku, prvňáčci si z barevných čárek a obloučků stavěli písmenka, která tvoří jejich jméno. Mladší a starší předškoláci si stavěli rozstříhaný obrázek a všichni zkoušeli různé typy bludiště. Z velikého talíře, kousku černé čtvrtky a barevné bavlnky si děti vyrobily pavučinu i s pavoukem, každý si připravil svého veselého ducha a vlastní motorické schopnosti všichni vyzkoušeli také při shazování pyramidy ze speciálně halloweensky nazdobeného toaletního papíru (kop do míče) či trefováním se obručí na špičatý čarodějnický klobouk. Jemná motorika byla podrobena zkoušce na stanovišti hrozivě vypadajících mandarinek: ti nejmenší je přendavali z jednoho talíře na druhý rukou, ti větší salátovými kleštěmi – pravou i levou rukou. A ti největší a nejšikovnější si to zkusili i se závazanýma očima. Mamince Kláře se sice nepodařilo nikoho přesvědčit k přenášení mandarinek levitací, za pomoci energie vycházející z rukou, ale nevzdává to a za rok to zkusí vyžadovat znova. Takže pilně nacvičujte! :)

 Nechybělo ani velice oblíbené zdobení halloweenských perníčků s nejšikovnější a nejsympatičtější perníkářskou profesionálkou v Miláně a širokém okolí, Olou. Od ní děti, kromě vlastních výrobků, které si odnesly domů, dostaly i krásný voňavý perníček. Leckdo neodolal a ochutnával už na místě.

Ale to nebyla jediná dobrota. Maminky se činily a každá přinesla něco dobrého z vlastního kuchařského zlatého fondu. Všechno zmizelo jak mávnutím kouzelného proutku. Četné přítomné čarodějnice za nic nemohou – zajímavě vypadajícím a lahodným kreacím prostě neodolaly ani děti, kterým při plnění úkolů notně vytrávilo, ani dospělí.

Nikdo se nebál, všichni se skvěle bavili a mnozí se ještě něčemu novému přiučili.

A tak to má v halloweenské školičce být, no ne? ;)


24. října 2015

O podzimu, rozlobeném čertovi, zpívané "matematice" a liščí smyčce ...

Hodina s malými dětmi je vždy tak trochu improvizací. Někdy je něco obzvlášť zaujme, jindy zase připravená aktivita nemusí fungovat, nebo třeba stačí malý nápad, jiskřička …

Tak tomu bylo i tentokrát. Hlavním tématem byl podzim a vše, co k němu patří. A když jsme si se staršími předškoláčky hned na začátku prohlíželi připravenou výstavku podzimních plodů a listů, narazili jsme na žaludy a také na celou dubovou větvičku. I zrodil se okamžitý nápad vyprávět dětem o tom, jak to s tím dubovým listem vlastně bylo, proč má takový tvar. Také to tak znáte, jak se čert, který nebyl schopen splnil třetí přání a musel tedy roztrhat krví stvrzenou smlouvu s potenciální pekelnou duší, tak rozlobil, že drápami vyryl do listů dubu právě takové ty obliny? Dětem se pohádka moc líbila a doslova ji hltaly.

Takže jsme se k původně plánovanému malovanému čtení o podzimu nedostali, ale najdete jej i tak mezi didaktickými materiály, můžete si jej třeba s dětmi přečíst doma.

Alespoň jsme si společně stačili přečíst krátkou malovanou básničku o podzimu.

Malé děti zase naopak ocenily básničku Polámal se mraveneček. Stejně jako říkanku s ukazováním o bramboře, kterou nás naučila maminka Darina.

Veliký úspěch měli pro obě skupiny dvě písničky, pro potřeby hodiny lehce dramatizované: Měla babka čtyři jabka a Koulelo se koulelo červené jablíčko. Nenásilně jsme se jejich prostřednictvím dostali k matematice. U malých dětí je matematika ještě maximálně konkrétní záležitost. Ale počítání jablíček, větší/menší, více/méně či tvary (ploché i prostorové) v tomto podání je pro ně výborný stimul na cestě k abstrakci.

Menší děti si v rámci dílničky zařádily s bramborovými tiskátky. Ty větší si zase pěkně vybarvily podzimního dráčka a procvičily si jemnou motoriku při výrobě třásní šály. Chvilinku to trvalo, než pochopily úvaz zvaný liščí smyčka, ale pak jim to šlo velice rychle. Šálu si ještě mohou dozdobit kresbami doma.

Obrovský úspěch měly jak buchty a koláčky maminky Ivany, tak i luxusní sušenky maminky Martiny, které nám připravily ke svačince. Oběma maminkám srdečně děkujeme!!!

(Soňa Alfieri)


DIDAKTICKÉ MATERIÁLY PŘEDŠKOLÁKŮ


Text říkanky s ukazováním BRAMBORA

https://www.dropbox.com/s/spmucu7gqv4es0d/Brambora.docx?dl=0
PÍSNIČKY

Měla babka čtyři jabka a Koulelo se koulelo


https://www.dropbox.com/s/kpstdm1vzn3n0dr/pisnicky.docx?dl=0

Máme nové učebnice, hurá!

Ve školičce to dnes znělo jak ve včelím úlu plném sladkostí a pilných včeliček!

Po kontrole úkolů z minulé hodiny jsme si u prvňáčků rozdali učebnice a řekli si, co to jsou učebnice a k čemu slouží. Sešit "Živé abecedy" nám pomůže v tom, abychom si dobře rozepsali ručky a budeme do něj psát hlavně doma. Během 1.třídy ho hravě zaplníme rovnými čarami, vlnovkami a obloučky, až se dostaneme na konec, kde máme první psací písmenka. To "Slabikář"nám bude sloužit mnohem déle a snad nám i zůstane jako milá vzpomínka na základní školu.

Nakreslili jsme si obrázek k pohádce a procvičili nové tvary, které se vyskytují v českém psacím písmě. Na konci hodiny jsme si ukazovali ve slabikáři a na tabuli, která písmenka se vyskytují nejčastěji v našich křestních  jménech. Za naši práci v hodinách jsme dnes byli odměněni sladkou svačinkou.

Také ve druhé třídě ode dneška pracujeme s novými učebnicemi. Pro druháky nebyly knihy ničím novým, i když, znáte to: nové knihy jsou nové knihy! Plné překvapení, vonící novotou...

Probírali a procvičovali jsme to, co jsme si předsevzali. Učili jsme se, jaký je rozdíl mezi otázkou a větou oznamovací a pronikali do tajů a pravidel psaní měkkého a tvrdého i/y. Také jsme dnes psali víc než kdy jindy. Novou látku, zadání domácích úkolů, "psací" tichou poštu...

Tak, abychom si příště zasloužili oslavu Halloweenu.

(Jan Burkhardt)


10. října 2015

Škola ... zvesela!

Po minulých prvních hodinách, které byly více seznamovací, jsme se dnes pustili opravdu do práce.

S prvňáčky jsme si rozcvičili ručky kreslením obrázku s motivem pohádky O šípkové Růžence. Před přestávkou jsme si zahráli na nakupování v  obchodě s potravinami a o přestávce jsme snědli to, co si každý "nakoupil". Zbytek hodiny jsme využili na grafomotorické cvičení (rybník plný ryb).

I ve druhé třídě jsme si hráli, ale ještě víc se učili. Každé z dětí představilo na začátku hodiny ostatním spolužákům svou oblíbenou českou knihu. Povídali jsme si o pohádkových i jiných knížkách. Na rozehřátí jsme si zahráli na "psací" tichou poštu a pak už jsme se učili a učili... Četli jsme si ze slabikáře a řekli si něco o dělení českých hlásek. Popsali jsme alespoň jednu celou stránku sešitu a na konci si zapsali domácí úkoly na příští hodinu. Zadání si už umíme zapsat podle diktátu učitele, a když se nám vloudí pravopisná chybička, nezoufáme, postupem času jich budeme psát stále méně.

(Jan Burkhardt)

 


Dopoledne plné emocí!

Jak se mladšími, tak se staršími předškoláčky jsme si povídali o náladách, emocích. I když jsme si vyzkoušeli také smutnění či vztekání, nejvíce se naší třídou ozýval smích. Při improvizované dramatizaci pohádky O veliké řepě se chechtaly i maminky. A „lechtavou bránu“ znáte?

Lechtavá brána otevřená, lechtavým klíčem podepřená, každého chce lechtat, až se musí chechtat, ať je to ten nebo ten, nevyjde bez smíchu ven!

S malými dětmi jsme spojili příjemné s užitečným a při výrobě stromu s podzimním listím (kde osobní preference barev nakonec dala podzimu i trochu netradiční barevný kabát ;) ) jsme v rámci logopedické prevence nacvičovali usměrňování výdechového proudu vzduchu. Maminky byly seznámeny s důležitostí této prevence: dechová cvičení přispívají nejen ke správnému dýchání, tolik důležitému při řeči (když mluvíme, zpíváme, potřebujeme správně ovládat dechové ústrojí),  ale také k upevňování správného držení těla a rozvoji hrudního koše.

Starší předškoláci se zase pustili do výroby ježka a při použití semínkových bodlinek si pěkně procvičili „špetku“.

Knížku Moje auto si pro příští „čtenářskou desetiminutovku“ odnesl domů Mário, ale nejraději by byly bývaly chtěly nějakou knihu všechny děti! Tak si pak alespoň rozebraly a půjčily domů kamarády plyšáky, ale asi – vzhledem k nečekanému úspěchu u malých čtenářů – budeme muset projekt podpory čtenářského přepracovat a hlavně dosti rozšířit!

(Soňa Alfieri)

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY PŘEDŠKOLÁKŮ


kouzelná slovíčka


LECHTAVÁ BRÁNA

a

PÍSNIČKA O NÁLADÁCHVÝTVARNÁ DÍLNIČKA

26. září 2015

26.9.2015

Dnešní lekce byla pro obě třídy předškolního věku seznamovací.  

Malé děti  se seznamovali se třídou a jejím vybavením, zatímco jsme se s maminkami bavily o důležitosti nacvičování správného úchopu tužky pro budoucí správné a bezproblémové psaní a doporučila jsem jim několik cviků. S dětmi jsme se v kolečku seznámili a pak si zkusily domalovat prázdný obrys obličeje. Důležitou součástí mé práce je také vysvětlit maminkám, jak je důležité, aby využívaly každě chvíle ke komunikaci. Když s dítětem malujeme, využíváme otázek typu: koho maluješ, jaké má vlásky? – dlouhé?/krátké?, jakou barvou namalujeme oči?, pusa se usmívá?, co máš tady,  nos? ...

V případě, že dítě maluje samo sebe, můžeme použít zrcadla. Procvičujeme tím nejen jeho poznávací schopnosti, vizuální rozlišování, ale napomáháme procesu sebeuvědomování a sebehodnocení, krom toho že užitečně využíváme příjemně strávený čas k rozvíjení jazyka a slovní zásoby a sociální interakci.

Děti zejména ocenily rytmická říkadla a pohybové hry a zpívání (kolo kolo mlýnské, zlatá brána, pásla ovečky a další).

 

Také maminky větších dětí byly na začátku lekce seznámeny se zásadami správného úchopu tužky, důležitosti správného sedu při psaní a uvolňovacích cviků pro zápěstí, loketní a ramenni kloub. Tento nácvik je v italských školních zařízeních v naprosté většině případů bohužel zcela ignorován.

Poté, co maminky opustily třídu, jsme se s dětmi navzájem představili. Mým zájmen o této lekci bylo otestovat jazykové schopnosti všech nových žáčků, abych poznala, na co se v budoucnu zaměřit a co nejvíce vyladit různorodé individuální schopnosti. Zahráli jsme si hru Čáp ztratil čepičku (na internetu jsme si našli obrázek čápa a naučili se tak nové slovíčko) za pomocí barevných karet, které umožňují rovnocenně se zapojit i dítěti, které ještě neumí barvy v českém jazyce a posílí nácvik jejich jmen (barvu nejen řeknu, ale i ukážu). Tak jsme se dostali k semaforu, který přestože nemluví, tak s námi komunikuje. Proto jsme si povídali o tom, že někdy, když třeba nerozumíme cizímu jazyku, můžeme se vyjádřit i jinak, než slovy. A chvili jsme si hráli na „vyjadřování rukama, nohama“. Předváděla jsem dětem úkony a ony hádaly, co chci „říct“. Příklad: zamávám – děti: ahoj! nazdar!, zdvižený palec – děti: jsi šikovný, pohlazení na tvář – děti: jsi šikovný, jsi hodný, mám tě rád ... (bolest, hlad, radost, údiv). Některé děti samy vymýšlely příklady komunikace beze slov.

Tato hra vlastně pobízí děti k aktivnímu použití jazyka (děti používají a rozšiřují svou slovní zásobu k popisování úkonů a aktivit), ale zároveň také komunikuje dětem, že „není nic nenormálního nemluvit“, nic, za co by se musely stydět, čímž se odbourávají počáteční bariéry ve třídách s různou úrovní češtiny.

Děti si poté vybarvovaly postavičky chlapečka či holčičky, které si pak doma mohou vystříhnout a za pomoci otvíracích sponek je rozphybovat. Zahráli jsme si také některé hry a nakonec si děti skládaly rozstříhané obrázky a hádaly, co na nich je.

Soňa Alfierizahajeni skolniho roku 26-09-15 - Kizoa Fare Video
Download
POHYBLIVÁ PANEKA
4e2f04dbab238780933cb2a8d2717e23.jpg
Formato JPG 25.5 KB
Download
POHYBLIVÝ PANÁČEK
531d8626a0247f5bc83b343c0551ee2b.jpg
Formato JPG 27.1 KB
Download
OBRYS HLAVY
contour-of-face-to-draw-e_4b5820cbdd7bb-
Formato Grafik Interchange 7.9 KB
Download
DUHA
7eafc751b53ad66aed75943685f3682e.jpg
Formato JPG 34.1 KB

texty a tipy:

https://www.dropbox.com/s/8qlih5ypvnj1grd/26-09-15%20seznamovaci%20lekce.docx?dl=0

Nový školní rok jsme zahájili odpočati po prázdninách a plni elánu. Prvňáčci okukovali novou třídu a nemohli se odtrhnout od tabule s písmenky. I když se někdo trochu styděl a zůstal ve třídě s maminkou, ostatní si brzo zvykli a mohli jsme se pustit do práce. Po seznamovacích hrách jsme se naučili nové říkanky, rozcvičili těla i prstíky a namalovali si krásné louky plné šneků. Nakonec jsme si zopakovali, co jsme se dnes naučili.

Druháci se dnes věnovali trochu "vážnější" práci. Protože jsme mezi sebou uvítali dvě nové děti, vyzkoušeli jsme si, co už umíme z jiných škol, zjistili jsme, v čem máme mezery a na čem budeme muset během roku zapracovat. Dohodli jsme se na tom, že na příští hodinu si každý přinese svou oblíbenou českou knihu a uděláme si malý knižní veletrh.

Jan Burkhardt


Česká škola Milán už brzy opět otevře své dveře všem rodinám, které by rády vychovávaly své děti v bilingvním prostředí. Slavnostní zahájení školního roku 2015/16 se kvapem blíží (první lekce již v sobotu 26. září 2015) a přípravy jsou v plném proudu.

Jde nám nejen o zachování poskytování kvalitní předškolní výchovy, ale daří se nám i postupné rozšiřovánívýuky pro děti školního věku tak, aby byla zajištěna kontinuita vzděláváníčeských dětí v zahraničí a podpora soustavné přípravy na konání rozdílovýchzkoušek v kmenové škole v České republice.

Po vyhodnocení předběžného zájmu vám  letos  nabízíme kurzy pro předškolní věkovou skupinu, jakož i pro 1. a 2.třídu. Scházet se budeme jednou za čtrnáct dní v klidném a - zejména pro děti – adekvátním a bezpečném prostředí Micronida Paciughino, via Sebastiano de Albertis 14, Miláno.

Naším cílem je především  podpora rozvoje řeči a českého jazyka, ale v neposlední řadě i seznamování s českou kulturou, historií, českými tradicemi a reáliemi a všeobecně přirozené posilování  povědomídětí o českých kořenech.

Udržování bilingvismu není vždy snadné a lineární, proto jsme připraveni vás kdykoliv podpořit ve vaší snaze.

Snažíme se, aby děti chodily do naší školy opravdu  rády a odnášely si krásné zážitky, lásku k českému jazyku, navazovaly nová kamarádství. Ale stejně tak chceme dát prostor  i vám, rodičům, k výměně zkušeností mezi vámi, možnost prohloubení a navázání nových přátelství, navázání a udržování kontaktů s českou krajanskou komunitou v Miláně a okolí.

 

Na neděli 20. září 2015 Česká škola Milán organizuje malé neformální setkání s dětmi, rodiči a všemi příznivci školy, na kterém budou podány zájemcům detailní informace o chodu školy, nadcházejícím školním roce a učitelé budou krátce ilustrovat vlastní programaci a zodpoví veškeré dotazy. Bude také možno vyplnit závaznou přihlášku do jednoho z kurzů české školy a zaplatit pololetní kurzovné.

Za účelem potvrzení vaší účasti či v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ceskaskolamilan@gmail.com

 


Scuola Ceca di Milano aprirá presto nuovamente le sue porte a tutte le famiglie che vorrebbero avvalersi dell‘educazione bilingue per i propri figli. L’apertura ufficiale del nuovo anno scolastico (programmata per il 26 settembre 2015) si sta avvicinando rapidamente e gli ultimi preparativi ormai volgono al termine.

Ci interessa non soltanto continuare a fornire un’istruzione di qualità per l’età prescolare

ma ci stiamo impegnando anche per quanto riguarda l’istruzione dei bambini in età scolare, al fine di garantire la continuità della formazione di bambini cechi all'estero e  la preparazione sistematica per lo svolgimento degli esami differenziali nell’istituto di competenza territoriale scelto dai genitori nella Repubblica Ceca .

 

Dopo aver valutato attentamente l'interesse dei genitori, la Scuola Ceca quest'anno offrirà corsi per due gruppi di età prescolare e anche la 1a e la 2a classe. Ci incontreremo bi settimanalmente in un ambiente tranquillo adeguato e sicuro per i bambini: il Micronido Paciughino , via Sebastiano de Albertis 14, Milano .

 

Il nostro obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo del linguaggio e la promozione all’uso della lingua ceca in un ambito naturalmente bilingue, ma anche a rafforzare la consapevolezza dei bambini delle proprie radici ceche, la loro familiarizzazione con il patrimonio culturale ceco, con la storia, le tradizioni e il presente della Repubblica Ceca.

Mantenere il bilinguismo,come strategia linguistica familiare, non è sempre facile e lineare, ma noi siamo pronti in qualsiasi momento ad aiutarvi e sostenervi nella vostra scelta.

Vorremmo che i bambini, frequentando la nostra scuola, si sentissero davvero felici, portandosi a casa, oltre a nuove esperienze, anche sempre un crescente amore per la lingua ceca e magari anche nuove amicizie.

Allo stesso modo vorremmo dare spazio anche ai genitori ed incoraggiare lo scambio di esperienze, l’opportunità di approfondire le amicizie e di allacciarne nuove, di stabilire e di mantenere contatti tra i compatrioti cechi al  fine di contribuire allo sviluppo e alla sempre crescente coesione della comunità.

                                                      

Per domenica 20 settembre 2015 la Scuola Ceca organizza un informale ritrovo dei bambini, genitori ed amici e sostenitori della scuola. Ci troviamo alle ore 10.00 davanti all’Acquario Civico di Milano, in via G.B.Gadio 2.

Dopo la visita all’Acquario ci sposteremo nell’adiacente parco Sempione per un picknick

durante il qualeagli interessati verrà mostrata l’offerta formativa della Scuola ceca Milano per quest’anno scolastico. Saranno presenti gli insegnanti che presenteranno la propria programmazione e risponderanno a tutte le domande. Sarà anche possibile  iscrivere il proprio figlio ad uno dei corsi proposti e i genitori già iscritti potranno pagare la retta semestrale prevista.

Per i bambini è pronto l’intrattenimento (giochi, gare).

 

Per confermare la vostra presenza il giorno 20 settembre oppure per qualsiasi domanda contattateci:

 

ceskaskolamilan@gmail.comMLUVTE ČESKY!

Bilingvní výchova není hračka. Ve smíšených manželstvích, se kterými se zde v naprosté většině případů setkáváme, ten druhý jazyk (češtinu) ovládá jen jeden z rodičů (matka) a ta jej pak musí dítěti vštěpovat ve značné izolovanosti, což stojí celou rodinu hodně sil a komplikací. Kolikrát to slýcháme: nemluvím na dítě česky, protože manžel nerozumí a vadí mu to, cítí se opomíjený, vyloučený z konverzace ...
Nezbytnými předpoklady úspěšné bilingvální výchovy přitom zůstávají dů...slednost, vytrvalost a schopnost vypěstovat v dítěti pro druhý jazyk trvalou a hlubokou motivaci.
Určitě se tedy vyplatí, když se rodiče pokusí ovládnout své jazyky alespoň do určité míry vzájemně, protože pak při používání druhého jazyka není žádný člen rodiny z komunikace úplně vyloučen pro neschopnost porozumění. Žijeme v Itálii a proto s italštinou tento problém maminky víceméně nemívají. Horší už je to s češtinou, minoritním jazykem, který je často cizinci vnímaný jako těžký a složitý.
I proto v okamžiku, kdy nám padl do oka TENTO ČLÁNEK , nás okamžitě napadlo doporučit jej právě tatínkům našich žáčků. Přestože i v tomto směru nastal v posledních letech dosti výrazný posun a někteří z tatínků našich žáčků jsou opravdu velice motivovaní a šikovní - musíme je pochválit!
Na stránkách MLUVTE ČESKY je třeba se zaregistrovat, ale vše je zcela gratis a testovali jsme je - jsou opravdu dobře, jednoduše udělané, s dobře zpracovanou audio-vizuální složkou. Mezi nabízenými jazyky sice chybí italština, ale u takto elementárního kurzu si určitě vystačí i s angličtinou (případně s češtinou a vaší pomocí).
A na své si jistojistě přijde i jeden z nejšikovnějších tatínků, co jsme kdy ve školičce měli, v sekci lékařství. ;) :)

Takže dnes večer u rodinného stolu očekáváme: miláčku, a víš, že kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem??! :D


PARLATE IN CECO!

L’educazione bilingue non è un gioco. Nella stragrande maggioranza dei matrimoni misti ceco italiani riscontriamo che la seconda lingua (il ceco) lo parla uno solo dei genitori (la madre) che poi deve trasmetterla al bambino in notevole isolamento che causa complicazioni e grandi difficoltà. Molte volte poi sentiamo: non parlo in ceco al bambino perché mio marito non lo capisce e si lamenta, si sente emarginato, escluso dalla conversazione …

Requisiti fondamentali per un’educazione bilingue di successo sono sempre gli stessi: la costanza e la perseveranza, oltre la capacità di accendere e far crescere nel bambino l’amore per la propria lingua e una motivazione profonda e duratura.

Sicuramente vale la pena ed è di grande aiuto se i genitori cercano, almeno in parte, di imparare la lingua dell’altro; così quando si usa la seconda lingua, nessun membro della famiglia è escluso dalla comunicazione per l’incapacità di capire. Viviamo in Italia e generalmente quindi le madri non riscontrano grossi problemi  nell’imparare l’italiano. Risulta invece un po’ più difficile per l’altro genitore che deve imparare il ceco, una lingua minoritaria, considerata dagli stranieri generalmente difficile e complicata.

Per questo, quando abbiamo appreso del progetto di Università di Masaryk che ha elaborato un portale web per i stranieri che vogliono imparare il ceco, abbiamo subito voluto consigliarlo alle famiglie, soprattutto ai papà dei nostri piccoli alluni.

Sul portale MLUVTECESKY bisogna registrarsi, ma tutto è completamente gratuito. Abbiamo testato il sito ed è davvero semplice ed intuitivo, con una parte audiovisiva fatta bene. Tra le lingue offerte manca per ora l’italiano ma è sufficiente una conoscenza davvero elementare d’inglese (o ceco) per comprendere le indicazioni degli esercizi e per poter seguire le lezioni.

http://www.online.muni.cz/udalosti/6538-masarykova-univerzita-spustila-portal-pro-vyuku-cestiny-pro-cizince?utm_source=fb_muni&utm_medium=link&utm_campaign=facebook#.VfLx3rAVjIV


http://mluvtecesky.net/csDne 26. září 2015 Česká škola Milán poprvé v tomto

školním roce zahájí pravidelné vyučování.

V tuto chvíli dolaďujeme poslední detaily!

V příštích dnech vám poskytneme

nezbytné informace (především těm, kdo vyplnili dotazník

a projevili zájem o zapsání do jedné z tříd České školy

Milán) jak o novém školním roce, tak i o neformálním

setkání učitelů, dětí a rodičů, jakož i ostatních příznivců

České školy Milán, které připravujeme na neděli 20. září.

Takže sledujte nás ... brzo začínáme!


Blíží se konec prázdnin ...

... a s ním zintenzivňují i přípravné práce na organizaci dalšího - a doufáme stejně úspěšného - nového školního roku. V rámci této přípravy prosíme případné zájemce o kurzy České školy Milán o vyplnění následujícího orientačního dotazníku.

Tento dotazník není závazný, slouží pouze  k orientačnímu zmapování zájmu o kurzy České školy Milán pro školní rok 2015/2016 a určení co nejpřesnějšího počtu potenciálních žáků. Proto v případě sourozenců vyplňte prosím dotazník pro každého zvlášť.
Závazné přihlášky bude možno podávat během měsíce září, o modalitě, konkrétních kurzech i podmínkách přijetí budeme včas informovat.
V případě dotazů nás kontaktujte na ceskaskolamilan@gmail.com.
Děkujeme.


Orientační dotazník ZDE