Školní sobota 19. května 2018

Kamarádi Smíšek, Bojínek, Pohodář a další navštívili dvouleťáčky

Abychom navázali na povídání o lidském těle a kapitolku mohli uzavřít, věnovali jsme celou lekci emocím, které k člověku neodmyslitelně patří. 

 

Na pomoc jsme zavolali nádhernou pop-up knihu a seznámili se jejími hrdiny. Smíškem, Bojínkem, Rozzlobílkem, Pohodářem, Smutnílkem a Zamilovánkem. 

 

Vyprávěli jsme si o tom, jak nám někdy může být veselo, jindy smutno, někdy se umíme pořádně rozzlobit, ale také se bát, nebo jsme v naprosté pohodě či dokonce zamilovaní až po uši. "Emoce" jsme podle toho vybarvovali a uvědomovali si, že v nás jsou v podstatě všechny barvičky - emoce, jen někdy některá vzplave na povrch více a jindy méně. 

 

Děti si podle nálady vybarvily emoční kytičku - někomu se smála, někomu mračila. 

 

Zbyl čas i na náslech písničky Běží liška k Táboru a Měla babka čtyři jabka na oslavu Dne dětí, kam se všichni moc těšíme!

 

Jana Schulzová

Hravé opakování pro druháky

Závěrečná hodina druháků byla pojata převážně hravě. Formou hry s figurkami a kostkou jsme zopakovali v podstatě věškeré jevy, s nimiž jsme se dle Školního výukového plánu pro druhou třídu setkali. 

 

Milou chvilkou bylo i představení čtenářských deníkových listů žáků. Vždy potěší, když děti čtou. V České škole Milán pak nezná radost mezí, když čtou děti i česky! Mezi vybranými knihami byly: Lotta z Rošťácké uličky, Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka, Kam odešly laně i Pan Buřtík a pan Špejlička. 

 

Kromě dalších her, jako je malování podle čísel hozených na kostce, jsme měli čas i na prověrku ze znalostí, které si osvojili žáci ve druhé třídě. Něco dopadlo nad míru výtečně, některé jevy si budeme muset ještě připomínat.

 

Inu, opakování, matka moudrosti... Ale to až po prázdninách! 

 

Jana Schulzová

Rozmanité dopravní situace

Pro malé sportovce a budoucí řidiče jsme se rozhodli využít značek ručně vyrobených v předchozích hodinách ve třídě. Značky jsme rozestavěli na pomyslné komunikaci venku na dvoře tak, abychom je využili všechny. Kruhový objezd a semafor se stal pýchou našich silničářů.

 

Ze začátku řidiči převážně na koloběžkách nechtěli respektovat značku STOP, ale po několika pokutách a sebrání pomyslných pomyslných bodů byl na silnici opět pořádek.

 

V druhé polovině odpolední družiny se nám povedlo postavit prolézačku z lan. Úkolem pro děti bylo protáhnout se z jedné strany na druhou bez sebemenšího dotknutí se provazu. Závodníky hra bavila a našli víc než jednu cestičku, jak prolézačku zvládnout!

 

Ahooooj na Dětském dni! 

 

Vladimír Pirát Hrubý

Honba za pirátským pokladem

V dopolední družině posledního školního dne se měly děti na co těšit!

 

Honba za pokladem bezzubého piráta začala uz ve třídě, kde - po vybraní vhodného oblečení a rozdělení se do dvou posádek - našli naši plavčíci pirátkové tajný šifrovaný dopis. Ten jim radil hledat další indicie k pokladu ve zdejším automatu na pití... Tam na děti čekala zpráva s rozkazem vydat se do tělocvičny, kde se musely postavit proti basketbalovému obru a asijskému profesionálovi v ping-pongu... Jeho porážkou získaly děti dopis v Morseově abecedě, který jim radil běžet ven tam, kde nejjednodušší je šplhat na stromy... Tam ovšem hlídala další indicii v koruně stromu opice a nebylo vůbec snadné se k ní došplhat! Po pár pokusech už obě družstva četla zprávu o tom, kam přenést svého  nejmenšího kamaráda (jakože zraněného). U schodů na děti čekal stan, který bylo potřeba postavit.

 

V něm se po nakresleni české, italské a pirátské vlajky děti nasvačily, aby měly dost sil na závěrečnou fázi tohoto honu za pokladem! Hledání pirátské vlajky po celé ploše hřiště bylo přetěžké, ae povedlo se. A na děti čekaly úkoly, jako například skákat přes švihadlo, chodit ve dvojici s jednou nohou svázanou k druhé noze kamaráda či napsat číslo první pomoci!

 

Hledání poslední indicie, která se schovávala v útrobach okapu, bylo složité a dlouhé... Nakonec se Sofinka odvážila strčit ruku do neznáma a nahmatat zprávu o tom, že po přejetí přes rozbouřené moře po longboardočlunech už budou děti kousííííček od pokladu!

 

Finále bylo sladké a z pokladnice se dostalo na každého něco z pirátských madeailoperníčků i jiných laskomin.

 

A opět, jak už to tak v naší družině chodí, se zdálo, že si to užili i Pirát a Olga... Stejně jako děti!

 

Vladimír Pirát HrubýŠkolní sobota 5. května 2018

Zuby, zoubky, zoubečky...

 

Ve třídě nejmenších jsme pokračovali v tématu „Lidské tělo“. Zaměřili jsme se tentokrát na zuby a zubní hygienu. Ústní dutina, vyrobená z papíru, nám posloužila k nácviku čištění zubů. Nejdřív jsme si však museli podle zadané barvy vybrat svůj zubní kartáček, pastu a kelímek. Poté jsme nacvičili postup a následně si poradili i s uvíznutým salátem v mezizubním prostoru. Dětem šlo čištění zubů opravdu skvěle! Vysvětlili jsem si také, co je to zubní kaz, kdo ho způsobuje a každý z nás si zaplomboval jeden zoubek.

 

 

Dále jsme si procvičili jemnou motoriku, bezzubé Julče bylo potřeba nalepit jeden zoubek vedle druhého. Poté jsme si procvičili zrak, hledali jsme a přiřazovali k různým zoubkům jejich dvojčata. Veselý a smutný zoubek nás naučil, které potraviny jsou pro zdravý chrup vhodné, a které naopak nikoli. Z grafomotoriky jsme trénovali svislou čáru, dokreslovali jsme zubním kartáčkům štětinky. A když jsme měli hotovo, nalepili jsme si na ně „vymáčknutou“ zubní pastu.

 

 

Pak nadešel čas na protáhnutí se. Zahráli jsem si oblíbenou hru „Včeličky“ a také jsme tančili podle hudby. Některé tanečky jsme si pamatovali již z minulé hodiny, jiné byly pro nás zcela nové.

 

 

Nakonec jsme si vyrobili ještě dravé rybky s pořádně ostrými zuby. Následovala honička, některé piraňky se totiž rozhodly, že zaútočí na maminky.

 

 

Poslední čtvrthodinku jsme využili k volnému hraní s vláčky. Děti i maminky byly šikovné, myslím si, že jsme si i tuto sobotu všichni hezky užili!

 

Daniela Uboldi

Sluníčková hodina s překvapením pro maminky

Naši malí šikulové se připravovali na květnový den maminek. Povídali jsme si o ročních obdobích, například jak se mění. Natrénovali jsme si, jak namalovat květinu, čímž jsme si procvičili oblouky a čárky.

 

Vybarvili jsme si sluníčko 🌞 a rozeznávali rozdíly velikosti kaluží, které slunce vysoušelo. 

 

Již minule jsme se protahlovali tak, jak to dělají rostlinky. Cviky jsme zařadili i do této hodiny. 

 

Den jsme zakončili výrobou překvapení pro maminky - v podobě krásného přáníčka.

 

VeronikaTruhlářová

Panák, longboard i indiáni

Odpolední družina proběhla v poklidném duchu! Děti si nakreslily panáka, kterého potom skákaly. Hrálí jsme fotbal, na schovku i na slepou bábu, na indiány i skákali přes gumu, učili se držet rovnováhu na indobordu a jezdit na longbordu!

 

Moc šikovné děti si to užily ... doufám, že jako já a Ola!

 

Potichoučku ... v sále už se zkouší - jdeme totiž na koncert!

 

Vladimír Pirát Hrubý

Život na dvorku

 

Sobotní školičku jsme začali s úsměvem a zopakovaním si zvířat z minulé hodiny. Volně jsme navázali a dostali jsme se do větších detailů. Zabloudili jsme na dvorek i do džungle a děti si zkusily hru Kde žijí zvířata, která je velmi bavila.

 

Na pracovních listech jsme procvičili mláďata a vyluštili jsme i bludiště. Dozvěděli jsme si i zajímavosti a důležité informace.

 

Zopakovali jsme si písničku Běží liška k Táboru - kdoví, zda se nám třeba nebude někdy brzy hodit.... 

 

 

Po svačince přišla naše oblíbená kreativní dílna, kde se vyráběla srdíčka z barevného papíru. Vše de zakončilo písničkou a hudebními nástroji. 

 

 

Michaela Skálová

Učíme se hravě - slovesa

Třeťáky čekala poslední nová látka ve školním roce - a to byla slovesa. Seznámili jsme se s nimi, jak je rozpoznáme a určíme. Pomohl nám k tomu pracovní list, kde všechny informace našli. Kreativně jsme propojili obrázek a tvoření sloves hrou. Každý vymýšlel věty se slovesy a opravdu jsem měla radost, jak zajímavé věty žáci vytvořili.

 

Testíkem na vyjmenovaná slova byl oblíbený běhací diktát a každý dostal ode mne zpětnou vazbu, co ještě zlepšit.

 

Na pracovním listě jsme procvičili slovesa, podstatná jména i vyjmenovaná slova.

 

Přišlo i na oblíbenou hru na pozornost Elektrika, do které se zapojili i druháci.

 

Po svačince jsme nacvičovali vystoupení na MDD, který se uskuteční 2.6. v Českém domě.

 

Odpoledne ve školičce jsme zakončili reflexí a každý sdělil, co se mu líbilo a ne.

 

 

Michaela Skálová

Vybika a spol.

V dopoledni družine jsme se pořádně protáhli u rozcvičky.

 

Při písních jako "Čížečku, čížečku" nebo "Zelená je tráva" jsme i zahřáli svalíčky - kluci u turnaje v handballu a holky při gymnastice.

 

Po svačině přišel čas na hlavní sport, kterým byla dnes vybíjená! Děti hrály s obrovským nasazením a moc jsme se všichni zasmáli!

 

Nakonec jsme stihli si ještě trošku zaskákat přes gumu a na víc už nezbyl čas.....šup šup do třídy!!

 

Vladimír Pirát Hrubý

Syntax a předpony pro starší, fonetická stránka jazyka pro mladšího a mnoho dalšího

 

Předposlední vyučovací hodinu jsme započali kompletním opakováním. Museli jsme zjistit, zda některé učivo stále nedělá neplechu.

 

Se staršími žáky jsme si shrnuli syntax - větný ekvivalent, věta jednoduchá a její rozbor, souvětí souřadná (poměry a jejich znaky), souvětí podřadná ( věty vedlejší a její druhy). Zopakovali jsme si i druhy sloves, rozdíl mezi slovesy dokonavými a nedokonavými.

 

Mladší žák si vypracovával samostatné úkoly, abychom zjistili, zda všechnu látku dobře ovládá. Shoda podmětu s přísudkem, skloňování podstatných jmen podle vzorů, vyjmenovaná slova z předešlého roku, druhy číslovek (zejména skloňování číslovek obě-dvě), základní skladební dvojice apod.

 

Nakonec jsme stihli i nové učivo. U starších žáků se jednalo o předpony s, z, vz a předložky s, z (s jakým pádem se pojí apod.) Mladší žák se seznámil s fonetickou stránkou jazyka. Vysvětlili jsme si slovní přízvuk, větný přízvuk, tempo a také intonaci.

 

Na konci hodiny jsme vše shrnuli a domluvili se na domácích úkolech. Také jsme si ponechali asi 10 minut na naší Paměť národa! Děti sestavily otázky, na které se budou ptát paní Růžičkové. Honzík přinesl ukázat techniku, se kterou budeme pracovat. Domluvili jsme se na termínu a 17. května jdeme na to!

 

 

Eva Humeňanská

Nejen slova, slova, slova... , ale i mapa ČR a hry

Předposlední hodinu letošního školního roku jsme s druháky věnovali celkovému opakování. Procvičili jsme si souřadná, podřazená a nadřazená slova, protiklady i synonyma.

 

Velkou část hodiny jsme pracovali s mapou České republiky, protože i vlastivědné povědomí patří k tomu, co by druhák měl znát. Řeč byla o řekách, o městech i pohořích. Zopakovali jsme si a na obrázcích si i ukázali všechny státní symboly ČR. 

 

Naučili jsme se ještě rozpoznávat větu jednoduchou a souvětí - dětem to šlo velice dobře! 

 

Děti se také pokusily napsat s vlastní vysvědčení - co jim jde a co si ještě musí procvičit. 

 

Příjemným zpestřením hodiny bylo i otevření dopisu ze školy v Louňovicích pod Blaníkem s dopisy od českých dopisních kamarádů!

 

Aby nás hodina bavila o něco více, hodně jsme si i hráli. Ať už to bylo vymýšlení nesmyslných vět nebo malování podle hodu kostkou, zábava to byla určitě. 

 

Příští hodinu se kromě jiného budeme těšit, jak si počteme ve čtenářských denících druháků!

 

Jana Schulzová Školní sobota 21. dubna 2018

Opakování s druháky

Nejdříve ze všeho putuje veliká pochvala dvěma žáčkům za domácí úkol na minulou hodinu (komu - to už oni sami vědí! :-)

 

Jelikož se kvapem blíží konec školního roku, začali jsme s druháky opakovat doposud probrané učivo. 

 

Začali jsme abecedou, pokračovali hláskami a písmenky, slabikami, slovy, větami a skončili tvrdými a měkkými souhláskami. 

 

Abecedu jsme zpívali i přeříkávali a hlásky a písmenka procvičovali oblíbenou hrou "šibenice". Závodili jsme také, kdo dříve z nastříhaných slov složí smysluplnou větu. Také jsme luštili záhadné slovo napsané tajnou abecedou a domýšleli k němu jeho neutrální a hanlivou podobu. Z nastříhaných slov jsme si vymýšleli oznamovací a tázací věty (to abychom si osvěžili i druhy vět). 

 

Největším kamenem úrazu bylo doplňování i/í/y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách ... Ale příště to jistě budou všichni umět na jedničku, je to tak?

 

Abychom se stále jen neučili, tedy nehráli si :-), tak jsme si pustili krátkou jarní pohádku Káťa a Škubánek a Vajíčko a ve chvilce tvoření jsme si každý vyrobil krásného ptáčka zpěváčka! 

 

Jana Schulzová

Od všeho trošku - souvětí, věty vedlejší, číslovky ...

 

Hodinu jsme klasicky zahájili opakováním, zkontrolovali jsme si domácí úkoly.

 

Se staršími žáky jsme si znovu opakovali a procvičovali souvětí souřadná a podřadná. Druhy vedlejších vět, druhy poměrů, jaký je mezi nimi rozdíl a také jsme si vysvětlili, co je to větný ekvivalent.

 

Mezitím si mladší žák upevnil znalosti z předchozích hodin. Společně jsme Honzíkovi vysvětlili rozdělení číslovek.

 

Na konci hodiny jsme si všechny nové poznatky shrnuli, co nového jsme vlastně probrali a také jsme si udělali závěrečnou zpětnou vazbu, zda žáci všemu rozumí.

 

Ponechali jsme si asi 10 minut na konci hodiny, abychom si stanovili, kdo bude mít jakou roli při natáčení Paměti národa, kdy a kde se natáčení uskuteční apod.

 

 

Eva Humeňanská

Lidské tělo s nejmenšími

 

Sobotní školičku jsme zahájili novým tématem „Lidské tělo“. Na děti čekali noví papíroví kamarádi - Honzík a Anička. Ukázali jsme si, kdo je holka a kdo kluk, vybrali jim vlásky a podle příslušného pohlaví jsme je také oblékli. Při tom jsme museli zachovat i správnou posloupnost v oblékání, tj. od spodního prádla až po boty.

 

 

Poté nás čekala papírová skládačka, kterou bylo nutné nejen složit, ale i slepit. Kluci skládali Honzíka, naše jediná holčička Aničku. Stejným způsobem a s pomocí maminek jsme vytvořili i lidskou kostru. To pro nás nebyl vůbec snadný úkol, ale nakonec jsme ho přece jen zvládli.

 

Ramenní kloub jsme si uvolňovali pomocí grafomotorického cvičení „volné spirály“. Pro Jarušky, Aničky, jsme dokreslovali lokničky. Vlásky hrály všemi barvami, jen ta bílá nebyla dost dobře viditelná, ale bylo potřeba ji rovněž vyzkoušet.

 

 

Po velkém soustředění jsme se potřebovali protáhnout. Na řadu přišel prolézací tunel. Děti lezly sem a tam, někteří i v protisměru. Pohybu jsme poté ještě neměli dost, a tak jsme si všichni vydatně zatančili. Napodobovali jsme různá zvířátka, rozvíjející se pampelišku nebo i dovádivého Pepíka.

 

 

Na závěr jsme si vyrobili legračního chameleona, který posloužil i jako dechové cvičení. Po fouknutí totiž natahoval svůj dlouhý papírový jazyk - někomu více, někomu méně, každopádně jsme ho za odměnu pořádně dozdobili razítky.

 

 Daniela Uboldi

Se zvířátky za vrátky

 

Naše třída nultého a prvního ročníku se v sobotu přesunula na dvorek a seznámili jsme se s hromadou kamarádů - zvířátek.

 

Na úvod jsme všichni zpívali známou písničku od Svěráka&Uhlíře - Krávy, krávy a učili jsme se zvuky zvířat. Díky moderním didaktickým hrám jsme zjišťovali, jak zvířata vypadají, co žerou nebo jak se jmenují jejich mláďátka. Hlavním tahákem hry byl typický zvuk, který jsme napodobováním identicky ztvárnili.

 

Grafomotorickým oříškem byla jednotažka, která nedělala velké potíže. Zahráli jsme si hru na Mňoukavou kočku, kde děti procvičily svůj sluch a pozornost. Vytleskali jsme nová slova a zopakovali písmenka.

 

Po svačince byla výtvarná magická chvilka, kde děti kouzlily bílou voskovkou a akvarelem. Práce se všem podařila a všichni odcházeli s úsměvem na tváři.

 

Michaela Skálová

My se vyjmenovaných slov nebojíme!

 

Na úvod hodiny jsme vytvořili komunitní kruh a povídali jsme si o událostech, které nás potěšili. Všichni přečetli krásné dopisy pro německé kamarády do Stuttgartu, ze kterých jsem měla jako pedagog velkou radost.

 

Poté jsme se vrhli na naše oblíbená vyjmenovaná slova, která nám už začínají jít bez velkých problémů. Práci v učebnici a v pracovním sešitě jsme okořenili didaktickou hrou na interaktivní tabuli.

 

Naučili jsme se napsat správně e-mail podle jasných instrukcí. O svačince si žáci vyslechli hudební klasiku v podání Chopina a jeho Jarního Waltzu.

 

Skloňování a určování podstatných jmen nám dělá ještě malý problém, ale procvičovat se dá všechno. Došlo i na chvilku poezie. Žáci tvořili báseň o naší třídě a nestačila jsem se divit, jak hezky česky rýmovali.

 

V naší třídě se jen neučíme český jazyk, ale procvičujeme naší trpělivost a soustředění. Vyzkoušeli si to pro hře elektrika, která je velmi náročná na koncentraci. Přečetli jsme si články o domácích zvířatech a napodobováním zvuků jsme se ocitli na pastvě. 

 

 

 

Perlička: Pracovní list se zvířaty - všechny zvířátka jsou hnědá, protože jsou z čokolády (Anička)

 

Hudební cenu za zpěv písničky Krávy získává Esterka! 

 

Michaela SkálováŠkolní sobota 7. dubna 2018

Záhadná zásilka rozbalena

Poprvé jsme se v nultém a prvním ročníku sešli v plném počtu a byla vidět skvělá spolupráce a nadšeni do práce. Sobotní atmosféra ve třídě byla na 100% a děti pracovaly s energií.

 

Na úvod jsme si zopakovali písmenka a v obrázkovém Bingu jsme vykreslovali podle indicií. Šikovní kluci, kteří byli dříve hotovi, pomáhali spolužákům s úkolem. Propojily se síly a vzájemně to krásně fungovalo. Začáteční písmenka už zvládá celá třída! Bravo!

 

Po svačince přišlo na řadu překvapení v podobě záhadných balíčků. Následovalo rozbalení zásilky od kamarádů z německé školy. Napsali našim dětem pozdrav a poslali malé dárečky. Většina třídy ještě neumí psát, ale každé z dětí napsalo dopis do německé školy i s obrázkem!

 

Podle básničky jsme si ještě nakreslili motýlka a poslali jsme i jarní pozdrav do brněnské školy, která nám poslala krásná leporela.

 

Michaela Skálová

Leporela z Brna a dopis z Německa pro třeťáky

Velkým úkolem bylo pro třeťáky procvičit vyjmenovaná slova po V a také pádové otázky. Většina žáků ze třídy se je naučila a ostatní musí ještě procvičovat.

 

Na zábavných pracovních listech jsme si zahráli hru s didaktickými prvky a na interaktivní tabuli jsem opět procvičovali jako diví.

 

Stěžejním úkolem hodiny byla odpověď na dopis z brněnské školy. Kamarádi poslali ručně vyrobené leporelo a čekají na naši odpověď. Zapojení všech žáků do práce bylo maximální. Od základních informací jsme se dostali až po historii, typická jídla a památky Milána a opravdu jsem byla nadšena, kolik děti vědí. Každý napsal krátký vzkaz brněnským kamarádům a nakreslili jsme i obrázek.

 

Posledním překvapením byl tajný balík od dětí z německé školy. Každé dítě dostalo ručně psaný dopis od nového kamaráda.

 

 

Michaela Skálová

Hodina ryzího dějepisu

 

Tuto hodinu jsme ve smíšené třídě pojmuli čistě historicky. Průběžně jsme se dostali až k Habsburkům, a proto jsme u této hodiny navázali u Marie Terezie. Probrali jsme, co bylo za vlády královny bylo důležité pro české země. Pomalu jsme přešli k Národnímu obrození, pověděli jsme si, proč byl tento časový úsek také důležitý. Proč? Přeci se zachoval pod nátlakem český jazyk!

 

Dále jsme se dostali k I. světové válce - kdy vznikla, kdy skončila, na které straně stály československé legie, úloha T.G. Masaryka během I. SV ad. Navázali jsme tím na vznik Československa a také jsme si řekli něco o první republice. Souběžně jsme došli i k situaci ve světě před 2. světovou válkou, aby děti chápaly, proč vůbec vznikla. Probrali jsme "Dohodu o nás, bez nás," mobilizaci československé armády ve 38. roce, atentát na Heydricha (Kubiš, Gabčík), vypálení Lidic a Pražské povstání. Tím jsme se dostali ke konci války. 

 

 

Vysvětlili jsme si, proč se americká vojska zastavila u Plzně, proč Prahu osvobodila sovětská a tím pádem také to, co tyto kroky vůbec znamenaly pro tehdejší Československo. Přesunuli jsme se k únoru 1948, vysvětlili jsme si, co znamenala výhra komunistů.

 

 

Dále jsme se dostali k období před rokem 1968, kdy došlo k uvolnění ve společnosti. Vysvětlili jsme si, že v té době vzkvétaly svobodně různé oblasti společnosti - film, literatura, uvolnila se svoboda slova a zároveň se do čela dostalo reformní hnutí s Alexandrem Dubčekem v čele. Nakonec jsme si důkladně vysvětlili Pražské jaro, noc z 20. srpna na 21. srpna, vpád vojsk a tanků v roce 68 a následně jsme si pověděli, co znamenala normalizace. Nevynechali jsme ani následné upálení Jana Palacha, Jana Zajíce a Ryszarda Siwiece.

 

 

Toto všechno jsme stihli díky propojení krátkých dokumentů a doplňujících výkladů. PROČ? Naši žáci smíšené třídy se zapojili do projektu Paměť národa, kde budou zpovídat pamětníka na základě svých subjektivních otázek. Všechny tyto události musejí znát, aby mohli konstruktivně vyzpovídat paní Růženu Růžičkovou. Nehledě na to, že všechny tyto znalosti jsou povinné v rámci našeho ŠVP (dějepis) starších žáků.

 

Eva Humeňanská

Předškoláci jako účastníci silničního provozu

Naše smíšená předškolní třída se zase hodně bavila. Hodinu jsme zahájili pexesovou soutěží a pak jsme si povídali o dopravních prostředcích. Všechny děti byly velmi dobře znalé základních dopravních prostředků a uměly je pojmenovat v českém jazyce. Čest českým maminkám! Děti dokonce skvěle poznaly i semafor a věděly, jak jdou barvy za sebou a co která barva znamená. A také si svůj semafor vyrobili.

 

Při těžším úkolu, kdy musely přiřazovat jednotlivé dopravní prostředky k prostoru kde jezdí, plavou, či létají, sice děti potřebovaly malou asistenci, ale i to jsme zvládli skvěle!

 

Nejzábavnější část hodiny nás ovšem čekala na konci. Děti se převlékly za barevná autíčka a v tělocvičně si procvičily dopravní provoz podle značek, a to dokonce i s dopravním policistou!

 

Všem dětem děkuji za skvěle odvedenou práci.

 

Veronika Truhlářová

//-../---/.--./---/.-.././-../-./..//  -../.-./..-/--../../-./.-//

 

Venku svítí sluníčko a je tam teplíčko.....hurá na hřiště! Nejdříve jsme se lehce rozcvičili a potom si každý vybral kamaráda a zkusil si s nim jednotlivé sporty, ze kterých se skládal náš šesti boj! Potom se začalo závodit na ostro....

 

1) dát gól nejlepšímu brankáři všech dob...(kterým jsem byl já :-)

 

2) zahrát co nejdelší výměnu v plážovém tenise

 

3) v badmintonu

 

4) jeden závodník skákal přes švihadlo mezitím, co si druhý držel míček ve vzduchu pomoci pingpongové pálky

 

5) dát koš basketbalovým míčem

 

6) co nejvícekrát si přihrát míčem na rugby a rychle do cíle!

 

Z celkového času jsem odečetl plusové vteřiny za přihrávky, přeskoky a výměny a na světě byla vítězná dvojice Adam & Adrian, kteří si domu odnesli náš putovní pohár! 

 

 

Uvnitř ve třídě jsme se mezi svačinou a obědem seznámili s Morseovou abecedou. Řekli jsme si, jak, kdy a kde se dá používat. Naučili jsme se napsat i vytůtávat "S.O.S", každý si napsal své jméno a od Olči děti dostaly celou abecedu na papíře, aby mohly doma trénovat a třeba nám napsat nějaký tajný vzkaz! Na víc už dopoledne nebyl čas!

 

Vladimír Pirát Hrubý

Druháci, R.U.R., plyšová zelenina i hrací kostka...

Na začátku hodiny jsme již tradičně rozdali opravené úkoly a vybrali nově vypracované. Za domácí přípravu patří dětem (i rodičům) velká pochvala! Děti také vypravovaly, kde a jak strávily Velikonoce.

 

Hravou formou jsme potom procvičovali již dříve naučené slovní druhy. Pak jsme si rozdali plyšovou zeleninu. Ptáte se, proč? No přece, abychom se naučili rozpoznávat a správně používat nový slovní druh - předložky!

 

Novou látku jsme proložili již dávno slíbeným diktátem i výrobou hýbajícího se robota. Druháci tvoření milují!!! 

 

K zábavnějšímu naučení dalšího druhu - spojek - a ke tvoření souvětí nám posloužila hrací kostka a očíslované věty. I učení totiž může být hravé!

 

Jana Schulzová

Slepá bába, bledá tvář...

 

S pětičlennou skupinkou předškoláčků  jsme si zahráli na slepou bábu, která se hlavně dívenkám tuze zamlouvala.

 

Potom jsme si hráli na indiány a "bledé tváře", přivazovali se ke stromu, zkoušeli házet lasem na stojící i pohybující se "zvíře"...

 

Ke konci odpolední družiny jsme si trochu procvičili rovnováhu a zkusili oblíbené pozice jógy!

 

Vladimír Pirát Hrubý

Nejmenší v jarní přírodě

 

Sobotní výuku jsme zahájili rozšířením tématu „Jarní příroda“. Názorně jsme si ukázali, jak a kde ptáci staví svá hnízda, jak se z vajíčka vylíhne ptačí miminko, jak rozkvétá strom a kdo ho opyluje, co se děje v norách zvířátek pod zemí a seznámili jsme se také s názvy dalších jarních květin.

 

Na to všechno se nakonec přišla podívat i zvědavá slepička se svými kuřátky. Děti aktivně přiřazovaly připravené jarní objekty, a tím nám vzniklo naše velké „papírové“ jaro.

 

Poté jsme skládali půlené obrázky domácích zvířat a hmyzu, z grafomotoriky jsme si procvičili volný krouživý pohyb. Pavoučí mamince se narodilo několik barevných dětiček, které jsme nalepovali ke stejně barevným okénkům.

 

Zopakovali jsme si naši oblíbenou hru „Včelky“, pohybovali jsme se v rytmu dřívek a sedali si na květy. Pokoušeli jsme se také přenášet plastové vajíčko na lžíci jako včelka, která musí dopravit do úlu košík plný pylu a nesmí ho přitom vysypat. Zjistili jsme, že to není vůbec snadné.

 

Nakonec jsme se pustili do výroby papírového ptáčka, který zrovna zahnízdil. Tím jsme ukončili celé jarní téma. Děti a maminky spolupracovaly úžasně, ostatně jako vždy!

 

Daniela UboldiŠkolní sobota 17. března 2018

Jarní nálada s předškoláky

Jaro, sluníčko, Velikonoce a velikonoční zvyky byly hlavní náplní dvouhodinovky starších a mladších předškoláků. Plyšová ovečka a plyšové kuře spolu s malovanými vejci dodaly hodině velikonoční ráz. 

 

Vyrobili jsme si společně kolíčkové vykukující kuře. Potom jsme malovali prstovými barvami. Nestačili jsme se ani divit, že jedním obtiskem dlaně a několika obtisky prstu lze vytvořit rodinku slepičky s kuřátky. 

 

Zazpívali jsme si s kytarovým doprovodem písničku Šel zahradník do zahrady. S paní učitelkou Veronikou pozdravily děti slunce a cvičením se příjemně protáhly.

 

Na samý konec hodiny stihly děti vyrobit pro své tatínky-čtenáře originální záložku do knihy. 

 

Jana Schulzová

Veronika Truhlářová

První pomoc i míčové hry, lážo plážo, toť naše družina

17. března jsme se opět ve družině nenudili! Nejdříve jsme si zopakovali, jak postupovat při první pomoci, kam volat a co říct nejdůležitějšího panu dispečerovi (paní dispečerce), jak masírovat srdce (děkujeme mamince Lence za ukázku). Poté jsme v tělocvičně přenášeli potencionální nemohoucí kamarád(k)y.

 

Pak na řadu přišly míčové hry - každému podle jeho gusta... Nicméně dopoledni družina skončila v duchu ping-pongu, ve kterém se děti velmi rychle zdokonalují!

 

Pak oběd a šup šup bez odbíhání do třídy!

 

V odpolední družince jsme si chvilku kreslili. Poté jsme využili rozestavěných pingpongostolů a mimo jiné jsme si na nich zastříleli na plechovky, což děti bavilo víc, než pinkat pálkou přes síťku. 

 

Po plážolážotenise a košíkové s kluky si děvčata četla a lehce se rozcvičovala na závěrečnou společnou volejbalopřehazovačku. U té jsme se moc pobavili, ale také se soustředili, hlavně na podání, které většina zvládala na konci hry bravůrně!

Vladimír Pirát Hrubý

Opakování, tvoření a škatulkování

Druháci se nejprve pochlubili úkolem na psaní hlásek na konci a uprostřed slova. V tématu jsme pokračovali i procvičováním v učebnici a vymýšlením vlastních slov. 

 

Abychom si učení zpestřili, rozpovídali jsme se o Velikonocích, o zvycích v Česku a v Itálii a vrhli se na tvoření. Druháci doslova milují manuální vytváření čehokoli. Vyrobili jsme tentokrát velikonoční třpytivé kuře a záložku do knihy. 

 

Nakousli jsme velké nové téma - slovní druhy. Zaměřili jsme se na podstatná jména, přídavná jména a slovesa. Procvičili jsme si to zábavnou hrou - jistě ji znáte - posílání papírku do kola s tím, že každý dopíše jedno slovo. Vznikla nám například věta: Ledové vlasy pomalu kousaly do trávy. A jiné krásné nesmysly! 

 

Konec hodiny jsme věnovali četbě. Jak by také ne, vždyť měsíc je měsícem knihy :-). Tři děti si přinesly oblíbenou českou knihu a povídaly o ní ostatním.

 

Jana Schulzová

Probouzející se příroda s nejmenšími

Sobotní školička ve třídě nejmenších proběhla již v jarním duchu. Na děti čekal projekt „Probouzející se příroda“.

 

Ukázali jsme si, jak rostou sněženky, kde přezimoval krtek s myškou, kde pracují žížaly, co si dává k snědku právě vylíhlá housenka a kde včelky sbírají první pyl. U housenek jsme se trošku zdrželi, každý z dětí si jednu vyrobil. Seřazovali jsme kolečka od největšího po nejmenší, přilepili jsme oči, nos, tykadla, namalovali pusu, a tak se nám narodily další zelené housenky.

 

Poté jsme se přesunuli k pracovnímu listu - přiřazovali jsme mláďata savců k jejich maminkám. Věnovali jsme se také grafomotorice, kolem kuřátek jsme kreslili vajíčka (ovál), aby se nám měla z čeho vyklubat.

 

Po svačině jsme si zahráli na včelky, létali jsme podle rytmu, mávali papírovými křidélky a učili se sedat na květiny. Dále jsme ještě přikládali předměty k obrázkům s tématem domácích zvířat.

 

Na závěr jsme si vyrobili velikonoční slepičku, aby nám zdobila sváteční stůl či jen poličku. Poslední minuty jsme využili k volnému hraní s vláčky a novými dřevěnými hračkami.

 

Daniela Uboldi

Souvětí souřadné, shoda podmětu s přísudkem a další radovánky nejstarších

Tuto sobotu jsme byli v plné sestavě, tudíž jsme mohli navázat tam, kde jsme skončili.

 

Starší žáci se pomalu pustili do souvětí souřadného a celé tři hodiny se snažili pochopit co je to poměr mezi hlavními větami. Jak se vůbec rozlišují, jak se poznávají a jak se označují.

 

Mladší žák si upevňoval znalosti z minulých hodin a procvičoval si shodu podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen a jejich koncovky, vyjmenovaná slova a další.

 

Zároveň jsme se dohodli na průběhu další hodiny, protože do ní musíme zakomponovat českou historii kolem druhé světové války a dobu poválečnou.

 

V průběhu dubna nás totiž čeká spolupráce s Post Bellum. Už se nemůžeme dočkat!

 

Eva Humeňanská

Hody, hody doprovody s nejmladšími školáky

Sobotu před velikonočními svátky jsme pojali tematicky a povídali jsme si o zvycích a tradicích.

 

Každý z žáků se naučil typickou básničku  Hody, hody doprovody a následně jsme ji zhudebnili.

 

Procvičili jsme si čísla do 10 a našli správnou cestu do zaječí jamky. Pomocí básničky jsme se naučili zajíčka namalovat.

 

Po přestávce jsme vyráběli velikonoční kraslice a všem šla práce pěkně od ruky.

 

Michaela Skálová

Vyjmenovaná slova na několik způsobů...

Třeťáci mají na rozjezd  za úkol poskládat vyjmenovaná slova. Přišla na řadu i ta po písmenku V a názorné ukázky a vysvětlování.

 

Dalším velkým tématem byly pádové otázky u podstatných jmen.

 

Pracovní listy obohatily didaktické hry a pohybovka, která všechny probrala.

 

A práce na interaktivní tabuli je pro děti nejen zábavná ale i poučná.

 

Michaela SkálováŠkolní sobota 3. března 2018

U Eskymáků

 

Nultý a první ročník se v sobotu zúčastnil výpravu do Grónska. Na mapě jsme našli, kde leží země plna Eskymáků a ledních medvědů.

 

Vyzkoušeli jsme si, jak se Eskymáci pohybují na sněžnicích. Naučili jsme se Grónskou písničku od J. Nohavici a překvapením bylo, že v zimě snídají nanuky i eskyma! 

 

Naše grafomotorické okénko přivedlo na stopu medvěda a tuleně. Před svačinkou měly děti za úkol všechen sníh přesunout brčkem.

 

Vyrobili jsme ještě Eskymáky i s iglú a hodina se rozpustila jako sněhová vločka.

 

Michaela Skálová

Jaro, mláďátka, rostlinky...

 

Starší a mladší předškoláci tentokrát pracovali společně.

 

 

Nejprve jsme dokončili restík z minulé hodiny, kdy jsme si povídali o lidském těle - o ruce, o prstech, o správném držení tužky. Ruku jsme obkreslili, lepili jsme a stříhali a vyzkoušeli si smyslové vnímání.

 

 

Dalším tématem bylo jaro, mláďátka a stromy a rostliny... Chumelenice za oknem nám k názornosti přicházejícího jara příliš nepomohla... Místo pučících listů nám do třídy málem nasněžilo...

 

Pojmenovávali jsme zvířata, říkali si, jak se jmenují jejich mláďata, hádali je při odkrývací hře. Děti vybarvovaly obrázky a vyrobili jsme si  sněženku. 

 

 

Na doma děti dostaly "úkol" - přiřadit k obrázku se zvířecí maminkou správné mládě. 

 

 

Příště snad bude už doopravdy jarní hodina. Možná velikonoční?... Uvidíme!

 

 

Jana Schulzová

Veronika Truhlářová

Sněží...

... ve třidě jsme si řekli, za jakých atmosférických okolností padají vločky, jak se tvoří rampouchy a hlavně jak obléknout a kam postavit sněhuláka, aby co nejdéle  vydržel! Jednoho jsme si nejdřív společně nakreslili a potom jsme se dali do stavění opravdového sněhuláčka na dvoře!

 

Proběhla kouličkovaná i hody na cíl! Při obědě jsme se dohodli, jak se bude sněhulák jmenovat!

 

Odpoledni družina vyrazila díky dobrým sněhopodmínkám i na přilehlé náměstí, kde jsme po lekci snowskatu, která bavila i naše slečinky, postavili velikého sněhuláka!

 

Díky za pomoc všem rodičům!

 

Vladimír Pirát Hrubý

Zpátky ke kořenům

 

Naši třeťáci tuto sobotu pracovali velmi intenzivně.

 

Po kontrole domácích úkolu jsme se vrátili do minulosti a propojili jsme česky jazyk s vlastivědou. Porozumění textu a doplňující otázky nebyly jednoduché, a proto jsme si pustili krátká videa Dějiny udatného českého národa a dozvěděli jsme se více o Praotci Čechovi a prvním názvu Čechy.

 

Velkou soutěží byla stopovačka vyjmenovaných slov, kde suverénně vyhrál tým děvčat. Kluci se snažili, ale tempo dívek bylo vynikající.

 

Pracovali jsme s pracovními listy a přečetli si komiks a zajímavosti o prvním osídlení v Čechách.

 

Hodina byla aktivní a všichni skvěle pracovali.

 

Michaela Skálová

Jak to řeknu, jak to napíšu?

Na rozcvičenou jsme si s druháky dali slovní fotbal. Nebyla to jen ale tak náhodně vybraná hra... Už tam se muselo přemýšlet, co je na konci slova slyším za hlásku, ale jaké písmeno napíši... 

 

Značnou část hodiny jsme věnovali právě psaní hlásek na konci nebo uprostřed slov. Dumali jsme, dumali a poté si za pomoci tvarů slova a příbuzných slov zdůvodňovali, proč napíšeme h nebo ch, d nebo t, ď nebo ť, ž nebo š, z nebo s, b nebo p a v nebo f. 

 

Práci a učení jsme proložili hrou na zeleného trpaslíka, kimovkou a písní Jaro dělá pokusy. 

 

Příště nás čeká lehký diktát a povídání o českých knihách, které zrovna děti čtou. 

 

Jana Schulzová

Souvětí souřadná a podřadná

Minulou hodinu jsme pouze procvičovali.

Jelikož chyběl žák 4. třídy, zbylo nám více času pouze pro starší žáky.

 

Sepsali jsme si ještě jednou všechny větné členy, které se mohou objevit ve větě jednoduché. Poté jsme se stejným způsobem snažili poznávat druhy vět vedlejších v podřadných souvětích. Díky tomu jsme dokázali rozeznat souvětí souřadná, protože jsou uvozena jinými spojkami, než souvětí podřadná. Příští hodinu pomalu přejdeme právě k nim a vysvětlíme si poměry.

 

Musíme toto vše znát, abychom se později orientovali v složitých souvětích. S mladším žákem budeme pokračovat ve shodě podmětu s přísudkem v příčestí minulém.

 

Eva Humeňanská

Nejmenší sněhuláčci

Tentokrát jsme školní sobotu zahájili společnou výrobou velkého sněhuláka. Trhali jsme a lepili kousky papíru, a tak jsme si krásně procvičili jemnou motoriku. Nalepili jsme taktéž uhlíky a na nos jsme využili opravdovou mrkev.

 

Poté jsme se soustředili na grafomotorické cvičení s říkankou. Uvolňovali jsme ramenní kloub, přičemž jsme ocenili velkou pomoc maminek. Venku z nebe padaly jedna vločka za druhou a my využili nálepek - sněhových vloček, které jsme lepili na arch papíru - k zachycení dráhy letu.

 

Poté jsme se učili procházet sněhovými závějemi, foukali jsme do sněhu, k tomu nám posloužila obyčejná vata, a nakonec jsme se všichni zkoulovali koulemi, které jsme si vyrobili ze starých novin. Trénovali jsme tak hod – horní oblouk. Hezky jsme se rozdováděli a užili si spoustu legrace.

 

Dále jsme se krátce seznámili s Orffovými nástroji, pokusili se zazpívat písničku „Sněží, sněží“ a poletovali jsme jako sněhové vločky.

 

Na závěr jsme se ještě věnovali výtvarné činnosti, vytvořili jsme si sněhuláčky z vatových tamponků. Na sníh jsme použili bílou prstovou barvu. Někdo zachytil jemný snížek, někdo vytvořil opravdové závěje.

 

Seznámili jsme se taktéž se „senzory boxem“ se zimní tématikou a sněhuláčci s barevnými čepicemi nás procvičili v diferenciaci barev.

 

Teď už budeme čekat na opravdové jaro, které nám otevře nová témata pro hraní a tvoření!

 

Daniela UboldiŠkolní sobota 24. února 2018

Péče o zdraví v rukou starších předškoláků

Tématem lekce starších předškoláků bylo lidské tělo, zdraví a péče o něj.

 

Doplnili jsme slovní zásobu, která se ke zdraví a hygieně vztahuje, a procvičili ji za použití obrázků a oblíbených plácaček. 

 

Úspěch měla dětská lékárnička a děti neváhaly píchnout injekci ani panu redaktorovi z Českého rozhlasu, který do naší České školy zavítal. 

 

Skládali jsme také a lepili: děti zručně složily a vybarvily puzzle obrázek paní doktorky. 

 

Před svačinou jsme měli čas naučit s pomocí obrázků říkadlo Liška, šiška, pampeliška.

 

Druhá část hodiny se nesla ve znamení ZOH - družina nás totiž pozvala do tělocvičny na sledování vlastní olympiády. Fandili jsme a někdo si disciplíny i vyzkoušel. 

 

Jana Schulzová

Olympijský 0. a 1. ročník

 

V sobotu se uskutečnila malá zimní olympiáda v naši třídě i v tělocvičně.

 

Na úvod hodiny jsme si pověděli, co je to olympiáda, jaké sporty žáci znají. Naučili jsme se, jaké jsou hlavní olympijské symboly - barvy olympijských kruhů, oheň - a viděli jsme i české medailisty. Nejvíce žáky zaujalo rychlobruslení a snowboarding v podání E. Samkové.

 

Po vyplnění bludiště a procvičení  grafomotoriky jsme se přesunuli do tělocvičny, kde probíhal boj o medaile🥇.

 

Celou sobotu hodnotím velmi pozitivně a myslím si, že měli žáci velký zážitek.


Těším se na další sobotu, kde poputujeme do říše kreslených pohádek.

 

Michaela Skálová

Diktát, slova příbuzná či vzkaz

Krátký diktát jako rozcvička druháky v žádném případě nezastihl nepřipravené. Pozor si museli dát zejména na měkké slabiky a psaní bě pě vě mě dě tě ně. 

 

Hráli jsme oblíbenou hru To nebo ono, kdy si žák musí vybrat jednu z možností a říci ostatním, proč se tak rozhodl. "Kornoutek nebo kelímek? Přeci kornoutek, ten se po slízání zmrzliny dát sníst také!" 

 

Následovala nová látka, a to tvary slova a slova příbuzná. Loď - lodička - lodník či kočka - bez kočky - s kočkou.... Procvičení bude následovat za domácí úkol. 

 

Zkusili jsme si napsat krátký stručný vzkaz a zahráli si všichni společně scénku Dohoda. Úkolem jedné skupinky bylo přesvědčit druhou, aby šla do kina, a naopak úkolem druhé, aby přesvědčila první, že divadlo je o moc lepší!

 

Ke konci hodiny jsme se věnovali četbě s porozuměním a úplnou tečkou byl heslovitý záznam celé hodiny do naší "barevné knížky".

 

Jana Schulzová

Olympijský výběr třeťáků

Olympijsko-pracovní sobota nás čekala s výběrem třeťáků. Na úvod hodiny měli žáci vyplnit pracovní list s olympijskými disciplinami.

 

Poté přišlo na řadu opakování  vyjmenovaných slov po P a soutěž na týmy.

 

Na interaktivní tabuli jsme malovali hvězdnou oblohu a seznámili se s vyjmenovanými slovy po S.

 

Pak přišla malá odměna spojená se svačinkou - sledování části první třetiny ledního hokeje Česko-Kanada, při němž Vláďa pirát skvěle vysvětloval pravidla a naučili jsme se pořádně fandit.

 

Ve zbytku hodiny jsme zapracovali na procvičování vyjmenovaných slov zábavnou  formou a kontrolovali DÚ.

 

V příští hodině zabrouzdáme do historie a žáci se mají určitě na co těšit.

 

Michaela Skálová

Olympijská družina s prvky jógy...

 

Dopolední družina žila olympijskou zimou..... v tělocvičně! Nejdřív jsme si ale o olympijských sportech něco řekli a vyrobili si každý své závodní číslo.

 

Závod v moderním pětiboji smíšených dvojic měl na tak mladý sport velkou účast... Trať se skládala z lyžoběžkování, crossu na snowbordu, hokejové části, dvoubobu a závěrečného curlingu.

 

 

Odpoledne jsme si mimo těchto sportů s předškoláky stihli dokonce zacvičit ještě trošku jógu!

 

 

Vláďa Pirát 

Pestrobarevná hodina nejmenších

 

V sobotu 24. února byla výuka ve třídě pro nejmenší zaměřena především na rozvoj jemné motoriky, vrstvili jsme např. barevné těstoviny na dřevěné tyčinky, tvořili pavoučí síť apod.

 

Dále jsme procvičovali diferenciaci a pojmenování barev, věnovali jsme se také matematické představivosti, konkrétně vyjádření množství jednoho prvku a přiřazování jedné ku jedné. Zároveň jsem nacvičovali oční pohyb zleva doprava, který děti v budoucnu využijí při nácviku čtení.

 

Dráha plná barevných ťapiček nás naopak učila orientaci v prostoru a zároveň jsme měli možnost procvičit si barevné spektrum.

 

Vyzkoušeli jsme si zazpívat a zatančit „Kolo, kolo mlýnský“, zacvičili jsme si i se zvířátky a pak už jsme se věnovali preventivní logopedické chvilce. Přivoněli jsme si ke kytičce (trénovali jsme nádech nosem, výdech ústy), opět jsme procvičili jazýček s opičkou Emilkou a také jsme vytleskávali jednotlivá slova podle obrázků, které jsme si vytáhli z kouzelného pytlíku.

 

Učili jsme se rovněž přiřazovat obrázky rozkrojeného ovoce k ovoci celému.

 

K rozvoji smyslů i grafomotoriky posloužily pískovničky, do kterých děti mohly kreslit prstem nebo si mohly vytvořit svou vlastní zahrádku z přiložených přírodnin.

 

A protože jsem měli deštivý týden, tak jsme si na závěr ozdobili papírové deštníky barevnými razítky.

 

Nakonec byl dětem vyčleněn čas a prostor na volné hraní. Kluci se vrhli na vláčkovou dráhu, naopak naše jediná holčička ve třídě navlékala trpělivě těstovinové korálky na šňůru.

 

Daniela Uboldi

Opakování je matka moudrosti!

 

V sobotu jsme si s dětmi zkontrolovali všechny úkoly.

 

Honzíkovi jsme společně vysvětlili princip shody podmětu s přísudkem v příčestí minulém, poté jsme jej nechali pracovat samostatně, aby si upevnil znalosti.

 

Se staršími žáky jsme si zopakovali užívání vedlejších vět. Na chvíli jsme práci opustili a zúčastnili jsme našich olympijských her! A byla to opravdu velká zábava!

 

Později jsme se k práci vrátili, procvičovali jsme již výše zmíněnou látku.

 

Na konci hodiny jsme si shrnuli učivo a příští hodinu nás opět čeká procvičování.

 

Opakování je totiž matka moudrosti!

 

Eva HumeňanskáŠkolní sobota 10. února 2018

Masopustní sobota starších předškoláků

 

Nebudete tomu věřit, ale na hodině předškoláků se mi nesešli mí obvyklí žáci! Představte si, že jsem měla ve třídě sovičku, Geca ze Super Pigiamini, krále, ledovou královnu Elsu, superhrdinu a policistu! 

 

A ze mě se u tabule místo stal kocour v botách!

 

Nejdříve se masky pochlubily domácím úkolem, který spočíval ve stříhání podle nejrůznějších čar. Poté jsme si dali "závody" ve stříhacím sjezdu, bruslení a bobování.

 

Poslechli jsme si píseň Maškarní plesy a barvili karnevalovou scénu podle diktátu barev.

 

Druhá část lekce byla věnována povoláním. Povídali jsme si o tom, čím by děti chtěly být, co dělají rodiče, jaká povolání znají. Zahráli jsme si pantomimu a poslechli písničku Dělání.

 

Na závěr si u kreslení děti poslechly čtenou pohádku O sedmi kůzlátkách.

 

Domů odešly masky za zvuku vlastnoručně vyrobených rumbakoulí!

 

Jana Schulzová

 

Komorní sestava mladších předškoláků

 

Naše třída byla tuto sobotu v komorní - holčičí - sestavě. I přesto jsme se držely programu!

 

Vyrobily jsme si masky, zacvičily si.

 

A za pomoci písničky Starý farmář si vyzkoušely, jak které zvířátko vydává zvuky. 

 

S pomocí papíru a lepidla jsme vyrobily foto rámeček.

 

Také jsme si zapískaly na flétnu a zkusily rytmus - dlouhé a krátké noty.

 

Ke konci hodiny jsme si ještě trochu karnevalově zatančily.

 

Veronika Truhlářová

Druháci v převleku

I druhá třída překvapila svými masopustními převleky. Kocouru v botách u tabule naslouchali ninja, pirátka, princezna a víla!

 

Ale ani tak nebyli ušetřeni učení...

Po úvodním vrácení úkolů a kontrole domácí křížovky jsme opakovali abecedu a česká specifika, jako jsou háčky, čárky, CH, slabiky di ti ni dy ty ny dě tě ně bě pě vě mě.

Na výše uvedené jevy jsme si napsali opravdický diktát.

 

Legrace jsme si užili u jazykolamů, které děti slíbily, že nechají číst nebo přeříkat svým italským tatínkům!

 

Také jsme si zahráli hru s kostkou a figurkami a nikomu nevadilo, že to byla hra opakující učivo.

 

Poslouchali jsme písně Maškarní plesy a Dělání. 

 

Ke konci hodiny jsme si povídali o dopise, pohlednici a jejich náležitostech. Děti si samy vyrobily pohlednici, kterou možná někomu z vás pošlou!

 

Na úplný závěr jsme si zahráli hru na nesmyslné věty! Vyprávělo s o ní ještě na chodbě... 

 

Jana Schulzová

 

Sladko-hravá družina

... malování perníčkových masek... skákání přes gumu... fotbálek... slepá bába... hra Aktivity... Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum... skákání panáka... A MNOHO DALŠÍHO!

 

Olga Votavová

Gramatiky se rozhodně nebojíme!

 

Sobotní vyučování jsme klasicky zahájili opakováním z předešlé hodiny. Žáci vyšších tříd si navzájem zkontrolovali úkoly, zatímco Honzík si vypracovával samostatný úkol. Zopakoval si všechny kategorie podstatných jmen, které zná.

 

Poté jsme si společně ještě jednou definovali základní skladební dvojici, zopakovali si druhy podmětu a přísudku. Kubík a Márinka se také seznámili s grafem věty jednoduché. Na tabuli si vypsali několik vět a následně je společně graficky označili.

 

Honzík dostal velice důležitý úkol! Vysvětlili jsme si pojem slovesný způsob. Následně převzal roli učitele, sepsal všechny slovesné kategorie, které zná, včetně slovesného způsobu, a na konci hodiny vyložil spolužákům gramatické jevy, které jsou obtížné.

 

Mezitím se žáci vyšších ročníků seznámili s druhy vedlejších vět. Věnovali se i cvičení, u kterého převáděli větu jednoduchou na souvětí podřadné. Díky tabulkám, které jsme si vypracovali minulou hodinu, byla tato práce velice snadná!

 

Na konci hodiny jsme si společně shrnuli veškeré učivo, které jsme probrali.

 

Hodina to byla velice náročná, ale troufám si říct, že jsme ji bravurně zvládli!

 

Eva Humeňanská

Karnevalové učení 0. a 1. třídy

 

Naše karnevalové učení začalo popsáním všech masek. Každý dorazil v KRÁSNÉ masce.

 

Naučili jsme se písničku Kalamajka mik,mik,mik, kterou jsme zhudebnili pomoci Orffových nástrojů.

 

Zahráli jsme si pohybovku Maso-Pust, která všechny rozhýbala.

 

Po svačince přišla na řadu módní přehlídka a focení.

 

Dále jsme vyráběli benátské masky a řekli jsme si, jak vypadá masopust v Česku a jak v Itálii.

 

 

Při grafomotorickém cvičení s klaunem jsme procvičili vlnovky, klikaté čáry a klubíčka.

 

Michaela Skálová

Karnevalové veselí třeťáků

 

Sobotní karnevalové veselí jsme zahájili novou látkou, a to našimi oblíbenými vyjmenovanými slovy, tentokrát po P. Hodně jsme procvičovali v učebnici a v pracovním sešitě formou skupinové práce.

 

Dostalo se i na individuální zkoušení, které v průměru dopadlo velmi slibně.

 

Žáci si zaveršovali u masopustních básniček a rozpohybovali v tanečních kreacích při opeře Rusalka.

 

Třída se sešla v plném počtu a moc se mi líbila aktivita a energie celé skupiny.

 

Michaela Skálová

První setkání dvouletých

V sobotu 10. února jsme zahájili výuku s dvouletými dětmi. Byla pro ně vybrána velká třída, která zajišťuje možnost dostatku pohybu a prostoru pro další aktivity. Třída byla rozčleněna na jednotlivé koutky, které nabízely různorodé činnosti. Děti s maminkami si je mohly libovolně procházet.

 

Věnovali jsme se diferenciaci barev, a to jak základních, tak i doplňkových a zároveň jsme rozvíjeli jemnou motoriku. Naopak hrubou motoriku jsme měli možnost procvičit ve zdolávání překážek a prolézáním textilního tunelu.

 

Čas jsme si našli i na postavení kolejí pro vláčky a následně jsme je i řádně vyzkoušeli. Děti se dále věnovaly volnému kreslení voskovkami a měly také možnost ozdobit si papírovou čepici prstovými barvami.

 

Na závěr jsme se naučili jedno dechové cvičení a také jsme si procvičili jazýček s opičkou Emilkou.

 

Hlavním cílem první školní soboty pro nejmenší bylo vytvořit pozitivní, přátelské, klidné a zároveň kreativní prostředí, které by děti natolik oslovilo a bavilo, aby se na následující sobotní setkání těšily. Myslím, že se nám to podařilo. Děti i maminky spolupracovaly úžasně, takže snad mohu říci, že jsme si to všichni moc užili.

 

Daniela Uboldi