ŠKOLNÍ SOBOTA 21. LISTOPADU 2020 ONLINE

SAMETOVÁ REVOLUCE, DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN A TVOŘENÍ SLOV

Na úvod pochvala všem žákům za aktivitu na - pro nás - nové platformě!
Nejdříve jsme si připomněli výročí Sametové revoluce a za úkol se děti mají zeptat rodičů, co si z událostí ze 17. listopadu 1989 pamatují. Podívali jsme se na krátký animovaný dokument pojednávající o této době a poslechli si písničku Náměšť.
Zopakovali a procvičili jsme si přídavná jména měkká a tvrdá, probrali jsme přídavná jména přivlastňovací a věnovali jsme pozornost stupňování, které jsme následně využili i v praxi právě na písničce Jaroslava Hutky. Začali jsme novou látku o zájmenech a o jejich třídění.

V sedmé třídě jsme po kontrole úkolů doplnili nauku o významu slov o termíny a slova s časovým příznakem. Zopakovali jsem si způsoby tvoření slov; k odvozování jsme doplnili zkracování, skládaní a přejímaní.

Alžběta Cattaneo

DRUHY VĚT A ŘAZENÍ VĚT V TEXTU, ROK, ROČNÍ OBDOBÍ A MĚSÍCE. A UČITEL NÁRODŮ!

Moc chválím žákyně druhé třídy - na online hodině byly přípravné, soustředěné, snažily se, nevyrušovaly, ani se nenechaly. Udělaly jsme kus práce. :) 

 

Zkontrolovaly jsme úkol, druhy vět. Procvičily jsme si je také na www.skolakov.eu na medvídkovi Pú a v učebnici. 

 

Zopakovaly jsme řazení písmen v abecedě. 

 

Velkým tématem byla roční obdobi a měsíce a dny. Vyrobily jsme si praktickou pomůcku: kolečko s otočnou ručičkou. Řekly jsme si charakteristiky období, co se děje v přírodě a plynule navázaly pranostikami a některými  svatými. Nešlo o výuku náboženství, spíš o postavy a jejich charakteristické znaky. Na to byl pracovní list. Povídaly jsme si o svátcích, rodinných oslavách.

 

Další velké téma: řazení vět a logická posloupnost, čili místo věty/ myšlenky v textu, to jsme procvičily opět na www.skolakov.eu a navzájem si řekly o svém typickém dnu.

 

Na závěr lekce jsme viděly díl Jan Amos Komenský z Dějin udatného národa českého. Vyzvala jsem děvčata k účasti na soutěži Národního pedagogického muzea a knihovny JAK "Komenský do tříd" - vypracovat portrét učitele národů. 

 

Jana Schulzová


ŠKOLNÍ SOBOTA 31. ŘÍJNA 2020

UČENÍ SPOJEK, HUČENÍ DUCHŮ A ČTECÍ CHUTĚ

Na třetí hodině letošních třeťáků jsme navázali na větný celek a vysvětlili si, jakým způsobem spojujeme jednoduché věty do souvětí. Slouží nám k tomu především spojky a právě na ně jsme se zaměřili: probrali jsme je od A do ŽE.

 

Čtení jsme si procvičili trochu netradičně, v bublinách, s kocourem Mourrisonem a jeho kočičími kamarády. Ti nám vylíčili, jak se chystali na Halloween a co to vlastně ten Halloween je. I děti vyprávěly, co chystají u nich doma. Spočítali jsme si také rozdováděné duchy, kteří se hemžili na pracovním listu, abychom je měli pod kontrolou a mohli se nerušeně pustit do další práce.

 

Blížící se dlouhé zimní večery jsou spojené se čtením a proto jsme se zaměřili na knihy a knížky, knihovny a knihovničky. S pomocí pracovních listů „na podporu a rozvoj čtenářství“ jsme si vzpomněli na naše první leporela i na obsah knihy, kterou děti v nedávné době četly v českém jazyce. Nezůstalo jen u vyprávění a hodnocení přečteného, zamysleli jsme se i nad tím, o čem bychom sami rádi knihu napsali a pustili se do kresleného návrhu obálky. Obálka je totiž, zvlášť pro dětské čtenáře, velmi důležitá!

Hana Crotti Křenková

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, VÝZNAM SLOV, DUŠIČKY A HALLOWEEN

Na začátku jsme si zopakovali kategorie podstatných jmen, psaní velkých a malých písmen a zkontrolovali jsme si domácí úkoly.

 

Popovídali jsme si o Halloweenu i o Dušičkách.

 

Z nové látky jsme se šestou třídou probrali přídavná jména, jejich druhy a pravopis koncovek.

 

Se sedmákem jsme se věnovali významu slov, slovům jednoznačným a mnohoznačným, sousloví a rčení, synonymům a homonymům a slovům citově zabarveným.

Alžběta Cattaneo

HALLOWEEN, DUŠIČKY, STRAŠIDLÁCI, ALE I SPOUSTA ..., ??? A !!! - NO PŘECI DRUHY VĚT!

Na halloweenskou hodinu jsme se dostavily všechny s nějakým strašidelným doplňkem, to aby se nám lépe pracovalo :-) 

 

Proběhla kontrola úkolů: pochvala tomu, kdo měl :-) Poté jsme si zahrály slovní fotbal, doporučuji na cesty, na zkrácení dlouhé chvíle kdekoliv! 

 

Přeříkaly jsme abecedu a já věřím, že na příští hodinu už ji budou všichni umět :-) Cvičily jsme se v pacovním sešitě, zopakovaly si druhy pozdravů a poděkování.

 

Vyráběly jsme duchy - procvičovaly vystřihování spirály. Povídaly jsme si o halloweenu i o českých Dušičkách (a vyrobily si lucernu se svíčkou). 

 

Načaly jsme téma druhy vět, přičemž jsme nejdřív  zopakovaly, co to je tečka, otazník, vykřičník. Druhy vět jsme zkoušely ústně, jakož i na novém pracovním listě.

 

Vyrobily jsme také strašidelný hrad a viděly večerníček Bílá paní na hlídání, díl Halloween, jak jinak. A pověděly jsme si o dalších oslavách svátcích během roku. 

 

Jana Schulzová


ŠKOLNÍ SOBOTA 24. ŘÍJNA 2020

JEDEN SKŘÍTEK, DRUHÝ SKŘÍTEK, VĚTŠÍ/MENŠÍ, NÍŽŠÍ/VYŠŠÍ, STEJNÝ/JINÝ...

Děkujeme předškoláčkům, kteří dorazili a byli s námi.

 

Na začátku hodiny jsme si dali společně jazykovou rozcvičku a prstový aerobik.

 

Každý žáček dostal novou knihu, učebnici/pracovní sešit: Půjdeme do školy (vždyť už brzy :-)

 

A hned jsme s učebnicí začali pracovat. Poznali jsme skřítka Vítka a s ním barvy. Hledali jsme rozdíly mezi obrázky - procvičovali si stejné/jiné, porovnávali jsme vyšší/nižší, menší/větší. 

 

K tématu jiné/stejné jsme se rozhodli poznat i jineho skřitka.... Skřitka Racochejla. Měli jsme pak možnost oba mužíčky porovnat.

 

A na závěr jsme si povídali o domacich mazličcích. 

 

Lucie Bubníková, Sarah E. D´´'Adduzio

VĚTNÝ CELEK A ORANŽOVÁ NEBO ZRZAVÁ LIŠKA?

Druhá hodina třeťáků začala kontrolou domácího úkolu. V něm si děti procvičily „nástrahy“ všech párových souhlásek na konci slova.

 

Následně, v nové látce, si osvojily z čeho se skládá větný celek. Zopakovali jsme si, co je to sloveso a právě podle něho jsme určovali, jedná-li se o větu jednoduchou nebo souvětí.

 

Po nové látce už nám nic nebránilo v tom, abychom se vydali po stopách lišky. Její popis měly děti napsat  za domácí úkol. Přečetly mi proto, jak liška vypadá, kde bydlí a čím se živí a vyprávěly o tom, jak lišku (málem) spatřily na vlastní oči. 

 

To, že je liška oblíbeným zvířetem, které se často objevuje v pohádkách nebo bajkách, jsme si připomněli pohádkou O Budulínkovi. Společně jsme si převyprávěli její děj a na závěr se podívali na hranou pohádku převedenou do písně. Mohli jsme tak dobře porovnat, jak se liší pohádková liška od té skutečné.

 

A na úplný závěr děti ještě stihly pod svůj sloh nakreslit liščí stopu!

 

Hana Crotti Křenková

A KRÁTKÉ A DLOUHÉ, JAZYKOLAMY A BRAMBOROVÍ SKŘÍTCI

Dnes se první třída sešla v plném počtu. Opakovali jsme písmeno A a přidali další: Á, M a první slabiku MA.  Práce nám šla krásně od ruky!

 

Vysvětlili jsme si také, co je to jazykolam a pár si jich i vyzkoušeli. Byla to velká legrace!

 

Závěr hodiny jsme věnovali výrobě podzimních bramborových skřítků. Někteří z nich se v procesu výroby proměnili v princezny či Elzy. Fantazii jsme meze rozhodně nekladli.

 

Snad mohu za všechny říci, že jsme si tuto sobotu báječně užili! 

 

Daniela Uboldi

KONKRÉTNÍ? ABSTRAKTNÍ? VYJMENOVANÁ SLOVA A POVÍDÁNÍ O SVÁTCÍCH MRTVÝCH... SMÍŠENÁ TŘÍDA JEDE JAKO BLESK

Dneska jsme ještě jednou proběhli slovní druhy, rozdělili je na ohebné a neohebné a zopakovali si pojmy skloňování a časování.

Potom jsme se věnovali podstatným jménům, zopakovali si, že u nich určujeme rod/životnost, číslo, vzor a pád.

Prolétli jsme si ještě jednou všech 7 pádových otázek.

 

Pak jsme se pustili do dělení podstatných jmen na konkrétní a abstraktní, pomnožná, hromadná a látková a na obecná a vlastní.

Snažili jsme se trochu zaměřit i na to, kdy se u vlastních jmen píše velké písmeno.

 

Zopakovali jsme si vyjmenovaná slova.

Přečetli jsme si o svátcích mrtvých a trochu se pobavili o tom, jestli děti chodí na hřbitov a jestli jim někdo blízký umřel.

 

Začali jsme si číst o Věře Čáslavské, ale došli jsme jen do poloviny... 

Lenka Zahálková

 

PODZIM V BÁSNI, V PŘÍRODĚ I NA PRACOVNÍCH LISTECH

Pokud za okny zlátne listí na stromech, všude kolem spousta kaštanů a člověk si rád k večeru přitopí, je tu podzim. A proto ho byla plná i druhá školní sobota. 

 

Abecedu už ve druhé třídě musíme umět, jak když bičem mrská, a proto si ji vždy opakujeme. Abeceda, tedy řazení písmenek,  nám často v životě pomáhá. Tak třeba v knihovně. První pracovní list nás zavedl právě tam a hledali jsme umístění kníže podle příjmení autorů. 

 

Podle abecedy jsme si seřadili naše křestní jména a řekli si další pravidla, jimiž se řídit: co bude dřív, meloun nebo malina? 

 

Oddychli jsme si tvořením papírové deštníku při poslechu pohádky O třešních se stříbrnou peckou. Schválně, kdo řekne: Tři sta třicet tři třešní? 

 

Čestli jsme báseň Františka Hrubína Už je podzim a poslechli píseň Září dvojice Z. Svěrák - J. Uhlíř. 

 

Potom jsme stříhali, lepili podle diktátu a četli psací písmo, jak jinak, než tematicky podzimně laděné. 

 

Povídali jsme si o slovech, o jejich místě ve větě a vypracovali pracovní list na doplnění slov a rýmy. Kostel - postel, kočička očička, hůl, sůl... 

 

Těsně před koncem hodiny jsme si povídali o státních symbolech ČR a vybarvili vlajku, abychom už napořád věděli: modrý klín, bílá nahoře, červená dole. 

Jana Schulzová


ŠKOLNÍ SOBOTA 3. ŘÍJNA 2020

OVOCE, OBLÍBENÝ PRSTOVÝ AEROBIK A PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

V sobotu jsme se mohli s předškoláky - stejně jako s ostatními žáky - konečně po dlouhé době setkat. 

 

Zopakovali si názvy ovoce a barvy a procvičili prsty prstovým aerobikem. 

 

Také jsme si podle obrázků povídali pohádku O perníkové chaloupce. A pak jsme si ji také poslechli! 

Veronika Truhlářová

SEZNAMOVACÍ HODINA TŘEŤÁKŮ, TROCHA OPAKOVÁNÍ I PAPÍROVÝ JEŽEK

Na první hodině třeťáků jsme se nejprve navzájem krátce představili, řekli něco o sobě a zavzpomínali na prázdniny, kde a s kým jsme je trávili.

 

Při procvičování už osvojené látky jsme se zaměřili na měkké a tvrdé souhlásky. Nezůstalo ale pouze u doplňování „i,í – y,ý“, ale zároveň  jsme si navzájem vysvětlili, proč se říká například „vysoký jako topol“ nebo „neposedný jako šídlo“. Procvičili jsme také slabikování a vyluštili křížovku se školní tématikou, díky které jsme objevili dětem „neznámou profesi“  školníka.

 

Po svačině jsme se vypravili do hodně dávné doby a přečetli si příběh s názvem „Diogenés v sudu“ (ze stejnojmenné knihy od Hany Doskočilové). Díky ilustracím jsme si Diogena také dobře prohlédli a řekli si například, kdo je to podivín nebo co je to mošna.

 

Na závěr jsme se pustili do vlastního tvoření. Čekal na nás „papírový“ ježek. Ještě než se uloží k zimnímu spánku, dostaly děti za úkol, nakreslit mu něco na bodlinky. Samozřejmě za neustálého procvičování slovní zásoby.

A na úplný závěr hodiny děti dostaly diplomy za loňský školní rok spolu s krásnou knihou a nové učebnice českého jazyka pro 3. ročník!

Hana Crotti Křenková

PÍSMENO A, SMOLÍČEK A POCITOVNÍČEK NA ÚVODNÍ HODINĚ PRVNÍ TŘÍDY

První třída zahájila první školní sobotu v holčičím kolektivu. Byla to sobota seznamovací, hravá, ale také pracovní.

 

S děvčaty jsme se věnovaly  písmenu A. Hledaly jsme ho například mezi rozličnými písmeny, zahrály jsme si s ním hru Kartičkový semafor, učily jsme se ho slyšet v různých slovech. Procvičily jsme i grafomotoriku a naučily se pojmenovávat základní emoce.

 

Závěr hodiny patřil pohádce O Smolíčkovi. Vytvořily jsme si hezké divadélko a nakonec si ho i zahrály.

Daniela Uboldi

ROZJEZD ROKU PO PIRÁTSKU

V úvodní hodině jsme si ve smíšené třídě hned na začátku zopakovali všichni pravidla a opatření ohledně koronaviru. 

 

Poté přišla na řadu krátká slohová práce na téma "Co jsem zažil(a) o prázdninách, kterou hned každý z žáků ostaním přečetl. 

 

Zopakovali jsme si všechny slovní druhy a vyskloňovali některá podstatná a přídavná jména. 

 

Na závěr jsme si zahráli "země-město". 

Vláďa Pirát Hrubý

PRÁZDNINY x ŠKOLNÍ ROK, PÍSMENA A SLABIKY ČILI ŠPETKA OPAKOVÁNÍ PRO DRUHÁKY

S druháky jsme si na první hodině hodně povídali - o prázdninách i o tomto zvláštním rouškovaném školním roce, kreslili jsme, vyvozovali počáteční písmena, hráli si se slovy a slabikami, trochu jsme i psali. 

 

Na řadu přišlo opakování abecedy i poslech abecedové písničky k lehčímu zapamatování. 

 

Připomněli jsme si česká specifika - háčky, čárky a kroužky nad písmenky a pokoušeli se je doplňovat do věty bez diakritiky. 

 

Jelikož jsme se v České škole viděli poprvé po mnoha měsících, dáreček (knížku obrázkového čtení) a diplom za uplynulý školní rok dostaly děti až nyní. Později, ale přece. 

Jana Schulzová