ŠKOLNÍ SOBOTA 12.1.2019

Včeličky za polárním kruhem

 

Třída Včeliček tentokrát putovala až za polární kruh. Na začátku hodiny jsme si společně vytvořili polární krajinu: rýže, bílé kamínky, skleněné čočky, papírové vločky, to vše jsme si nasypali do našeho senzory boxu. Vytvořili jsme si tak náš „sníh“ a „led“ a pořádně jsme se v něm prohrabali. Až jsme si to dostatečně užili, pokračovali jsme s výstavbou moře, přidáním iglú, Eskymáků a polárních zvířat. Chvíli jsme si hráli, a pak už přišel na řadu opravdový eskymáčí lov a sušení ryb. To nás velice bavilo a lovení jsme museli zopakovat celkem třikrát. Krásně jsme si u toho procvičili jemnou motoriku.

 

 

Dále nás čekalo rozdělování a třídění zvířátek žijících za polárním kruhem a těch, kterým se líbí více africké teplíčko. Trénovali jsme i zrakové vnímání: doplňovali jsme chybějící obrázky a přiřazovali polární motivy k příslušným stínům. Matematiku jsme použili při počítání sněhových vloček, a že jsme zvládli počítat až do pěti! Grafomotorickým cvičením jsme pomáhali tučňákovi přeskakovat ledové kry tak, aby se nenamočil. Procvičili jsme si tím horní obloučky.

 

 

Poté nás čekala dráha s překážkami. Hrubou motoriku jsme trénovali při překonávání zasněžených závějí, při skoku po ledových kvádrech a při prolézání sněhového tunelu. Krásně jsme se protáhli!

 

 

Závěr hodiny byl věnován výtvarné výchově, vyrobili jsme si ledního medvěda. Ale protože ho bolelo v krku, tak jsme mu ještě vytvořili barevnou šálu k brzkému uzdravení. Použili jsme k tomu naše oblíbená razítka. Medvědovi se ihned ulevilo, což nás velice potěšilo…

Daniela Uboldi

Housenky, povánoční opakování i nová písmenka

Třída Housenek se nám sešla po Vánocích v komorním počtu. Dokonce i strašidýlko Emílek byl na dovolené. To nás ale vůbec neodradilo v chuti naučit se nová písmena! Probrali jsme společně „D“ i „K“. A pak jsme se vrhli na povánoční opakování. Zahráli jsme si spoustu her na procvičování slabik i celých slov. Trénovali jsme i předložkové vazby.

 

V závěru hodiny jsme vytvářeli papírové městečko. Na zadaná písmena jsme vymýšleli a zároveň psali slova do okének domečků. Pokud nás nic nenapadalo, obrátili jsme se na Slabikář, který nám hned napověděl. Připravujeme se tak do budoucna na samostatné vytváření kognitivních map a vyhledávání textu. Děvčatům šla práce hezky od ruky a s výsledky byly velice spokojeny!

 

Daniela Uboldi

Mladý pán a jarní hrad

Na poslední hodině jsme byli skoro v plné sestavě. Kristýnka se k nám po poslední hodině přidala a bude s námi nadále pokračovat. Ze začátku jsme si shrnuli, kolik látky jsme už stihli probrat a co nás vlastně všechno ještě čeká.

 

Tentokrát jsem se musela hodně věnovat žákovi 5. třídy. Žáci 4. třídy samostatně pracovali ve skupině na cvičeních z učebnice (procvičovali si skloňovaní podstatných jmen podle vzorů - žena, růže píseň, kost v množném čísle - koncovky ami, emi, mi v 7. pádě).

 

Honzík si osvojoval úplně novou látku, a to deklinaci přídavných jmen. Zkoušel si, jaká přídavná jména se skloňují podle vzoru jarní a která se skloňují podle vzoru mladý. Systém vcelku rychle pochopil. Za mé asistence si vypracovával zadaná cvičení a s žáky 4. třídy jsme si mezitím kontrolovali správnost řešení. A hurá! Výsledky byly nad moje očekávání! Samozřejmě, že v některých případech si nejsou zcela jistí (zejména u slov, kde vůbec neznají význam slova - např. otep slámy), ale dobrý základ mají!

 

Za domácí úkol si mají přepsat na kartičky vzory podstatných jmen rodu mužského - čeká nás tedy ta nejtěžš ípráce. Honzík si do vypracoval všechna cvičení a příští hodinu nás čekají přídavná jména přivlastňovací.

 

Konec hodiny byl celkem hektický, vůbec jsme si v zápalu nové látky neuvědomili, že přetahujeme! Někteří žáci odcházeli dokonce zklamaní, že jsme si nepřepsali na kartičky: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce...

 

Eva Humeňanská

Výr zavířil ve vysokých výškách...

Na nový rok jsme se sešli v plné sestavě! Se žáky třetí třídy se pomalu blížíme k uzavření jednoho tématického celku. A to vyjmenovaných slov.

 

Protentokrát jsme si na trojúhelníky vypsali vyjmenovaná slova po V. Tato obojetná souhláska je speciální a obtížná v tom, že zahrnuje i gramatický jev, a to užití předpony vy/vý. Tomuto jevu jsme se museli vyhnout, protože se všemi ostatními vyjmenovanými slovy bychom si nestihli osvětlit předponu/kořen/příponu. Proto jsme se věnovali pouze takovým slovům jako je: vír/výr,výt/vít, výskat/vískat, výška/víška ad. Následně jsme si společně procvičili rozdíly v těchto slovech a v dalších slovech vyjmenovaných.

 

Příští hodinu nás tedy čeká vyhledávání kořenů a předpon, dále si ještě vysvětlíme vyjmenovaná slova po Z a další pololetí žáky čeká skladba věty a kategorie podstatných jmen!

 

Eva Humeňanská ŠKOLNÍ SOBOTA 15.12.2018

Duhová vánoční hodina u včeliček

 

Vánoce nám klepou na dveře a všude ve vzduchu je cítit vánoční atmosféra. V sobotní školičce ve třídě Včeliček tomu nebylo jinak. Nejdříve jsme si „duhově“ ozdobili papírový vánoční stromeček. Čekala na nás spousta barevných baněk - celé barevné spektrum, které jsme museli správně roztřídit a přiložit na správné místo. Dalo nám to hodně práce, ale s výsledkem jsme byli velice spokojeni.

 

 

Pak jsme se ponořili do dalších úkolů. Poskládali jsme si puzzle: červenou baňku s hvězdičkami, hledali jsme stejné barevné vzory stromečků a baněk, grafomotoriku jsme si procvičili kroužením, a jak můžete tušit, „vykroužili“ jsme si další krásné baňky. Zabývali jsme se také matematikou. Postřehovali jsme počet baněk, či naopak znázorňovali jejich počet, to vše do čísla čtyři. Šlo nám to parádně!

 

 

Jako vždy jsme se pak protáhli a zopakovali si naše oblíbené pohybové hry.

 

 

Závěr hodiny patřil výrobě tradičního vánočního svícnu, vytvořeného z jablíčka a sušeného ovoce. Napichovali jsme i želé bonbony a některé neskončily na jablíčku, ale přímo v puse. Naštěstí o rozinky nebyl velký zájem, a tak nám zůstalo něco i k dekoraci…

 

Daniela Uboldi

Housenko, nezlob se!

 

Na záčátku hodiny si třída Housenek procvičila probrané učivo, a poté se soustředila na nová písmena. Naučili jsem se „T“ a „J“ a seznámili se také s malými písmeny. Hráli jsme si se skládací abecedou a čas jsme si vyhradili i na slabikové „Člověče, nezlob se“. Výherci jsme pogratulovali a pokračovali jsme dále. Cvičili jsme grafomotoriku, čekala na nás spousta pracovních listů s vánoční tématikou.

 

 

V poslední hodince si každý z nás vytvořil originální vánoční stromeček, který v sobě skrýval různá okénka a otvírací baňky, do nichž jsme vepsali probrané slabiky. Utřídili jsme si tak a zároveň i zopakovali probrané učivo, které můžeme doma hravou formou neustále opakovat a fixovat.

 

Daniela Uboldi

Sypat nebo sípat? Sýr nebo síra? Kdo ví?

Na začátku hodiny jsme si opět rozdělili vokály a konsonanty. Žáci sami vyjmenovali obojetné souhlásky a popsali, které jsme již probrali, a které nám ještě zbývají.

 

Tentokrát jsme se věnovali vyjmenovaných slovům po S. Opět jsme více procvičovali slova, která by mohla dělat dětem problémy: sypat/sípat, sýr/síra, sýrový/sírový apod. Žáci si jako vždycky vytvořili kartičky, aby se lépe orientovali v nové látce.

 

Zopakovali jsme si všechnavyjmenovaná slova, řekli jsme si, kde bychom mohli narazit na chybu a po zbytek hodiny jsme pouze procvičovali s učebnicí a později i s interaktivní tabulí.

 

Eva HumeňanskáŠKOLNÍ SOBOTA 1.12.2018

Mikulášské včeličky

 

První prosincová sobota proběhla v převánočním duchu. Přišel k nám Mikuláš, anděl i čert. Ale oni byli takoví celí rozložení, my jsme si je nejdříve museli složit! Ukázalo se, že je to pro nás hračka. Pak jsme si ke každé postavičce vytvořili cestičku pomocí malířské pásky a třídili jsme jablíčka pro Mikuláše, oříšky pro andílka a brambory pro čerta. To jsme se naprocházeli, než jsme vše roztřídili…

 

 

Posléze byl pro každého z nás připraven Mikuláš v bílém hávu. Měl v sobě dírky, a tak nám posloužil jako hračka proplítačka. Procvičili jsme si jemnou motoriku a přitom se u toho přímo pekelně soustředili.

 

 

Poznali jsme také, že i andílci mohou mít svá dvojčata, která vypadají úplně stejně a rovněž se i stejně oblékají. Čekal na nás doslova dav andílků a my museli najít ke každému to správné dvojče. To vám byla ale dřina!

 

 

Čert si na nás vymyslel matematický úkol. Museli jsme spočítat jeho chlupy na bradě. To byl tedy opravdový čertovský úkol, ale zvládli jsme ho na jedničku! Nějak se tomu čertovi s námi zalíbilo, a tak nám ukázal ještě další pekelníčky, kteří vyskakovali z krabičky. Těm jsme dokreslovali hezké pružinky, procvičili jsme si tím alespoň grafomotoriku. Poté jsme si zahudrovali jako správní čerti, vyplazovali jsme na sebe jazyky a zahráli si několik pohybových her.

 

Ve výtvarném koutku jsme si vyrobili papírové anděly a pořádně jsme si je natřpytili. Netřpytili se jen andílci, ale také my a myslím, že i celá škola, ale tak se nám aspoň spontánně vytvořila ta správná vánoční atmosféra.

 

Daniela Uboldi

Opakování s ufonkem Rudolfem a nová písmenka P a U

 

Třída Housenek byla tuto sobotu opravdu statečná. Za pár hodin měla vypuknout mikulášská besídka, ale děti se i tak dokázaly plně soustředit na výuku.

 

Procvičili jsem si probrané učivo s mimozemšťanem Rudolfem, a poté jsme se naučili nová písmena „P“ a „U“. Četli jsme a psali opravdu dlouho, dokonce jsme zvládli i grafomotorická cvičení: šikmé čáry vpravo, šikmé čáry vlevo a čáry shora dolů.

 

 

V poslední půlhodince jsme si vyrobili ještě třpytivého andílka a šup – konečně jsme mohli do sálu vyhlížet Mikuláše s anděly a čerty. Po chvíli napětí jsme se dočkali a náležitě si to užili.

 

Daniela Uboldi

Střední rod v množném čísle a shoda přísudku s podmětem

Po minulé náročné hodině jsme se se žáky čtvrté třídy dohodli tak, že začneme nejdříve domácími úkoly, abychom zjistili, co nám dělá největší problém. Žák páté třídy mezitím vypracovával samostatnou práci za mé asistence.

 

Když jsme si se žáky 4. třídy ujasnili, co nám nebylo ještě zcela jasné, vrhli se na skupinovou práci a já se tak mohla věnovat Honzíkovi. S ním jsem nadále procičovala velice obtížný jev - předpony s/z a opakovali jsme společně i skupinu mě/mně.

 

Po svačině se Honzík ujal znovu role učitele a pokusil se žákům vysvětlit, proč se podstatná jména skloňují podle vzorů a také si s námi společně procvičil skloňování podstatných jmen rodu středního v množném čísle, přeci jen - cvik dělá mistra!

 

Poté se znovu věnoval své samostatné práci (oprášil vědomosti, které se týkaly shody podmětu s přísudkem v příčestí minulém) a se čtvrtou třídou jsme pomalu kontrolovali výsledky na interaktivní tabuli. Ujistila jsem se, že žáci plně pochopili význam postavení vzorů v českém deklinačním systému. Na konci hodiny proběhl klasicky feedback.

 

Eva Humeňanská

Pýcha, pytel, pysk...

Hodina začala kontrolou domácích úkolů. Nelenili jsme a okamžitě se pustili do vyjmenovaných slov po P. Žáci byli seznámeni s významem slov jako jsou například: třpytit se, zpytovat, pykat apod. Různě jsme tato slova dosazovali do komunikačních situací, aby si žáci snáz zapamatovali význam daných slov. U některých slov bylo dokonce zapotřebí, abychom si je ukázali názorně na internetu. Museli jsme se pozastavit u slov pýcha/píchá, slepýš/slepíš, pyl/pil, pykat/pikat apod. Po svačině jsme opět procvičovali a poté i opakovali předešlá vyjmenovaná slova.

 

Eva HumeňanskáŠKOLNÍ SOBOTA 24.11.2018

Lesní hodina včeliček

 

Listopadovou sobotu jsme zaměřili na téma „Les“. Nejdříve jsme si ukázali různé typy lesního porostu, zvířátka, která v něm žijí, a pak jsme si nabyté znalosti procvičili v třídění zvířátek na domácí a lesní. Poté jsme z magické krabice „lovili“ plastová zvířátka a přiřazovali jsme je k příslušnému obrázku. To nás velice bavilo! Zvláště ten moment překvapení, co si asi vytáhneme …

 

 

Posléze jsme si hráli se třemi mlsnými veverkami. Každá z nich preferovala jiný druh oříšku, a tak jsme je hezky třídili a veverky nás za to pochválily.

 

 

Dále na nás čekalo seřazování od největšího po nejmenší. Vybrali jsme si hřiba smrkového a jen jsme litovali, že není skutečný. To by byl panečku úlovek!

 

 

Pak jsme se zaměřili na rozvoj zrakového vnímání. Skládali jsme půlené obrázky, jak asi správně tušíte, s motivem lesních zvířátek, a také jsme hledali správné stíny k lesním plodům.

 

 

Po svačince jsme se protáhli, zahráli jsme si naši oblíbenou hru „Včeličky“, naučili se jednu novou „Medvěd řekl“ a zvládli jsme také písničku s tanečkem „Zajíček ve své jamce“.

 

 

Poslední chviličku jsme využili k výtvarné činnosti. Vytvořili jsme si papírovou muchomůrku. A počet puntíků? Někomu se líbila hodně puntíkovaná, jinému zase méně. Důležité je, že ty naše muchomůrky nebyly vůbec jedovaté!

 

Daniela Uboldi

Ufonek Rudolf miluje písmenka

 

Třída Housenek zahájila hodinu se strašidýlkem Emílkem, který dětem nastínil program celé hodiny. Představil jim také nového kamaráda – hladového mimozemšťana Rudolfa.

 

Toho jsme museli nakrmit písmeny, a že jich snědl hromadu! Až měl Rudolf plné břicho, vrhli jsme se na nové písmeno: „S“. Syčeli jsme pořádně s papírovými hady, a pak už jsme sklonili hlavy do Živé abecedy. Byli jsme šikovní, probrali jsme i písmeno „O“. V mezičase jsme luštili hádanky a také jsme se procvičili v grafomotorice. Nacvičovali jsme šikmé čáry, horní oblouk, horní a dolní kličky, a ještě jsme zvládli osmičky.

 

 

V závěru hodiny jsme si vyrobili trojrozměrný domeček s kočičkou, abychom mohli doma procvičovat věty se správnými předložkovými vazbami. Každý domeček byl úplně jiný, originální – jako mí šikovní žáčkové!

 

Daniela Uboldi

Vzory město, moře, kuře, stavení a předpony s/z

Ve smíšené třídě jsme hodinu započali tradičně - brainstormingem. Co si žáci vybaví, když si vzpomenou na kategorie podstatných jmen. Opakovali jsme pády, osobu, číslo.

 

Žákům čtvrté třídy jsme se pokusili se žákem pátéhoročníku vysvětlit, podle čeho se skloňují podstatná jména. Honzík se úkolu zhostil velice aktivně - spolužákům vysvětlil, že každý rod má své vzory. Začali jsme rodem středním a vzory město, moře kuře, stavení. Mezitím si Honzík procvičoval novou látku z minulé hodiny a prohluboval své znalosti.

 

Po vysvětlení algoritmu poznávání a přiřazování vzorů k jednotlivým podstatným jménům, dostali žáci 4. třídy samostatnou práci a pomalu jsem začala Honzíkovi vysvětlovat novou látku - přepony s/z. Zopakovali jsme si spolu kořeny, předpony, přípony a poté jsme si spolu nové poznatky procvičovali na cvičeních v učebnici.

 

Nakonec hodiny jsme si shrnuli, co všechno jsme se naučili a proč se vůbec takovým gramatickým jevům věnujeme. Budeme přeci v budoucnu psát bezchybně koncovky podstatných jmen!

 

Eva Humeňanská

Vyjmenovaná slova po B, F, L a nově M!

Hodinu jsme tradičně započali opakováním rozdělení české abecedy. Vokály, konsonanty - měkké, tvrdé, obojetné!

 

U obojetných samohlásek jsme si nahlas přeříkali vyjmenovaná slova po B, F, L. Následně jsem se zeptala žáků, která souhláska následuje. No přeci M! Nadepsali jsme si všechna vyjmenovaná slovapo M, vysvětlili jsme si významové rozdíly u slov např. mít/mýt, my/mi apod. Ujasnili jsme si význam některých méně užívaných slov a na konci hodiny jsme procvičovali na interaktivní tabuli.

 

Příští hodinu nás čeká: pýcha, pytel,pysk...!

 

Eva HumeňanskáŠKOLNÍÉ SOBOTA 27.10.2018ŠKOLNÍ SOBOTA 13.10.2018

Ponožky podzimních skřítků, počítání do pěti a barevný ježek ve třídě včeliček

 

Třída malinkých Včeliček zahájila hodinu s podzimními skřítky. Víte, stala se taková nemilá věc. Skřítek Záškodníček promíchal ostatním skřítkům ponožky a vyválel je v listí. Po ránu už není žádné teplo a my měli obavu, aby se nám hodní skřítkové nenachladili, a aby je nezebaly nožičky. A tak jsme tuhle nemilou událost společnými silami napravili. Ponožky jsme protřídili podle párů, vyprali je a pověsili na šňůru, kde se o ně postaralo sluníčko a svými hřejivými paprsky je usušilo.

 

Mezitím jsme si procvičili matematiku. Počítali jsme do pěti a to s veselými puntíkovanými muchomůrkami. Dalo nám to zabrat, ale nakonec jsme vše zvládli na jedničku.

 

 

Pak jsme se vrátili zpět do říše skřítků. Čekala na nás spousta úkolů: poskládat a slepit skřítka, který byl rozstříhán na kusy, seřadit skřítky od největšího po nejmenšího, zachytit pastelkou dráhu skoku skřítků Rozverňáčků, přiřadit správný stín k obrázku a hledat rozdíly v jednotlivých řadách.

 

Po tak náročných úkolech jsme se šli protáhnout. Naše oblíbená hra „Včelky“ opět nezklamala. Pořádně jsme se vydováděli. Některé děti pokračovaly v divočení, jiné naopak zaujala výroba barevného ježečka. Nakonec se ježkové ještě honili po třídě, až je zklidnilo prolézání dlouhého tunelu ze židlí. Hodinu se skřítky jsme si užili a já se již nemohu dočkat na další!

Daniela

Chobotnička Vendulka, nová písmenka a pečení koláče ve třídě housenek

 

Třída Housenek zahájila hodinu v komunitním kruhu. Strašidýlko Emílek prozradil obsah hodiny a představil nám svou kamarádku – chobotničku Vendulku. Vysvětlil nám, že se s Vendulkou můžeme hodnotit sami po každém vypracovaném úkolu, a to pomocí nalepených „Úsměvníčků“. Dětem se sebehodnocení velice líbilo a já jen mohu říci, že byly k sobě neuvěřitelně upřímné a pravdivé.

 

 

Chobotnička Vendulka nám také připravila zvláštní aktivitu, která se prolínala celou hodinou. Vymyslela si, že upečeme mamince mřížkový koláč s jablky. Nejdříve jsme museli najít připravené těsto, a pak jsme sbírali plátky jablíček. Za každé splněné cvičení jeden plátek. Hned první jsme dostali za náš první vypracovaný domácí úkol. Nakonec jsme udělali mřížku a šup, koláček pro maminku byl hotový. Doufáme, že maminky ocenily počet plátečků, protože jsme pracovali opravdu velice pilně a úkolů bylo nesčetně.

 

 

V Živé abecedě jsme společně probrali písmena A, Á a začali jsme také M. Zahráli jsme si několik her s novými písmenky, a ještě si k tomu našli čas na grafomotorické cvičení. Uvolnit ruku nám pomohla říkanka o dešťových kapičkách. Poté jsme již tužkou zdatně kroužili kolem květin a jedné babičce, která ráda plete, jsme dokreslovali chybějící klubíčka.

 

 

Po intenzivním soustředění jsme věnovali poslední půlhodinku výrobě papírového ježečka. Procvičili jsme si stříhání a lepení. Vyučování uteklo jako voda. A příště? To nás již čekají první slabiky!

Daniela

Tuto sobotu naše třída předškoláků a nultých ročníků udělala velký pokrok. Musím pochválit všechny děti, jelikož vidím velké zlepšení v komunikaci.

 

Dnes jsme si povídali o ročních obdobích, o změnách a o tom co můžeme dělat za sporty. Zvládli jsme rozlišit, co se nosí v létě 🏖️ a co v zimě ⛄

 

S dětmi, které snámi minulý rok nechodily na flétnu, jsme se seznámili s tímto hudebním nástrojem. Jak jej držíme, jak se na něj hraje a v neposlední řadě jak se čistí. Zapískali jsme si i první tóny. Musím pochválit snahu všech i entusiasmus.

 

S nultým ročníkem jsme navázali v písance na psaní čar shora dolů zdola nahoru. Procvičování rukou a prstů nevyjímaje. A začali jsme se seznamovat s geometrickými tvary.

 

Zkrátka jsme šikulové, tolik práce za jednu sobotu!

 

A co nás čeká příště? S návazností na roční období a na geometrické tvary připravte se..... Protože se pokusíme sestavit létajícího draka. 🐲

 

S pozdravem těším se na vás!

 

Vaše paní učitelka Veronika🌞ŠKOLNÍ SOBOTA 29.9.2018

Po prázdninách do školky a rozcvička nultého ročníku

První učební sobotu byli rodiče obeznámeni o průběhu výuky a o možnostech účastnit se jí.

 

S dětmi jsme si povídali o prázdninách, naučili se novou básničku: Povídám, povídám pohádku…. Zahráli jsme si hru: Hlava, ramena, kolena, palce…, při které i největší stydlíni pookřáli a začali se bavit.

Zapískali jsme si na flétničky a zacvičili si. Protahování je důležité, vždyť rosteme!

 

A s našimi většími, s nultým ročníkem, jsme si udelali rozcvičku na malování písmenek a zvládli několik cvičení v sešitě. Nadšení nám nechybělo a do příště se děti z nultého ročníku naučí prstové cvičení, které jsme si ukázali. Kdo to zvládne, dostane malý dáreček! 

 

Těším se zas na příště, vaše paní učitelka

Veronika

Měkké, tvrdé, obojetné, žena, růže, píseň, kost ... aneb  opakujeme

První hodinu v tomto roce jsme započali kompletním a systematickým opakováním.

 

Nejdříve jsme si zopakovali hlásky, rozdělení hlásek a pomalu jsme přešli k procvičovaní měkkých, tvrdých a obojetných souhlásek. Pracovali jsme s interaktivní tabulí, která nám pomohla s cvičením na vyjmenovaná slova.

 

Následně jsme vypracovali pracovní list, který byl zaměřen na kořeny slov, předpony a přípony.

 

Ke konci hodiny jsme se společně věnovali i kategoriím podstatných jmen, zopakovali jsme si pády, čísla, rody a Honzík nám doplnil vzory podstatných jmen.

 

Na konci vyučování jsme i dokonce stihli vymezit rozdíl mezi antonymy a synonymy!

 

Příští hodinu si zopakujeme slova nadřazená a podřazená, kořeny slov - a pomalu se se čtvrtou třídou pustíme do psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje.

 

Honzík si ještě musí zopakovat shodu podmětu s přísudkem v příčestí minulém a i s ním se pomalu pustím do nové látky. Budeme spolu objevovat zákony vjevu psaní mě, mně, mne.

 

Eva

Staronové hlásky a první vyjmenovaná slova

Třetí třída se už od počátku pustila do opakování látky z předešlého roku.

 

Nejdříve jsme si zopakovali hlásky, rozdělení hlásek a pomalu jsme přešli k procvičovaní měkkých, tvrdých souhlásek. Stejně jako se čtvrtou třídou, jsme si i s třetí třídou pracovali s interaktivní tabulí. Značnou část hodiny jsme věnovali rozdílu mezi tvrdými a měkkými souhláskami. Vše si řádně zapsali i do sešitu tak, aby se v budoucnosti dobře orientovali, proč musejí dobře znát rozdělení souhlásek. Protože se skoro celý letošní rok budeme věnovat souhláskám obojetným - tedy vyjmenovaným slovům!

 

Ke konci hodiny jsme zopakovali psaní u/ú/ů, druhy vět a slovní druhy. Příští hodinu se budeme věnovat znovu opakování a pomalu se pustíme do vyjmenovaných slov po B.

 

Už se na další hodinu velice těšíme!

 

Eva

Jablíčkové dobrodružství včeliček

 

Nový školní rok jsme zahájili tématem „Jablíčkové dobrodružství“. Čekala na nás spousta úkolů a aktivit. Nejdříve jsme si vytvořili obrázek s jabloní, na kterou jsme lepili jablíčka podle příslušné barvy v zadání. Nakonec se na tu krásu přišel podívat i ježeček, kterého jsme si vybarvili. Dále jsme se učili spojovat jablíčka stejné barvy. Procvičili jsme si tak nejen tři barvičky, ale i grafomotoriku – čáru.

 

Poté jsme se vrhli na matematiku. Prázdné košíky jsme naplnili jablíčky od jednoho až po tři. K nácviku jemné motoriky jsme použili legračního červíka, který tak usilovně vytvářel chodbičky v jablíčku, až se v něm celý zamotal. Museli jsme ho vysvobodit. Pak nás čekalo cvičení na časovou posloupnost. Kousnout do jablíčka to není jen tak a seřadit „kousance“ od celého jablíčka až po ohryzek nám dalo pořádně zabrat. Ale zvládli jsme to a byli jsme náležitě pochváleni.

 

Naše hlavičky už byly dost unavené, a tak jsme se společně protáhli. Předvedli jsme si, jak se trhají jablíčka a vytahovali jsme se do výšky. A co bylo dál? No, přece jsme si museli zahrát na červíky! Prolézali jsme tunelem o závod a pěkně si to užili.

 

Závěr hodiny byl věnován výtvarné výchově. Korkové špunty posloužily jako razítka a my si tak mohli ozdobit papírové jablíčko podle našich představ. Někteří z nás zvolili jedinou barvičku, jiní naopak vytvořili zajímavé barevné kombinace. Myslím, že se nám první hodina vydařila a já už jdu plánovat další!

Daniela

Strašidýlko Emílek a Housenka Agáta - úvodní hodina  prvňáků a druháků

 

V první a druhé třídě jsme zahájili vyučování komunitním kruhem. Jednotlivě jsme se představili a řekli o sobě nějakou zajímavost, např. co máme rádi, jaké zvířátko máme doma, co nás baví apod. Poté jsme si zahráli hru se jmény. Ta nám šla skvěle! Dále jsme si společně stanovili třídní pravidla, vytvořili smlouvu a společně ji odsouhlasili.

 

Pak nás překvapil nový kamarád - strašidýlko Emílek, který pro nás bude v následujících hodinách připravovat různé úkoly. Některé děti se musely s Emílkem náležitě pomazlit. Poté jsme se již přesunuli k práci s naší novou učebnicí „Živá abeceda“.

 

Chlapec z druhého ročníku se věnoval učebnici odpovídající jeho zařazení a věku.

 

Seznámili jsme se s housenkou Agátou, vysvětlili si zadání cvičení v piktogramech, procvičili „čtení“ řádků a sloupců a splnili jsme několik dalších úkolů.

 

Poté jsme si šli odpočinout na deku. Tam jsme na připravený arch lepili různé obrázky z recyklovaných časopisů a zaznačovali, kolik slabik obsahují jednotlivá slova. Poznávali jsme i na jakou hlásku začínají a některé děti zvládly rozlišit i hlásku poslední.

 

Poté byl čas na uvolnění se, a tak jsme si vyrobili papírové housenky Agáty. Někdo si vyrobil opravdu hodně dlouhou, jinému se naopak líbila krátká, avšak s velkými kukadly. Fantazii se meze nekladli!

 

První seznamovací hodinu jsme si užili a příští hodinu nás čeká již více práce, ale zároveň i zábavy!

Daniela