ŠKOLNÍ SOBOTA 13.10.2018

Ponožky podzimních skřítků, počítání do pěti a barevný ježek ve třídě včeliček

 

Třída malinkých Včeliček zahájila hodinu s podzimními skřítky. Víte, stala se taková nemilá věc. Skřítek Záškodníček promíchal ostatním skřítkům ponožky a vyválel je v listí. Po ránu už není žádné teplo a my měli obavu, aby se nám hodní skřítkové nenachladili, a aby je nezebaly nožičky. A tak jsme tuhle nemilou událost společnými silami napravili. Ponožky jsme protřídili podle párů, vyprali je a pověsili na šňůru, kde se o ně postaralo sluníčko a svými hřejivými paprsky je usušilo.

 

Mezitím jsme si procvičili matematiku. Počítali jsme do pěti a to s veselými puntíkovanými muchomůrkami. Dalo nám to zabrat, ale nakonec jsme vše zvládli na jedničku.

 

 

Pak jsme se vrátili zpět do říše skřítků. Čekala na nás spousta úkolů: poskládat a slepit skřítka, který byl rozstříhán na kusy, seřadit skřítky od největšího po nejmenšího, zachytit pastelkou dráhu skoku skřítků Rozverňáčků, přiřadit správný stín k obrázku a hledat rozdíly v jednotlivých řadách.

 

Po tak náročných úkolech jsme se šli protáhnout. Naše oblíbená hra „Včelky“ opět nezklamala. Pořádně jsme se vydováděli. Některé děti pokračovaly v divočení, jiné naopak zaujala výroba barevného ježečka. Nakonec se ježkové ještě honili po třídě, až je zklidnilo prolézání dlouhého tunelu ze židlí. Hodinu se skřítky jsme si užili a já se již nemohu dočkat na další!

Daniela

Chobotnička Vendulka, nová písmenka a pečení koláče ve třídě housenek

 

Třída Housenek zahájila hodinu v komunitním kruhu. Strašidýlko Emílek prozradil obsah hodiny a představil nám svou kamarádku – chobotničku Vendulku. Vysvětlil nám, že se s Vendulkou můžeme hodnotit sami po každém vypracovaném úkolu, a to pomocí nalepených „Úsměvníčků“. Dětem se sebehodnocení velice líbilo a já jen mohu říci, že byly k sobě neuvěřitelně upřímné a pravdivé.

 

 

Chobotnička Vendulka nám také připravila zvláštní aktivitu, která se prolínala celou hodinou. Vymyslela si, že upečeme mamince mřížkový koláč s jablky. Nejdříve jsme museli najít připravené těsto, a pak jsme sbírali plátky jablíček. Za každé splněné cvičení jeden plátek. Hned první jsme dostali za náš první vypracovaný domácí úkol. Nakonec jsme udělali mřížku a šup, koláček pro maminku byl hotový. Doufáme, že maminky ocenily počet plátečků, protože jsme pracovali opravdu velice pilně a úkolů bylo nesčetně.

 

 

V Živé abecedě jsme společně probrali písmena A, Á a začali jsme také M. Zahráli jsme si několik her s novými písmenky, a ještě si k tomu našli čas na grafomotorické cvičení. Uvolnit ruku nám pomohla říkanka o dešťových kapičkách. Poté jsme již tužkou zdatně kroužili kolem květin a jedné babičce, která ráda plete, jsme dokreslovali chybějící klubíčka.

 

 

Po intenzivním soustředění jsme věnovali poslední půlhodinku výrobě papírového ježečka. Procvičili jsme si stříhání a lepení. Vyučování uteklo jako voda. A příště? To nás již čekají první slabiky!

Daniela

Tuto sobotu naše třída předškoláků a nultých ročníků udělala velký pokrok. Musím pochválit všechny děti, jelikož vidím velké zlepšení v komunikaci.

 

Dnes jsme si povídali o ročních obdobích, o změnách a o tom co můžeme dělat za sporty. Zvládli jsme rozlišit, co se nosí v létě 🏖️ a co v zimě ⛄

 

S dětmi, které snámi minulý rok nechodily na flétnu, jsme se seznámili s tímto hudebním nástrojem. Jak jej držíme, jak se na něj hraje a v neposlední řadě jak se čistí. Zapískali jsme si i první tóny. Musím pochválit snahu všech i entusiasmus.

 

S nultým ročníkem jsme navázali v písance na psaní čar shora dolů zdola nahoru. Procvičování rukou a prstů nevyjímaje. A začali jsme se seznamovat s geometrickými tvary.

 

Zkrátka jsme šikulové, tolik práce za jednu sobotu!

 

A co nás čeká příště? S návazností na roční období a na geometrické tvary připravte se..... Protože se pokusíme sestavit létajícího draka. 🐲

 

S pozdravem těším se na vás!

 

Vaše paní učitelka Veronika🌞ŠKOLNÍ SOBOTA 29.9.2018

Po prázdninách do školky a rozcvička nultého ročníku

První učební sobotu byli rodiče obeznámeni o průběhu výuky a o možnostech účastnit se jí.

 

S dětmi jsme si povídali o prázdninách, naučili se novou básničku: Povídám, povídám pohádku…. Zahráli jsme si hru: Hlava, ramena, kolena, palce…, při které i největší stydlíni pookřáli a začali se bavit.

Zapískali jsme si na flétničky a zacvičili si. Protahování je důležité, vždyť rosteme!

 

A s našimi většími, s nultým ročníkem, jsme si udelali rozcvičku na malování písmenek a zvládli několik cvičení v sešitě. Nadšení nám nechybělo a do příště se děti z nultého ročníku naučí prstové cvičení, které jsme si ukázali. Kdo to zvládne, dostane malý dáreček! 

 

Těším se zas na příště, vaše paní učitelka

Veronika

Měkké, tvrdé, obojetné, žena, růže, píseň, kost ... aneb  opakujeme

První hodinu v tomto roce jsme započali kompletním a systematickým opakováním.

 

Nejdříve jsme si zopakovali hlásky, rozdělení hlásek a pomalu jsme přešli k procvičovaní měkkých, tvrdých a obojetných souhlásek. Pracovali jsme s interaktivní tabulí, která nám pomohla s cvičením na vyjmenovaná slova.

 

Následně jsme vypracovali pracovní list, který byl zaměřen na kořeny slov, předpony a přípony.

 

Ke konci hodiny jsme se společně věnovali i kategoriím podstatných jmen, zopakovali jsme si pády, čísla, rody a Honzík nám doplnil vzory podstatných jmen.

 

Na konci vyučování jsme i dokonce stihli vymezit rozdíl mezi antonymy a synonymy!

 

Příští hodinu si zopakujeme slova nadřazená a podřazená, kořeny slov - a pomalu se se čtvrtou třídou pustíme do psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje.

 

Honzík si ještě musí zopakovat shodu podmětu s přísudkem v příčestí minulém a i s ním se pomalu pustím do nové látky. Budeme spolu objevovat zákony vjevu psaní mě, mně, mne.

 

Eva

Staronové hlásky a první vyjmenovaná slova

Třetí třída se už od počátku pustila do opakování látky z předešlého roku.

 

Nejdříve jsme si zopakovali hlásky, rozdělení hlásek a pomalu jsme přešli k procvičovaní měkkých, tvrdých souhlásek. Stejně jako se čtvrtou třídou, jsme si i s třetí třídou pracovali s interaktivní tabulí. Značnou část hodiny jsme věnovali rozdílu mezi tvrdými a měkkými souhláskami. Vše si řádně zapsali i do sešitu tak, aby se v budoucnosti dobře orientovali, proč musejí dobře znát rozdělení souhlásek. Protože se skoro celý letošní rok budeme věnovat souhláskám obojetným - tedy vyjmenovaným slovům!

 

Ke konci hodiny jsme zopakovali psaní u/ú/ů, druhy vět a slovní druhy. Příští hodinu se budeme věnovat znovu opakování a pomalu se pustíme do vyjmenovaných slov po B.

 

Už se na další hodinu velice těšíme!

 

Eva

Jablíčkové dobrodružství včeliček

 

Nový školní rok jsme zahájili tématem „Jablíčkové dobrodružství“. Čekala na nás spousta úkolů a aktivit. Nejdříve jsme si vytvořili obrázek s jabloní, na kterou jsme lepili jablíčka podle příslušné barvy v zadání. Nakonec se na tu krásu přišel podívat i ježeček, kterého jsme si vybarvili. Dále jsme se učili spojovat jablíčka stejné barvy. Procvičili jsme si tak nejen tři barvičky, ale i grafomotoriku – čáru.

 

Poté jsme se vrhli na matematiku. Prázdné košíky jsme naplnili jablíčky od jednoho až po tři. K nácviku jemné motoriky jsme použili legračního červíka, který tak usilovně vytvářel chodbičky v jablíčku, až se v něm celý zamotal. Museli jsme ho vysvobodit. Pak nás čekalo cvičení na časovou posloupnost. Kousnout do jablíčka to není jen tak a seřadit „kousance“ od celého jablíčka až po ohryzek nám dalo pořádně zabrat. Ale zvládli jsme to a byli jsme náležitě pochváleni.

 

Naše hlavičky už byly dost unavené, a tak jsme se společně protáhli. Předvedli jsme si, jak se trhají jablíčka a vytahovali jsme se do výšky. A co bylo dál? No, přece jsme si museli zahrát na červíky! Prolézali jsme tunelem o závod a pěkně si to užili.

 

Závěr hodiny byl věnován výtvarné výchově. Korkové špunty posloužily jako razítka a my si tak mohli ozdobit papírové jablíčko podle našich představ. Někteří z nás zvolili jedinou barvičku, jiní naopak vytvořili zajímavé barevné kombinace. Myslím, že se nám první hodina vydařila a já už jdu plánovat další!

Daniela

Strašidýlko Emílek a Housenka Agáta - úvodní hodina  prvňáků a druháků

 

V první a druhé třídě jsme zahájili vyučování komunitním kruhem. Jednotlivě jsme se představili a řekli o sobě nějakou zajímavost, např. co máme rádi, jaké zvířátko máme doma, co nás baví apod. Poté jsme si zahráli hru se jmény. Ta nám šla skvěle! Dále jsme si společně stanovili třídní pravidla, vytvořili smlouvu a společně ji odsouhlasili.

 

Pak nás překvapil nový kamarád - strašidýlko Emílek, který pro nás bude v následujících hodinách připravovat různé úkoly. Některé děti se musely s Emílkem náležitě pomazlit. Poté jsme se již přesunuli k práci s naší novou učebnicí „Živá abeceda“.

 

Chlapec z druhého ročníku se věnoval učebnici odpovídající jeho zařazení a věku.

 

Seznámili jsme se s housenkou Agátou, vysvětlili si zadání cvičení v piktogramech, procvičili „čtení“ řádků a sloupců a splnili jsme několik dalších úkolů.

 

Poté jsme si šli odpočinout na deku. Tam jsme na připravený arch lepili různé obrázky z recyklovaných časopisů a zaznačovali, kolik slabik obsahují jednotlivá slova. Poznávali jsme i na jakou hlásku začínají a některé děti zvládly rozlišit i hlásku poslední.

 

Poté byl čas na uvolnění se, a tak jsme si vyrobili papírové housenky Agáty. Někdo si vyrobil opravdu hodně dlouhou, jinému se naopak líbila krátká, avšak s velkými kukadly. Fantazii se meze nekladli!

 

První seznamovací hodinu jsme si užili a příští hodinu nás čeká již více práce, ale zároveň i zábavy!

Daniela