ŠKOLNÍ SOBOTA 18.1.2020


ŠKOLNÍ SOBOTA 14.12.2019


ŠKOLNÍ SOBOTA 23.11.2019


ŠKOLNÍ SOBOTA 9.11.2019


ŠKOLNÍ SOBOTA 26.10.2019

Draci v barvách trikolóry a príma hokej bez ledu

V dnešní družině jsme si připomněli 101. výročí založení Československa.

Vyráběli jsme draky v českých barvách a zpívali společně českou hymnu. 

Venku jsme hráli kopanou a zkoušeli hrát hokej, abychom se připravili na překvápko, které bude příště! 

Vladimír "Pirát" a Ola

Už umíme i O a P a slov složíme bezpočet!

První třída se naučila poznávat, číst a psát písmenko O a P. A když jsme je přidali k již ke známým A, M, S, E a L, to se potom dalo složit nových slov! MÁMA, LES, PES, MÁLO... 

Přiřazovali jsme také počáteční písmena, jak v Živé abecedě, tak na kartách s obrázky. Četli jsme písmena, slabiky a slova a také podle obrázků. Dávali jsme při tom pozor na správné užití pádové koncovky! 

Připomněli jsme si 101. výročí vzniku Československa, povídali o státních symbolech a vyrobili si střapeček na tužku v červeno-modro-bílé barvě.

I k nám do třídy zavítal Halloween: udělali jsme si dýňovou záložku do knihy, koukli se na halloweenskou Bílou paní a poslechli písničku o ježibabách. 

Jana ŠKOLNÍ SOBOTA 12.10.2019

Pilní páťáci

V páté třídě jsme si opravovali příběhy podle osnovy. Pracovali jsme se stavbou slova: přípony, předpony, kořen. 

Opakovala se vyjmenovaná slova po B. Dále žáci doplňovali kartičky a dopisovali věty dle fantazie. 

V učebnici jsme pracovali na psaní bě/bje, pě, vě/vje, procvičovali jsme a četli. 

Ale nebylo jen učení: zahráli jsme si i slovní fotbal. 

Helena

Luky, šípy, lučištníci a bezpočet her v družině

V dopolední družině jsme si poslechli a vyzkoušeli Sophinčin "referátek" o zafačování do bezbolestné pozice ruky, nohy a ramene.

Venku jsme si vyráběli luky a šípy, které jsme hned zkoušeli a vylepšovali. 

Pro kluky zbyla i chvilka na fotbálek, pro holky na cvičení s obručí!

Odpolední družinu jsme využili k "broučku,  pavoučku" a potom venku jsme jezdili na longboardu, skákali panáka a hráli různé hry s míčem a pálkami!

Vláďa

Kuřátka, aerobik, zpěv, tanec i flétna

Tato sobota byla pro třídu seznamovací. A hleďme, ve třídě jsou samé šikovné děti! 

Hodinu jsme začali vybarvováním obrázků, na kterých byly různé sporty. Taky jsme si povídali o tom, jaké sporty děláme v různých ročních obdobích. Nejvíce potěšilo, že se zapojily všechny děti! Pak jsme si sporty i pantomimou ukázali.

Děti zvládly i jazykové a prstové cvičení. Které by měly opakovat i doma, je to ideální cvičení na hru na flétničky.

Dále jsme se naučili jsme se písničku Jede, jede poštovský panáček. A zkusili jsme si ji i vytleskat na každou první dobu. A nejen to, zvládli jsme i jednoduchý taneček.

Jelikož máme ve třídě plno nových kuřátek, naše lekce s flétničkou byla spíš teoretická. Řekli jsme si, co je houslový klíč, jak vypadá, co jsou noty a jak se píská do flétničky.

Veronika

Rod ženský, mužský či střední? A kořen? Hravě zvládneme!

Rod, životnost a mluvnické číslo. To byla témata hodiny pro 4. a 6. třídu. 

Zopakovali jsme si i kořen slova, řekli si, co jsou předpony, přípony a slova příbuzná. 

Alžběta

Abeceda na draku (ne na draka!), písmeno, slovo, věta...

Druháci se tentokrát nadšeně vrhli na abecedu a na její použití. Povídali si o větách, o slovech, slabikách a o písmenech a hláskách. Také o tom, že písmeno a hláska nejsou vždycky stejné. 

Kristýna

A, M, S, E... Prvňáci už toho umí!

V první třídě jsme obkreslovali předpřipravené šablony na a, m, s a e. Hledali jsme slova, které mají tuto hlásku na začátku. Vytvářeli jsme dokonce i knížku!

Poté dětí doplňovaly do tabulek počáteční písmena a dokreslovaly obrázky.

Fixovali jsme "e" v písance. Pak jsme pracovali s Živou abecedou na A a M a četli logopedickou pohádku.

Helena

Včeličky a jejich jablíčkový den

Dnešní téma školní soboty neslo

název „Jablíčkový den“. Jak už asi tušíte, všechny naše činnosti byly zaměřeny na aktivity a hry s jablky.

Nejdříve jsme mačkáním papíru vyráběli

červená jablíčka. Poté jsme pozorovali skutečná jablka pod lupou, zkoumali jsme

tvar, barvu, různé odlišnosti i další detaily. 

Kulatý tvar jablka jsme využili i k nácviku grafomotoriky, krásně jsme si u toho uvolňovali ramenní kloub.

Jemnou motoriku jsme si procvičili namotáváním červené vlny na kartónové

jablíčko. K tomu veselý červík na prolézání a prstíky se procvičovaly o

sto šest.

Pak nás čekalo skládání jablečného puzzle, lepení jablíček podle počtu a barvy a také seřazování od největšího po nejmenší.

Po svačině jsme házeli na cíl a rovněž jsme prolézali textilním tunýlkem jako opravdoví červíci v jablíčku.

Na závěr hodiny jsme si vyrobili mozaikové jablíčko. Učili jsme se trhat a lepit papír na omezenou plochu. 

DanielaŠKOLNÍ SOBOTA 28.9.2019

První poprázdninové opakování

První sobotu po prázdninách se smíšená třída - za nepřítomnosti šesťáka výjimečně jen čtvrtá - věnovala opakování, a to zejména měkkých a tvrdých hlásek a vyjmenovaných slov. 

Alžběta

Prvňáci se seznamují s písmenky

S první třídou jsme vytvářeli kartičky se jménem, vždyť jsme se právě seznámili.

Na kartičce jsme vyznačili začáteční písmeno, vyzdobili iniciálu a hledali slova na stejnou hlásku.

Abychom se připravili na psaní, věnovali jsme se správnému držení tužky a pohybovým cvičením a uvolňování.

Pak jsme trochu studovali učebnice, písmeno A a také hráli tichou poštu a slovní fotbal.

Helena

I páťáci si mohou hrát: puzzle s osnovou...

V páté třídě jsme se vrhli hned do práce. Na seznámení jsme napsali na tabuli své jméno a jeden slovní druh, který ho vystihuje. Trochu jsme opakovali slovní druhy.

Dále jsme si řekli, to to je osnova a k čemu je.

V praktické části hodiny jsme ve dvojicích skládali fotku jako puzzle a vytvářeli osnovu pro příběh na fotografii. Vymýšleli jsme i příběh na základě cizí osnovy.

Společně jsme si opravili pravopisné chyby a hledali vhodnou slovní zásobu.

Helena

Špagetoví ježci, senzory boxy, barvičky a mnoho dalšího

První školní sobotu jsme se třídou nejmenších „Včeliček“ zahájili volným hraním. Nováčci se tak měli čas pomaličku rozkoukat a osmělit.

Pro děti byla připravena řada nabídkových činností, z nichž si každý mohl vybrat podle své aktuální chuti a nálady.

Procvičili jsme si jemnou motoriku, zrakové vnímání, přiřazování barev a stejných tvarů, trénovali jsme posloupnost, postřehovali

počet a také jsme si vydatně hráli s připraveným „senzory boxem“.

Poté jsme se pustili do výroby pichlavého ježka z domácí plastelíny a špaget. V závěru

hodiny jsme se ještě protáhli prolézáním textilního tunýlku.

Daniela

Druhá třída vyprávěla o prázdninách a opakovala

Žáčci druhé třídy nejprve vyprávěli paní učitelce a svým kamarádům o prázdninách, poté došlo i na opakování. 

Děti rozhodně nezapomněly na tiskací ani na psací písmena. A abecedu? Tu si připomněly pomocí básničky.

Kristýna 

Kaštanovo hravá družina

V družině jsme vyráběli "co koho napadne", z kaštanů, ze žaludů. 

Dopoledne jsme se do toho zabrali tak, že byl čas už jen na skok tělocvičny, kde holky zkoušely cviky na kladině a kluci si zahráli fotbálek.

V odpolední družině bylo více času na hraní venku. Mimo jiné jsme skákali přes švihadlo, hráli fotbal a basket a velký úspěch u dětí měl stolní fotbálek, který vlastnoručně vyrobila Olinka minulou sobotu na ekopikniku!

Vláďa