ŠKOLNÍ SOBOTA 24. ŘÍJNA 2020

KONKRÉTNÍ? ABSTRAKTNÍ? VYJMENOVANÁ SLOVA A POVÍDÁNÍ O SVÁTCÍCH MRTVÝCH... SMÍŠENÁ TŘÍDA JEDE JAKO BLESK

Dneska jsme ještě jednou proběhli slovní druhy, rozdělili je na ohebné a neohebné a zopakovali si pojmy skloňování a časování.

Potom jsme se věnovali podstatným jménům, zopakovali si, že u nich určujeme rod/životnost, číslo, vzor a pád.

Prolétli jsme si ještě jednou všech 7 pádových otázek.

 

Pak jsme se pustili do dělení podstatných jmen na konkrétní a abstraktní, pomnožná, hromadná a látková a na obecná a vlastní.

Snažili jsme se trochu zaměřit i na to, kdy se u vlastních jmen píše velké písmeno.

 

Zopakovali jsme si vyjmenovaná slova.

Přečetli jsme si o svátcích mrtvých a trochu se pobavili o tom, jestli děti chodí na hřbitov a jestli jim někdo blízký umřel.

 

Začali jsme si číst o Věře Čáslavské, ale došli jsme jen do poloviny... 

Lenka Zahálková

 

PODZIM V BÁSNI, V PŘÍRODĚ I NA PRACOVNÍCH LISTECH

Pokud za okny zlátne listí na stromech, všude kolem spousta kaštanů a člověk si rád k večeru přitopí, je tu podzim. A proto ho byla plná i druhá školní sobota. 

 

Abecedu už ve druhé třídě musíme umět, jak když bičem mrská, a proto si ji vždy opakujeme. Abeceda, tedy řazení písmenek,  nám často v životě pomáhá. Tak třeba v knihovně. První pracovní list nás zavedl právě tam a hledali jsme umístění kníže podle příjmení autorů. 

 

Podle abecedy jsme si seřadili naše křestní jména a řekli si další pravidla, jimiž se řídit: co bude dřív, meloun nebo malina? 

 

Oddychli jsme si tvořením papírové deštníku při poslechu pohádky O třešních se stříbrnou peckou. Schválně, kdo řekne: Tři sta třicet tři třešní? 

 

Čestli jsme báseň Františka Hrubína Už je podzim a poslechli píseň Září dvojice Z. Svěrák - J. Uhlíř. 

 

Potom jsme stříhali, lepili podle diktátu a četli psací písmo, jak jinak, než tematicky podzimně laděné. 

 

Povídali jsme si o slovech, o jejich místě ve větě a vypracovali pracovní list na doplnění slov a rýmy. Kostel - postel, kočička očička, hůl, sůl... 

 

Těsně před koncem hodiny jsme si povídali o státních symbolech ČR a vybarvili vlajku, abychom už napořád věděli: modrý klín, bílá nahoře, červená dole. 

Jana Schulzová


ŠKOLNÍ SOBOTA 3. ŘÍJNA 2020

OVOCE, OBLÍBENÝ PRSTOVÝ AEROBIK A PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

V sobotu jsme se mohli s předškoláky - stejně jako s ostatními žáky - konečně po dlouhé době setkat. 

 

Zopakovali si názvy ovoce a barvy a procvičili prsty prstovým aerobikem. 

 

Také jsme si podle obrázků povídali pohádku O perníkové chaloupce. A pak jsme si ji také poslechli! 

Veronika Truhlářová

SEZNAMOVACÍ HODINA TŘEŤÁKŮ, TROCHA OPAKOVÁNÍ I PAPÍROVÝ JEŽEK

Na první hodině třeťáků jsme se nejprve navzájem krátce představili, řekli něco o sobě a zavzpomínali na prázdniny, kde a s kým jsme je trávili.

 

Při procvičování už osvojené látky jsme se zaměřili na měkké a tvrdé souhlásky. Nezůstalo ale pouze u doplňování „i,í – y,ý“, ale zároveň  jsme si navzájem vysvětlili, proč se říká například „vysoký jako topol“ nebo „neposedný jako šídlo“. Procvičili jsme také slabikování a vyluštili křížovku se školní tématikou, díky které jsme objevili dětem „neznámou profesi“  školníka.

 

Po svačině jsme se vypravili do hodně dávné doby a přečetli si příběh s názvem „Diogenés v sudu“ (ze stejnojmenné knihy od Hany Doskočilové). Díky ilustracím jsme si Diogena také dobře prohlédli a řekli si například, kdo je to podivín nebo co je to mošna.

 

Na závěr jsme se pustili do vlastního tvoření. Čekal na nás „papírový“ ježek. Ještě než se uloží k zimnímu spánku, dostaly děti za úkol, nakreslit mu něco na bodlinky. Samozřejmě za neustálého procvičování slovní zásoby.

A na úplný závěr hodiny děti dostaly diplomy za loňský školní rok spolu s krásnou knihou a nové učebnice českého jazyka pro 3. ročník!

Hana Crotti Křenková

PÍSMENO A, SMOLÍČEK A POCITOVNÍČEK NA ÚVODNÍ HODINĚ PRVNÍ TŘÍDY

První třída zahájila první školní sobotu v holčičím kolektivu. Byla to sobota seznamovací, hravá, ale také pracovní.

 

S děvčaty jsme se věnovaly  písmenu A. Hledaly jsme ho například mezi rozličnými písmeny, zahrály jsme si s ním hru Kartičkový semafor, učily jsme se ho slyšet v různých slovech. Procvičily jsme i grafomotoriku a naučily se pojmenovávat základní emoce.

 

Závěr hodiny patřil pohádce O Smolíčkovi. Vytvořily jsme si hezké divadélko a nakonec si ho i zahrály.

Daniela Uboldi

ROZJEZD ROKU PO PIRÁTSKU

V úvodní hodině jsme si ve smíšené třídě hned na začátku zopakovali všichni pravidla a opatření ohledně koronaviru. 

 

Poté přišla na řadu krátká slohová práce na téma "Co jsem zažil(a) o prázdninách, kterou hned každý z žáků ostaním přečetl. 

 

Zopakovali jsme si všechny slovní druhy a vyskloňovali některá podstatná a přídavná jména. 

 

Na závěr jsme si zahráli "země-město". 

Vláďa Pirát Hrubý

PRÁZDNINY x ŠKOLNÍ ROK, PÍSMENA A SLABIKY ČILI ŠPETKA OPAKOVÁNÍ PRO DRUHÁKY

S druháky jsme si na první hodině hodně povídali - o prázdninách i o tomto zvláštním rouškovaném školním roce, kreslili jsme, vyvozovali počáteční písmena, hráli si se slovy a slabikami, trochu jsme i psali. 

 

Na řadu přišlo opakování abecedy i poslech abecedové písničky k lehčímu zapamatování. 

 

Připomněli jsme si česká specifika - háčky, čárky a kroužky nad písmenky a pokoušeli se je doplňovat do věty bez diakritiky. 

 

Jelikož jsme se v České škole viděli poprvé po mnoha měsících, dáreček (knížku obrázkového čtení) a diplom za uplynulý školní rok dostaly děti až nyní. Později, ale přece. 

Jana Schulzová