ŠKOLNÍ SOBOTA 9.2.2019

Ve 3./4. třídě řádil šéfkuchař se slovními druhy a přizval jsme i předsedu a soudce

Na úvod hodiny jsme se ve smíšené třetí a čtvrté třídě představovali - ač se všichni za ta léta už dobře známe - a říkali si i, co to jsou přezdívky. 

 

Dlouho jsme opakovali a procvičovali slovní druhy a třídili slova na 10 hromádek. Druhy slov jsme určovali i při práci s textem. 

 

K procvičení rodů a vzorů podstatných jmen posloužil obrázkový text a dopis, v němž jakoby řádil šotek. 

 

Veliký úspěch měly vtipy, v nichž jsme hledali hrubé chyby ... a nacházeli! 

 

Jana Schulzová